Wikipedia:Landsbybrønden/Inaktive administratorers rettigheder

Inaktive administratorers rettighederRediger

  Ansvarlig for denne diskussion er Broadbeer. Der konkluderes på diskussionen senest
3. januar 2008. Konklusionstidspunktet kan løbende justeres af den ansvarlige, hvis diskussionen stadig er i gang.

Jeg foreslår, at administratorer, der bliver inaktive, skal miste deres administratorrettigheder, fordi de da ikke lever op til "kravene" for at blive/være administrator. Ifølge Wikipedia:Administratorer#Hvordan bliver jeg administrator? skal man generelt være kendt for at være aktive bidragydere på Wikipedia samt have vist forståelse for Wikipedias politikker og normer. Ud over at man åbenlyst ikke er "aktiv bidragyder" længere mister man hurtigt forståelse for normer og politikker. Jeg mener desuden man bliver lidt "stiv i kanten" det vil sige, man mister lidt af erfaringen for hvordan artikler opbygges, wikificeres, kategoriseres og lignende. Dette synes jeg er problematisk idet administratorer generelt ses som en slags forbilleder, som ved hvordan tingene skal gøres rigtigt. Hvis en inaktiv administrator igen opfylder kravene, har vedkommende jo altid mulighed for at ansøge om rettighederne igen, når tid er. --Sabbe 13. dec 2007, 13:15 (CET)

Det kan jeg ikke helt give dig ret i. Jeg kan komme på to eksempler på administratorer der var inaktive i en længere periode og derefter kom tilbage og udfyldte administratorrollen uden problemer: Bruger:Maitch og Bruger:Mark Jensen. At Maitch så har forladt os igen, spiller ingen rolle. Jeg synes ikke du har ret i at man mister følingen med hvordan tingene skal gøres, måske er man ikke helt inde i alle de nye kategorier og skabeloner der dukker op hele tiden, men det har jeg også svært ved at følge med i, på trods af at jeg er på dagligt. Så jeg kan ikke se noget problem i at man kan stå som inaktiv og stadig bevare sine administratorrettigheder. -- Danielle 13. dec 2007, 13:24 (CET)
Det skal i øvrigt lige pointeres at Bruger:Mark Jensen faktisk havde mistet følingen med ihvertfald et par få politikker, jvf. Brugerdiskussion:Mark Jensen, selvom der dog er tale om bagateller. --Lhademmor 13. dec 2007, 13:29 (CET)

Jeg tror ikke, du kommer ret langt med det forslag, omend jeg kun kan støtte det 100%. Men noget tyder på, at et flertal af administratorerne ønsker at sidde tungt og sikkert på sine administratorer-taburetter. Højere oppe på siden har jeg startet diskussionen "Periodisk valg af administratorer". Et sådant tiltag ville bl.a. sikre, at man blev, og ikke mindst forblev, administrator af gavn og ikke bare af navn. Men det forslag blev hurtigt skudt i sænk. Så det samme sker sikkert også for dit forslag. Og det er da beklageligt. - apw 13. dec 2007, 13:41 (CET)

Jeg mener ikke med mit forslag, at administratorer skal kunne alle regler til perfektion, for alle kan selvfølgelig lave fejl. Og jeg synes ikke umiddelbart at gentagne henvisninger er bagatelliserbart. Jeg synes bare det er ærgerligt, at de, der egentlig skulle være forbilleder for wikipedianerne, og have udvist og bidraget til wikipedia på en sådan måde, at andre kan sige god for dem og dermed give flere rettigheder, ikke viser i forbilledlig stil, hvordan tingene skal gøres. Det er jo ikke fordi det er en sværere proces at blive administrator og få frataget administratorrettigheder, så jeg kan ikke se det vil være problematisk bare at søge igen, hvis man igen udviser tillidsfulde redigeringer. --Sabbe 13. dec 2007, 14:01 (CET)
Jeg vil sige, at jeg synes forslaget er en god ide (og støttede i øvrigt også apw's forslag). I det hele taget synes jeg her på mange punkter er for meget administratorvælde. Wikipedia styres af brugerne, ikke administratorerne. --Lhademmor 13. dec 2007, 15:07 (CET)
→Lhademmor: Sammenlign administratorlisten med listen over mest aktive brugere - det er i høj grad de samme mennesker... --Palnatoke 13. dec 2007, 15:34 (CET)

