Wikipedia-diskussion:Administratorer/Arkiv 2009 nr 3

Tilføj diskussion
Aktive diskussioner

Om udnævnelse af administratorerRediger

Ifølge vores side gælder det, at

  Den nuværende politik på den danske Wikipedia er at give administratoradgang til dem, der gerne vil have den, og som generelt er kendt for at være aktive bidragydere på Wikipedia samt har udvist kendskab til Wikipedias politikker og normer.  

Jeg er ved at blive betænkelig ved den politik, som virker lidt naiv. Den står og falder med, om vi kan blive ved med at opretholde, at det at være administrator er "no big deal". Erfaringer fra andre wikier tyder på, at det ikke holder, når wikipedias brugerskare vokser ud over en vis grænse.

Spørgsmålet om en bruger skal udnævnes til administrator bør ikke besvares af, om brugeren har behov for nogle knapper til at gøre sit arbejde lettere, men om Wikipedia har behov for brugeren som administrator, hvilket især vil sige, om brugeren er særlig egnet til at få lov til at gribe ind over for andre brugere på vegne af Wikipedia. I tillæg til den citerede politik kunne jeg derfor ønske mig, at der var krav til

  • rigtig gode kommunikationsevner,
  • udvist "common sense" (i modsætning til slavisk at følge regler),
  • evne til at beherske sig i konflikter,
  • evne til at konkludere etc.

og naturligivs også, at sådanne krav blev overvejet ved stemmeafgivelse.

Når det gælder artiklerne, kan almindelige brugere næsten alt, hvad en administrator kan, og da der nu også er mulighed for, at de kan patruljere - og kombineret med, at vi på da:wiki har livstidsudnævnelse af administratorer (bortset fra frivillig tilbagetræden eller inaktivitet), burde vi komme problemer i forkøbet ved at skærpe kravene i denne retning. --Sir48 (Thyge) 15. maj 2009, 15:03 (CEST)

