Brugerdiskussion:KnudW/Arkiv 19

Aktive diskussioner

Kan jeg bruge Wikipedia til det, jeg vilRediger

Kære Knud Winckelmann,

Jeg skal i seniorjob i en kommune, og noget af det jeg gerne vil, er at udbygge med information om min landsdel på Wikipedia.

Det gjorde jeg så som et forsøg til en Wikipedia-artikel om Sangstrup Klint her i formiddag. Hvor jeg tilføjde, hvad jeg selv synes er nyttig information, for alle der kunne tænke sig at se nærmere på stedet - hvorefter en wikianer, "Trade" sletter det stort set med det samme, med en bemærkning om at Wikipedia ikke er en rejseguide.

Det jeg skrev, er som følger:

Ting at se og gøre: 1) Det er muligt at finde fossiler i klinterne. 2)Flere steder er der kanonkuglehuller, der fremstår som runde rustskaller. De siges at stamme fra tyske krigsskibe, der under 2. Verdenskrig skød deres kanoner ind, ved at bruge klinterne som mål. 3)Området er interessant for lystfiskere, idet kalkformationerne fortsætter under vandet og giver skjulesteder for fisk og fødedyr. 4)Kalk-formationerne under vandet er også interessante for dykkere.

Tips: 1) Gummistøvler på. Nogle steder går klinterne helt ud til vandet, og kan kun passeres tørskoet i godt vejr og lavvande. 2) Dette gør også stedet interessant, fordi der er isolerede bugte, som ikke alle og enhver når frem til. 3) Hav naturlig respekt for de nogle gange løse kalkblokke i klinterne, så du ikke får dem i hovedet. 4) Generelt er stedet kun lidt besøgt. Så man bliver langt fra overrendt. 5) I hvert fald et sted er der et (intermistisk)tov op, som hjælp til at komme op på klinterne, hvor der er en fin udsigt. Hvis man er almindeligt adræt, er det let nok. 6) Noget af charmen er at man især om sommerdage hvor havet er stille og vandet er klart kan stå på klinteren med polaroidsolbriller på, og se fiskene nede i havet. Hornfisk, havvørreder, og i hvert fald før i tiden, torsk. (Torskebestanden i østlige Kattegat er trængt)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Jeg ved godt, at stilen ikke er specielt leksikal, men det jeg skriver er klart og letlæst, ligesom det udelukkende bidrager med faktuelle oplysninger om Sangstrup Klint. Og det sted, hvor jeg ikke er sikker på fakta - om det er tyske krigsskibe, der står bag kanonkuglehullerne, skriver jeg pænt, at der kan være tvivl om dette.

Så derfor spekulerer jeg meget på, om det vil være umuligt at bidrage til danske Wikipedia: 1. Hvis jeg qua min journalistiske baggrund gerne vil have tingene fra hånden i en fart. 2) Gerne vil have lagt en masse indhold ind om min egn. 3) Og basalt set mener, det er i orden og nyttigt for brugerne at få den type information, som ses i ovenstående. 4) Og jeg samtidigt ikke ønsker at bruge massser af tid og energi på at kæmpe for stoffet i tide og utide. 5) Eller se det slettet i større omfang?

Hvad gør den kloge?

Med venlig hilsen

SNS - Sebastian Nils

NB - Det kunne måske være lettere og bedre at tage en telefonsamtale, men mail er også fint nok. Mine numre er 86 39 64 78/ 28 53 01 05 - jeg ringer gerne, hvis det passer bedst.

Hej Sebastian. Jeg kan se at dine bidrag er blevet omskrevet af en anden bruger, så en del er bevaret, men jeg vil nok umiddelbart være tilbøjelig til at mene at den slags oplysninger ikke hører hjemme i artiklen.
Hovedårsagen er primært selve stilen, som lød ret så, hvis du vil undskylde udtrykket, "turistbrochureagtig". Vendinger som "De siges at stamme fra tyske..." og "Så man bliver langt fra overrendt." er ikke helt i tråd med Wikiedis retningslinier for artikler.
Desuden skal man være opmærksom på at det er vigtigt at der angives kildeangivelser til indholdet i artiklerne.
Jeg kan kun opfordre dig til at bidrage til artikler om din egn, gode bidrag er altid velkomne, men med tanke på de ovenstående tips. Det vil nok betyde at du ikke kan få tingene fra hånden i en fart, men det vil medvirke til at øge kvaliteten af artiklerne her på Wikipedia.
Jeg håber det besvarede dine spørgsmåls, eller skal du være velkommen til at vende tilbage. Mvh Knud Winckelmann (diskussion) 27. jan 2013, 11:28 (CET)