[redigeringskonflikt

Jeg er behersket tilhænger af forslaget. Jeg tror egentlig nok at de fleste administratorer der vender tilbage efter en inaktiv periode stadig kan finde ud af at håndtere den praktiske del af administrationen o.k. - men administratorerne skal også helst have en naturlig legitimitet i forhold til såvel nye som gamle brugere. En væsentlig faktor for legitimiteten er et rimeligt aktivitetsniveau; derfor er inaktive administratorer ikke et helt uproblematisk emne.
Omvendt er vi ret få administratorer, og jeg er generelt skeptisk mod tiltag der gør flokken mindre.
Når jeg alligevel er tilhænger af det aktuelle forslag, skyldes det to ting. Dels er det forholdsvist sjældent at administratorer ryger ud af listen - og vist endnu sjældnere at de kommer tilbage igen. Og dels vil det normalt være en smal sag at blive genvalgt som administrator hvis man får tid og lyst igen. --JGC 13. dec 2007, 15:55 (CET)
Støtter Sabbes forslag, men det skal jo defineres, hvad "inaktiv" er. Der er 3 måneder nok lige i underkanten. Og til Lhademmor: det pynter ikke med generelle udtalelser om "administratorvælde". Kunne du ikke dokumentere din opfattelse, f.eks. ved at tage det op på landsbybrønden? --Sir48 (Thyge) 13. dec 2007, 16:05 (CET)
Jeg vil nok foreslå en totrinsløsning - når der er gået et stykke tid siden sidste aktivitet, flyttes man ned blandt de inaktive, og når der er gået yderligere et stykke tid, ryger man ud. Vi skal også huske på at selve fjernelsen af admin-rettigheder kræver en Steward, så det vil være nyttigt at gøre tidtagningsopgaven så let som mulig. --Palnatoke 13. dec 2007, 16:17 (CET)
Det lyder som en god plan. Alt efter temperament kan man så overveje om der skal gives besked på brugerdiskussionssiden når en admin ryger på inaktivitetslisten (og dermed er i fare for at ryge ud). -- JGC 13. dec 2007, 16:32 (CET)
Jeg kan godt støtte at admin-status fjernes efter 6-12 måneder inaktivitet (formalia bør diskuteres senere). Jeg vil dog bemærke at det har en meget lille indvirkning på størrelsen af admin-flokken, og det vil ikke modvirke "administratorvælde". Jeg så i øvrigt gerne, at de brugere der synes vi lider under administratorvælde, skrider til handling og enten indstiller de relevante administratorer til fratagelse af sysop-flaget eller i det mindste fremsætter en kritik som de kan forholde sig til. --Morten LJ 13. dec 2007, 16:40 (CET)
Vedrørende administratorvælde kan jeg henvise dig til den hændelse, der gjorde, at jeg frasagde mig min administratorstatus: Skabelondiskussion:Wikipedia:Træfplanlægning og den efterfølgende debat på: Wikipedia:Anmodning om administratorstatus - der følte jeg i hvert fald, at man som administrator overskred sine beføjelser, og privatiserede en ellers åben Wikipedia-event. - apw 13. dec 2007, 18:12 (CET)

Wikipedia:Træf har så ikke ikke noget med folks bidrag og adminstrator opgaver herinde at gøre og som andre skriver vil jeg gerne have andre dokumentationer på administratorvælde da jeg synes udrykket sidder rimeligt løst herinde. Til sidst vil jeg vende tilbage til emnet og siger at jeg støtter forslaget. Man kunne forestille sig noget i stil med. inaktivitet i x månder->besked på diskussionsside->x måneder senere fratages man admin-staus hvis man ikke har reageret. Men den diskussionen kan vi jo tage bagefter. --Broadbeer, Thomas 13. dec 2007, 18:24 (CET)

Jeg vil gerne tilføje, at jeg også støtter forslaget. Jeg mener ikke, at antallet af administratorer vil falde noget betydeligt af den grund, og jeg føler dermed ikke, vi er i fare for at indskrænke staben meget. Det er ret ærgerligt, hvis der er tilfælde, hvor en administrator ikke er godt nok inde i politikerne og derfor laver en del upræcise eller i værste fald forkerte irettesættelser (jeg ved godt det sker i flæng for alle uanset, men jeg mener her generelt). Når muligheden desuden eksisterer for, at man kan få rettigheden igen, vil der intet være tabt for nogen. --CarinaT 13. dec 2007, 18:50 (CET)

Jeg støtter også - fx 3 mdr. inaktivitet medfører besked og 6 mdr. fratagelse. Santac 13. dec 2007, 18:55 (CET)

Sagen med julefrokosten ville have opstået uanset om det var admins der var involveret eller ej, jeg kan ikke se hvor overtrædelsen af administratorernes beføjelser har fundet sted i den situation (og i det hele taget). Administratorerne kan groft sagt blokere og skrivebeskytte sider, de muligheder må de kun benytte når der er konsensus (det kan evt. også være tidligere konsensus, fx er der konsensus om at vi blokerer vandaler). For at overtræde sine beføjelser skal en admin altså blokere en uskyldig bruger eller lignende. Fx overtrådte jeg selv reglerne for nyligt (da jeg stadig var admin) idet jeg blokerede en bruger og skrivebeskyttede en side i en sag som jeg selv var for dybt involveret i. --Morten LJ 13. dec 2007, 19:18 (CET)

Et simpelt hændelsesforløb kunne være:

  • Bruger:A laver en redigering 17. juli.
  • Bruger:B opdager 19. oktober dette og sætte Bruger:A ned under inaktive administratorer og indsætter en standardskabelon på Bruger:As diskussionsside.

