Aarhus bybusser

busnet i Aarhus

Aarhus bybusser er et netværk af bybusser, der kører rutekørsel inden for Aarhus Kommune.

Oversigtskort over busruter, inkl. bybusser, letbane og zoner i Aarhusområdet

Pt. er det AarBus der er operatør for bybusserne i Aarhus.[1]

Historie redigér

Første drift redigér

31. maj 1884 begyndte Aarhus Sporvejsselskab (grundlagt af vognmand Chr. Jacobsen) at køre sporvogne drevet af heste fra Banegården til Nørrebrogade via Ryesgade, Søndergade og Store Torv. Men selskabet havde dårlig økonomi, problemer med gadevedligehold og få kunder, og måtte derfor lukke i 1895 pga. flerårigt underskud, og ruterne blev lukket da skinnerne blev solgt som skrot. Fra 1896 kørte en hesteomnibus frem og tilbage mellem Frederiks Allé og Østbanetorvet. I 1903 lavede byrådet en aftale med det private selskab Aarhus Elektriske Sporvej om elektriske sporvognsbusser efter borgernes utilfredshed over støjen af hesteomnibus på brosten.[2]

7. juli 1904 begyndte Aarhus Elektriske Sporvej at køre en sporvejslinje mellem Trøjborgvej og Dalgas Avenue.[3] Ruten gik via Hans Broges Gade, Skt. Pauls Kirkeplads, M.P. Bruuns Gade, hovedbanegården, Østbanetorvet, Skovvejen og Trøjborgvej.[2]

Offentlig overtagelse redigér

 
ÅS-ledbus 414 (model DAB 12-1800B) på den daværende linje 1 på Park Allé.
 
Gammel Aarhus-sporvogn fra 1945 på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.

Århus Sporveje (forkortet ÅS) blev navnet på Aarhus Kommunes trafikselskabet 1. januar 1928 ved overtagelse af Aarhus Elektriske Sporvej efter nogle overenskomststridigheder.[3]

Da kommunen overtog selskabet i 1928 var der 46 personer ansat. I 1940 havde selskabet 225 mennesker ansat og rådede over et materiel bestående af 23 sporvogne, 22 bivogne og 43 busser.[4]

I 1929 udvidede man sporvognsnettet ved at forlænge det op gennem Tordenskjoldsgade til Marienlund ved Riis Skov; der blev anlagt en linje mere fra Banegårdspladsen over Frederiksbjerg til Harald Jensens Plads, en linje der senere blev forlænget til Kongsvang. Den oprindelige linje fra Dalgas Avenue til Trøjborg blev udvidet til dobbeltspor; oprindeligt var den kun enkeltsporet, med mange vigepladser på strækningen.[kilde mangler] I 1930 ved den samtidige oprettelse af linje 2 fik den første linje et nummer. I 1930 blev linjen udvidet mod nord, med endestation i Marienlund.[kilde mangler]

I løbet af 1930erne blev der udvidet med flere ruter ved hjælp af trambusser, der havde dieselmotor og dæk.[5] I 1940 var der der ca. 40 km busruter og 7,1 km sporvognsrute.[2]

Linjenettet blev langsomt udvidet i løbet af 1950'erne, samtidig med at byen voksede. Man kan blandt andet datere datidens linje 8 tilbage til 1951.[6]

Linjenettet i 1969 omfattede to sporvejslinjer og tolv bybusruter. Der var tale om sporvejslinjerne 1 og 2 og bybusserne 3, 4, 5, 6, 7, 8 (ringvejslinje), 10 som egentlige bybusser, samt linjerne 20, 21, 22, og 23 til at dække det lidt større opland i Sydaarhus.[7]

Sporvejsdriften blev indstillet 7. november 1971. Inden da havde flere buslinjer åbnet, og endnu flere kom til efter kommunalreformen i 1970, hvor Aarhus Kommune voksede betydeligt.

