Wikipedia:Landsbybrønden/Forslag til ny afstemningsprocedure for anbefalede artikler

Forslag til ny afstemningsprocedure for anbefalede artikler redigér

Med udgangspunkt i denne debat og denne, oprettes hermed en diskussion, hvis formål er at diskutere forslag til en ny afstemningsprocedure for anbefalede artikler.

Forslag kan fremsættes her:

Forslag 1 redigér

--ThePhasmid 17. jul 2007, 09:44 (CEST)

Ændringer i forhold til den nuværende procedure redigér

 • kravet om, at en artikel skal have været ugen artikel, før den kan blive en lovende artikel, afskaffes.
 • En stilmanual for lovende artikler udarbejdes. Den skal bestå af en række klare retningslinjer, som en artikel _skal_ overholde for at kunne blive en lovende artikel. Disse retningslinjer kan der ikke dispenseres for - de skal overholdes, hvis en artikel skal kunne få status af lovende artikel. Dette gør udvælgelsen helt pragmatisk.
 • Lovende Artikel-statusen ændres, så den udelukkende har redaktionel betydning. Dvs. at det ikke er en egentlig udmærkelse, men blot et værktøj i processen mod AA-status.  -billede afløses af teksten: ”denne artikel har potentiale til at blive en anbefalet artikel, du kan hjælpe den på vej ved at deltage i evalueringsprocessen”.

Udvælgelsesproces redigér

 • En artikel bliver indstillet til lovende artikel på samme måde, som det sker i dag. En uafhængig bruger kontrollere, om artiklen lever op til stilmanualen for lovende artikler. Hvis brugeren finder, at artiklen lever op til stilmanualen, acceptere han nomineringen, og artiklen er nu en lovende artikel.
 • Udnævnelsen til LA betyder, at en evaluering af artiklen automatisk påbegyndes. Alle nævnte punkter i evalueringen skal adresseres, og først når 3 uafhængige brugere har godkendt evalueringen, kan den afsluttes. Artiklen overgår nu automatisk til AA-afstemningen.
 • Mindst 5 brugere skal stemme for artiklen, og der skal være et kvalificeret flertal af ja-stemmer på min. 80 procent, før den kan opnå AA-status. Kun begrundede nej-stemmer tæller med. Hvis en artikel afvises, beholder artiklen LA status, og en ny evaluering startes automatisk, hvor grunden til afvisningen diskuteres. Når denne evaluering er afsluttet til alles tilfredshed, kan artiklen igen nomineres til AA-status.

Foreløbigt udkast til kriterier for lovende artikler (stilmanual) redigér

Artiklen skal:

 • …være skrevet i et eksemplarisk dansk, uden nævneværdige taste- stave- eller tegnsætningsfejl. Artiklen skal være velskrevet, og må ikke bære præg af at være en oversættelse.
 • …være fyldestgørende og behandler alle centrale emner. Der må ikke mangle nogen essentielle underafsnit.
 • være struktureret i henhold til stilmanualen med en ordentlig og fyldestgørende indledning. Ligeledes skal artiklen være kategoriseret og ”interwikifiseret”.
 • være neutral og objektiv og underbygge alle udsagn med kilder, hvor det er muligt.
 • …så vidt muligt være illustreret og i øvrigt have et pænt layout.
 • indeholde henvisninger til andre relevante wikipedia-artikler. Alle centrale henvisninger skal være ”blå link”. Artiklen skal i det hele taget indeholde få ”røde link”, og kun artikler uden direkte betydning for kandidatartiklen må være ”røde link”.