Herefter kan ske en af to ting.

  • Bruger:A ser beskeden og han kan så bare sætte sig selv op under aktive administratorer (dette tæller jo så også som en redigering og hans "degradering" er nulstillet.)
  • Bruger:A reagerer ikke og 21. januar ser Bruger:C at Bruger:A ikke har redigeret siden 17. juli og iværksætter en demoting (som skal klarlægges) og indsætter en standardskabelon på Bruger:As diskussionsside der forklarer hvad der er sket så Bruger:A kan se hvorfor han ikke er administrator, hvis han skulle vende tilbage.

--Broadbeer, Thomas 18. dec 2007, 20:24 (CET)

Den demoting, som Bruger:C kan udføre, består vel i indsættelsen af skabelonen. Når så Steward:D ser denne skabelon, tjekker han at betingelserne er opfyldt, og hvis de er, fjerner han administratorstatus fra Bruger:A. Dette må naturligvis kræve, at skabelonen også har forklarende tekst på et sprog, som Steward:D forstår (nok engelsk), og at skabelonen har et link til Bruger:A's bidragsliste. --Palnatoke 18. dec 2007, 20:41 (CET)
Det er en mulighed, derfor skrev jeg også i parentes "som skal klarlægges" og det er da en mulighed. --Broadbeer, Thomas 18. dec 2007, 22:15 (CET)
 Konklusion:
Delkonklusion: Da vi ikke som sådan mangler administratorer synes jeg det er en god ide at luge ud i de administratorer, der tilsyneladende har opgivet/glemt projektet. Skulle de finde vej tilbage og ønske at genoptage administratorgerningen kan de anmode om den igen. Hvis der ingen indveninger er vil jeg gå videre med udarbejdelsen af skabeloner til 3+ måneders inaktivitet og en til 12+ måneders inaktivitet+anmodning om fratagelse af adminstatus + en side der forklarer "reglen" til stewards. --Broadbeer, Thomas 8. jan 2008, 21:54 (CET)
  Ansvarlig for denne diskussion er CarinaT. Der konkluderes på diskussionen senest
30. december 2008. Konklusionstidspunktet kan løbende justeres af den ansvarlige, hvis diskussionen stadig er i gang.

Jeg har nu fabrikeret {{Inaktiv administrator}} der indsættes på en administrators diskussionsside når de ikke har lavet et bidrag i over 3 måneder og de i dag flyttes ned på listen over inaktive administratorer. Der skal så også laves en lidt mere iøjefaldende til indsættelse efter yderligere 3 måneders inaktivitet. Sidst men ikke mindst skal jeg se hvad det kræver af konsensus for at en steward kan fratage en administrator hans rettigheder. --Broadbeer, Thomas 10. jan 2008, 20:51 (CET)

Skabelonen er meget fin, men kunne man ikke lave noget fikumdik så den selv regner ud hvilken dato "inden tre måneder" er? --Morten LJ 11. jan 2008, 07:46 (CET)

Bør man skelne mellem redigeringer generelt og administratorhandlinger? --|EPO| COM: 15. sep 2008, 16:46 (CEST)

Jeg vil lige gøre opmærksom på oprettelsen af Wikipedia:Administratorer/Fratagelse af rettigheder og {{fratagadmin}}, så dette kan føres til ende. Jeg synes faktisk det er en fin idé at skelne, men jeg tror det vil blive for svært at overbevise steward'erne om så, fordi de ikke umiddelbart kan se efter på bidragslisten. --CarinaT 15. sep 2008, 16:55 (CEST)

Eftersom jeg står som ansvarlig for denne diskussion, må jeg hellere genoptage den nu. Det skal dog siges, at jeg ikke helt selv forstod, hvorfor der skulle yderligere diskussion til, når alle deltagerne i den foregående diskussion syntes at have opnået enighed. Der er dog tilsyneladende nogle brugere, der ikke har været involverede i diskussionen og nu stiller spørgsmål ved konklusionen, og jeg selv erkender også, at delkonklusionen erklærer +12 måneder, hvilket jeg tror skyldes, at det var de største tal, der blev nævnt, så lad os tage den igen:

Det ser ud til, at der er konsensus om at indsætte skabelonen {{inaktiv admin}} efter tre måneders inaktivitet, for at gøre opmærksom på, at muligheden forelægger. Herefter er der stridigheder om den efterfølgende periodes længde. Den nuværende skabelon siger 3 måneder yderligere, mens nogen måske er stemt for længere eller slet ikke nogen handling?