Fantastisk indlæg. Jeg kunne ikke være mere enig. Må de ekstra punkter tilføjes snarest. --CarinaT 16. maj 2009, 16:39 (CEST)
De fire punkter er vel også det, der gælder i dag? Jeg kan ikke se nogen grund til at begrænse antallet af administratorer, hvis brugeren vurderes egnet.
- Sarrus (diskussionbidrag) d. 16. maj 2009, 16:45 (CEST)
Den mest tidskrævende opgave er at patruljere. Så med den nye praksis med at udnævne flere patrollere, så er behovet for administratorer mindre. Hurtig blokering kan være en fordel. Almindelige brugere kan stadig fjerne nonsens og sætte sletteskabeloner på, men hvis wiki er uden administrator en halv time eller en time, så kan det blive til rigtig mange ændringer at skulle rulle tilbage eller mange sider at slette hvis der et par "ivrige TV2-ansatte". Så jeg synes, at det er vigtigt, at der er administratorer på "altid". Det ser ud til at fungere rimeligt fint nu, så vi har ikke behov for mange flere. Omvendt synes jeg heller ikke vi skal sige nej til egnede personer. Vi kan måske tillade os at kræve lidt mere af nye sålænge de nuværende administratorer er så aktive som nu. --MGA73 16. maj 2009, 16:58 (CEST)
(redigeringskonflikt) Har ikke noget problem med at det bliver indskrevet, men mener ligesom Sarrus, at det meget er de indvendinger der kommer op når ansøgere ikke vinder tilslutning, så på den måde er der vel nærmest tale om at formulere/præcicere de faktiske forhold. - Nico 16. maj 2009, 17:02 (CEST)
Jeg vil også gerne bakke op om dit synspunkt. Jeg er som flere andre sikker på, at disse krav i det store og hele gælder nu, men jeg spekulerer lidt på, med henvisning til dit (Sir48s) sidste afsnit, om du tænker på tilbagevendende afstemninger om administratorrollerne? Jeg ville ikke have noget imod sådan en løsning, som den vist kendes fra nogle andre landes wikier (bl.a. Sverige, hvis jeg ikke husker helt galt). Et valg af administratorer f.eks. hvert andet år kunne måske nok være med til at fyre lidt op under nogle af os, idet det jo må formodes, at sådanne forhold som gentagne tilfælde af dårlig kommunikation eller common sense ville kunne smitte af på stemmeafgivningen. Som sideeffekt kunne det også være med til at luge ud i inaktive administratorer på en simpel måde. --Arne (Amjaabc) 17. maj 2009, 09:39 (CEST)
Skulle alle admins så i givet fald til afstemning samtidigt eller skal hver admin have hver sin toårsperiode? Hvis den havner på to år altså.
- Sarrus (diskussionbidrag) d. 17. maj 2009, 10:21 (CEST)
Jeg tror ikke det handler om, at administratorerne skal på valg hvert andet år. Jeg tror nærmere at indslaget er oprettet for at rejse debatten om alle der ønsker det skal have lov til at blive administratorer, eller om der skal stilles større krav til nye kandidater. Ofte er ansøgninger jo begrundet i "Jeg vil gerne have..." og ikke hvad hvorfor Wikipedia har brug for brugeren som administrator. Indlægget vil - hvis det skaber koncensus - give større mulighed for at sige nej til nye kandidater.
Strengt fortolket vil det dog også give bedre mulighed for at fratage rettighederne til eksisterende administratorer. Idet formuleringen "om Wikipedia har behov for brugeren som administrator" jo indikerer, at hvis en administrator ikke bruger sine administratorbeføjelser, så har Wikipedia jo ingen gavn af, at brugeren er administrator. Jeg fik dette link engang (måske af CarinaT?) og der kan man se om en administrator bruger rettighederne eller ej: http://toolserver.org/~vvv/adminstats.php?wiki=dawiki_p&tlimit=15768000. P.t. er 7 administratorer i det røde felt. --MGA73 17. maj 2009, 11:05 (CEST)
Nu er det jo ikke sådan at det belaster Wikipedia eller ens medwikipedianere, at man ikke bruger de ekstra værktøjer, så hvis anmoderen vurderes egnet til at varetage de ekstra værktøjer, kan jeg ikke se nogen grund til at begrænse antallet af admins. Jo flere admins, der er, gør det jo også mere sandsynligt, at der "altid" er en admin på "arbejde". Ikke? Og hvorfor er ens kommunikative egenskaber så afgørende? Alle brugere kan jo - teknisk set - kommunikere med andre brugere.
- Sarrus (diskussionbidrag) d. 17. maj 2009, 11:19 (CEST)
Som det er idag er der jo bare nogle uskrevne regler om hvad der skal til for at kunne blive en administrator og jeg ser ikke noget problem i at disse regler bliver nedskrevne for at kunne henvise til disse. Jeg mener ikke der skal være et loft på mængden af administratorer, men de der udnævnes skal udnævnes fordi de vil gøre wikipedia bedre og ikke for at kunne gøre det lettere for dem selv, som Sir48 også er inde på. Jeg synes det er nogle gode punkter som Sir48 opstiller og jeg ser ikke noget i vejen for at disse indføres. --Fredelige 17. maj 2009, 11:46 (CEST)
