Wikipedia-diskussion:Administratorer


Inaktiv administrator redigér

I forbindelse med en aktuel fjernelse af en inaktiv administrators rettigheder, er der nu (på meta af en bruger fra dawiki) stillet spørgsmålstegn ved, om man skal kigge lokalt eller globalt. Det har altid været praktiseret som lokal aktivitet, så det bør måske præciseres i teksten på hosstående side?
- Sarrus (db) d. 18. feb 2018, 19:30 (CET)

Har du lige et link til spørgsmålstegnet? —Arne (Amjaabc) (diskussion) 18. feb 2018, 19:38 (CET)
Jeg forsøgte ellers at undgå navne (da det er et pricipielt spørgsmål, og for ikke at udstille nogen), men når der nu bliver bedt om det: m:Steward requests/Permissions#Metalindustrien@dawiki.
- Sarrus (db) d. 18. feb 2018, 19:42 (CET)

Hvorfor bliver det i det hele taget bragt op? Jeg kan ikke se at aktivitet på en "udelandsk" Wiki på nogen måde kan have noget at gøre med adminstrator-rollen her på dawiki. Mvh KnudW (diskussion) 18. feb 2018, 20:16 (CET)

Nu kan jeg ikke finde det, så det kan være at det er noget jeg bilder mig ind, men gik inaktivtets-grænsen ikke på admin-handlinger? Dvs. alm redigering talte ikke med? Eller var det bare noget, der var snak om ? Mvh KnudW (diskussion) 18. feb 2018, 20:22 (CET)
Det bliver taget op fordi reglerne er uklare og folk i Danmark har en principiel holdning om at alt skal gå 100 % korrekt til. Ikke utilfældigt at Danmark ligger på top 1 her: https://www.transparency.org/whatwedo/publication/corruption_perceptions_index_2016 --Madglad (diskussion) 18. feb 2018, 20:27 (CET)

[redigeringskonflikt

Det er enhver form for aktivitet, der tæller. Både redigeringer og loghandlinger.
- Sarrus (db) d. 18. feb 2018, 20:29 (CET)
Da fratagelsen sker fordi det grundlæggende er en formodning om at personen har forladt wiki projekterne, vil jeg sige at al wiki aktivitet bør tælles med, også på andre sprogs, da det jo beviser at personen ikke har forladt wiki, men måske en tid har et meget lavt aktivitetsniveau. -- Vrenak (diskussion) 18. feb 2018, 20:37 (CET)
Ja, så er der brug for en præcisering, da jeg mener at en admin-rolle kræver tilstedeværelse lokalt. Mvh KnudW (diskussion) 18. feb 2018, 20:46 (CET)
Reglen blev indført på baggrund af Wikipedia:Afstemninger/Inaktive administratorer 2. Her blev der talt om inaktivitet, men det blev vist ikke præciseret, hvad der mentes med det. Som udgangspunkt må man dog gå ud fra, at det gælder for dansk Wikipedia alene. Det er jo her, de pågældende er valgt til at være administratorer og forventes at varetage de opgaver, der følger med hvervet. Hvis de imidlertid helt har forladt dansk Wikipedia, har de derimod ikke behov for rettighederne her. --Dannebrog Spy (diskussion) 18. feb 2018, 20:53 (CET)

[redigeringskonflikt

Jeg støtter en fortsættelse af den hidtidige praksis med at kun lokal aktivitet tæller. Hvis nu vi havner i en situation, hvor en bruger er aktiv i flere år på andre projekter, men har vendt dawiki ryggen, kan jeg ikke se nogen grund til at de skal beholde deres admin.-flag. En bruger bør kun have admin.-flag på dawiki, hvis det gavner dawiki. Ikke fordi det gavner brugeren. Det gavner ikke dawiki, at en inaktiv bruger har et admin.-flag.
Hvis man ikke er aktiv på det projekt, hvor man har administratorrettigheder, er der ingen grund til at man beholder rettighederne. Hvis man ikke løbende følger med på dawiki, kan man jo heller ikke vide, om der er regler eller normer, der har ændret sig undervejs. Ikke at de skal være styrende for dawikis regler, men de globale inaktivitetsregler (m:Admin activity review), der gælder på projekter, der ikke har deres egne regler (som f.eks. dawiki), tæller også kun lokal aktivitet.
- Sarrus (db) d. 18. feb 2018, 21:09 (CET)
Hvis jeg skal være helt ærlig kan jeg ikke huske hvad der var årsagen til at jeg skrev den post. Måske var det fordi at jeg var af den opfattelse af inaktivitetssystemet primært var opstået pga. sikkerhedshensyn ifht. folk der bryder ind i inaktive admin-konti og derfor ville gøre opmærksom på at den pågældende administrator faktisk havde været aktiv. Jeg har det helt fint med at det kun er lokal ak tivitet der gælder, og jeg synes egentligt ikke man behøver skrive det eksplicit hvis det er den generelle opfattelse, forvalteren skrev også at han aldrig havde hørt om projekter der talte global aktivitet med. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 19. feb 2018, 17:13 (CET)
Sådan som jeg læser indlæggene her er der generel overvældende opbakning til at det er lokal aktivitet der tæller, ergo at det virker åbenlyst for de fleste. Derfor synes jeg blot at man skal bevare den nuværende formulering eller blot indsætte "på den danske Wikipedia" hvor relevant hvis man virkelig ønsker en ændring. Er der problemer kan man henvise til denne diskussion. Hvis der ikke er nogen indvendinger inden for et par dage foreslår jeg at den relevante fratagelsesanmodning genoptages da den er henlagt på meta. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 28. feb 2018, 15:27 (CET)
Jeg støtter at anmodningen genoptages. --Madglad (diskussion) 28. feb 2018, 18:27 (CET)

Da der ikke har været nogen protester de sidste 9 dage, genopretter jeg hermed anmodningen på meta. Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 9. mar 2018, 10:38 (CET)

Det pricipielle redigér

Jeg vil sige principielt:

  1. Hvis folk frasiger sig hvervet skal det accepteres.
  2. Hvis folk bare siger - nu gider de ikke dansk Wikipedia mere - så skal man bare se tiden an.
  3. Hvis folk laver ikke-administrator-handlinger på da-wiki, er de stadig med.
  4. Hvis folk arbejder videre på fx en-wiki, men ikke på da-wiki, kvalificerer det ikke til at være admin på da-wiki.

