Aage V. Jensens Fonde

(Omdirigeret fra Aage V. Jensen Naturfond)

Aage V. Jensens Fonde er tre fonde oprettet af tømrermester Aage V. Jensen og har til formål at støtte naturen og at udbrede viden om samme. Fondernes stifter Aage V. Jensen nærede hele sit liv stor interesse for naturen.

Fondene omfatter i dag to danske og en international fond. De danske fonde er Aage V. Jensens Fond (stiftet i 1977) og Aage V. Jensen Naturfond (stiftet i 2007). Den internationale fond er Aage V. Jensen Charity Foundation, som er hjemhørende i Liechtenstein.

Aage V. Jensens FondRediger

Fonden påbegyndte arbejdet efter stifterens død i 1986. Indtægterne doneres til velgørende formål især inden for naturbeskyttelse i Danmark og Grønland, blandt andet bogudgivelser[1][2], formidlingsprojekter og naturvidenskabelig dokumentation.[3]

Aage V. Jensen Charity FoundationRediger

Fonden er en liechtensteinsk fond oprettet af Aage V. Jensen, der indtil sin død boede knap 20 år i udlandet og tjente hovedparten af sine midler der. Fondens formål er naturens bevarelse og dyrenes beskyttelse over hele verden. Fondet er ejer af store naturområder i Skotland og Sydafrika og er desuden medejer af The Swiss Precious Woods Group. Denne gruppe ejer og bestyrer skove i Brasilien og Costa Rica og opnåede som det første selskab i Brasilien i 1997 et FSC-certifikat (Forest Stewardship Council arbejder for fremme af miljøvenlige samt socialt og økonomisk bæredygtige driftsformer i verdens skove).

Mette Skov er formand for Aage V. Jensen Charity Foundation. A/S Dansk Inveco fungerer som administrationsselskab for fonden og i det selskab er Mette Skov direktør. Hendes far Leif Skov er formand for bestyrelsen i Dansk Inveco.[4]

Aage V. Jensen NaturfondRediger

I 2007 overdrog Aage V. Jensen Charity Foundation som gave alle sine 24 danske naturejendomme på samlet ca. 14.000 ha (værdi af ca. 350 mio. DKK), samt 300 mio. DKK til naturgenopretning og naturbeskyttelse i Danmark, til den nye danskregistrerede Aage V. Jensen Naturfond. Fonden arbejder gennem erhvervelse af naturområder og deltagelse i projekter for at bevare, beskytte og udvikle de danske naturværdier. Et af fondens vigtigste mål er, at alle får mulighed for at opleve en rig og naturlig natur.

Aage V. Jensens Fonde har i de senere år opfordret frivillige organisationer som Dansk Botanisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening til at finde mindre arealer med natur, som eventuelt efter Fondenes erhvervelse kunne plejes og passes af organisationers lokale afdelinger. Formålet har dels været ved køb at sikre små naturperler, dels at give lokale ansvaret for drift og pleje af mindre arealer i deres nærområde, og endelig at fremme formidlingen af lokale naturområder.

Fonden ejede i 2014 28 naturarealer på tilsammen ca. 18.000 ha i Danmark.