Til MGA73: Brugen af værktøjerne siger netop ikke noget om en administrators evner i tråd med Sir48s liste ovenfor. Nogle administratorer er måske hurtigere på blokeringsknappen end andre, der i stedet søger at få en dialog i gang med brugere, der har misforstået noget. Den slags indsatser kan ikke kvantificeres, og selv om Sir48s punkter er fine, så lider de af samme problem som vores nuværende system: Hvis man skal afgøre om en ansøger er kvalificeret til at blive administrator, er punkterne ikke udpræget nemme at bruge. Man kan til nød tjekke ansøgerens indlæg i diskussioner, selv om det kan være yderst besværligt, og har ansøgeren så ageret uheldigt i et par situationer, er de meget nemme at hive frem til almindelig beskuelse, mens de hundredevis af positive indslag bliver overset.
Jeg tror, at en åben og demokratisk valgproces ville kunne komme den megen subjektivitet til livs, fordi man vil stemme på de opstillede brugere, der opfører sig som "skraldemænd" - udfører et nødvendigt (Wikipedi)samfundsarbejde på en måde, som de færreste ordentlige brugere af Wikipedia bemærker. Det ville også glæde mig meget, hvis man havde en valgproces, hvor kun positive stemmer talte! --Arne (Amjaabc) 17. maj 2009, 13:05 (CEST)
Jamen jeg er enig i, at man sagtens kan have evnerne til at være en god administrator uden at bruge dem (i stort omfang). Min kommentar var rettet imod bemærkningen "om Wikipedia har behov for brugeren som administrator". Hvis en administrator så godt som aldrig bruger værktøjerne, så har han/hun jo mere eller mindre dokumenteret, at han/hun ikke har brug for dem. Så hvis teksten ændres fra primært at være hvad bruger ønsker til at være en mere hardcore vurdering af, om Wikipedia har brug for, at xxx har adgang til de ekstra værktøjer, så kan det jo være relevant at brugen af værktøjerne. Man behøver ikke være administrator for at gå i dialog med folk.
Jeg har det fint med, at folk er administratorer så længe de ønsker det, medmindre de er helt inaktive i en længere periode, eller de begynder at misbruge deres rettigheder.
Mht. det med at kun positive stemmer tæller, så ved jeg ikke helt hvordan det skulle fungere i praksis. Tænker du på at man skal have mindst x positive stemmer og så er antallet af negative stemmer uden betydning? --MGA73 17. maj 2009, 13:32 (CEST)
Ang. positive stemmer: Hvis der er valg en gang hvert n'te år, så opstiller de brugere, der kunne tænke sig at være administratorer i den kommende periode på en passende liste. Herefter skriver alle registrerede brugere deres støtte til hver af de opstillede, som vedkommende kan støtte. Altså ingen negative tilkendegivelser. Når afstemningspunktet er nået, optælles stemmerne, og de opstillede med flest stemmer vælges, idet vi må enes om, hvor mange administratorer der er brug for. Simpelt og retfærdigt. Har man i forrige periode gjort sit arbejde godt, har andre brugere nok også lagt mærke til det og stemmer på én; har man gjort det skidt, stemmer brugerne ikke på én, og nyopstillede kan også komme med, især hvis nogen af de gamle har gjort en uheldig figur. Processen kunne suppleres med valgprogrammer for hver enkelt opstillede osv. Det fungerer udmærket ude i samfundet (bortset fra, at man der ikke må stemme på mere end én). --Arne (Amjaabc) 17. maj 2009, 19:16 (CEST)
Det har jo så bare den ulempe, at det enten begrænser antallet af administratorer, hvilket vel ikke er nødvendigt, såfremt anmoderne vurderes egnede, eller gør at ukvalificerede kandidater bliver administratorer, fordi der nu tilfældigvis var færre kvalificerede kandidater end det fastsatte antal. Noget helt andet: Burde man ikke forlange et vist antal redigeringer, for at være stemmeberettiget, så en administratorkandidat ikke bare kan få hele sin familie til at støtte, uden at dem, der stemmer, aner en sk** om det...
- Sarrus (diskussionbidrag) d. 17. maj 2009, 19:29 (CEST)
(redigeringkonflikt) Jeg ser ingen grund til at begrænse antallet af administratorer. Hvis et antal brugere har kvaliterer til at være administrator, synes jeg ikke at der skal være begrænsering på antallet. Jeg ser med de muligheder der er for at træde af som administrator ingen grund til at indføre perioder heri en administrator kan "sidder på posten". --Fredelige 17. maj 2009, 19:32 (CEST)
Til Sarrus: Det kunne godt være en ide at sætte et minimumsantal af redigeringer.
Angående antal af administratorer, så har jeg i mellemtiden set nærmere på de svenske regler, og de opererer ikke med noget minimumtal, men får ganske enkelt flere og flere administratorer, der genvælges med ca. et års mellemrum. Mit forslag om udelukkende positive stemmer er tæt knyttet til et fast antal samt formodningen om, at dette antal nemt kunne vælges (dvs. markant flere opstillede end valgte). Hvis der ikke er tiltro til, at vi kan fastsætte et min. antal, så må der også kunne stemmes positiv/negativ. Jeg bemærker i den anledning, at svenskerne opererer med min. 75% positive for godkendelse.
Engelsk wikipedia gør det muligt for administratorer at oprette en evalueringsside, hvorpå andre brugere kan brokke sig og forlange tilbagetrækning. Dette er dog kun til vejledning for administratoren, der selv kan definere evalueringsprincipper etc. samt om han/hun vil efterleve opfordringer.
Der er kort sagt muligheder for at gøre administratorrollen lidt mere åben, og det er jeg basalt set tilhænger af. --Arne (Amjaabc) 17. maj 2009, 21:47 (CEST)