Efter oprettelsen af Midttrafik redigér

Århus Sporveje blev 1. januar 2005 opdelt i Trafikselskabet Århus Sporveje (administration og planlægning) og Busselskabet Aarhus Sporveje (kørsel). Begge var ejet af Aarhus Kommune, indtil de blev fusioneret ind i Midttrafik 1. januar 2007.

De aarhusianske bybusser kaldtes i en lang årrække for trambusser, men den betegnelse er for længst gået af brug. I mange år holdt man modsat andre danske byer fast i, at indstigning foregik bagi og udstigning foran, men fra 1. januar 2012 blev dette afskaffet, og der er nu tilladt ind- og udstigning af alle døre i busserne. Som et af de eneste steder i landet er der den dag i dag stadig selvbillettering i busserne.[kilde mangler]

Livet som ansat i sporvejene har ikke altid været en dans på roser. I Århus Stiftstidende blev der 7. november 2021 bragt et billedarkiv fra datidens sporvogne.[8]

A-Busserne i Aarhus blev introduceret 8. august 2011, da man ville opgradere det daværende linjenet med mange buslinjer til stambusser med få linjer, men med hyppig drift. Oprindelig var A-busserne i Aarhus farvet røde på det højre hjørne forrest og på det venstre hjerne bagest, som man kender der fra A-busserne i København, men dette blev opgivet i 2015, da der var for meget besvær ved at holde fast i strukturen, idet der rigtig ofte alligevel kørte gule busser rundt på A-buslinjerne.

Nyere historie efter 2020 redigér

I Aarhus, betjener byens bybusser hele byen, men også i Aarhus må prioriteringerne og kommunens budget af og til justeres. I November 2022, blev det af Aarhus byråd, bragt op at der eventuelt skulle ske besparelser i den kollektive trafik. En af linjerne der i Aarhus, kan risikere at stå foran nedlæggelse er linje 22[9], som er en dobbeltrettet ringlinje, hvor hver anden tur kører modsat rundtur af den forgangne rundtur. En nedlæggelse af rute linje 22 i Aarhus, har også skabt oprør blandt en del af linjens faste brugere. En underskriftindsamling[10] til Aarhus kommune blev sat i værk. Ved hørringerne i januar 2023[11], omkring besparelser på busfronten, indgik også en nedlæggelse af rute 22.

Grundet besparelser på den offentlige transport i Aarhus, har byrådet i Aarhus, vedtaget at bybuslinje 22, bliver nedlagt. Denne nedlæggelse, førte blandt andet til en demonstration, hvor 30-40 personer deltog[12] Linje 22s nedlæggelse, kan spare Aarhus kommune for omkring 7-8 millioner kroner om året. Linje 22 kørte den sidste gang den 24. Juni 2023.[kilde mangler]

I 2022, blev det første parti af elbusser indkøbt fra polske Solaris[13]. I en pressemeddelelse fra 29. Juni 2023 annonceredes det at endnu en investering i elbusser er blevet gjort og hele 56 nye busser er på vej til de 3 busanlæg i Aarhus[14].

Ruter redigér

Efter flere omlægninger, blandt andet grundet etapeåbninger af Aarhus Letbane, ser linjenettet per 24. Juni 2023 således ud:

Bybusser i Aarhus
Linje Rute
1A Kolt – Vejlby / Skejbyparken
2A Holme – AUH Skejby / Trige
3A Tilst – Rutebilstationen
4A Brabrand Nord – Viby Syd / Tranbjerg
5A Tangkrogen – Ringgaden - Marienlund
6A Skåde / Holme – Ringvejen - AUH Skejby / Risskov
11 Stavtrup Vest – Harlev
12 Mejlby / Hjortshøj – Logistikparken
13 Holme Parkvej - Frydenlund
14 Tilst Vest - Grøfthøj
15 Brabrand Vest – Skejby Nordlandsvej
16 Mejlby / Elev - Mårslet
17 Studstrup – Solbjerg
18 Lystrup Øst – Moesgaard Museum
23 Rutebilstationen - Aarhus Ø
31 Rutebilstationen – Moesgård Strand
32 Lystrup – Egaa Gymnasium
35 Helenelyst – Langkaer Gymnasium
81 Odder-Malling-Beder-Mårslet-Tranbjerg-Viby-Aarhus Rutebilstation, Erstatningskørsel for tog
86 Lystrup - AUH Skejby - Nehrus Allé
40 Park Allé - Holme - Mårslet
41 Park Allé - Søndervangen - Tranbjerg / Solbjerg
42 Park Allé - Stavtrup Blåhøj
43 Park Allé - Gellerup - Brabrand Nord
44 Park Allé - Bispehaven - Jernaldervej - Tilst
45 Park Allé - Aarhus Vest - Skejby - Vejlby - Lystrup
46 Park Allé - Trøjborg - Risskov - Hjortshøj