Sangstrup Klint - stoffetRediger

Kære Knud Winckelmann,

Tak for snakken i dag, søndag.

Lad os håbe, at jeg fremover bidrager med væsentlige og gode fotos til danske Wikipedia.

Essensen i divergensen er efter min mening, om det er i orden eller ej, at Wikipedia Danmark også medbringer fakta og praktiske tips rettet mod brugerens almene dannelse, hvad angår evnen til at bruge Danmarks natur.

Jeg brugte den sammenligning, at nogle oplysninger var relevante, hvis man bare vil nøjes med at sidde foran skærmen og forøge siden viden - overfor at tage skridtet videre, som er også at kunne bruge Wikipedia-viden til at benytte den natur, man læser om.

Ikke noget man kan fra-definere som rejsetips, rejseguider eller lignende til at putte hen i en sidewiki. Men indhold relateret til anvendelighed, der er så vigtigt, at det er en nødvendig del af enhver Wikipedia-artikel om Danmarks natur. Noget uden hvilket selv den bedste klassiske naturartikel i alm. leksikal forstand, bør betragtes som en stub.

Det jeg skitserer her, er forhåbentlig Wikipedia om 10 år.

Også fordi de praktiske tips dybest set på ingen måde ødelægger eller forklejner den klassiske leksikale viden. Der er blot tale om et supplement, en udbygning, der hører hjemme som naturlig og integreret del af den klassiske leksikale artikel.

Der er ingen modsætning mellem de to typer af indhold. Alt sammen er information og fakta.

Som jeg var inde på det i samtalen, så kan dokumentations-skikken dog være et problem. Det er jo absurd at dokumentere, at der er et tov op ad klinten. Ligesom det ville være absurd at tage et foto heraf for at dokumentere dette. Som understreget synes jeg i øvrigt ikke klassisk kildehenvisning er absurd, tværtimod, og på ingen måde.

Kamp for den ændring jeg skitserer her, vil jeg dog ikke gå ind i større omfang, da jeg har andet, der står for. Blot vil jeg lade synspunktet være introduceret til en af støttepillerne bag danske Wikipedia - tak fordi du lagde ører til.

For at sige det kort, så handler det om den ligeværdige betydning af også at informere en smule om, hvordan man bedst begår sig de steder i naturen, som leksikonet skriver om. For at tage den et skridt videre, bør dette opstilles som målestok for om en artikel på Wikipedia kan anses for fuldgod og komplet - og slet ikke som indhold, der bliver censureret ud.

Håber du vil bruge mit input konstruktivt. Jeg står til rådighed for uddybning, hvis der er noget der virker uklart.

De bedste hilsener

Sebastian Nils

Du advokerer her for et genreskred, som vi allerede har set i en del artikler, men oplysninger som dem, du nævner her, vil måske have mere relevans i Wikivoyage. Der er netop startet et dansk Wikivoyage-projekt, som kan findes her. Projektet er stadig meget nyt, så vi er stadig ved at opbygge det - både indholds-, struktur- og community-mæssigt. Læs mere her. --Palnatoke (diskussion) 27. jan 2013, 15:15 (CET)


GenreudvidelseRediger

Ikke et genreskift, men genreudvidelse, men henblik på at øge visse typer af naturrelaterede artiklers anvendelighed og nytteværdi overfor læserne af Wikipedia.

Jeg mener anvendelighed og nytteværdi er det funktionelle grundelement, der ligge bag den måde, man bør definere og udvikle et godt leksikon på.