Fratagelse af rettigheder ved magtmisbrugRediger

Hej.

I forlængelse af disse to brønddiskussioner vil jeg hermed tage følgende emne op:

Hvad der skal til, for at rettighederne kan fratages ved gentagne tilfælde af misbrug, og i givet fald på hvilken måde?

Det første spørgsmål bør besvares af jer, men det andet har jeg et forslag til her:

  1. Der stemmes på denne eller en dertil beregnet side på samme måde som ved tildeling (eller på samme måde som med autopatrol/patroller), en afstemning som kun de aktive administratorer kan deltage i.
  2. Afstemningen konkluderes af en bruger med bureaukratrettigheder, og det er bureaukraten og kun ham, som retter henvendelse til stewards på meta for at effektuere en besluttet fratagelse.

mvh Christian Giersing (diskussion • bidrag • e-mail) 25. maj 2009, 20:48 (CEST)

Det er sjældent at en administrator bliver så umulig, at der er mere end en enkelt bruger eller to, der synes administratoren bør "smides ud". Derfor har vi mig bekendt ingen nyere eksempler hvor det har været overvejet for alvor. På den baggrund synes jeg det er en anelse spild af tid at diskutere hvornår "nok er nok".
Mht. hvordan lyder det umiddelbart fornuftigt, at en bureaukrat konkluderer og kontakter. Men det kunne jo tænkes at det netop var en bureaukrat der var i unåde eller at bureaukraten var gode venner med administratoren og derfor helst ikke ville konkludere.
Så alt i alt synes jeg vi skal gemme diskussionen til en anden god gang. --MGA73 25. maj 2009, 21:00 (CEST)

Forslag til ændring af MediaWiki:RevertpageRediger

Hej.

Jeg foreslår syntaksen af MediaWiki:Revertpage ændret til:

Gendannelse til seneste version ved [[Bruger:$1|$1]], fjerner ændringer fra [[Special:Bidrag/$2|$2]] ([[Brugerdiskussion:$2|diskussion]])

... da hærværk oftest begås af nyregistrerede og anonyme brugere uden brugerside. Derfor mener jeg et link af typen [[Bruger:$2|$2]] er overflødigt.

mvh Bilindustrien [ disk + bidrag + e-mail ] 8. jun 2009, 15:21 (CEST)

