Wikipedia:Ophavsret

Denne side er en officiel politik for den danske Wikipedia – en bredt accepteret standard, alle brugere skal følge. Du må gerne ændre denne side efterhånden som det bliver nødvendigt, men vær sikker på at det afspejler konsensus. Er du i tvivl, så brug diskussionssiden.
Genvej:
WP:C
Wikipedias væsentligste licens tilhører licenssystemet Creative Commons, forkortet CC.
Piktogrammer for de to dele der indgår i licensen "CC BY-SA". Til venstre Kreditering (BY) og til højre DelPåSammeVilkår (SA, ShareAlike). Piktogrammer for de to dele der indgår i licensen "CC BY-SA". Til venstre Kreditering (BY) og til højre DelPåSammeVilkår (SA, ShareAlike).
Piktogrammer for de to dele der indgår i licensen "CC BY-SA". Til venstre Kreditering (BY) og til højre DelPåSammeVilkår (SA, ShareAlike).

Ophavsret er vigtig for wikipedia at overholde. Målet med Wikipedia er en encyklopædi med frit indhold som alle gratis kan kopiere, ændre og sprede. Indholdet skal være baseret på kilder, men må ikke krænke deres ophavsret. Denne side forklarer hvad man skal være opmærksom på, når tekst og billeder udefra anvendes i Wikipedias artikler, og hvordan man overholder Wikipedias licensbestemmelser internt (f.eks. ved kopiering fra en Wikipedia-artikel til en anden) samt hvordan man krediterer indhold kopieret fra Wikipedia, når man anvender det andre steder.

Hver gang man bidrager til en artikel forsikrer man, at man enten selv har forfattet indholdet, at det er i offentligt domæne (public domain) eller at rettighedshaveren har fraskrevet sig den almindelige ophavsret ved hjælp af en licens, der er kompatibel med Wikipedias frie licenser.

For at begrænse den automatiske ophavsret under Bernerkonventionen, er Wikipedias indhold licenseret således at indholdet gøres frit.

For at sikre denne frihed, er Wikipedias indhold licenseret således, at der:

Når man bidrager med tekst på Wikipedia, giver man altså tilladelse til at den kommer ind under disse to licenser. Indhold fra Wikipedia kan derfor kopieres, ændres og spredes, hvis og kun hvis den kopierede version stilles til rådighed på de samme betingelser for andre og forfatterne af den anvendte Wikipedia-artikel krediteres (et link til artiklen er normalt nok, se detaljer nedenfor). Den engelske tekst af disse licenser er den eneste juridiske binding mellem forfattere og brugere af dansk Wikipedia. En uofficiel dansksproget version kan som resumé ses i Kreditering-DelPåSammeVilkår 3.0 Ikke-porteret, og licenserne er omtalt i de to artikler Creative Commons Navngivelse/Del på samme vilkår og GNU Free Documentation License. Licenseringen er desuden mere formelt beskrevet på dansk i afsnittet Licensering af indhold i brugsbetingelserne.

Andre typer af bidrag (f.eks. billeder, kort, lydfiler eller film, der alle uploadesWikimedia Commons) vil komme til at ligge under en eller flere licenser som understøtter målet om fri brug og distribution. Den dansksprogede Wikipedia henter udelukkende sine billeder fra søsterprojektet Wikimedia Commons, som selv regulerer hvilke billeder der accepteres. Ved upload af billeder er den her beskrevne politik om ophavsret altså ikke relevant. En del af billederne på Commons er ikke ophavsretligt beskyttet, mens andre ligger under en fri licens. Billederne regnes som tilstrækkeligt frie til anvendelse på dansk Wikipedia.

Baggrund

redigér

Wikipedias licenser gør indholdet frit på samme måde som det er tilfældet for fri software. Indhold kopieret fra Wikipedia vil derfor forblive frit og kan fortsat anvendes af alle på visse betingelser, hvoraf de fleste sigter mod at sikre denne frihed. Dette princip er kendt som copyleft i modsætning til typisk copyright.