Her står jeg lidt af, hvis man i stedet bruger termer som "leksikalt nok" og "tilstræbt ens stil", som afgørende begrundelser for, hvad der går an som indhold.

Anvendelighed og nytteværdi handler om stoffets egentlige ærinde overfor læserne.

Jeg skal være den første til at sige, at jeg selv ville være ked af, hvis Wikipedia-artikler fik mere præg af:

1) Udokumenterede turistbrochure-oplysninger. 2) Subjektive, ret tilfældige, rejsebeskrivelser.

Simpelt hen fordi begge dele ville underminere nytte- og anvendeligheden -

a) For hvad skal man stole på, når der - kan - være tale om opblæste turistbrochureoplysninger, der er præget af partsindlæg, fra en lokal turistorganisation, som gerne vil score kunder i form af flest mulige turister, uagtet faktuel og redelig objektivitet - som jo er en af forudsætningerne for et godt leksikon.

b) For hvad skal man stole på, når der kan være tale om subjektive, ukvalificerede, rejsebeskrivelser præget af tilfældige menneskers tilfældigheder.

Jeg vil også sige, at jeg godt kan lide tonen og det meste af den begrundelse jeg fik fra den sidste venlige retter og sletter af mit Sangstrup Klint stof, som nu er dukket op. Han opfordrer mig til at skrive mere fra min egn, og siger at han stryger tip-delen, fordi den virker uleksikal.

Hvor jeg her synes, at man skal revurdere begrebet, leksikal, til fordel for konkret anvendelighedsforståelse. Leksikal kan dække over konventioner, der er forældede, fordi de er fra en anden tid. Hvad jeg tror, der kan være problemer med her.

Jeg er ikke imod konventioner, men jeg er imod konventioner, der måske dybest set stammer fra det trykte leksikons tid. Hvor noget helt afgørende var, at stof ikke kunne rettes og forfines, når det var trykt. (jeg skriver vel at mærke rettes, ikke slettes)

Jeg mener, at begreber som leksikalt/uleksikalt, kan dække over en for stor respekt for det man tænker er gode akademiske konventioner, når man vil skrive faktuelt. Oven i købet akademisk defineret lidt gammeldags som noget, med helst ikke at fjerne sig for langt fra sit skrivebord. For slet ikke at tale om værdien af at gå ud i naturen: at få fingrene i suppen og risiko for våde sko fra havet. En respekt for et eller andet akademisk, der ikke holder til en ordentlig nytte- og anvendelighedsanalyse baseret på brugerbehov hos dem, der kunne tænkes at ville have Wikipedia-artikler om natur, der var nyttige i forhold til at færdes den natur en artikel beskriver.

Problemet er, at jeg vanskeligt kan se, at nyttig viden om at færdes i dansk natur kan være decideret nyttig på den ene side, og decideret uleksikal på den anden. Dette ser jeg som et alvorligt paradoks, som Wikipedia-samfundet bør arbejde seriøst med i udviklingsøjemed.

Sat på spidsen, for klarhedens skyld, kan man fx stille to spørgsmål:

a) Er der grænser for hvor nyttig og anvendelige Wikipediaartikler (jfv. mit tip-stof) må være? b) Og hvorfor er der egentlig det, hvis svaret er ja?

En af de ting der lige nu lurer i mit baghoved, er hvorvidt de bortcensurerede tip som: bedst med gummistøvler, tov i klinten, respekt for løse kalkblokke i klinten, mulighed for at se fisk fra toppen, kan skrives så oplysningerne ikke virker uleksikale....

...Jeg tror det egentlig ikke - det er og bliver gode praktiske tip - for den der vil bruge Wikiartiklen til at fordybe sig i artiklens indhold ved at se nærmere på sagerne i naturen. Det ville således blot være at klippe en hæl og hugge en tå, at camouflere disse oplysninger som andet end det de vitterligt er, og fortjener at være - korte praktiske og nyttige tips om Sangstrup Klint, der øger den praktiske anvendelighed af en artikel om stedet.

We have a problem Huston. Det virker som om gode oplysninger, der gør leksikonet mere nyttigt og anvendeligt, ikke hører hjemme her.

