Born-Oppenheimer-approksimationen

Born-Oppenheimer-approksimationen vedrører den kvantemekaniske beskrivelse af elektronerne i et atom.

Kvantemekanik
Introduktion

 • Ordliste  • Historie

Approksimationen siger populært sagt, at bevægelsen af en atomkerne og bevægelsen af de elektroner, der omkredser den, kan beskrives uafhængigt af hinanden. Mere præcist betyder dette, at den bølgefunktion, der beskriver det samlede system, kan skrives som et produkt at to bølgefunktioner, hvor den ene beskriver kernens tilstand, og den anden beskriver elektronernes tilstand.

Approksimationen omtales sommetider populært som "ko-hoved-approksimationen", idet elektronerne opfører sig som fluer omkring hovedet på en ko. Når koen flytter hovedet, flytter fluerne ganske enkelt med.