Lyder det ikke rimeligt? --Madglad (diskussion) 18. feb 2018, 20:51 (CET)

Det er sådan det hidtil har fungeret. "Se tiden an"-tiden har siden 2011 været 180+30 dage.
- Sarrus (db) d. 18. feb 2018, 21:13 (CET)
Så skal det jo skrives ned om en uges tid.
I samme omgang kan vi fjerne sætningen "Den nuværende politik på den danske Wikipedia er at give administratoradgang til ansøgere som generelt er kendt for at være aktive bidragydere på Wikipedia samt har vist forståelse for Wikipedias politikker og normer."
Det er ikke længere sådan at enhver kan blive adm uden udpræget tillid. Og det deles ikke ud, der kræves en meningstilkendelse med overvældende flertal. --Madglad (diskussion) 18. feb 2018, 22:22 (CET)
Generelt er jeg modstander af at udvide regelsættet, så af princip er jeg uenig i at "det skal skrives ned om en uges tid". Vi har allerede for mange og for komplekse regler til at de fleste med nogen grad af sikkerhed kan finde rundt i dem, så vi bør arbejde mod større enkelhed i reglerne, ikke større kompleksitet. Når det nu er sagt, så er jeg enig i at mere præcision kan give mindre usikkerhed om hvordan reglerne skal tolkes, hvorfor jeg støtter forslaget om at ændre ordlyden i de eksisterende regler, så det præciseres at der er tale om aktivitet på da.wiki for at bevare dansk adminflag; jeg er fuldstændig enig i, at adminflaget skal være til fordel for projektet, ikke den enkelte bruger, hvorfor det nødvendigvis må være dansk aktivitet, der regnes. Endelig er jeg fuldstændig enig i Madglads forslag om at fjerne sætningen "Den nuværende politik...", da det er længe siden dén sætning har været sand. Jeg argumenterede selv for noget tilsvarende i denne debat, og en hurtig gennemlæsning fortæller, at min holdning ikke har ændret sig siden. Dén sætning kan med fordel fjernes og erstattes af noget meget mere tidstro. --Medic (Lindblad) (diskussion) 19. feb 2018, 09:05 (CET)
Jeg er helt og aldeles enig med Medic i denne sag. Lad os generelt være tilbageholdende med detaljegraden i regelsættet. Men Madglads forslag (suppleret med de eksisterende tidsgrænser) er ret klart, så det er måske nok detaljeret, men samtidig brugbart. --Arne (Amjaabc) (diskussion) 19. feb 2018, 09:38 (CET)

Mindre ændringer af "Fratagelse ved afstemning" redigér

I forlængelse af en verserende afstemning om fratagelse af administratorværktøjer foreslår jeg følgende ændringer til afsnittet "Fratagelse ved afstemning".

I 2. underafsnit fjernes følgende (markeret med overstregning):

  • En afstemning rejses på Wikipedia:Afstemninger. Der stemmes på samme måde og med de samme stemmeberettigede som ved tildeling.

Denne ændring betyder at der gælder samme regler ved afstemninger om administratorfratagelse som der gør ved alle andre afstemninger i stedet for at der er et seperat regelsæt (se WP:Afstemninger#Stemmeberettigelse). Det er unødigt forvirrende at have et seperat regelsæt, og sådan som jeg opfatter det er de fleste brugere enige i at det krævne aktivitetsniveau ikke er for meget forlangt for at kunne deltage.

Følgende indsættes i 3. underafsnit (markeret med fed skrift):

  • Når der er gået mindst én uge, konkluderer en bureaukrat og tager kontakt til forvalterne på metawiki for at få effektueret en besluttet fratagelse. Fratagelse sker, hvis der er mindst 2/3 af de registrerede brugere, der deltager i afstemningen, der støtter fratagelsen. Såfremt der ikke er nogen bureaukrater der har reageret på afstemningen 14 dage efter afstemningens start, på trods af at de er blevet informeret, kan afstemningskoordinatoren vælge at tage kontakt til forvalterne i stedet for. I disse tilfælde skal koordinatoren informere forvalterne om den manglende bureaukrataktivitet.

Vi har kun 3 bureaukrater på den danske Wikipedia, og jeg er sådan set enig i at vi ikke behøver at have massevis af dem. Imidlertid opstår der et problem hvis de alle tilfældigvis er fraværende samtidigt. Denne ændring tager højde for en sådan situation, og jeg tvivler på den vil være relevant særligt ofte (om end vi står i sådan en situation pt. med den verserende afstemning).