Som medieperson er jeg ked af, hvis det går den vej, som du gør opmærksom på med et sidewiki på vej: Jeg vil gerne kunne læse det hele om et natursted i en artikel i det samme leksikon - det øger simpelt hen brugervenligheden og gennemslagskraften for Wikipedia.

Set ud fra det konkrete eksempel er problemet også, at det jeg finder det fornuftigt at føje til, svarer til et par faktabokse til en artikel i journalist-sprog. Sagen er at bokse står dårligt alene, såsom i et sidewiki, men godt som et supplement til en artikel, som den der var der i forvejen, om end Sangstrup Klint-artiklen, i sig selv er stub-agtig pt.

Skal vi nu sige, at jeg så udbyggede mine praktiske på stedet-fakta og tips, med lidt mere i retning af, hvor man kan parkere, eller hvad ved jeg, (som jeg slet ikke synes er relevant) så der var en artikel i det - ville jeg så i dag kunne skrive dette i det af dig nævnte projekt, og så i dag kunne angive link i den oprindelige Sangstrup-artikel - monstro??

Det var jo en løsning, selv om jeg som sagt mener, at mit stof naturligt og bedst (ud fra nytte og anvendelighedskriteriet) hører hjemme som del af en eksisterende Sangstrup-Klint artikel, og intet andet sted.

Dvs. hvis vi ikke taler kompromisser og praktiske løsninger efter de forhåndenværende søms principper - men blot om hvad der giver bedste kvalitet for danske Wikipedia målt ud fra nytte- og anvendelighedskriterierne?

Jeg vil også lige sige, at jeg anerkender, at du er erfaren Wiki-person, og at jeg ikke det. Dette sagt pga af farer for uventede negative sideeffekter ved genreudvidelser, som du måske bedre kan overskue end mig.

Det ville jo være trist, hvis det jeg advokerer for her, reelt betød mere turistbrochure og mere subjektiv rejsebeskrivelse.

Men det der er tale om her, er noget andet. Nemlig at man tillader praktiske tip relateret til et natursteds anvendelighed ud fra nævnte ønske om at optimere Wiki-artiklers nytteværdi og anvendelighed overfor de læsere, der vil ud i naturen.

Men alt i alt så tror jeg desværre konklusionen må være back to base one, sådan som jeg nåede base one via telefonsamtalen med dig d.d.:

At lade være med at skrive noget særligt på Wikipedia de næste fem år, selvom det er godt og relevant natur-relateret stof af høj informations- og brugsværdi - da en eller anden sandsynligvis vil få lyst til at slette artiklerne eller tilføjelserne.

 At jeg i stedet sætter fokus på at lægge gode billeder ind, som Delete-lystne mennesker måske ikke er så hungrige overfor.  Det var jo også det, du sagde du gjorde mest i dag, ud over at rydde op.

MVH Sebastian Nils

Hey, jeg lavede en enkelt fejl gider du så godt stoppe med at blive ved med at prøve at nedgøre mig for det til evig tid?? Det, ville være rart. --Trade (diskussion) 27. jan 2013, 19:53 (CET)

Hej TradeRediger

Det er jeg meget åben overfor. Det skabet respekt når folk direkte skriver, at de har lavet en fejl. Dertil vil jeg yderligere tilføje, at du har fat i noget vigtigt, fordi lysten til at "nedgøre for evig tid" ud mellem sidebenene vil være der, hvis man ikke, som du gør her, tager sagen op. Lysten er stort set forduftet nu, og jeg vil bestræbe mig på, ikke at give efter for, hvad der måtte være tilbage.

Jeg ved ikke, om du har læst mine overvejelser, sådan som de fremgår her på Knud Winckelmanns diskussionsside.

Det korte af det lange er, at jeg er ved forstå danske Wikipedia. Herunder hvad jeg bedst kan bruge leksikonet til. Jeg har et godt formål, med et krav til mig selv om stort volumen og kvalitetsindhold, sådan som jeg definerer kvalitet (letlæste sandfærdige -facts og tips, der er nytte- og anvendelsesorienterede) og dette skal jeg have trimmet ind i forhold til Wikipedia, hvortil jeg også får brug for gode hjælpere, og coaching.