Størstedelen af den tekst som lægges på Wikipedia beskyttes ifølge Bernerkonventionen (automatisk) af ophavsretten og bliver formelt licenseret til offentligheden gennem en eller flere af Wikipedias frie licenser. Fordi loven automatisk tildeler forfattere ophavsret over deres værker, bliver ophavsretligt beskyttede værker kun frie ved klart og tydeligt at erklære dem som sådan – ofte med en henvisning til – eller en komplet inkludering af – en licenserklæring.

Før 2009 var teksten i Wikipedia kun licenseret under GNU Free Documentation License (GFDL), men efter en afstemning indførtes CC BY-SA som den overvejende licens. Personlige bidrag til Wikipedia kommer til at ligge under begge licenser, men for tekst kopieret andetsteds fra er det tilstrækkeligt at det ligger under den sidstnævnte licens.

Målet med Wikipedia er skabe en kilde til information i form af en gratis og frit tilgængelig encyklopædi, men for at respektere ophavsretten for forfatterne af denne information, er det forbudt at kopiere indhold til Wikipedia der allerede er publiceret andre steder. Da åbent indhold, som indholdet på Wikipedia, ofte spredes og bearbejdes af andre end ophavsrethaverne, er det nødvendigt at vide på hvilke vilkår dette kan ske. Disse vilkår bestemmes gennem de to nævnte licenser.

Wikimedia Foundation har hjemme i USA og er derfor underlagt dette lands copyright-bestemmelser, men ifølge Jimbo Wales, medgrundlægger af Wikipedia, bør Wikipedias bidragydere overholde ophavsretten i andre lande, selv hvis disse lande ikke har ophavsretaftaler med USA.[2]

Dansk lov er meget bred i sin beskrivelse af ophavsretten, da den kun giver rammer for ophavsretten. Om noget er en overtrædelse af ophavsretten fastslås ved domstolene, som bygger på en tradition fra de skrevne bøger. Retten vil særligt tage hensyn til dem, som lever af at skabe nyt, da de skal kunne fortsætte deres arbejde med at skabe nyt til gavn for hele samfundet.

Bemærk at ophavsretten ikke er det eneste aspekt som regulerer publicering af materiale. Materialet kan også være uacceptabelt for eksempel fordi det ikke er relevant eller fordi det opfattes som krænkende for privatlivet.

Regler for bidragydere

redigér
Se brugsbetingelserne for en formel fremstilling, denne tekst har ingen juridisk status.

Den bedste måde at bidrage til Wikipedia er ved hjælp af egne ord at skrive om et emne ud fra en troværdig kilde. Dette er den almindeligste måde at bidrage til Wikipedia, hvor hensynet til ophavsretten blot sker ved en kreditering af kilden, se dog afsnittet om plagiat. Man må aldrig kopiere indholdet fra en kilde med mindre der er tale om specielle tilfælde, der er nærmere beskrevet i de følgende afsnit.

Alt originalt arbejde er automatisk beskyttet af ophavsretten. Den bortfalder dog typisk 70 år efter forfatterens død eller hvis ophavsretindehaveren eksplicit frasiger sig den. Generelt skal Wikipedia have tilladelse til at anvende ophavsretligt beskyttet materiale, men det er ikke tilstrækkeligt at få tilladelse til alene at anvende materialet på Wikipedia. Det skyldes Wikipedias erklæring om, at dets materiale skal kunne bruges af enhver for et hvilket som helst formål. Derfor skal vi være sikre på at materialet faktisk er licenseret til dette, uanset hvem der har skaffet det. Det er ofte nødvendigt at kontakte ophavsretindehaveren per e-mail, for at spørge om tilladelse. Fremgangsmåden for både billeder og tekst er nærmere beskrevet i Hjælp:Kilder.

Man må aldrig anvende materiale på Wikipedia således at man krænker andres ophavsret. Dette gælder f.eks. indskanninger fra aviser, tidsskrifter og bøger, samt direkte afskrifter og oversættelser af andres tekster. Brud på ophavsretten kan udsætte bidragyderen for krav om skadeserstatning og for Wikipedia er det vigtigt at andre kan genpublicere materialet i forvisning om at det er frit.