Jeg vil gerne starte med at foreslå, at vi forbliver ved de +3 måneder, da administratoren der har været inaktiv i i hvert fald et halvt år. Jeg kan også gå med til +6 måneder eller evt. +9, men jeg mener, at har man ikke engang lavet en eneste redigering, siden man fik det første skabelon på sin diskussionsside, så er man ikke længere interesseret. Desuden vil jeg fremhæve, at kommer man tilbage og igen gerne vil være admin, så kan man jo bare søge igen, og så formoder jeg, at det er forholdsvis let at blive accepteret. Det skal lige tilføjes, at flere af de adminer, der har fået status fjernet ikke har en eneste patruljering, eftersom de forsvandt endda før dette blev indført – der er altså sket mange ting siden da. Jeg vil opfordre til fx at tjekke denne edit counter for de ramte brugere. Indslag ønskes. Konklusionstidspunktet er om to uger. --CarinaT 16. dec 2008, 12:38 (CET)

Hvorfor skal der overhovedet være en automatik med faste tidsgrænser? For mig at se er det fint at muligheden for at fjerne administratorstatus er til stede, men det er overordentligt langt fra at gøre det automatisk, og uden overhovedet at vurdere om der er grund til det. -- Anders Wegge Keller (diskussion) 16. dec 2008, 12:49 (CET)
Lige et tillægsspørgsmål: Hvad har den relativt nye patruljeringslog med dette spørgsmål at gøre? -- Anders Wegge Keller (diskussion) 16. dec 2008, 13:15 (CET)
Jeg synes også, at der skal være mulighed for at fjerne en administrators rettigheder. Efter min opfattelse er det ikke hensigtsmæssigt at have administratorkonti liggende ubrugte - det er jo it-skik at skifte password regelmæssigt og lukke inaktive brugere. Da ingen har protesteret overfor ovenstående eller har skrevet på de inaktive administratores diskussionsside, at de var uenige i, at vedkommende fik fjernet rettighederne, så er det jo svært at se, at nogen er uenige.
CarinaT har sat skabelonerne på en række administratores sider. Jeg mener ikke, der er tale om en automatik, men om en konkret vurdering. Det har været synligt for alle hvad der var igang, jf. fx Kategori:Inaktive administratorer. Der har jo været 3 måneder til at tilføje en kommentar under skabelonen {{Inaktiv administrator}} at man syntes, at pågældende skulle beholde sin status - og ikke mindst hvorfor.
Endelig har de jo altid mulighed for at søge igen, hvis de kommer tilbage og ønsker at blive administratorer igen. --MGA73 16. dec 2008, 16:56 (CET)
Er der nogen eksempler på uheldige omstændigheder omkring inaktive administratorer ? Jeg kan ikke lige komme i tanke om noget som er værre, end de småfejl, alle kommer til at begå, ind imellem. Hvis der er ikke er nogen specifik grund, ser jeg ingen grund til at ændre folks status. - Nico 16. dec 2008, 17:14 (CET)
Jeg har ingen eksempler. Men som det iøvrigt fremgår af indledningen, så opfylder de ikke betingelserne for at være/blive administratorer "...som generelt er kendt for at være aktive bidragydere på Wikipedia samt har vist forståelse for Wikipedias politikker og normer...". For mig gør det en forskel om man bare har "orlov" eller man har "meldt sig ud". --MGA73 16. dec 2008, 17:24 (CET)
Det eneste eksempel på at en inaktiv er kommet tilbage, som jeg har overværet er Bruger:Mark Jensen, men det skal så også siges at han var meget ude af rutinen i længere tid. Jeg synes blot det ser skidt ud, når en admin laver gentagne fejl og ikke er inde i de nuværende politiker, hvilket man ikke er, når man har været væk i et halvt år og slet ikke et år. Meget nyt bliver vedtaget og en tidligere inaktiv admin vil ikke kunne besvare spørgsmål, slette sider efter de nugældende normer samt andet administrativt arbejde, hvilket var hvad jeg prøvede at fremhæve med bl.a. patruljeringsloggerne før. Til Wegges første kommentar vil jeg tilføje, at hvis det kun er muligheden for at få frataget admin vi har, hvad skal vi så bruge det til? Vi kan jo ikke vente til de kommer tilbage og så finde ud af, hov, der var sandelig ikke styr på tingene, hvorefter vi fjerner status. Sådan kan det ikke fungere. Grunden er jo netop, at erfaringen ruster når redskaberne ikke bruges. Jeg synes heller ikke vi kan forsvare vores nuværende eneste grund til at afvise adminanmodninger (i fald kravet om kendt bidragyder er opfyldt - og det er det i øvrigt ikke for inaktive); at man ikke har nok kendskab til politiker og normer – dette er jo et krav som man hele tiden skal opdateres for at overholde, og det er det nuværende administratorer gør ved at opholde sig meget tid her og overvåge hvad der sker på en stor del af siderne. --CarinaT 16. dec 2008, 17:54 (CET)
Btw synes jeg faktisk det er ret uheldigt for en admin at være i "det røde felt" her, for det viser, at man ikke bruger værktøjerne – så kan man jo ligeså godt være almindelig bruger. --CarinaT 16. dec 2008, 18:00 (CET)