Hvis der er problemer med sproget kan det justeres, jeg håber ændringen kan opnå tilslutning. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 25. mar 2018, 20:13 (CEST)

Hvis det er forvirrende med specielle regler ved fratagelse, er det vel også forvirrende med specielle regler ved tildeling - og det burde måske også ændres der - måske. Jeg tror ikke det er så tosset af have samme regler ved tildeling og fratagelse. Hvis man beslutter at der ikke skal gælde Der stemmes på samme måde og med de samme stemmeberettigede som ved tildeling, så mener jeg ikke den bare skal fjernes men ersattes af en anden formulering, f.eks. "Der stemmes på samme måde og med de samme stemmeberettigede, som ved almindelige afstemninger - dvs. ikke efter samme regler som ved tildeling." Bare for at der ikke skal være mulighed for fortolkning eller misforståelser.
Enig i den 2. ting (med bureaukrater) --Honymand (diskussion) 25. mar 2018, 20:27 (CEST)
Ellers kunne man vel bare lade de almindelige afstemningsregler gælde både ved tildeling og fratagelse af administratorstatus. Der er vel ikke nogen indlysende grund til, at brugere med meget få redigeringer (evt. oprettet til lejligheden..) skal være med til at vælge administratorer. - Ellers er jeg enig i InsaneHackers forslag. Vh. SorenRK (diskussion) 25. mar 2018, 20:33 (CEST)
Jeg kan ikke tilslutte mig ændringen, og slet ikke med tilbagevirkende kraft. Så vidt, jeg kan se, er alle tre bureaukrater aktive, så forklaringen på manglende reaktion er ikke fravær eller inaktivitet. Hvilke andre forhold, der måtte motivere bureaukraterne til ikke at reagere, skal jeg ikke gøre mig klog på, men princippet må være, at når man har tildelt folk beføjelser, så har man også accepteret, at de forvalter disse beføjelser som de finder det forsvarligt. Er man utilfreds, må man foreslå bureaukraterne udskiftet ved første givne lejlighed, men man kan IKKE tilsidesætte deres rettigheder således, som der her er lagt op til.
Det andet er, at man ikke kan ændre regler med tilbagevirkende kraft, uanset om man er utilfreds med den nuværende situation. Skal reglerne ændres, kan det tidligst ske med virkning fra næste periode, hvor bureaukrater er på valg. Man kan være ærgerlig over det, men det er ligesom med folketings- og kommunalvalg: valg og beslutninger binder til næste valg. Rmir2 (diskussion) 25. mar 2018, 20:35 (CEST)
Hvor står der at noget som helst virker med tilbagevirkende kraft? Bureaukrater har ikke valgperioder, så ideen om "næste valgperiode" giver ingen mening. Hvorfra du har fået ideen om at nogen som helst rettigheder bliver "tilsidesat" kan jeg heller ikke se, politikkerne og normerne er de retningslinjer alle brugere agerer under, også dem med bredere beføjelser, og de kan ændres. Det er ikke første gang at du argumenterer mod noget der ikke er foreslået. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 25. mar 2018, 20:42 (CEST)
Jeg vil ikke gøre mig klogere på spørgsmålet end jeg er. Men jeg kan se, at Sarrus blev udpeget til ny bureaukrat for et år siden med omfattende støtte, så en eller anden ordning eksisterer der åbenbart. Hvis der er uklarhed om ordningens gyldighed, burde det afklares. Men det ændrer stadig ikke på, at tre personer har fået tildelt et tillidshverv med specifikke rettigheder, der overgår dem for administratorer, og det må vi respektere. Rmir2 (diskussion) 25. mar 2018, 20:53 (CEST)
Jeg forstår ikke hvad du siger, men det er noteret at du ikke bakker op. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 25. mar 2018, 21:04 (CEST)
@SorenRK: Reglerne for tildeling giver bureaukraterne et rimeligt godt råderum til at tilsidesætte sokkedukker eller anden uhensigtsmæssig brug af systemet. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 25. mar 2018, 20:45 (CEST)
Denne mindre ændringer af reglerne syntes jeg lyder fornuftig. --Kjeldjoh (diskussion) 26. mar 2018, 08:44 (CEST)
Også enig i den foreslåede justering. --Pugilist (diskussion) 26. mar 2018, 10:28 (CEST)
Kan godt tilslutte mig forslaget, men jeg spekulerer på om der er der noget i vejen for (at lave en regel om) at Koordinatoren konkluderer ved afstemningens afslutning, i tilfælde af at der ikke er bureaukrater til stede? Der er jo fastlagt klare regler om krav af antal stemmer. I så fald er der kun brug for kontakt til forvalterne i tilfælde af misbrug af rettighederne, hvis de er formelt frataget iht. afstemningen, selv om de ikke er lukket teknisk. - Nico (diskussion) 27. mar 2018, 22:30 (CEST)
Det er også en mulig løsning, det kan f.eks. formuleres således:
  • Når der er gået mindst én uge, konkluderer koordinatoren, hvorefter en bureaukrat tager kontakt til forvalterne på metawiki for at få effektueret en besluttet fratagelse. Fratagelse sker, hvis der er mindst 2/3 af de registrerede brugere, der deltager i afstemningen, der støtter fratagelsen.
@Honymand, SorenRK, Kjeldoh og Pugilist: Hvad synes i om Nicos alternative tilgang til konklusion af fratagelsesafstemninger? -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 27. mar 2018, 23:08 (CEST)
Jeg synes, at I hellere burde finde ud af, hvorfor ingen af bureaukraterne har reageret, inden I foretager jer noget andet. Rmir2 (diskussion) 27. mar 2018, 23:19 (CEST)
De har formentligt andet at tage sig til ud over at være på Wikipedia. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 27. mar 2018, 23:22 (CEST)
Nicos forslag er udmærket, synes jeg. Når man tiltror en bruger evnen til at koordinere afstemningen, kan man også tiltro ham/hende evnen til at tælle stemmerne og konkludere ud fra reglerne. - Og ja, der er nok gået påskeferie i bureaukraterne. :-) Vh. SorenRK (diskussion) 27. mar 2018, 23:31 (CEST)
Fint forslag fra Nico. —Pugilist (diskussion) 28. mar 2018, 08:16 (CEST)
Et gammelt visdomsord siger: "Når katten er ude, spiller musene på bordet". Jeg tror ikke, at bureaukraterne er på påskeferie. Jeg tror, at der er ganske andre grunde til, at de ikke reagerer, men jeg vil ikke spekulere i årsager. Men: det er ikke blot een men samtlige bureaukrater, der så at sige har boycottet afstemningen. Rmir2 (diskussion) 28. mar 2018, 06:46 (CEST)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── @Rmir2: Hold venligst spekulationer om andre brugeres ageren ude af denne diskussion - det er ikke emnet for diskussionen. mvh Tøndemageren (diskussion) 28. mar 2018, 07:24 (CEST)