Egen tidligere publiceret tekst

redigér

Når man på Wikipedia bidrager med tekst, hvortil man selv har ophavsretten, beholder man rettighederne og kan senere publicere den i andre sammenhænge, hvor andre aftaler om ophavsret gælder. Man kan dog ikke trække det materiale tilbage som har man publiceret på Wikipedia: alt materiale som en gang er omfattet af CC BY-SA eller GFDL omfattes af denne aftale for altid, hvilket betyder at materialet kan blive ændret og anvendt i helt andre sammenhænge, herunder kommercielle.

Hvis man er ophavsretindehaver til materiale som tidligere har været publiceret andetsteds og vil anvende materialet på Wikipedia, skal man acceptere, at teksten udgives under en sådan licens. Dette skal ske i form af en erklæring, der indsendes til info-da@wikimedia.dk. Man kan benytte denne skabelon til formålet. Ellers findes en risiko for at materialet slettes af Wikipedias administratorer. For billeder og andre mediefiler gælder Wikimedia Commons' praksis.

Hvis materialet allerede tidligere er publiceret under en fri licens, eller man har mulighed for nu at angive en fri licens dér hvor materialet er publiceret, behøves kun et link til det sted hvor licensen angives. Bemærk, at det ikke er tilladt at bidrage med såkaldt førstehåndsforskning på Wikipedia, det vil sige at teksten tidligere skal have være offentligt publiceret.

Tekst kopieret fra andre Wikimedia-projekter

redigér
  Se også: Oversættelser.

Det er almindeligt at man bidrager til Wikipedia ved oversætte artikler fra andre sprogversioner eller kopierer materiale fra andre Wikimedia-projekter (fx Wiktionary eller Wikibooks). Dette omfattes af loven om ophavsret, og eftersom det er de enkelte bidragydere, ikke os som kollektiv, som ejer ophavsretten, skal man opfylde de krav om kreditering som licensen stiller. Brugen af licensen CC BY-SA betyder, at forfatterne kan krediteres ved hjælp af et link til den oprindelige artikel, hvor artikelhistorikken er synlig. For eksempel kan man i redigeringskommentaren skrive "oversat fra tysk Wikipedia", eventuelt skrevet kort som "oversat fra dewiki", idet man bruger de to bogstaver der kendetegner sprogversionen placeret først i URL'en. Man kan også skrive en mere præcis henvisning med et permanent link, hvilket er muligt at finde i menuen til venstre i kildeartiklen.[3] Dette link kan f.eks. være en fordel, hvis kildeartiklen senere skulle blive flyttet.

Artikelhistorikken er vigtig af ophavsretlige grunde, fordi man derigennem kan se forfatterne til artiklerne, hvilket kræves af Wikipedias licenser. Når man kopierer fra søsterprojekter eller sammenskriver artikler, er det nødvendigt samtidigt at skrive i redigeringsfeltet, hvorfra indholdet stammer, fordi dette ikke automatisk lader sig læse ud af sidehistorikken. Administratorer bør bemærke, at når en artikel har haft en væsentlig historie, bør den ikke slettes (heller ikke hvis indholdet for eksempel kopieres over til et søsterprojekt). I modsat fald skal man på forhånd sikre sig, at bidragydere, både på Wikipedia og i en eventuel ydre kilde, krediteres.

Tekst fra øvrige kilder

redigér

Det er tilladt at bidrage til Wikipedia ved at kopiere tekst fra en ekstern kilde, hvis denne er underlagt en licens, der er kompatibel med Wikipedia, så længe man tilføjer et link tilbage til kilden. Hvis det ikke fremgår af kilden, at materialet ligger under en sådan licens, skal man per e-mail bekræfte at dette er tilfældet som det er beskrevet ovenfor. Ofte er det dog nemmere at omskrive teksten. Ophavsretten gælder materialets form, ikke informationen selv, så man kan derfor anvende teksten hvis den omformuleres med ens egne ord. Ofte er dette nemmere, hvis man anvender mere end en enkelt kilde eller en kilde som giver mere omfattende information, således at man skal sammenfatte den. Det regnes dog stadig som forkert (uetisk, men ikke ulovligt) at gøre dette uden at kreditere kilden, se afsnittet Plagiat nedenfor.