Jeg vil finde det misvisende hvis brugernavnet linker til bidragssiden. Det er ikke hvad man forventer. Linket til brugersiden er vel heller ikke overflødigt selv hvis der ikke er nogen, idet man så kan se på linkfarven at man ikke behøver at tjekke siden. Byrial 12. jun 2009, 16:02 (CEST)
Byrial, prøv at se på Speciel:Seneste ændringer når en ip-bruger har redigeret en side. Der fremstår linket som:

[[Speciel:Bidrag/$1|$1]] ([[Brugerdiskussion:$1|$1]])

Derfor synes jeg det kunne være smart at ændre den, da det mest er anonyme og nyregistrerede brugere som laver hærværk. mvh Bilindustrien [ disk + bidrag + e-mail ] 12. jun 2009, 17:52 (CEST)

Jeg har tænkt mere over det og er nu enig med dig. Jeg støtter nu forslaget som vel at mærke bringer teksten i overenstemmelsen med den engelske originaltekst i MediaWiki. Byrial 13. jun 2009, 01:02 (CEST)
Det lyder rimeligt nok med ændringen, der så vidt jeg kan se ikke giver mindre info, men ofte mere, så jeg støtter også forslaget. --Arne (Amjaabc) 13. jun 2009, 08:53 (CEST)
Det er også fint med mig. MediaWiki:Undo-summary kunne også blive ændret til 'Fjerner version $1 af $2 (disk)' --Masz (diskussion) 13. jun 2009, 14:03 (CEST)
  Gjort både på MediaWiki:Undo-summary og MediaWiki:Revertpage --Masz ()

Ønske om sletningRediger

Kære administratorer.

Kan jeg få slettet nedenstående sider:?

På forhånd tak. mvh Bilindustrien [ disk + bidrag + e-mail ] 14. jun 2009, 20:08 (CEST)

  Gjort Ønsket er hermed efterkommet.
- Sarrus (diskussionbidrag) d. 14. jun 2009, 20:12 (CEST)
Tusind tak. mvh Bilindustrien [ disk + bidrag + e-mail ] 14. jun 2009, 20:14 (CEST)

Bloker venligstRediger

Hej.

Bruger:HårsneglXXX er i øjeblikket blokeret det næste års tid.

Jeg formoder på grund af navnet at han/hun er identisk med nedenstående:

Kan nogen være så sød at blokere ham/hende uendeligt?

På forhånd tak. mvh Bilindustrien [ disk + bidrag + e-mail ] 15. jun 2009, 08:54 (CEST)

Done. --Pugilist 15. jun 2009, 09:01 (CEST)

Anmodning om ændring af MediaWiki-tekstRediger

Jeg foreslår den MediaWiki-tekst (kender ikke det præcise navn), som Bruger:CommonsDelinker anvender, ændret til:

‎"Filen $1 er blevet fjernet, fordi den er blevet slettet fra Commons af $2 med begrundelsen: $3".

Bemærk understregningen under "den", som skal tilføjes mellem "fordi" og "er".

På forhånd tak. mvh Bilindustrien [ disk + bidrag + e-mail ] 16. jun 2009, 19:49 (CEST)

Jeg regner med at Bruger:CommonsDelinker/summary-I18n var den side der skulle rettes, så den har jeg rettet. --Masz () 16. jun 2009, 19:54 (CEST)
Tak skal du have. Jeg tjekker Speciel:Bidrag/CommonsDelinker i morgen. mvh Bilindustrien [ disk + bidrag + e-mail ] 16. jun 2009, 19:56 (CEST)

Forslag til ændring af stemmeberettigedeRediger

Kan vi ikke sætte en nedre grænse for, hvem der kan stemme på administratoradmodninger, så man undgår, at folk opretter en konto, kun for at støtte en, de kender. De er jo ikke nødvendigvist sat ind i, hvad man skal kigge efter (Men det er folk der opfylder en evt. opsat grænse nødvendigvis heller ikke) og det bliver således ikke en "POV-støtte", så at sige. Man kunne f. eks. sige, at man skal have været registreret bruger i 30 dage og have foretaget mindst 50 redigeringer. Hæng jer ikke nødvendigvis i disse tal, men mere princippet.
- Sarrus (diskussionbidrag) d. 14. jun 2009, 10:44 (CEST)