Jeg spekulerer netop ikke i årdagen, jeg konstaterer den blot. Og jeg kritiserer, at andre mener sig selvrådigt berettigede til at handle på vegne af de personer, der netop er blevet udpegede til dawikis højeste tillidshverv. Hvis strukturen med hensyn til tillidshverv skal ændres, er det en langt bredere diskussion, ikke noget der her og nu skal presses igennem af en håndfuld wikipedianere. Rmir2 (diskussion) 28. mar 2018, 08:29 (CEST)
Rmir2, Det er da en urimelig mistænkeliggørelse. Der er ikke tale om noget der skal presses igennem. Vi diskuterer hvordan man tilpasse reglerne til uhensigtsmæssigheder der har vist sig i den aktuelle situation. Der er ingen konspiration, panik, eller brug for akut handling. - Nico (diskussion) 28. mar 2018, 09:11 (CEST)
Jeg håber, at du har ret. Da afstemningen blev oprettet, kritiserede jeg, at man havde et sådant hastværk med at få den gennemført uden en rimelig tidsfrist for Vrenak til at reagere. Nu. hvor afstemningen er i hus men ikke bliver effektueret oplever jeg, at der tilsvarende presses på for at omgå reglerne. De stammer fra før min tid og har kun en marginal interesse for mig. Men hvis det viser sig, at der er et "hul" i dem, skal vi gennemdrøfte grundigt, hvordan de skal ændres, før vi skrider til handling. Og i så fald vil jeg også meget gerne høre de tre bureaukraters holdning og begrundelser (om muligt), inden at systemet ændres. Rmir2 (diskussion) 28. mar 2018, 09:22 (CEST)
@Rmir2: Der er ingen, der har hastværk. InsaneHacker har påpeget en uhensigtsmæssighed, som vi i ro og mag diskuterer. Der er ikke tale om, at nogen "omgår" reglerne, og der er heller ikke noget "hul" i de nuværende regler. Tilsvarende skal dawp heller ikke spørge om lov hos de eksisterende bureaukrater til at foretage en ændring af en given procedure. --Pugilist (diskussion) 28. mar 2018, 09:33 (CEST)
@InsaneHacker:Jeg synes det oprindelige forslags 2. del var bedre; det er altid godt med en helt entydig fallback. Desuden synes jeg den her lille del er fin: "I disse tilfælde skal koordinatoren informere forvalterne om den manglende bureaukrataktivitet". Dette er bare et principielt synspunkt. Jeg har ingen erfaring med bureaukraternes arbejde, og følgelig ingen som helst grund til at kritisere dem. Men feedback på at noget ikke er sket, er noget der ofte mangler, og derfor ofte medfører at ting sejler som der burde tages aktion på. --Honymand (diskussion) 28. mar 2018, 10:39 (CEST)
@Rmir2. Afstemningen vedr. Vrenak fulgte alle regler også de moralske. Afstemningen skulle oprettes fordi 6 brugere støttede forslaget. Ingen, heller ikke Vrenak, kan være tjent med at afstemningen trækker ud. Den skal sættes i gang med det samme og den skal ikke vare længere end nødvendigt. Derimod er der jo ikke noget hastværk med bureaukraternes arbejde. Vrenak har jo ikke brugt sine administrator rettigheder siden afstemningen sluttede. - Savfisk (diskussion) 28. mar 2018, 11:03 (CEST)
@Vrenak, er du sikker på, at afstemningen "fulgte alle regler også de moralske"? Lad være, at afstemningen blev initieret af en person, der har været fraværende det sidste år og end ikke har sølle fem redigeringer bag sig (det anser jeg nu også for problematisk). Når du skriver "den skal ikke vare længere end nødvendigt", så bliver jeg betænkelig. Vi har tradition for, at vi forsøger at tale os til rette. I dette tilfælde var der ingen interesse i det. Jeg synes ellers godt, at vi kunne og burde have taget en bredere principiel diskussion om administratorers ageren, især da det her var to administratorer, der var uenige. Jeg ville have foretrukket, at vi måske tog den diskussion i stedet for blot at gøre det til en popularitetsafstemning om Vrenak. Og lad mig lige erindre om, at Vrenaks ageren var foranlediget af Tøndemagerens skriveri til en deltager forinden. Ikke at jeg hverken kritiserer den ene eller forsvarer den anden. For mig at se har hele spørgsmålet et bredere perspektiv, som vi står os bedre ved at få gennemdrøftet af hensyn til fremtiden. Rmir2 (diskussion) 28. mar 2018, 11:26 (CEST)
Fakta er at 19 brugere stemte for og 6 stemte imod. 25 deltagere, som alle er kendt på da-wiki, i en afstemning, er nok noget nær den størte tilslutning man kan opnå i øjeblikket, fordi ingen gider at deltage i noget helst mere, fordi du og enkelte andre brugere diskutere alting i stykker. - Savfisk (diskussion) 28. mar 2018, 11:34 (CEST)
Jeg bestrider ikke afstemningens udfald. Jeg rejser spørgsmålstegn ved vore måde at behandle de grundlæggende problemer på. Jeg vedgår gerne, at jeg gerne tager en diskussion, og det gør jeg, fordi målet må være, at der aldrig kan være tvivl om administratorers gøren og laden, og det mål når vi kun ved at tale os til fælles forståelse. Der burde være så klare og entydige regler, at enhver tvivl om magtmisbrug er umulig. Men vi har i en periode været præget af en række optrædender og dispositioner fra administratorers side, hvor der ikke har været forståelse endsige enighed blandt os "almindelige" bidragydere. Rmir2 (diskussion) 28. mar 2018, 12:00 (CEST)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── @Honymand: Hvad hvis man kombinerede de to så sidste sætning fra det oprindelige forslag blev sat på slutningen af Nicos idé? -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 28. mar 2018, 13:44 (CEST)