Det er desuden tilladt at anvende korte citater, trods at disse ikke ligger under licensen CC BY-SA. I artiklerne skal citat anvendes meget sparsomt, mens det i diskussioner undertiden kan være berettiget med længere citater. Husk at man ikke må anvende længere citater end hvad der betinges af formålet og at ophavsmand og kilde altid skal angives. Visse offentlige dokumenter er ikke omfattet af ophavsret, idet paragraf 9 i ophavsretloven siger: "Love, administrative forskrifter, retsafgørelser og lignende offentlige aktstykker er ikke genstand for ophavsret." Dette gælder kun offentlige dokumenter om rettigheder og pligter, altså ikke informationsmateriale som pjecer.[4] På siden Wikipedia:Ressourcebibliotek findes en liste over nogle af de kilder, der er udgivet under en fri licens.

Dansk materiale (tekst, lyd og billeder) som er beskyttet af ophavsretten taber generelt sin beskyttelse 70 år efter ophavsmandens død. Dette betyder for eksempel at en bog hvor forfatteren døde i 1938 fra og med 2009 kan anvendes uden hensyn til hvem der ejer de økonomiske rettigheder til værket.[5] Vær dog opmærksom på at kopieret tekst fra ældre kilder kan have et indhold der er forældet eller misvisende. Indholdet skal overholde Wikipedias centrale indholdspolitikker.

Hvis teksten ikke kan licenseres under GFDL på den måde som det kræves af Wikipedia, enten fordi den kun er licenseret under CC BY-SA eller fordi den indeholder "statiske afsnit" (Invariant Sections), bør dette angives eksplicit, mest hensigtsmæssigt i redigeringskommentaren (f.eks. "ikke GFDL"). Tekst med statiske afsnit må ikke anvendes, fordi risikoen er stor for, at en anden Wikipedia-skribent senere ændrer i disse afsnit og licensstatus dermed bliver uklar.

Bidrag i form af billeder

redigér

Wikipedia anvender Wikimedia Commons som billedarkiv, der har sin egen politik for upload af billeder og andre medie-filer. Billederne her ligger enten under en fri licens eller omfattes ikke af ophavsret, hvilket betyder at de kan anvendes på Wikipedia.

Bemærk at anvendelse af billeder reguleres af flere love end dem om ophavsret, for eksempel love om varemærker og personlig integritet.

Når man skal afgøre om et billede omfattes af ophavsretten, må man i første omgang udgå fra lovgivningen i USA, hvor Wikimedias servere ligger. For billeder fra andre lande har den lokale lovgivning betydning på grund af Bernerkonventionen. Desuden kræver Commons' politik, at billederne er frie ifølge lokal lovgivning.

Ophavsretten i USA er kompliceret, da bestemmelserne flere gange er blevet ændret. For billeder fra udlandet (som ikke tidligere er publiceret i USA) gælder at de er frie, hvis de var frie i oprindelseslandet ved en referencedato fastsat i URAA-loven, for de fleste lande (blandt andet Danmark) den 1. januar 1996. Denne amerikanske lov forlængede varigheden for beskyttelsen af udenlandske værker til den samme som for ophavsretbeskyttede værker fra USA, i de fleste tilfælde til 95 år efter publicering. Værker publiceret før 1923 er frie i USA.

For fotografier må man tage hensyn til forskellige definitioner af originalt arbejde (værkshøjde) og forskellige overgangsbestemmelser. Billeder som var frie ved referencedatoen er stadig frie. Fordi URAA-lovens gyldighed i forhold til den amerikanske forfatning længe var omstridt, findes mange billeder på Commons, som i USA omfattes af ophavsretten. De bliver efterhånden fjernet fra Commons, men eftersom de behandles mere eller mindre et ad gangen tager processen tid.

Se eventuelt engelsk Wikipedias side om forskellige måder at licensere billeder og andre filer på: File copyright tags.

