Wikipedia:Hærværk

Genvej:
WP:H

Hærværk er også noget der kan ske for Wikipedia, da siderne er åbne for at alle kan redigere. Med hærværk forstås at der foretages redigeringer, som ikke har til formål at bidrage med viden til artiklerne eller foretage praktiske indgreb (f.eks. kategoriseringer). I stedet indsættes irrelevant tekst og/eller fjernes relevant tekst.

Wikipedia er imidlertid dybt afhængig af troværdighed, hvorfor et korps af administratorer og patruljanter, såvel som en række almindelige brugere, til stadighed er beskæftiget med at bekæmpe hærværk.

Håndtering af hærværksfolk redigér

Hvis en bruger begår hærværk får brugeren ved det første tilfælde en mini-vejledning i form af skabelonen {{test}}, der oplyser om mulighederne og reglerne på wikipedia, for der kan jo begås fejl, eller brugeren er blot ikke bekendt med Sandkassen, der er beregnet til eksperimenter. I grove tilfælde eller ved gentagelser blokeres brugerens IP-adresse eller brugernavn. I første omgang vil blokeringen normalt være af kort varighed (et par timer eller en dag) men ved gentagelser øges længden kontinuerligt og kan i yderste konsekvens gøres permanent.

Ofte begås hærværket fra steder (institutioner eller firmaer) med fælles netadgang. Især er der tale om hærværk fra skoleelever. IP-adresser kan testes ved Network Tools, så vi kan identificere institutionerne. Hvis der registreres hærværk fra samme institution flere gange foretages en permanent blokering.

IP-adresser andre steder fra begår også hærværk, men da der ofte bruges dynamiske IP-adresser virker blokeringen ikke permanent, idet brugeren kan få en anden IP-adresse næste gang vedkommende logger på.

Anmodning om blokering redigér

Lærere kan anmode om at få en skoles IP-adresse blokeret. Når IP-adressen er blokeret kan man ikke redigere i Wikipedia, men man kan stadig søge og læse artiklerne. Det kan være en hjælp, hvis man vil bruge artiklerne og søgemulighederne i Wikipedia i undervisningen, men ikke har tiden til at eleverne også går på opdagelse i redigeringsmulighederne. Tidsperioden for blokeringen er fleksibel og bliver derfor aftalt individuelt fra skole til skole.

Hvis du er lærer og gerne vil have din skole blokeret eller hvis du gerne vil have en blokering ophævet, så kontakt en administrator på Wikipedia via e-mail.

Ang. frivillig blokering redigér

Hvis du mener det er nødvendigt at din brugerkonto/IP skal blokeres, så kan du opret en anmodning på WP:AOA og forklare din situation, så kan en administrator hjælpe dig.

Spærrede IP-adresser redigér

Enkelte gange kan det være nødvendigt at spærre en bruger, som udøver hærværk på Wikipedias sider. Bemærker du, at en bruger konsekvent skriver nonsens i artikler eller på anden måde ødelægger disse, så skriv IP-adressen på Wikipedia:Anmodning om administratorassistance, så vil en administrator tage stilling til en eventuel spærring af IP-adressen.

Du kan se alle nuværende spærrede adresser på listen over blokerede IP-adresser og alle tidligere spærrede adresser i blokeringsloggen.

Se eventuelt Genetablering efter hærværk for hvordan vi i første omgang håndterer hærværk, før du rapporterer en IP-adresse på ovenstående side.