Diskussion redigér

Jeg synes, det er et udmærket forslag, bortset fra at det 1) kommer lige efter at vi har indført den nuværende procedure, 2) kommer midt i sommerferien, og 3) gør "Ugens artikel" til en blindgyde. --Palnatoke 17. jul 2007, 10:00 (CEST)

1)Jeg mener nu ikke, det er for tidligt at diskutere en ændring/forbedring, beslutningen behøves jo ikke at blive taget endnu. 2) Point takten. Men diskussionen kan vel bare blive stående, så kan folk give deres besyv med, når de returnere fra deres sikkert velfortjente ferie. 3) Jeg tror ikke, at UA bliver en blindgyde. Det er jo fortsat den eneste måde at få en artikel på forsiden, og det, tror jeg, vil også i fremtiden være eftertragtet. Jeg ser intet problem i at AA-artikler bliver udnævnt til UA.--ThePhasmid 17. jul 2007, 11:05 (CEST)

Nåja. 4) Forslaget gør AA-afgørelsen til en afstemning. --Palnatoke 17. jul 2007, 11:17 (CEST)

Hej. Det var mig der i sin tid skrev proceduren til lovende artikler, så selvom jeg ikke er så mget på i øjeblikket, vil jeg lige give mit besyv med. Først vil jeg sige, at det ikke var mig, der fik koblet ugens artikel på som krav for at en artikel kunne blive LA. Faktisk er LA designet i retning af det lige omvendte, dvs. som det nederste ubureaukratiske trin. Derfor støtter jeg at ugens artikel bliver fjernet som krav. At det gør UA til en "blindgyde" synes jeg ikke gør så meget, da det er en udemærkelse i sig selv, at komme på forsiden. Mht. at oprette kriterier for LA som Wikipedia:Hvad er en anbefalet artikel for AA, er jeg rimelig neutral. Det skal dog være mindre stramme kriterier end dem du anbefaler ovenover, da de nærmest er identiske med kriterierne for AA. Som man derfor kan forstå er jeg meget imod at gøre LA til et rent "redaktionelt" trin. Først og fremmest fordi at en artikel let kan og skal kunne hænge som en LA i lang tid. Hvis dette ikke er muligt, vil alt for mange 'smuttere' kunne ryge igennem til AA-status, hvilket vil ulejlige mange mennesker og med tiden devaluere den udnævnelse. Det er især meningen at artikler, hvor der er en basal kontrovers kan stoppes i LA-processen, så det ikke behøves at involvere en masse brugere på AA-niveau. For at dette skal være muligt må LA forblive selvstændigt. Mht. ændringer i AA-proceduren er jeg helt neutral - det må andre afgøre. --Anjoe (Anders) 17. jul 2007, 11:47 (CEST)
Jeg altid syntes at det var en fejl at gøre UA til et krav forud for LA, så jeg syntes at det vil være en glimrende ide at fjerne det krav. Med hensyn til punkt 2 vil det være helt fint med mig. Resten af forslaget må jeg sige at jeg ikke bryder mig særligt meget om, da det igen gør processen mere bureaukratisk. Jeg ser hellere at LA og AA bliver to separate udmærkelser, og vi tilpasser interwikierne så LA bliver lig Good article på EN og AA bliver lig Featured. --Peter Andersen 17. jul 2007, 21:30 (CEST)
Tjae, at gøre LA og AA separate ville alt andet end lige gøre LA overflødigt, og siden Afstemninger/Afstemning om Anbefalede og Lovende artikler åbenbart endte med at begge projekter skulle beholdes, så... Mht. navnene og lighederne med de engelske projekter, se min kommentar til Rasmus og Broadbeer længere nede.--Anjoe (Anders) 18. jul 2007, 00:29 (CEST)
Det burde snarere være sådan, at ugens artikel vælges blandt de lovende. Indtil vi kommer dertil, bør ugens artikel bare automatisk blive lovende - så er der ikke noget sidespor. Med forslaget får også de artikler mulighed for at blive lovende, som af andre grunde aldrig vil kunne opnå valg til UA. Derimod er forslaget om "automatik", så lovende artikler automatisk går til evaluering, ikke så godt, fordi der kun er kræfter til at evaluere et begrænset antal artikler samtidig. Hvis der er mere end 3-5, tror jeg evalueringsprocessen går helt i stå.--Sir48 (Thyge) 17. jul 2007, 22:26 (CEST)
Jeg mener ikke ugens artikel bør have noget som helst med anbefalelsesproceduren at gøre. Når man vælger ugens artikel er det som regel helt andre kriterier der anvendes. Jeg synes i øvrigt det ville være syndt at ødelægge den meget velfungerende ugens artikel-afstemning ved at rode den ind i den lettere kaotiske anbefalelses-diskussion :-) --Rasmus81 17. jul 2007, 23:18 (CEST)