Jeg er enig i meget af det der er blevet sagt i denne diskussion. Jeg synes det er fuldstændig tåbeigt, at lade folk, der aldrig bidrager til wikipedia, være administratorer. Jeg mener at de skal have frataget deres administratorret. Som sagt kan de jo altid søge den igen, hvis de vender tilbage og vil bidrage til wikipedia. Jeg er også enig i, at det er uheldigt for en administrator at ligge i det røde felt. De bruger ikke administratorværktøjerne, så hvorfor er de ikke bare almindelige brugere? --Rasmusbyg 16. dec 2008, 18:06 (CET)
Som CarinaT skriver så ville vi nok ikke give nogle af dem der har fået frataget deres admin-rolle tilbage hvis de anmodede i dag (som deres eneste edit i de op til år de har været inaktive). Så spørgsmålet kan ligeså godt være: Hvorfor skal de være admin, i stedet for at spørge hvorfor ikke, for så kan vi da bare tildele adminrettigheder til alle der anmoder, vi kan jo altid fratage dem den igen... --Broadbeer, Thomas 16. dec 2008, 18:28 (CET)
Et samlet svar til de ikke-arhumenter der er blevet fremført ovenfor: Mit password på wikipedia er det samme som det jeg oprettede for 3 år siden. Der er absolut ingen grund til at skride ind overfor administratorstatus, medmindre der er en konkret årsag. Dette er ikke Minority report(film), men derimod et forsøg på at skrive et leksikon. Der er andre grunde til at være administrator, end at blokere brugere og slette nonsens. Dette var ordene, jeg håber de bliver opfattet så konfrontatoriske og vrede som de er tiltænkt. Jeg synes i skulle holde op med at lege quasi-domstol, og gå ind i politik istedet, hvis i vil sidde og benytte en så dårlig argumentation til et så vidtrækkende tiltag. -- Anders Wegge Keller (diskussion) 16. dec 2008, 19:30 (CET)
Nu var det ikke argumentet om skift af password der var det bærende i denne diskussion. Det var blot medtaget som eksempel på, at man i virksomheder jo heller ikke lader administratorkonti ligge og flyde. Hvis det forplumrer debatten, så se bare bort fra argumentet. Men jeg mener, at hvis der er truffet en beslutning på brønden, så må den rigtige vej være at rejse diskussionen igen på brønden i stedet for at "brokke" når beslutningen bliver gennemført. Efter min opfattelse virker det amatøragtigt, at vi fra da-wiki beder om at få fjernet administratorrettigheder (efter koncensus på brønden) for umiddelbart efter at bede om at få dem genoprettet (egenhændigt uden drøftelse). --MGA73 16. dec 2008, 19:41 (CET)
Passwordet var blot et af de ikke-argumenter jeg opponerede imod. Problemet her er ikke så meget at vi taber ansigt ved at omgøre en beslutning der aldrig har været koncensus for, men derimod at se de pinagtige krampetag der bliver gjort for at dække sin egen røv af. -- Anders Wegge Keller (diskussion) 16. dec 2008, 19:43 (CET)
Ak ja. Når man som Wegge skyder andres argumenter ned med at de er "ikke-argumenter", er det nærmest umuligt at føre en saglig debat. Wegge lyder nærmest som om administratorrettigheder er noget, man har en grundlovssikret ret til at beholde, så snart man har fået dem. Det lugter ærligt talt lidt for meget af administratorvælde. Jeg synes det burde være almindelig sund fornuft, at når man ikke har bidraget i evigheder, og dermed reelt har 'meldt sig ud' af projektet, også mister sine administratorrettigheder. --Brandsen 16. dec 2008, 20:17 (CET)
Jeg kalder ikke-argumenterne for det de er, nemlig argumentation der er på linie med "Og så har han grimt tøj og overbid". Med andre ord, ikke-argumenter. Jeg skal da gerne beklage at folk der er så forhippede på at gøre administratorgruppen til en lille og eksklusiv gruppering ikke har nogle bedre argumenter for det, men jeg vil fandemig ikke finde mig i at du kalder det for administratorvælde. Jeg gider bare ikke blive ved med at se på dårligt gennemtænkte politikker, der pludselig udarter sig til meningsløsheder, og i værste fald kommer til at spærre for en hurtig handling, hvis der en dag bliver behov for det, fordi der så "ikke står noget om at man kan ... ". -- Anders Wegge Keller (diskussion) 16. dec 2008, 20:20 (CET)
Tak for kaffe. Læs lige hvad jeg skrev igen. Jeg skrev at det lugter af administratorvælde - ikke at det er administratorvælde. Der er en væsentlig forskel - og det er ikke tilfældigt, at jeg formulerede mig som jeg gjorde. Jeg ved ikke hvem der ønsker, at administratorgruppen skal være en lille, eksklusiv gruppe, men det er i hvert fald ikke mig. --Brandsen 16. dec 2008, 20:26 (CET)
Jeg er flintrende ligeglad med dine weasel words. Og hvis du ønsker at jeg skal formulere mig i floromvundne vendinger, så ignorer mig fremover. Jeg vil fortsat kalde en skovl for en skovl, omend jeg har fået at vide det er særligt uhøfligt at omtale "Distancering fra beføjelsesoverskridelse" ved det jævne danske udtryk, så det bliver jeg nok nødt til at holde op med. -- Anders Wegge Keller (diskussion) 16. dec 2008, 20:57 (CET)

