Åbn hovedmenuen

På tidsubestemt pause. Det jeg kan tilbyde dansk Wikipedia og det jeg har tilbudt over de seneste godt ti år, er ikke længere det der ønskes;

  • Konsensusbegrebet bruges i flæng, men har ingen rigtig mening - faktisk kaster man sig fluks over flertalsafgørelser (som i overvejende flertal) i langt størstedelen af tilfældene... hvilket strider mod selve ideen i konsensus. Argumenterne er altid den altovervejende del - men det affærdige nu som "subjektivt" og derfor ikke gangbart.
  • Diskussioner (især de lange) anses efterhånden mere som problematiske end gavnlige. Dette er et kæmpe problem, da det netop er gennem disse diskussioner Wikipedia skal udvikle sig. En lang diskussion behøver ikke ende ud i en ændring, men det er vigtigt at man forklarer hvad man mener og hvorfor - ellers bliver det ekstremt svært at nå frem til konsensus om noget som helst. Konsensus er netop afhængigt af at man tør tage diskussionerne - også de vanskelige. Desværre er dansk Wikipedia pt. ekstremt konservative og bange for at stille krav...
  • Der stilles ingen krav til kilder i artikler og stort et alle emner godtages med påberåbelse af 'inklusionisme'. Dette giver anledning til to katastrofale problematikker - manglende verificering og manglende kildekritik. Enhver kilde er ikke lige god - men påstande skal kunne verificeres. Dette evner dansk Wikipedia ikke på nuværende tidspunkt - faktisk står det så grelt til, at enhver der har udgivet en tekst faktisk pt. er berettiget til sin egen wikipedia-artikel, fordi en håndfuld forfattere ikke forstår begrebet "notabilitet" - de mener alt litterært er relevant (men sådan kunne man jo blive ved - alle folkeskolelærere er vel også relevant så, selvom ingen har gidet at skrive om dem?)
  • Der er kort sagt ikke en klar linje. Selvom når enkelte brugere forsøger at skabe en platform til forbedring af dette (WP:Støbeskeen), så aflives den prompte igen, fordi folk er bange for at skulle lave mere. Der er kort sagt et manglende behov for at tage ansvar og skabe en ensartet linje - der er for meget ligegyldighed.

Det er ikke det jeg står for, og jeg rager desværre ind i for mange konflikter i mit ihærdige forsøg på at gøre noget ved denne problematik. Jeg vil derfor bruge min pause på at vurdere om jeg fortsat skal bidrage - om det giver mening for mig og for communitiet at bidrage. Forhåbentligt kan andre sørge for at kvaliteten og kravene hertil stadig stiger.