Er den bedste kombination ikke Nicos idé + de to sidste sætninger fra det oprindelige forslag (markeret med fed ovenfor), så det lyder
  • Når der er gået mindst én uge, konkluderer koordinatoren, hvorefter en bureaukrat tager kontakt til forvalterne på metawiki for at få effektueret en besluttet fratagelse. Fratagelse sker, hvis der er mindst 2/3 af de registrerede brugere, der deltager i afstemningen, der støtter fratagelsen. Såfremt der ikke er nogen bureaukrater der har reageret på afstemningen 14 dage efter afstemningens start, på trods af at de er blevet informeret, kan afstemningskoordinatoren vælge at tage kontakt til forvalterne i stedet for. I disse tilfælde skal koordinatoren informere forvalterne om den manglende bureaukrataktivitet.
Under alle omstændigheder virker de forskellige varianter alle som en (beskeden) forbedring i forhold til nu, når der åbenbart kan opstå en situation med manglende bureaukratreaktioner. Jeg synes også, at det første forslag om at gøre klart, at der bør være et - mildt - aktivitetskrav for at få lov til at stemme i den pågældende situation, er fint. Ligeledes synes jeg godt om SorenRK's tillægsforslag om, at det samme krav bør gælde ved tilkendegivelser om udnævnelse af administratorer. Hvorfor skulle gruppen af stemmeberettigede være anderledes her? --Økonom (diskussion) 28. mar 2018, 18:42 (CEST)
Jo, formuleringen herover (= Nicos idé + de to sidste sætninger) finder jeg udmærket. --Honymand (diskussion) 28. mar 2018, 22:14 (CEST)
@SorenRK, Kjeldoh og Pugilist: Er i med på 1. del af mit forslag og så Økonoms version til 2. del?
@Økonom: Jeg er lidt varsom med at sige at kravene skal gælde både ved tildeling og fratagelse, navnlig fordi de to processer er strukturelt forskellige. Selv om de begge typisk ender med en numerisk optælling er tildeling ikke en formaliseret afstemning på samme måde som en fratagelse er, hvilket også afspejles i toppen af WP:ADM/A. Her kan man også se at bureaukrater har ret til at lave et skøn over hvorvidt nogle af deltagerne er sokkedukker eller på anden måde har misbrugt processen, hvilket er grunden til at jeg mener der ikke behøves en spærregrænse. Det har heller ikke været et reelt problem i hidtidige tildelingsdiskussioner. Hvis du virkelig brænder for en spærregrænse ved tildeling foreslår jeg at det tages som en seperat diskussion, bare så vi kan få denne afsluttet (den er ved at blive lidt lang). -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 29. mar 2018, 17:01 (CEST)
Jep. (Og ja, der er efterhånden mange indlæg at holde styr på.) Vh. SorenRK (diskussion) 29. mar 2018, 17:06 (CEST)
Også et “jepper” herfra. —Pugilist (diskussion) 29. mar 2018, 17:16 (CEST)

Jeg er helt med på, at en evt. videre diskussion om det nævnte tillægsforslag passende kan fungere separat, så det ikke kommer til at forsinke en konklusion på hoveddiskussionen. Jeg vil heller ikke sige, at jeg "brænder" for forslaget, så jeg vil ikke selv gøre mere for at ændre den nævnte detalje. Jeg finder det bare logisk, at der gælder samme regler ved tildeling og fratagelse, især da de så samtidig vil stemme overens med det princip, der ellers gælder i alle andre afstemninger - det tror jeg vil være det nemmeste at overskue for folk i det lange løb. At tildelingen formelt ikke foregår som en afstemning, tillægger jeg ikke selv så stor vægt, når den i praksis alligevel lader til at foregå på samme måde. --Økonom (diskussion) 29. mar 2018, 17:23 (CEST)

  Spørgsmål: Hvad er pointen i, at når admin.-rettigheder skal fjernes pga. inaktivitet kan hvem som helst anmode forvalterne om at fjerne rettighederne, mens det skal være en bureaukrat, når det er som følge af en afstemning?
- Sarrus (db) d. 29. mar 2018, 21:08 (CEST)