De-admin procedure ved inaktivitetRediger

Det kan være rimeligt nok at fjerne en opnået admin-status på grund af vedvarende inaktivitet. I de tilfælde hvor administratoren ikke selv gør det, vil jeg foreslå følgende fremgangsmåde:

  • Når en administrator har haft {{Inaktiv administrator}} stående i den foreskrevne periode uden at reagere, kan der rejses en "fratag adminrettighed-procedure" på administratorsiden. Den stemmes der om på samme måde som om tildeling.
  • Afstemningen konkluderes af en bruger med bureaukratrettigheder, og det er bureaukraten og kun ham, som retter henvendelse til stewards på meta for at effektuere en besluttet fratagelse. --Sir48 (Thyge) 16. dec 2008, 20:29 (CET)
Forslag til simplificering: Drop det procedurelle, og lad os sige at muligheden er der. Når der opstår et konkret behov, kan den der føler for det, tage spørgsmålet op, og hvis det ellers er nogenlunde sagligt, er der ingen der vil modsætte sig det. Simpelt, uden procedurer, og ikke noget der låser os fast. -- Anders Wegge Keller (diskussion) 16. dec 2008, 20:59 (CET)
Jeg hæfter mig ved, at der i Sir48's forslag også står at man kan fjerne en passiv administrators adminrettigheder. Så det er jo bare en mulighed. Derfor synes jeg dog det er smartest at have en procedure for det - ikke mindst af hensyn til den, der får frataget sine rettigheder.--Brandsen 16. dec 2008, 21:31 (CET)
Erfaringsmæssigt er der desværre altid en eller anden der fortolker en procedures mindstekrav derhen, at den skal voldes igennem, så snart de er opfyldt. Den mulighed findes ikke, når der ingen mindstekrav er, da man så tvinger folk til at tænke selv. -- Anders Wegge Keller (diskussion) 16. dec 2008, 21:48 (CET)
Er det nu klogt at indrette vores praksis efter et enkelt uheldigt tilfælde?--Brandsen 16. dec 2008, 21:59 (CET)
Proceduren indledes jo allerede når skabelonen inaktivitet sættes på (ellers er der jo ingen grund til at sætte den på?). Og man kan jo altid tage sagen på forhånd ved blot at skrive en kommentar nedenunder, at man ikke synes, at den pågældende administrator skal have frataget sine rettigheder. Det har man 3 måneder til. --MGA73 16. dec 2008, 22:04 (CET)
De seneste par år har indeholdt en forfærdelig masse enkelte uheldige tilfælde. Så det er ikke kun den aktuelle halvbagte procedure, jeg tænker på. -- Anders Wegge Keller (diskussion) 16. dec 2008, 22:14 (CET)

Der er ikke den store procedure i mit forslag. Det specificerer egentlig kun, at man mister sin adminret på samme måde, som man får den, hvilket jeg synes er det minimale, man bør specificere. Det andet med inaktivitetsskabelon etc. findes jo allerede, men kan for min skyld godt fjernes. --Sir48 (Thyge) 16. dec 2008, 23:05 (CET)

Synes det er mere ærefuldt at "miste" sine rettigheder pga. inaktivitet fremfor at man skal miste dem pga. "kritik". Fx om at man ikke udfylder sin rolle og tager sin del af slæbet eller hvad nu begrundelsen så skal være, hvis inaktivitet ikke er nok. --MGA73 17. dec 2008, 21:21 (CET)
I mine øjne udgør det en forskel, om man blot har "orlov" eller helt har meldt sig ud. Det kan man enten skrive på WP:ADM eller på sin egen brugerside. Mvh Christian Giersing (Skriv til mig her...) 22. dec 2008, 20:34 (CET)
Så lige der var sletteforslag på skabelonerne. Jeg støtter ikke sletningen. Som jeg skrev, så synes jeg, at det er bedre at have en administrativ procedure fremfor at man skal stemme om det. Hvad skal begrundelsen være hvis den ikke er administrativ? Skal man virkelig skrive fx:

Afstemning om at xx skal fratages sin administratorstatus Bruger xx har i 8 måneder ikke deltaget i det administrative arbejde. Xx har derfor ikke taget sin del af slæbet som administrator hvilket ikke er rimeligt overfor de andre administratorer, som dermed må varetage en større del af opgaven. Derudover har administratoren i samme periode ikke været til stede til at hjælpe brugerne når de har haft behov for hjælp. Endelig har brugeren ikke reageret på henvendelser på sin diskussionsside hvilket må betragtes som meget uhøfligt og ikke værdigt for en administrator. Det indstilles derfor, at bruger xx fratages sine administratorrettigheder og blokeres for uhøflig og uværdig adfærd på Wikipedia. Tilmed siges FØJ...