Forslag 2 redigér

Forslag 2 på norsk (bookmål). --Broadbeer, Thomas 17. jul 2007, 22:39 (CEST)

  Støtter Og så synes jeg måske også vi kunne overveje at ændre navnene. Især "lovende" skurrer i mine ører. Hvad med bare at kalde den kategori for "god". Eventuelt kunne man jo ændre "anbefalet" til at hedde "fremragende", så var man i hvert fald ikke i tvivl om hvilken slags artikel der var den bedste :-) --Rasmus81 17. jul 2007, 23:15 (CEST)

Jeg er enig i at vi bør lave LA->AA og AA-> FA (Fremragende artikler). Dette er hvad andre wikier bruger så jeg kan ikke se hvorfor vi skal være så anderledes. --Broadbeer, Thomas 18. jul 2007, 00:05 (CEST)
Navnene 'Lovende Artikel' og 'Anbefalet Artikel' blev oprindeligt antaget i erkendelse af at de artikler vi kalder 'anbefalede' på ingen måde kommer op på niveau med de engelske Wikipedia:Featured articles. Det er simpelthen bare et brutalt faktum. Hvis vi engang skal forsøge at "færdiggøre" artikler, skal der simpelthen en endnu strengere proces til ovenpå de andre - nemlig en 'Fremragende Artikel'-proces. Men da vi slet ikke er der endnu, så lad os skyde den diskussion... --Anjoe (Anders) 18. jul 2007, 00:19 (CEST)
Hvem har sagt at danske FA = engelske FA? Har du spurgt nordmænede om det samme? da vi har nogle af deres FA oversat til dansk. --Broadbeer, Thomas 18. jul 2007, 01:19 (CEST)
Heyheyhey, hvad om vi gør som ovenstående, og så kunne vi altid oprette "Perfekte artikler" engang ude i fremtiden :P --Lhademmor 18. jul 2007, 01:31 (CEST)
Jeg ved godt det bare er ord, og jeg skal da heller ikke stå i vejen, hvis det er hvad folk vil. De nuværende navne skurer bare ikke i mine ører, og det beskriver meget godt, hvad der er tale om uden at oversælge. --Anjoe (Anders) 18. jul 2007, 12:36 (CEST)
Jeg ved godt hvad du siger Anjoe, men på den anden side så kan alle se hvad en FA på dansk Wikipedia er ud fra de kriterier der findes og kan således se at de måske er lidt mindre end f.eks. de engelske. --Broadbeer, Thomas 18. jul 2007, 18:57 (CEST)
Hvis FA ikke er det samme (niveaumæssigt) som FA, bør det naturligvis ikke hedde det samme. --Palnatoke 19. jul 2007, 15:47 (CEST)

Sådan som jeg ser det er FA det bedste på wikien mens AA (eller tilsvarende navn) er det "næstbedste". Altså vil en Fremragende Artikel være det bedste på den danske wikipedia. Ang. interwikilinks til andre FA kan det altid diskuteres, men jeg mener ikke at FA navnet er låst til niveaut på den engelske wikipedia. Hvis vi siger at de bedste artikler på den danske Wikipedia skal hedde Fremragede Artikler så er det vel vores beslutning som ikke har noget at gøre med de andre wikier? --Broadbeer, Thomas 19. jul 2007, 19:18 (CEST)