Jeg går ud fra det er fordi reglerne omkring inaktivitet er rimeligt entydige og ukontroversielle. Ved fratagelse kan der være noget kontrovers/fjendskab, og så kan det (i teorien) hjælpe at en bureaukrat sørger for at det hele går som det skal. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 29. mar 2018, 21:17 (CEST)
Fratagelse på grund af inaktivitet blev indført efter en afstemning i juli 2011. Undertegnede var dengang bekymret for, at reglen ville kunne udnyttes af overivrige eller hævngerrige brugere. Desuden fandt jeg det problematisk, at detaljerne først blev fastlagt efter afgørelsen på afstemningen. Det var dog bekymringer, jeg stod ene med dengang. Andre var af den opfattelse, at når en administrator havde været inaktiv i 6+1 måned, så var det jo ligegyldigt hvem, der satte gang i fratagelsesprocessen. At det var forskelligt fra reglerne ved fratagelse efter afstemning, var der vist ingen, der tænkte på dengang.
Ved fratagelse efter afstemning giver det dog udmærket mening, at det er en bureaukrat, der konkluderer. Ved de to afstemninger vi har haft hidtil er bølgerne gået noget højt. Så her vil det nok være bedre at overlade afgørelse til en, der er almindelig respekt om. Ulempen er så bare, at vi kun har tre bureaukrater, hvoraf den ene nærmest kun redigerer engang hvert halve år. Så her kunne det godt være en ide at have en nødløsning klar, hvis behovet skulle opstå igen. --Dannebrog Spy (diskussion) 29. mar 2018, 22:09 (CEST)
 Konklusion:
Sådan som jeg kan læse folks meningstilkendegivelser er der mere end nok opbakning til at forslaget kan implementeres. Jeg laver ændringen inden for kort tid. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 2. apr 2018, 12:37 (CEST)

Om procentkravet redigér

2/3 af stemmerne for at afsætte en administrator - betyder at hvis 65 % ikke har tilid til en adm. bliver vedkommende siddende. Dvs. at man forbliver adm. med en opbakning fra 35 %. På Wikipedia:Ansøgning om administratorstatus er ikke angivet en procentsats for at blive valgt, men den unaturlige konsekvens må være at man kan vælges hvis 1/3 støtter én. --Madglad (diskussion)

Nej, der gælder en helt anden proces ved tildelelse. Konsensus blandt almindelige brugere -> Eg. 67-75%+ der bakker op. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 28. mar 2018, 10:18 (CEST)
Princippet er faktisk det samme - der skal være stor opbakning til en ændring. --Palnatoke (diskussion) 28. mar 2018, 10:41 (CEST)
Godt, hvis vi siger at der kræves 67-75%+ der bakker op, så er der en usymmetri i at man kan blive siddende med en opbakning på 33,4 %. --Madglad (diskussion) 28. mar 2018, 10:56 (CEST)
Det står vist klart at Bruger:Palnatoke og Bruger:Madglad begge to har ret - hvilket i øvrigt får mig til at indse at der godt kunne være forskellige procedurer for tildeling og fratagelse. --Honymand (diskussion) 28. mar 2018, 11:29 (CEST)
Det er jo bare et biprodukt af at der i sin tid blev besluttet at det skulle være en rent numerisk vurdering. På andre projekter er der ikke et procentvis grænse, i stedet træffer bureaukraterne en beslutning baseret på mængden af opbakning sammenholdt med de begrundelser der bliver fremsat af de forskellige brugere. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 28. mar 2018, 13:42 (CEST)

@Honymand: Ja, og det handler jo om noget helt andet. 75 % for, og 65 % imod - minder om valgresultater fra en diktaturstat. Der er nogle gamle adminer, der vil holde på magten, og en ny gruppe skribenter, der vil lave en kvalitetswiki, hvor det ikke gælder om at få så mange artikler som muligt, men så gode artikler som muligt.

InsaneHacker 🕊️ Hvor er dette besluttet? --Madglad (diskussion) 28. mar 2018, 14:00 (CEST)

Det aner jeg ikke, det har været før min tid, men siden det står der og har været brugt før er det jo sådan systemet er pt. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 28. mar 2018, 14:04 (CEST)
  •   Kommentar På andre projekter er der ikke et procentvis grænse, - øh... du har ikke set på alle projekter så. På NLWP er der også %grænser.  •   Rodejong   💬 ✉️  🖖 28. mar 2018, 16:03 (CEST)
Nu skrev jeg "på andre projekter", ikke "på alle andre projekter". -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 28. mar 2018, 16:14 (CEST)
Har disse krav ikke noget med ansvar og magt at gøre? En administrator har langt flere beføjelser end andre brugere, derfor skal der være bred opbakning til en kandidat for at få disse redskaber stillet til rådighed. Og tilsvarende gælder det vel også, at der skal bred opbakning bag opfattelsen, at de er blevet misbrugt, for, at en administrator mister sine rettigheder igen - eller er der noget, jeg har misforstået? Det må vel de tidlige wikipedianere, der har været med omtrent tilbage fra begyndelsen vel vide. Rmir2 (diskussion) 28. mar 2018, 16:23 (CEST)
Det er helt sikkert det der har været tanken, og systemet har heller ikke voldt særligt mange problemer indtil videre. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 28. mar 2018, 16:38 (CEST)
[redigeringskonflikt]  Jeg har ikke været opmærksom på den procentfordelig før, blev faktisk lidt overrasket da afstemningen startede, og det kan da overvejes om det skal ændres. Men det er ved at være trættende med den evindelige og urimelige mistænkeliggørelse af administratorene. Jeg tror ikke der er en generel tendens til at en klamre sig til magten, og de fleste der har været involveret i projektet i en årrække føler et stort ansvar for det. Systemet og reglerne bliver mere og mere indviklede, og ingen har det fulde overblik, og vi er her alle som frivillige, - så det mindste man kan forvente er vel en smule overbærenhed, i stedet for at blive udstillet som magtgale despoter. - Nico (diskussion) 28. mar 2018, 16:44 (CEST)
Kravet om at der skal 2/3 flertal til ved fratagelse blev indført i februar 2010 efter en diskussion, hvor Rmir2 faktisk selv medvirkede. --Dannebrog Spy (diskussion) 28. mar 2018, 16:45 (CEST)
Tak for at bringe det i erindring. Rmir2 (diskussion) 28. mar 2018, 16:59 (CEST)