Eller hvad skal begrundelsen ellers være før man kan få lov til at fratage administratorrettigheder? Personligt vil jeg da være ked af, hvis man skal til at kritisere brugerne for at kunne fjerne rettighederne. Så enten skal man have dem for livstid eller også skal de kunne fratages administrativt - afstemning som ovenstående er i mine øjne at udsætte brugerne for en unødvendigt uværdig afslutning på et ellers glorværdigt arbejde.--MGA73 25. dec 2008, 16:03 (CET)

 Konklusion:
Da alle undtagen én synes at være enige i at der skal være en procedure, der fratager inaktive administratorer deres rettigheder, må det tilbageværende spørgsmål være, hvor lang tid inaktiviteten skal vare før en fratagelse. Da der ikke har været entydige konkrete forslag til længden, foreslår jeg, at vi sætter skabelon nr. 2 op, således at den siger yderligere 6 måneder, hvilket vil gøre det til trekvart år i alt - og altså lang tid at have været væk. Desuden har der lydt ønske om, at kun bureaukrater kunne indstille fratagelserne på meta, hvilket må være fornuftigt nok, eftersom det også er dem, der giver administratorrettighederne i første omgang og således også må konkludere, at de pågældende brugere ikke længere lever op til kravene. --CarinaT 30. dec 2008, 14:00 (CET)

Forslag om at bytte om på tidsfristerneRediger

P.t. er reglerne at der kan sættes skabelon på efter 3 måneder og 6 måneder senere kan rettighederne fratages. Det giver i alt 9 måneders inaktivitet.

Problemet er efter min opfattelse, at første "advarsel" kan give administratorer, der ellers blot holder en lille pause (måske fordi de er ved at køre sur i det?), det sidste skub til at sige stop. Dette mener jeg er overflødigt.

Jeg foreslår derfor, at der byttes om på fristerne, så første advarsel tidligst sættes på efter 6 måneder (det er en rimeligt lang pause) og anden advarsel tidligst sættes på efter yderligere 3 måneder. Evt. kan fristerne være 8 + 1.

Der er p.t. to administratorer i "farezonen". Hvis der er stemning for en ændring, så kan vi jo overveje at fjerne første advarsel for de to. --MGA73 4. maj 2009, 18:45 (CEST)

Det er nok en ok idé. Hvem skal/må så sætte {{inaktiv administrator}} på? mvh Christian Giersing (diskussion • bidrag • e-mail) 4. maj 2009, 18:47 (CEST)
Ved ikke om jeg må give min mening? Men synes også det lyder mere logisk med 6+3, som du argumenterer for. Dog skal den ikke være 8+1, da det så bare virker til at man prøver at "opnå" de 9 måneder - så hellere 6+1? Og hvem skal sætte dem på? Kan alle i princippet gøre det, altså hvem der nu opdager det? Så kan de administratorere evt. komme i en (skjult) kategori, så de er nemme at holde styr på for alle? --Anigif 4. maj 2009, 19:33 (CEST)
Det kan for så vidt være ligegyldigt hvem der giver advarslen, men som nævnt ovenfor er det kun bureaukrater, som kan anmode stewarderne på Meta om fratagelse. Når en side får {{inaktiv administrator}} på, havner den automatisk i Kategori:Inaktive administratorer. mvh Christian Giersing (diskussion • bidrag • e-mail) 4. maj 2009, 19:38 (CEST)
Grunden til at jeg forsøgte at ramme de 9 måneder var, at det var det der var enighed om senest det blev diskuteret. Hvis det blive 6+1 er det en forkortelse af fristen. Det har tidligere været overvejet, om det kun bør være administratorer, der sætter skabelonen på, da administratorer må formodes at være inde i praksis på Wikipedia og alt andet lige vil have lettere at vurdere om en (anden) administrator skal have en sådan "skabelon" eller om der er gode grunde til at vente lidt endnu. Dette kan være svært for fx helt nye wikipedianere at vurdere. --MGA73 4. maj 2009, 19:59 (CEST)
Det vil i mine øjne ikke give mening at have adgang til en funktion, man alligevel ikke må bruge. mvh Christian Giersing (diskussion • bidrag • e-mail) 4. maj 2009, 20:08 (CEST)