Linkning til ophavsretligt beskyttet materiale

redigér

Da de fleste nyligt udgivne værker er beskyttet af ophavsret, vil næsten alle artikler på Wikipedia med kildeangivelser linke til ophavsretligt beskyttet materiale. Det er ikke nødvendigt at opnå tilladelse fra indehaveren af ophavsretten, ligesom en forfatter til en bog ikke behøver tilladelse til at referere til andres arbejde i en bibliografi. Af samme grund er Wikipedia ikke begrænset til kun at linke til indhold licenseret som CC BY-SA eller open source.

Har man imidlertid viden eller en formodning om, at en ekstern hjemmeside krænker ophavsretten, så anbefales det at man undlader at linke til denne side. Et eksempel kunne være at linke til et sted, hvor sangtekster er gengivet uden tilladelse fra ophavsretindehaverne. Bevidst at henvise andre til en hjemmeside der krænker ophavsretten er i USA blevet kaldt en overtrædelse af ophavsretten.[6] At linke til en side, der ulovligt spreder andres værker, sætter Wikipedia og dets skribenter i et dårligt lys.

I artikler der specifikt omhandler en bestemt hjemmeside er det acceptabelt at medtage et link til denne hjemmeside, selv hvis den muligvis overtræder ophavsretten.

Kompatible licenser

redigér

Wikipedia accepterer tekst, der er tilgængelig under disse licenser:

  CC BY-SA version 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, ikke version 4.0
  CC BY, alle versioner og porteringer, op til og med 4.0
  CC0 (public domain)
   GFDL og CC BY-SA (ikke CC-BY-SA 4.0)
   GFDL og CC BY

Ikke accepterede licenser

redigér

Blandt de licenser, der ikke accepteres i Wikipedia er:

  CC BY-SA version 4.0 for tekst. Den er dog acceptabel for billeder
  Navngivelse-IngenBearbejdelse (CC BY-ND), alle versioner
  Navngivelse-IkkeKommerciel (CC BY-NC), alle versioner
  Kreditering-IkkeKommerciel–DelPåSammeVilkår (CC BY-NC-SA), alle versioner
  Navngivelse-IkkeKommerciel-IngenBearbejdelse (CC BY-NC-ND), alle versioner
  GNU Free Documentation License og alle andre GNU-licenser, der anvendes alene

Ekstern anvendelse af Wikipedias materiale

redigér
 
Symbolet for copyleft

Et af Wikipedias grundprinciper er at dets indhold skal være frit. Til forskel fra mange andre kilder på og udenfor internettet må man altså bruge Wikipedias materiale – uden at betale og uden at spørge om lov.

Alle bidragydere på Wikipedia har givet tilladelse til, at deres bidrag kan ligge under visse nærmere bestemte licenser. Nogle af licenserne, blandt andet CC BY-SA og GFDL, som anvendes for selve artikelteksten, går ind under kategorien copyleft, som indebærer at også nye værker skabt på grundlag af Wikipedias tekst skal publiceres under samme eller en lignende licens.

Wikipedias materiale kan for eksempel anvendes til en bog, en avis eller en trøje – også for kommercielle formål. Vilkårene varierer mellem de forskellige licenser. Nedenfor er dette nærmere forklaret.

Brug af tekst fra Wikipedia

redigér
  Se også: Citér Wikipedia.

Teksten i artiklerne ligger under licensen CC BY-SA og de fleste også under GFDL. Det betyder, at man må sprede materialet, også i ændret form, så længe man giver næste person samme mulighed og følger disse krav:

Kreditering
Nå tekst på Wikipedia videredistribueres i en hvilken som helst form, skal forfatterne krediteres enten ved tilføjelse af:
a) et hyperlink (hvor det er muligt) eller en URL til siden eller siderne, man har brugt
b) et hyperlink (hvor det er muligt) eller en URL til en alternativ, stabil onlinekopi der er frit tilgængelig og overholder licensen og som krediterer forfatterne på en måde der svarer til krediteringen her på Wikipedia.
c) en liste over forfatterne. (En liste over forfatterne må gerne udelukke de forfattere, der har meget små eller irrelevante bidrag).
Dette gælder tekst selvstændigt forfattet af Wikipedias skribenter. Tekst fra eksterne kilder kan kræve yderligere kreditering, hvilket i så fald skal angives på artiklens forside eller på dens diskussionsside. For eksempel kan en artikel have et banner eller en anden bemærkning om, at en del eller hele indholdet oprindeligt blev udgivet et andet sted. Når sådanne bemærkninger er synlige i selve artiklen, bør de generelt bevares når artiklen videredistribueres.
Copyleft/Del på samme vilkår
Hvis man foretager ændringer eller tilføjelser til den artikel man genanvender, skal man licensere dem under CC BY-SA 3.0 eller en senere version.
Angiv ændringer
Hvis man foretager ændringer, skal man på en passende måde angive, at det originale værk er blevet bearbejdet. Hvis man for eksempel genanvender artiklen i en wiki, vil det være tilstrækkeligt at vise ændringerne i en sidehistorik.
Markering af licens
Enhver kopi eller ændret version der spredes skal tydeligt angive, at værket er licenseret under CC BY-SA og samtidig indeholde:
a) et hyperlink eller en URL til licensteksten, eller
b) en kopi af licensen.
Ved mulighed a) vil en passende URL være: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/. Via den kan man komme til en sammenfatning på dansk og selve licensteksten.

Man skal altså kreditere (angive navnet på) de vigtigste artikelforfattere, angive at værket er publiceret under den pågældende licens og når det drejer sig om GFDL vedlægge licensen (i det mindste hvis man publicerer på papir; for CC-licenserne et et link tilstrækkeligt). Hvis man har foretaget ændringer eller spreder teksterne i mange eksemplarer, skal man også give adgang til en version som er maskinlæsbar og redigerbar, for eksempel ved at man publicerer den endelige version som en fil, man selv har redigeret (men sørg for at anvende et filformat der ikke er bundet til en bestemt softwareproducent). Hvordan krediteringen af artikelforfatterne bør ske, reguleres meget nøje under GFDL-licensen. Krediteringen kan ske med et permanent link til den artikelversion man benytter. Det permanente link findes normalt under menuen Værktøjer i artiklens venstre side (stedet kan variere alt efter browser og indstillinger). Wikipedia:Citér Wikipedia giver en del tips om hvordan man kan udforme linket. Via linket kommer man til sidens historik og dermed til information om forfatterne. Hvis man har foretaget ændringer, bør dette klart fremgå.

GNU Free Documentation License (GFDL)

redigér

Af kompatibilitetshensyn er al materiale, som ikke indeholder tekst udelukkende licenseret under CC-BY-SA eller nogen anden CC-BY-SA-kompatibel licens, også tilgængelig under vilkårene af GFDL. For at finde ud af om en side er tilgængelig under GFDL, se sidens bund, sidehistorikken og diskussionssiden for at se, om der findes kreditering af enkeltlicenseret materiale, som ikke er kompatibelt med GFDL. Da al tekst udgivet inden 15. juni 2009 blev udgivet under GFDL, kan man ved at gå tilbage til en tidligere version af artiklen før denne dato gennem sidehistorikken være sikker på overensstemmelse med GFDL.

Brug af billeder fra Wikipedia

redigér
 
Anatomi af en bi.
Klik på billedet for at få information om ophavsmanden og hvilken licens det ligger under.

Billederne som illustrerer dansksproget Wikipedia er, med få undtagelser, fri til at blive brugt igen udenfor Wikipedia, ofte på visse betingelser.

Billederne er lagret på søsterprojektet Wikimedia Commons, for at de let skal kunne anvendes i alle sprogversioner af Wikipedia og i andre Wikimedia-projekter. Når man klikker på et billede i Wikipedia, kommer man til en filbeskrivelsesside (prøv eksemplet til højre). På beskrivelsessiden findes den information man behøver om licens og ophavsmand. Et link ("Beskrivelsen af filen") under billedet leder til en lignende beskrivelsesside på Commons, hvor man også ser hvordan billedet er kategoriseret, hvilket er en hjælp hvis man vil finde lignende billeder. Billedet på beskrivelsessiden udgør et link til billedet i det format og den opløsning som er lagret på Commons. Wikipedia anvender normalt formindskede versioner, med vektorformater ofte ændret til pixelbaserede formater.