Helt fint med mig. mvh Bilindustrien [ disk + bidrag + e-mail ] 14. jun 2009, 10:45 (CEST)
Tilføjelse: Der skulle vel i givet fald regnes fra anmodningens start?
- Sarrus (diskussionbidrag) d. 14. jun 2009, 10:47 (CEST)
Det lyder da rimeligt... --Masz (diskussion) 14. jun 2009, 11:02 (CEST)
Ikke at det betyder så meget, men jeg ville da sige 30 dage fra stemmetidspunktet (hvis det er 30 dage). Men fint med mig med en grænse. Nye kan selvfølgelig godt give kommentarer. --MGA73 14. jun 2009, 11:16 (CEST)
Vi kan da også sige, det er fra stemmetidspunktet, det skal ikke skille os ad :-).
- Sarrus (diskussionbidrag) d. 14. jun 2009, 11:19 (CEST)
Jeg er mest for stemmetidspunktet, for afstemninger plejer ikke at vare mere en én måned. --Masz () 14. jun 2009, 11:22 (CEST)
Jeg foreslog også 30 dage for at være "sikker" på, at man ikke kunne nå at stemme, hvis man oprettede sig som bruger efter anmodningen var lagt.
- Sarrus (diskussionbidrag) d. 14. jun 2009, 11:51 (CEST)

Det er fuldstændigt ligemeget, da anmodningerne i sidste ende alligevel vurderes af bureaukraten, som ikke bare konkluderer, at der er opbakning, hvis stemmerne kommer fra brugere uden bidrag. Desuden: hvorfor overhovedet lave regler om noget, som ikke har brug for regler - alt det der med at tage problemerne på forskud giver bare ekstra sure miner. --CarinaT 14. jun 2009, 15:05 (CEST)

Hørt. --Pugilist 14. jun 2009, 15:07 (CEST)
Jeg mener heller ikke der er grund til at skabe et problem hvor der ikke er noget; Jeg erindrer ikke at nogen skulle have hentet supportere ude fra for at blive admin. - Nico 14. jun 2009, 15:34 (CEST)
Har I da ikke hørt om forebyggelse :-)?
- Sarrus (diskussionbidrag) d. 14. jun 2009, 15:56 (CEST)
Jo da, jeg har hørt om forebyggelse. Men hvis vi skal til at indføre regler om alle de ulykker, der måske kan ramme os engang i fremtiden, så får vi travlt. Det er selvfølgelig fint at forebygge diverse problemstillinger, men som CarinaT rigtigt skriver, så er der allerede i dag et system, hvor en bureaukrat skal tage stilling, og der vil det indgå, hvis støtten alene er kommet fra nyoprettede brugere uden redigeringer. Laver vi nu i stedet for en regel, og opstår den situation, som du ønsker at undgå, så kan den udspekulerede "wannabe-administrator" jo blot lade sine onde hjælpere oprette sig en måned i forvejen. - Og hvad går vi så ? Så har vi en firkantet regel, der siger at der skal lægges lige meget vægt på den ene som den anden stemme, og så er vi jo blot dårligere stillet end med det nuværende system. "If it ain't broke, don't try to fix it". --Pugilist 14. jun 2009, 16:06 (CEST)
Det kunne der måske være noget om (det med at de bare registrerer sig en måned før) - og hvis buraukraten tjekker for "snydestemmer" så er der vel ikke noget problem, men jeg må også sige, at det jo skulle kombineres med et mindste antal bidrag, så man ikke bare kan registrere sig og derefter læne sig tilbage. Den der firkantede regel, er det en vi har?
- Sarrus (diskussionbidrag) d. 14. jun 2009, 16:24 (CEST)
Det står allerede på Wikipedia:Anmodning om administratorstatus:
  Bureaukraten kan nægte administratoradgang, hvis det vurderes at afstemningsreglerne er blevet misbrugt.  
Så med de nuværende regler kan bureaukraten sagtens ignorere snydestemmer. mvh Bilindustrien [ disk + bidrag + e-mail ] 14. jun 2009, 16:27 (CEST)
Et andet og måske mere klart forslag kunne være at sige, at kun (auto)patrollere kan blive administratorer − ligesom kun administratorer kan blive bureaukrater. Hvad siger I til det? mvh Bilindustrien [ disk + bidrag + e-mail ] 30. jun 2009, 17:51 (CEST)
  •   Neutral Tja. Det var da en mulighed, at folk skulle starte som patrollere for at blive administratorer. Men hvis fx Sabbe og Carina kom tilbage, så ville jeg nu ikke stemme nej, hvis de ville springe et step over. --MGA73 30. jun 2009, 19:24 (CEST)
Nu vender I så at sige diskussionen på hovedet. Kunne du ikke have oprettet et nyt afsnit? Men når det så er sagt, så er det oprindelige emne vist uddebatteret.
- Sarrus (diskussionbidrag) d. 6. jul 2009, 13:05 (CEST)

