Dirac-ligningen er en fusion mellem Schrödingerligningen og den specielle relativitetsteori. Ligningen er

Dirac-ligningen forudsiger eksistensen af antistof, hvilket Dirav beskrev med sin model om Dirac-havet, hvor antistof har negativ energi.
 •  partikel
 •  antipartikel
Kvantemekanik
Introduktion

 • Ordliste  • Historie

,

hvor er partiklens masse, er stedvektor for partiklen, er lysets hastighed og er den reducerede Planck-konstant (h streg). er en 4×4 matrix og består af 3 forskellige 4×4 matricer – en for hver dimension. I denne model er ikke bare en funktion, men en vektorfunktion med fire komponenter.

En af de ting, som Dirac-ligningen kan forklare, er betydningen af spin. Spin indgår ikke i Schrödingerligningen, men i Dirac-ligningen dukker det op som en konsekvens af mødet mellem kvantemekanik og relativitetsteori. Dirac-ligningen kan forklare ting som finstruktur i atomspektre, men kommer dog til kort ved f.eks. det gyromagnetiske spinforhold . Diracs teori forudsiger værdien af til at være præcis 2, men målinger viser, at den er lidt højere end 2. Dette kan forklares inden for kvantefeltteori.[1]

Kilder/reference

redigér
  1. ^ Foot, Christopher J. (2005). "Atomic Physics". Oxford University Press. ISBN 0-19-850696-1. Side 274-275. (engelsk)