Jeg har bl.a. en baggrund som meget rutineret prof. skribent (journalist i den tunge seriøse ende) der står overfor et seniojob (5 år) Hvor et af tre arbejdsben er tænkt som at lave stof til danske Wikipedia om min egn, ikke mindst natur, såfremt bl.a. guderne og Wikipediasamfundet det vil.

Også derfor er jeg lettet over dit indlæg. Jeg forestillede mig lidt at et ildsprudende teenage delete-monster, der skulle være den første, som spændte ben for min planer ...fra nu af og til evig tid..

Hav en god uge.

MVH Sebastian Nils

Genaktivering af sideRediger

Kære Knud, jeg forsøger at få genetableret og korrigeret min forfatterprofil ligesom andre kendte forfattere. Kan du give mig et konkret hint om, hvilke elementer du konkret ser redigeret og/eller fjernet. Vh Mirj (skrev Mirj (diskussion • bidrag) . Husk at signere dine indlæg.)

Hejsa. Jeg beskyttede siden for at forhindre fjernelsen af kvalitetsskabelonerne. Som du har fået et par tips om på din brugerdiskussion, så skal disse ikke fjernes uden begrundelse. Jeg forholder mig ikke umiddelbart til indholdet i artiklen, så meget her jeg ikke haft lejlighed til at undersøge den, men der er et problem med at du selv har skrevet den. Mvh Knud Winckelmann (diskussion) 29. jan 2013, 20:39 (CET)

Kære Knud, det er helt fint lad os slette forfatterprofilen med det samme. Er du sød at slette profilen? Vh Mirj (skrev Mirj (diskussion • bidrag) . Husk at signere dine indlæg.)

Det lod til at der var enighed om at slette artiklen, så jeg har konkluderet på diskussionen og slettet den. Mvh Knud Winckelmann (diskussion) 30. jan 2013, 12:11 (CET)


Josefine OttesenRediger

Jojo, det er ikke helt perfekt, men hvorfor slette det hele? Hvorfor ikke rette i det, hvis der er noget du ikke er enig i?? NikolajAmstrup (diskussion) 31. jan 2013, 17:12 (CET)

Vi kan jo starte med om man er enig i at der overhovedet skal være et CV-afsnit. Jeg har nu pillet det ud, og på Diskussion:Josefine Ottesen har jeg lagt et link til den tidligere version, så en person som har lyst til at udbygge artiklen, har lettere ved at finde CV'et igen. --Palnatoke (diskussion) 31. jan 2013, 17:33 (CET)


Sletning af sideRediger

Hej Knud Winckelmann

Du har slettet en side jeg lige har oprettet. Den var skrevet meget nøgternt og informerende om min service der hedder nemmehjemmesider.dk.

Kan du fortælle mig hvad der gør at du opfatter den som reklame? Jeg vil ikke gøre noget der er ulovligt men jeg undres for der er jo masser af sider på wikipedia om virksomheder.

Og jeg søgte at formulere mig på en måde så den ikke virker som en reklame.

Mvh Knud(skrev Knud Østerbye (diskussion • bidrag) . Husk at signere dine indlæg.)

Hejsa. Der var adskillige grunde til at jeg slettede dit bidrag. Den primære årsag var at en hjemmeside eller et firma, som blev oprettet forleden dag, ikke overholder kriterierne for relevante virksomhedsartikler.
Desuden er du, som ejer, for tæt på firmaet til at kunne forholde dig objektivt til emnet.
Du har ret i at der findes masser af artikler om virksomheder her på WP, men det skyldtes primært at andre, neutrale brugere har fundet dem tilstrækkeligt relevante til at oprette en artikel om dem. Jeg håber det forklarer sletningen. Mvh Knud Winckelmann (diskussion) 1. feb 2013, 11:31 (CET)

Edits to Heidi Albertsen pageRediger

May I please ask why you have deleted the inline links on Heidi Albertsen's Wikipedia page?

May I also please ask why you have deleted the numerous EN Wikipedia links where no Danish language pages exist (since they are either Wikipedia links to American companies' pages or otherwise to a product or service not commonly known within Denmark)?