Fondsejede naturområder i DanmarkRediger

 • 1988-2003: Lille Vildmose Aage V. Jensens Fonde begyndte arbejdet med at sikre naturen i Lille Vildmose i 1988 ved at erhverve Høstemark Skov og Mose. I 2002 fulgte Tofte Skov og Tofte Mose[5] samt Portlandmosen. Senest har fondene i 2003 erhvervet det såkaldte Mellemområde og overdrevsarealer på Mulbjerge syd for Dokkedal.
 • 1995: Æbelø, Æbelø Holm, Dræet, dele af Ejlinge. Siden erhvervelsen i 1995 har Aage V. Jensens Fonde fjernet vildthegnene for at give den naturlige dyrebestand mulighed for at færdes frit. Gamle driftsbygninger er revet ned. Grøfter er sløjfet. 30 hektar nåletræer er fældet. Kun bevoksninger af skovfyr er bevaret og oprindelige vandhuller og sumpede skovpartier er genskabt. Naturområdet blev fredet i 1998.[6]
 • 1998: Rågø og Rågø Kalv er tilsammen på ca. 90 ha i 1998. Baggrunden var Rågøs mulighed for at blive en slags ”Noahs Ark” for oprindeligt danske træer og buske.
 • 1993: Vejlerne dækker ca. 5.500 ha ved Limfjorden mellem Thisted og Fjerritslev. Siden er området blevet forbedret som et af Nordeuropas vigtigste tilholdssteder for ynglende vandfugle. Mere end 300 fuglearter er registreret i Vejlerne, og omkring 130 arter er konstateret ynglende der.
 • 1999: Vaserne – et ca. 14 ha stort naturområde nord for Furesøen nord for København.
 • 1999: Ølundgaards Inddæmning, en afvandet arm af Odense Fjord, var et inddæmmet område med dyrkede marker. Fonden erhvervede i 1999 godt 90 hektar ved Firtals Strand, og senere yderligere 68 ha i området, så det samlede areal nu er på 158 ha. Grundvandspejlet blev hævet. Diger og pumper blev anlagt for at naboerne ikke skulle påvirkes med gener fra det højere vandspejl. De små morænehøje, der før afvandingen lå som øer i Odense Fjord, var stadig bevaret efter opdyrkning i årtier. Disse morænehøje fremtræder nu atter som øer i det nye vådområde.
 • 2000-2003: Hulsig og Råbjerg. På opfordring fra Nordjyllands Amt og Danmarks Naturfredningsforening erhvervede fondene ca. 1.200 hektar af Hulsig og Råbjerg Heder. Gradvis tilgroning med nåletræer var blevet en voksende trussel mod klithedens planter og dyr.
 • 2002: Mjels Sø (Als) er et område på 55 ha som efter en jordfordeling, hvor 70 mindre lodder skiftede ejer for at fondet i samarbejde med andre kunne genetablere søen.[7] I 2005 slukkede man de sidste pumper, som siden 1850 har afvandet området.[8]
 • 2003: Vorup enge er et 100 hektar område med afvandede marker nær Randers bymidte. Det er nu blevet et naturligt vådområde med et rigt liv af planter og dyr.
 • 2003: Sundbakkerne er et kuperet område på 33 hektar med skråningerne ned mod Sundet ved Faaborg på Fyn.[9]
 • 2005: Vilsted Sø dækker ca. 850 ha af den tørlagte Vilsted Sø syd for Løgstør med det formål at genoprette den.[10] Nu er Vilsted Sø ved at få livet tilbage med et vandspejl på 500 hektar, og søfladen bliver rig på vige og bugter og omgivet af rørsumpe, vandhuller og enge.
 • 2010: Filsø ved den jyske vestkyst mellem Ringkøbing Fjord og Vadehavet er et 2.308 hektar stort naturområde. Her blev 915 hektar lavvandet sø genskabt i 2012, og Filsø er i dag Jyllands næststørste sø.[11]
 • 2014: Ved Gyldensteen Strand åbnede man digerne den 29. marts i et stort naturgenopretningsprojekt, som gendanner en del af den tidligere fjord, en kystlagune på 214 ha og en 144 ha stor ferskvandssø.

ReferencerRediger

 1. ^ Lars Ole Knippel: Den grønne ø. Jyllands-Posten, 14. april 2001. Hentet 18/11 2021.
 2. ^ Lars Ole Knippel: Kronprinsens paradis. Jyllands-Posten, 26. februar 2000. Hentet 29/12 2021.[1]
 3. ^ Ulla Nørby: Kortlægning af pattedyr i Danmark. Jyllands-Posten, 15. maj 2000. Hentet 29/12 2021.
 4. ^ Birgitte Erhardtsen, Simon Bendtsen: Rigt dynasti styrer "Onkel Aages" milliardfond. Berlingske Business, 23. februar 2012
 5. ^ Ritzaus Bureau: Millionhandel skal gøre nordjysk vildmose til naturpark. JyskeVestkysten, 28. maj 2001. Hentet 29/12 2021.[2]
 6. ^ Ritzau: Æbelø fredet. Jyllands-Posten, 24. juni 2001. Hentet 28/12 2021.
 7. ^ Millioner til sø-projekt på Nordals. JyskeVestkysten, 27. november 2003. Hentet 29/12 2021.
 8. ^ Ejner Munkebro: Pumperne slukket - ny sø er på vej. JyskeVestkysten, 9. november 2005. Hentet 29/12 2021.
 9. ^ Karsten L. Sørensen: Glæde over fonds naturkøb. Fyens Stiftstidende, 12. november 2002. Hentet 28/12 2021.
 10. ^ Ritzaus Bureau: Privat fond sikrer kæmpe søprojekt. JyskeVestkysten, 7. februar 2003. Hentet 29/12 2021.
 11. ^ Ritzau: Ny stor sø kommer på danmarkskortet. Jyllands-Posten, 23. august 2000. Hentet 29/12 2021.

Ekstern henvisningRediger


Koordinater: 55°40′39″N 12°33′42″Ø / 55.677438°N 12.561681°Ø / 55.677438; 12.561681