Natbusdrift redigér

Aarhus har ligesom en god del andre danske storbyer natbusdrift. Det særlige for Aarhus er, at linjerne kun kører nat efter fredage og lørdage på trods af byens størrelse. Denne lave betjening af natbusnettet har skabt en del debat i byrådet, hvor man blandt andet har ser på, om det er muligt at udvide natbusdriften til at køre alle ugens dage samt i et større tidsrum.[15] Linjerne på natbusserne er nummereret fra linje 40-46, alle ruterne udgår fra Park Allé ved Banegården/Busgaden.

Midttrafik har som det sidste af de danske trafikselskaber valgt at bibeholde nattillægget for kørsel med natbusser.[16]. Kørslen koster det dobbelte af den normal billetpris, hvis man bruger klippekort eller kontantbillet. Hvis man bruger Rejsekort, bliver der ligeledes opkrævet et natbustillæg, som er på 20 kr uanset rejsens længde. Beløbet opkræves automatisk, når man checker sit rejsekort ind.

Galleri redigér

Se også redigér

Referencer redigér

 1. ^ AarBus Historie hentet 26. marts 2024
 2. ^ a b c Krejsler Andersen, Marie-Louise; Wilhardt Boesen, Camilla (2017-09-21). "Skinner blev lagt, fjernet og lagt igen: Aarhus-historie fra sporvogn til letbane". Horsens Folkeblad. Hentet 2024-04-08.
 3. ^ a b "Aarhus Sporveje (1904-2005)". AarhusArkivet. 1904-07-04. Hentet 2024-04-08.
 4. ^ Aarhus gennem Tiderne 1941
 5. ^ Willumsen, Søren (2012-07-17). "De gule busser har rullet i nu 80 år". Århus Stiftstidende. Hentet 2024-04-08.
 6. ^ Aarhus Sporveje 84, danskebusser.dk, hentet 5. januar 2022
 7. ^ Aarhus Sporveje, vognstyrer.dk, hentet 5. januar 2022
 8. ^ Lund, Henrik (7. november 2021), "Se masser af billeder: Skinneskidtskraber, vintervejr, uheld og andre fotos fra dengang der kørte sporvogne i Aarhus", Aarhus Stiftstidende, hentet 5. januar 2022
 9. ^ https://stiften.dk/aarhus/spareplan-kan-koste-lokal-buslinje-livet-det-her-er-en-rigtig-rigtig-skidt-ide
 10. ^ https://www.skrivunder.net/bevar_bus_22_i_aarhus
 11. ^ https://aarhus.lokalavisen.dk/politik/ECE14787791/nu-skal-busbesparelser-i-offentlig-hoering/
 12. ^ https://www.tv2ostjylland.dk/aarhus/busrute-nedlaegges-jeg-er-lige-ved-at-give-mig-til-at-tude
 13. ^ https://www.midttrafik.dk/nyheder/29-co2-neutrale-elbusser-pa-vej-til-aarhus/
 14. ^ https://www.tv2ostjylland.dk/aarhus/selskab-koeber-56-nye-elbusser
 15. ^ Kalmson, Sebastian; Rundstrøm, Mads (27. august 2021), "Lang vej hjem efter en sjov aften i byen: Aarhus bør have flere natbusser", Aarhus Stiftstidende, hentet 5. januar 2022
 16. ^ Natbus, midttrafik.dk, hentet 5. januar 2022

Eksterne henvisninger redigér