James.DC.DA (diskussion) 3. feb 2013, 21:58 (CET)

Hi. We don't link to Wikipedias in other languages directly in the article text here on the Danish Wikipedia. The reason is that a red link should invite an user to create a Danish article instead and thus help expand the Danish Wikipedia. You can see more about that in the design guide lines.
In regard to the inline links, the same guidelines recommends that external links, if not sources, should be used sparingly and placed in the relevant section (External links/Eksterne henvisninger) at the bottom of the article, so that the user knows that this is not a wikilink. I hope it explains it. Regards Knud Winckelmann (diskussion) 3. feb 2013, 22:09 (CET)

Okay, thank you, that makes sense. I will make sure to conform to these rules. James.DC.DA (diskussion) 3. feb 2013, 22:39 (CET)

Early BirdRediger

Kære Knud,

Jeg har modtaget henvendelsen om at Early Bird siden på wikipedia.dk er blevet slettet. Jeg er indforstået med at siden skal være neutral og informerende og ikke skal fungere som en reklamesøjle. Hvad kan jeg gøre, for at bibeholde sidens eksistens, ud over at få rettet på notabiliteten? Jeg er interesseret i en informerende side om Early Birds koncept på wikipedia. Desuden har jeg ladet mig inspirere af den udemærkede side Just Eat på Wikipedia, http://da.wikipedia.org/wiki/Just-Eat, for at overholde Wikipedias regler. Hvad gør de rigtigt, som jeg gør forkert? Jeg ser frem til at høre fra dig.

Venlig hilsen, Martin(skrev Aleth (diskussion • bidrag) . Husk at signere dine indlæg.)

Hej Martin. Forskellen er umiddelbart at de har eksisteret i mange år, har mange medarbejdere og p.t. åbenbart nu er blandt verdens største inden for den branche. De overholder derfor kriterierne for virksomhedsartikler
Early Bird er p.t. stadigt i sin vorden og det er derfor for tidligt til at vurdere om hvorvidt I vil komme til at opfylde kriterierne.
Derudover er det et problem at I skriver om Jer selv. Det er ikke sikkert at det virkede som reklame i dine øjne, men vendinger som "Early Bird vægter kvalitet meget højt..." og "..har taget kampen op med deres stramme koncept, fokus på kvalitet og nytænkt deal site branchen.." hører ikke hjemme i en artikel på Wikipedia.
Det er derfor man sikke skal skrive om sig selv eller sig firma. Man kan ikke forholde sig objektivt til hverken emnets mulige relevans eller artiklens indhold.
Når Early Birds opnår en såpas stor status på markedet at kriterierne er overholdt, så skal der også være en neutral, udenforstående skribent, der mener at at det er relevant med en artikel. Men først da. Jeg håber det forklarer det. I øvrigt vil jeg gerne anbefale de tips, der er i skabelonerne på din brugerdiskussion. Der kan du læse om det hele. mvh Knud Winckelmann (diskussion) 8. feb 2013, 16:42 (CET)

=

KE BilledeRediger

Hej Knud,

Jeg kan se du har fjernet billedet jeg har lagt på Kasper Eistrup wikien. Jeg vil lige høre efter grunden, så jeg ikke gør noget forkert fremover..

Mvh Notebook(skrev Notebook (diskussion • bidrag) . Husk at signere dine indlæg.)

Hej Robert. Grunden til at jeg indsatte det forrige billede var at det du har lagt op stammer fra Politiken. Det er kun opretshaver, dvs. fotografen eller, i dette tilfælde, Politiken, der har lov til at lægge dette billede op.
Årsagen er at billedet bliver "udgivet" under en licens. der tillader at alle kan bruge billedet eller ændre det og det er kun den rette ejer der kan gøre det.
Det vil derfor sandsynligvis blive slettet inden kort tid og så bliver det automatiskt fjernet. Derfor indsatte jeg det gamle, så artiklen vedbliver med at have et billede. Du kan læse mere om dette på Wikipedia:Ophavsret. Mvh Knud Winckelmann (diskussion) 10. feb 2013, 12:04 (CET)

Jeg finder et licensfrit eller lader det gamle blive. Tak for hjælpen!(skrev Notebook (diskussion • bidrag) . Husk at signere dine indlæg.)