Forslag til ny diskussion redigér

Jeg vil først sige, at det oprindelige indlæg af ThePhasmid har været meget interessant. Men problemet med det, er nok, at det vil forslå for mange ting på en gang, og at det er usandsynligt at der kan skabes konsensus om en sådan hel 'pakke'. Dertil kommer at mange er på ferie i øjeblikket, og ikke kan give deres mening med. Mit forslag, er at vi venter lidt, og på et tidspunkt stemmer om enkelte tiltag, som mange hvis ikke alle kan blive enige om, fx at ugens artikel ikke skal være et krav for lovende artikler (men evt. at ugens artikel automatisk bliver udnævnt til lovende artikel, som Sir48 forslår ovenover). Derefter kan vi se om noget sådan løser nogen problemer. Den interne procedure for AA er noget der skal diskuteres separat fra altmuligt andet, men det bliver det åbenbart ikke i dette brøndindlæg, så på den måde er overskriften desværre misledende. I alle tilfælde: Ha' en god sommer. --Anjoe (Anders) 19. jul 2007, 15:28 (CEST)


(Kunne man ikke inddrage rating-trinnene fra fx Wikipedia:WikiProjekt Film mere i vejen til AA også, fx? Jeg synes, de giver god mening med stub, start, B, A og AA til sidst. A er så en slags lovende artikel.. bare en løs tanke! :-)) --Hockeyindustrien 24. jul 2007, 20:03 (CEST)

Jeg går ind for at sløjfe kravet om, at en LA skal have været UA. Desuden virker ThePhasmids mere specifikke LA-krav som et skridt fremad. Jeg er derimod modstander af en ændring af AA-afstemningsproceduren, da den nuværende har vist sig at virke fortrinligt på det seneste, ligesom den i øvrigt er blevet vedtaget for nylig med en rimelig grad af deltagelse. Jeg kan ikke se, hvad automatisk evaluering skal gøre godt for, og jeg synes meget bedre om idéen med først at indsætte en huskeliste, når artiklen bliver LA, og så bede om en evaluering senere, når de fleste af listens punkter er streget ud. I en perfekt verden ville vi følge det norske forbillede, men vores krav til AA er for stramme (i hvert fald de facto) til bare at lade det være op til den enkelte at nominere artikler uden videre. --PhoenixV 24. jul 2007, 20:43 (CEST)

Opsummering redigér

Så vidt jeg lige kan overskue, synes der pt. at være nogenlunde enighed om det følgende:

 • Kravet om, at en artikel skal have været UA for at blive LA udgår.
 • Proceduren for LA forbliver uændret - evt. med lidt opstramning i kravene til LA-artikler.
 • Kravet om enstemmighed ved AA-afstemninger bibeholdes.

Jeg forslår på den baggrund, at vi stemmer om, hvorvidt UA fortsat skal være et krav for LA, når folk kommer tilbage fra ferien. --ThePhasmid 25. jul 2007, 09:41 (CEST)

Enig i konklusionen, bortset fra at der aldrig har været noget krav om enstemmighed, men derimod konsensus. Dermed kan man godt se bort fra negative "stemmer", hvis man har taget hånd om problemet, og der i øvrigt er en klar overvægt af positive "stemmer". --PhoenixV 25. jul 2007, 09:45 (CEST)
Er det ikke sådan, at en artikel kun kan blive AA, såfremt alle stemmer for, dvs. dem der evt. måtte have stemt imod trækker deres stemme? Så vidt jeg kan se, er flere artikler blevet afvist på baggrund af én negativ stemme, hvorimod alle vedtagende artikler, er blevet vedtaget enstemmigt. --ThePhasmid 25. jul 2007, 10:08 (CEST)
Det var under den gamle afstemningsprocedure. I forbindelse med indførslen af "tretrinsraketten" (UA -> LA -> AA) blev der i stedet indført en konsensusmodel (den nuværende) for at afskaffe vetoretten. --PhoenixV 25. jul 2007, 10:37 (CEST)