Mit forslagRediger

Jeg vil foreslå følgende tretrinsraket:

Det kan måske også være 4 + 4 + 4 måneder (i alt 12 måneder). Hvad siger I andre til mit forslag?

mvh Christian Giersing (diskussion • bidrag • e-mail) 17. maj 2009, 15:49 (CEST)

Jeg har lige glemt denne diskussion. Det ser ud til, at der er enighed om, at der skal gå (mindst) 6 måneder før man får første varsel på sin diskussionsside. I alt fald er der ingen protester.
Mht. hvornår man flytter administratoren til Wikipedia:Administratorer#Inaktive administratorer, så går jeg ikke så meget op i det. Jeg ved ikke rigtig om nogen bruger den information til noget. Vi har jo en automatisk liste over administratorer, og der er vist ikke længere nogle regler tilbage, hvor en vis andel af aktive administratorer skal sige ja/nej til noget før det er vedtaget.
Hvis ingen protesterer "nu", så retter jeg skabelonerne mv. til 6 + 3 i stedet for 3 + 6. --MGA73 27. maj 2009, 21:02 (CEST)
 Konklusion:
Ingen protester. Der byttes derfor om på de to tidsfrister. Perioden er således uændret på 9 måneder. --MGA73 1. jun 2009, 22:54 (CEST)

Fratagadmin-procedureRediger

Vi havde en lang diskussion ovenfor om denne overskrift, men jeg synes ikke der blev nogen konsensus.

Mit spørgsmål er hvad der skal ske, når de 6 + 3 måneder er gået uden nogen reaktion overhovedet. Jeg vil foreslå samme afstemning som Bruger:Sir48, som også bruges på diverse andre wikier, men hvis nogen har andre forslag, hører jeg dem gerne.

mvh Christian Giersing [ disk + bidrag + e-mail ] 27. aug 2009, 18:01 (CEST)

Spørgsmålet er, om administratorrettigheder skal være til dem, der ønsker det, eller til dem vi har tillid til kan/vil bruge dem fornuftigt.
Jeg har nok skiftet lidt opfattelse. Jeg er nu tilhænger af, at det sker automatisk, hvis man ikke bruger værktøjerne. Hvis man ikke bruger dem, så har man jo ikke brug for dem. På den måde undgår vi også afstemninger, hvor mange af os jo kunne være inhabile (det er jo ofte gamle venner).
Hvis man har været for inaktiv og har fået dem fjernet, så er det formentlig let at få igen, hvis man lover at være mere aktiv - bare man ikke har været umulig inden man blev inaktiv.
Vi har fx dette værktøj til at afgøre om en bruger bruger og har brug for værktøjerne. Vi skal bare være sikre på, at det virker korrekt inden vi går i gang med at fratage rettighederne fra nogle. --MGA73 3. sep 2009, 22:31 (CEST)
Ja, jeg mener også at det skal ske automatisk, uden alle de bureaukratiske afstemninger. Kan se at der på listen over inaktive admins er nogle, der sidst var aktive for flere år siden. At man er en inaktiv administrator, giver indtryk af, at man er en som man kan spørge om alt. Jeg tvivler meget på at en admin der var aktiv for 2 år siden vil kunne besvare et spørgsmål om en ny politik; han vil simpelthen ikke kende til den. Man mister nok ikke redigeringskundskaberne, men man mister en meget vigtig ting (som desuden står på anmodningssiden), nemlig en forståelse for Wikipedias politikker og normer. --Masz () 4. sep 2009, 13:36 (CEST)
Man kan jo også kigge i Kategori:Inaktive administratorer (pt. er 2 administratorer i farezonen), og samtidig tjekke både deres bidrags- og loglister og se, om de overhovedet har brug for adminrettighederne mere. Spørgsmålet er så bare, hvordan fratagelserne skal forløbe. mvh Christian Giersing [ disk + bidrag + e-mail ] 4. sep 2009, 13:44 (CEST)
Jeg synes ikke der skal laves specielle procedurer til det. Men et eksempel: En bruger indsætter {{fratagadmin}}, en bureaukrat ser skabelonen, dobbelttjekker det hele, og laver en anmodning. Så er det slutprut med adminstatus for den inaktive administrator, som kan anmode om at få det igen, hvis han/hun (vi har flest hanner) nu skulle blive aktiv igen. Nemmere kan det vist ikke være. --Masz () 4. sep 2009, 14:05 (CEST)
Det vil ikke gøre mig spor. Masz, kunne du evt. finde på et navn til en underkategori som siderne havner i, når de får {{fratagadmin}} på? mvh Christian Giersing [ disk + bidrag + e-mail ] 4. sep 2009, 14:07 (CEST)
Jeg har nu igangsat en afstemning på Wikipedia:Afstemninger/Inaktive administratorer. mvh Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 17. sep 2009, 18:42 (CEST)