Det var så lidt. Mvh Knud Winckelmann (diskussion) 10. feb 2013, 12:07 (CET)

Link til www.hundeskovene.dkRediger

Hej Knud,

Jeg kan se at du har fjernet henvisningen til http://www.hundeskovene.dkhttp://da.wikipedia.org/wiki/Hundeskov.

Jeg er ikke enig i, at det kun er en reklame for App'en. Selve sitet http://www.hundeskovene.dk er gratis at bruge og indeholder en samlet oversigt over 300+ hundeskove som både Skov- og Naturstyrelsen, kommuner og private lodsejere står bag og informationerne på sitet er i høj grad baseret på at brugerne selv tilmelder nye hundeskove og redigerer informationerne om eksisterende.

Jeg håber du derfor vil genoverveje linket.

Venligst,

Torben Grue Powerultra (diskussion) 12. feb 2013, 15:31 (CET)

Hej Torben. Min personlige holdning er at det link, som findes på artiklen og som fungerer som kilde, er tilstrækkeligt. Fra deres side kan man hente de relevante oversigter over hundeskove.
Jeg fjernede tidligere en del links bl.a. til flere forskellige sider og apps. Årsagen til dette kan primært findes i retningslinierne for eksterne henvisninger.
Dette er dog blot min personlige holdning og du kan evt. oprette en diskussion på Diskussion:Hundeskov for evt. at få andres holdning til dette. Mvh Knud Winckelmann (diskussion) 13. feb 2013, 11:41 (CET)

DanskereRediger

Det, var meningen at den skulle ligne sit engelske forbillede, se fx [1]. --Trade (diskussion) 16. feb 2013, 23:14 (CET)

Ok, men check lige at ting virker en anden gang. Billedet på en: ligger ikke på commons, så det kan ikke vises andre steder. Mvh Knud Winckelmann (diskussion) 19. feb 2013, 17:01 (CET)


MammutteatretRediger

Foto linket er fra Mammutteatret opsætning af Fassbinders "Byen, døden og affaldet" i 1987. Det var næsten verdens præmiere på Fassbinders mest kontroversielle teaterstykke, det kunne ikke bliver opført i tyskland, derfor København. Dog havde stykke været opført i USA nogle måneder før, så det var kun europa præmiere. Det er Mammutteatret mest internationalt kendte opsætning. Fotografierne blev offentliggjort for første gang i 2012. Det er et tilbud om folk vil se fotografierne, hvis de ikke er informative, så skal der selvfølige ikke være en link til dem.Fa bene si (diskussion) 19. feb 2013, 17:17 (CET) Debaten om stykket : "Die öffentliche Erstaufführung fand damit 1987 in New York statt, im selben Jahr folgte eine Inszenierung in Kopenhagen, seither wurde das Werk wiederholt im europäischen Ausland und in den USA gespielt.[4] http://de.wikipedia.org/wiki/Der_M%C3%BCll,_die_Stadt_und_der_TodFa bene si (diskussion) 19. feb 2013, 17:35 (CET)

Rainer_Werner_FassbinderRediger

Den store danske mener det er relavant at bruge et foto fra samme forestilling : http://www.denstoredanske.dk/index.php?title=Gyldendals_Teaterleksikon/Tyskland%2C_%C3%98strig_og_Schweiz/Rainer_Werner_Fassbinder Fa bene si (diskussion) 19. feb 2013, 21:10 (CET)

I modsætning til den store danske så må wikipedia ikke bruge billeder hvor der er copyright eller tvivl om samme. Derr, må kun bruges billeder her hvis det er kompatible med licensen. Du, kunne jo spørge ejeren om han havde lyst til at frigive billedet under en korrekt licens, hvis du ville have billedet her. --Trade (diskussion) 19. feb 2013, 21:25 (CET)