Kravet altså kun en tiltro fra 33,4 % opbakning til en admin? En diktator i et diktatur har dog en opbakning på omkring 99% og en politisk valgt leder i et demokrati omkring 50 %. Hvor er vi henne? --Madglad (diskussion) 28. mar 2018, 21:42 (CEST)

Læs op på negativ parlamentarisme inden du vrøvler videre - nok har vi ikke et parlamentarisk system (heldigvis, da), men pointen er stadig at vi venter med panikken til der faktisk er noget galt. --Palnatoke (diskussion) 28. mar 2018, 22:55 (CEST)
  Rmir2 (diskussion) 29. mar 2018, 07:18 (CEST)
Det har da intet at gøre med negativ parlamentarisme, men et opgør hvor nye brugere vil demokratisere dansk Wikipedia, i modsætning til det oligarki du Palnatoke håndhævede. Og lad være med at beskylde andre for at vrøvle.
At ophavsretskrænkeren Rmir2 råber hørt som i det britiske underhus overrasker mig ikke. Sikke et cirkus I kan lave.
--Madglad (diskussion) 30. mar 2018, 10:42 (CEST)

Opstramning af krav redigér

  Spørgsmål På NLWP er det kutyme at man skal have været aktiv i x-tid (30 dage) i opløbet til afstemningen, og brugeren skal have været skribent i over et år og have lavet over x-antal redigeringer (100). (x kan man tilpasses til hvad vi synes er passende.)

Det ville sørge for at der kun er deltagere der faktisk er aktive, og ikke kun brugere der udelukkende bliver aktiv for at deltage i afstemningen
Jeg mener at det kun er fair hvis dem der giver en stemme, også virkelig havde haft chancen for at følge med i debatten, i stedet for nogle der slet ikke har været aktive men lige vågner oppe og tænker.. hovsa en afstemning, lad mig lige være aktiv. Reglen (5 redigerede artikler uden nogen form for tidsbegrænsning er ikke god nok synes jeg)
Enkelte krav kan være. Registreret i mere end 1 år, har lavet mere end 100 (ikke hærværksrelaterede) redigeringer i de sidste måned (den ældste redigering 30 dage før afstemningens start)
  • Er der mulighed for at vi indfører nogle strengere krav til deltagende stemmere?  •   Rodejong   💬 ✉️  🖖 26. mar 2018, 00:34 (CEST)
Denne optramning af reglerne syntes jeg er unødvendig og for vidtgående.--Kjeldjoh (diskussion) 26. mar 2018, 08:52 (CEST)
Jeg kan heller ikke tilslutte mig en sådan opstramning. Generelt mener jeg at det er misvisende at sidestille antal redigeringer med konstruktive bidrag. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 26. mar 2018, 10:17 (CEST)
Det er heldigvis kun to gange der har været gennemført afstemning om fratagelse af administratorstatus, og begge gange har der tegnet sig et forholdsvist klart flertal for fratagelse. Der har ikke i de to afstemninger været problemer med stemmer fra inaktive brugere, eller brugere der "lige er vågnet op". Wikipedia er åben for alle, der ønsker at bidrage konstruktivt til projektet, og jeg ser ingen grund til at gøre administratorafstemninger til et anliggende, hvor alene de allermest aktive brugere har noget at skulle have sagt. --Pugilist (diskussion) 26. mar 2018, 10:25 (CEST)

Justering af tekst - omformulering redigér

I afsnittet "Redigeringskrig/suspendering" er i dag anført:

"Såfremt en administrator deltager i en "redigeringskrig" og bliver ved med at genindføre administratorhandlinger uden at drøfte det med andre administratorer, så kan administratorstatussen inddrages midlertidigt af en steward efter anmodning fra en bureaukrat eller i særlige tilfælde en anden administrator. Eventuelt kan den pågældende blot blokeres idet en administrator ikke kan ophæve en blokering af sin egen brugerkonto. Det eneste en blokeret administrator kan foretage sig, er at blokere den administrator, der blokerede vedkommende."

Jeg foreslår, at afsnittets anden og tredje sætning udgår, da de er uklare, og ikke tilføjer noget relevant.

For det første bryder jeg mig ikke om, at det anføres, at man "blot" kan blokere administratoren. Det er sket ret sjældent, og sidste gang det skete, medførte det, at blokerende administrator blev frataget administratorstatus (hvilket dog også havde andre årsager), ligesom enhver blokering er et væsentligt indgreb, som ikke bør betegnes som "blot" en blokering.

Det er heller ikke en logisk sætning, at blokering kan ske, fordi blokerede ikke kan ophæve sin blokering. Tilføjelsen om, at administrator i stedet kan blokere blokerende administrator er isoleret set rigtig, men synes nærmest at opfordre til blokeringskrig, og er på ingen måde ønskværdig.

Er der ingen protester, vil jeg derfor i løbet af nogle dage slette følgende: "Eventuelt kan den pågældende blot blokeres idet en administrator ikke kan ophæve en blokering af sin egen brugerkonto. Det eneste en blokeret administrator kan foretage sig, er at blokere den administrator, der blokerede vedkommende."