Smart opfindelseRediger

Hej! Jeg kiggede lidt på enwikis forskellige funtioner, og jeg fandt denne her frem: en:Wikipedia:Abuse filter. Den ville kunne stoppe de fleste test- og hærværksændringer, og det kunne selvfølgelig være meget smart. Hvad synes I om denne? --Masz () 3. jul 2009, 18:58 (CEST)

Glimrende! mvh Bilindustrien [ disk + bidrag + e-mail ] 3. jul 2009, 19:01 (CEST)
Se diskussionen herom på nowiki. - Kåre Thor Olsen (Kaare) 3. jul 2009, 19:03 (CEST)
Commons har også et filter. Mit bud er at hvis vi tjekker det grundigt og gør det korrekt, så burde det om ikke andet kunne forhindre sidetømninger. --MGA73 3. jul 2009, 19:32 (CEST)
Hvad bevirker filteret egentlig? mvh Bilindustrien [ disk + bidrag + e-mail ] 3. jul 2009, 20:18 (CEST)
Man kan opsætte et filter, der blokerer for bandeord, testsider, sidetømninger, store sletninger på sider (man kan selvfølgelig lave undtagelser). Disse filtre ville kunne ses på Speciel:Tags, og kan opsættes af nogle udvalgte brugere. --Masz () 4. jul 2009, 11:28 (CEST)
Smart nok, men jeg foreslår at glemme det, til vi har så mange artikler/læsere, at vandalisme er et problem. --Sir48 (Thyge) 4. jul 2009, 11:55 (CEST)

Eventuelt særligt interesserede kan evt. se her: Commons:Special:AbuseFilter. --MGA73 9. jul 2009, 16:16 (CEST)

Flytning af artikelRediger

Bruger:Sihu Shikoba har "omdøbt" Adam Gottlob Oehlenschläger til Adam Oehlenschläger ved en manuel overførsel af tekst. Sandsynligvis fordi en omdirigeringsside allerede eksisterede og artiklen derfor ikke kun flyttes. Så vidt jeg har forstået det, er den korrekte fremgangsmåde vel at bede en administrator om at slette redirect-artiklen, så artiklen derefter kan flyttes ved "flyt" fanebladet mht til artikelhistorikken? At en sådan omdøbning nok også burde have været diskuteret på artiklens diskussionsside er en anden ting. --Saddhiyama 12. jul 2009, 13:35 (CEST)

Jeg har nu gennemført flytningen med historikken i behold. - Kåre Thor Olsen (Kaare) 14. jul 2009, 20:11 (CEST)
Tilbage til projektsiden »Administratorer/Arkiv 2009 nr 3«.