Nu var det en link til foto, der blev fjernet ikke et foto, Der er nogle wikipedia redaktører, der diskriminere foto i forhold til tekster, wikipedia er fyldt med link til tekster, der er omfattet af ophavsret. Fa bene si (diskussion) 19. feb 2013, 21:38 (CET)

Jeg diskriminerer ikke mellem links til billeder og tekster. Jeg vurderer alle eksterne henvisninger på samme måde og i dette tilfælde drejer det sig om links til din egen hjemmeside, som ikke umiddelbart, efter min mening, bidrager særligt meget til artiklerne.
Som før nævnt, hvis du vil bidrage til artiklerne, så kan du evt. lægge mindre udgaver af dine billeder op, så de kan bruges direkte i artiklerne. Mvh Knud Winckelmann (diskussion) 20. feb 2013, 09:20 (CET)
Wikipedia:EH#Hvad_man_b.C3.B8r_henvise_til : Hvad man bør henvise til : 3. Websteder der indeholder objektivt og fejlfrit materiale, der ikke kan integreres i Wikipedia på grund af ophavsret, detaljeringsgrad eller af andre årsager.

At fotografiet ikke bedrager til artiklen : Redaktørene På Den Store Danske, som man må gå udfra ved hvad de skriver om, bruger et tilsvarende foto fra samme teaterstykke til deres artikel om Rainer Werner Fassbinder ? http://www.denstoredanske.dk/index.php?title=Gyldendals_Teaterleksikon/Tyskland%2C_%C3%98strig_og_Schweiz/Rainer_Werner_Fassbinder Fa bene si (diskussion) 20. feb 2013, 11:11 (CET)

Hejsa. Jeg siger ikke at et foto ikke bidrager til artiklen, men at et link til et foto ikke har samme værdi. Det kræver at brugeren aktivt vælger at følge et link. Og så finder jeg det som sagt problematiskt at det er din hjemmeside. Fra de samme retningslinier: "Undgå at henvise til et websted du selv ejer, vedligeholder eller repræsenterer, også selv om retningslinjerne i øvrigt peger på, at der kan henvises til stedet."
Vi bliver nok ikke enige, men jeg vil foreslå at diskussionen evt.flyttes til Diskussion:Rainer Werner Fassbinder, som er nok er et bedre sted at afklare dette. Så kan andre brugere komme med indspark til diskussionen. Mvh Knud Winckelmann (diskussion) 20. feb 2013, 15:27 (CET)

jeps, hvordan gør man det, jeg er ny ? Fa bene si (diskussion) 21. feb 2013, 10:42 (CET)

Hejsa. Beklager responstiden, jeg rendte ind i en del travlhed. Jeg har oprettet en diskussion på artiklens diskussionsside. Det ville være fint, hvis du ville bidrage med din holdning, så vi kan få en diskussion på plads. Mvh Knud Winckelmann (diskussion) 23. feb 2013, 01:01 (CET)


Hvorfor har du slettet artiklen om www.e-ryger.dkRediger

Hej

Jeg var igang med at skrive en længere redegørende artikel om elektroniske cigaretter, damp. Er indforstået med at det ikke skal være en reklamesøjle. Men det var i første spædestik(skrev 212.242.161.181 (diskussion • bidrag) . Husk at signere dine indlæg.)

Hejsa. Jeg kan ikke finde nogen kilder til at e-ryger-dk overholder kriterierne for virksomhedsartikler og den er derfor ikke notabel nok til en artikel. Til gengæld vil jeg foreslå at du evt. arbejder videre med artiklern om Elektronisk cigaret. Den trænger til en kærlig hånd og hvis du kan bidrage med viden og neutrale kilder til denne, ville det være godt. Mvh Knud Winckelmann (diskussion) 23. feb 2013, 00:36 (CET)


Hvorfor sletter du mine sider?Rediger

Hej Knud, hvorfor sletter du mine sider?

//Mig.(skrev Find Love (diskussion • bidrag) . Husk at signere dine indlæg.)

Jeg har svaret dig på Brugerdiskussion:Find Love. Mvh Knud Winckelmann (diskussion) 23. feb 2013, 16:30 (CET)
Tilbage til brugersiden for »KnudW/Arkiv 19«.