--Pugilist (diskussion) 21. dec 2018, 10:04 (CET)

Jeg rettede den sidste del, fordi det, der stod i forvejen, ikke er relevant mere, da administratorer ikke kan ophæve sin egen blokering mere. Jeg foreslår derfor også denne rettelse af blokeringspolitikken. Bør det ikke fremgå på en eller anden måde, at man ikke kan ophæve sin egen blokering og at man som det eneste kan blokere den, der blokerede en? Det er en ændring, der lige er foretaget.
- Sarrus (db) d. 21. dec 2018, 15:04 (CET)
@Sarrus: Helt ok med rettelsen, da den gamle tekst ikke var dækkende. Spørgsmålet er blot, om der efter rettelsen fortsat er et behov for de to sidste sætninger. --Pugilist (diskussion) 21. dec 2018, 15:37 (CET)
Så du vil fjerne muligheden for at blokere en administrator, der så at sige “går amok”? Du har dog ret i, at man ikke skal blokere en admin, fordi vedkommende ikke selv kan fjerne den. Hvis man skal blokere en admin, skal det være af samme årsag som, hvis man blokerer ikke-admins.
- Sarrus (db) d. 21. dec 2018, 15:42 (CET)
Nej, jeg vil ikke fjerne eller ændre mulighederne for at blokere. Mulighederne forsvinder ikke, fordi de to sætninger forsvinder. Problemet med de to sætninger er, at de er uklare og ikke bidrager til noget. —Pugilist (diskussion) 21. dec 2018, 16:41 (CET)

@Sarrus: - Er du indforstået med, at de to sætninger fjernes ? --Pugilist (diskussion) 28. dec 2018, 12:29 (CET)

Jeg kan gå med til at fjerne, at man kan blokere en administrator, fordi vedkommende ikke kan fjerne blokeringen selv, for det er noget sludder. Det er pga. vedkommendes handlinger, man skal/kan skride til blokering. En ændring bør heller ikke udelukke, at man kan blive nødt til at blokere en administrator. Som administrator er man underlagt præcist samme regler og normer som alle andre, hvorfor administratorer ikke er beskyttet mod blokeringer, hvis det er nødvendigt. Men du tænker måske, at det er dækket af de almindelige blokeringsregler? Desuden bør det fremgå et sted, at en administrator ikke kan ophæve sin egen blokering, og som det eneste kan blokere den administrator, der blokerede vedkommende, for det er en relevant oplysning. Men det kan måske skrives i blokeringsafsnittet på hosstående side?
- Sarrus (db) d. 28. dec 2018, 13:15 (CET)

Hej alle.

Jeg synes det virkede mærkeligt at der stod 25 administratorer, men kun 24 på listen. Det viste sig så at den sidste er Bruger:Misbrugsfilter, men denne er ikke nævnt på listen over administratorer og linket til vedkommendes brugerside er rødt. Kan nogen oprette en brugerside og tilføje vedkommende til administratorlisten, eller hvad?

Godt nytår fra Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 26. dec 2018, 16:32 (CET)

Misbrugsfilter er ikke en person men en funktion, der kan blokere eller markere bestemte handlinger. Hvorfor den har fået administratorstatus, må andre dog svare på. --Dannebrog Spy (diskussion) 26. dec 2018, 16:48 (CET)
Dannebrog Spy, Bruger:Misbrugsfilter er blevet oprettet på flere wikier 17. december for at udføre teknisk vedligeholdelse af funktionen AbuseFilter. Kontoen har i øjeblikket administratorrettigheder, men det er en systembruger og intet menneske kan bruge den. Kontoen eksisterede allerede i forvejen på wikier, hvor AbuseFilter kan blokere brugere, og som bruger denne konto. For mere information og fremtidsplaner, se T212268. Med venlig hilsen Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 13. jan 2019, 16:08 (CET)

Aktive administratorer på pause redigér

Jeg foreslår at de to afsnit Aktive administratorer & Administratorer på deltid eller pause skrives sammen.

De to admin der står som værende på pause (@KnudW og Pugilist:), er blandt de mest aktive, og nogle af dem der står som aktive, er næsten fraværende (@Brandsen, Harthacnut og Jan Friberg:).

Hvis ikke listerne løbende opdateres, så er det bedre at der blot er en liste over alle admins.--Kjeldjoh (diskussion) 14. jan 2019, 09:37 (CET)

Da der ikke har været nogle protester, har jeg gennemført ændringen. --Kjeldjoh (diskussion) 28. jan 2019, 12:52 (CET)

Opdater afsnittet om blokeringsværktøjet redigér

Vi skal have opdateret afsnittet om blokeringsværtøjet da der er tilføjet nye funktioner til blokeringssiden. F.eks. kan man nu bloker en bruger for at rediger en bestemt side og så de stadig kan rediger andre. Sådan nogle ting. Jeg har bare ikke lige tiden til det :D --SimmeD (diskussion, bidrag) 8. jan 2020, 20:50 (CET)

Vi kan selvfølgelig beskrive, hvad teknikken giver mulighed for, men det var måske en idé, at vi også gjorde os nogle overvejelser om, hvorvidt der er behov for retningslinjer for brug af de nye mindre indgribende værktøjer, eller om community’et har tilstrækkelig med tillid til at administratorerne kan finde ud af at håndtere det nye, mindre indgribende værktøj. —Pugilist (diskussion) 8. jan 2020, 21:40 (CET)
I første omgang skal fællesskabet nok præsenteres for, at der er kommet nye værktøjer på Landsbybrønden eller lignende (evt. som henvisning til denne diskussion). Tror mange ikke er bevidste om indførslen. Vi kan så tage en føling på om, der skal skabes retningslinjer for brugen af værktøjerne eller om der er tillid til, at de bliver forvaltet proportionalt og med omtanke. I forbindelse med diskussioner om forbud forestiller jeg mig, at de nye værktøjer kan spille en væsentlig rolle. Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 8. jan 2020, 22:05 (CET)
Tilbage til projektsiden »Administratorer«.