Billederne (bortset fra logoet for Wikipedia, m.fl.) er alle frit licenserede eller helt frie for ophavsret, men licenserne, og dermed formkravene ved publicering, varierer. Billederne kan også omfattes af ophavsret i landet hvor de skal anvendes (Commons kan ikke tage hensyn til al variation landene imellem). De almindeligste licenser er:

Ofte publiceres billederne på Wikimedia Commons under flere forskellige licenser. Det er da frit at vælge den licens som passer sig bedst for ens behov. Undertiden baseres billederne på tidligere værker, hvorved man kan være tvunget til at tage hensyn til flere licenser.

Ved siden af hvad lov og licens kræver af krediteringen, bør Wikipedia eller Wikimedia angives som kilde samt et link tll billedbeskrivelsessiden, f.eks. https://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Schéma_abeille-tag.svg. Copyleft-licenser, såsom GFDL og CC BY-SA, kræver at eventuelle bearbejdede versioner udgives under samme eller tilsvarende licens. Der kan findes specielle krav om hvordan videre forarbejdning skal gøres mulig, for eksempel således at et billede som ændres til et proprietært format skal publiceres også i et frit format. Licensteksten skal generelt angives. GFDL kræver at licensteksten vedføjes, mens et link til licensen er tilstrækkelig for CC BY-SA. Licenserne kan indeholde yderligere krav.

Beskrivelsen ovenfor er kun en sammenfatning af de vigtigste krav i de almindeligste licenser. Se det enkelte billedes licens for mere information.

Værker som er mærket som public domain kan generelt anvendes frit, men det er god skik at angive ophavsmand og kilde. En del værker mærket som public domain kan dog være ophavsretbeskyttede i nogle lande, afhængig af forskelle i beskyttelsestid og grænse for værkshøjde.

Hvis man påtænker at give et enkelt eller nogle få billeder stor spredning, er det en god idé desuden at kontrollere at billederne er korrekt mærket med hensyn til licens. Det forekommer at folk under eget navn uploader materiale som de har fundet på internettet eller de mistolker gældende regler; Commons' brugere har måske ikke opdaget problemet i præcis dette tilfælde.

Tilfælde af ulovligt kopieret indhold til Wikipedia

redigér
Genvej:
WP:COPYVIO

At kopiere materiale uden ophavsretindehaverens tilladelse fra steder der hverken er offentligt domæne eller licenseret efter Wikipedias regler (med mindre det er et kort citat, der er krediteret korrekt), vil sandsynligvis være en krænkelse af ophavsretten. Også at tilføje kopieret tekst, hvor der er foretaget ændringer, kan være et brud på ophavsretten, hvis der er væsentlige sproglige ligheder, altså at teksten ikke er tilstrækkeligt omskrevet med ens egne ord. Dette kan desuden være et problem i forhold til plagiat. En sådan situation skal behandles alvorligt, fordi krænkelse af ophavsretten ikke bare skader Wikipedias mål om mulig videredistribution, men også kan give juridiske problemer.

Bemærk at dansk Wikipedia ikke tillader fair use (rimelig brug), som f.eks. engelsk Wikipedia gør. Det betyder f.eks., at et billede af en bil ikke kan indsættes i artiklen Bil, med mindre billedet også må bruges frit til andre formål.

Bidragydere der gentagne gange tilføjer ophavsretligt beskyttet materiale trods advarsler kan blive blokeret af enhver administrator for at undgå yderlige problemer. Hvis en side indeholder tekst der krænker ophavsretten, skal den fjernes – eller hele siden slettes hvis der ikke findes anden tekst på siden.

Teksten kan enten fjernes

 • ved at slette den pågældende tekst eller ved at gå tilbage til en version af siden, fra før teksten blev indsat
 • ved at omskrive teksten med egne ord

Det er også muligt at få fjernet teksten permanent, se Hjælp:Versionssletning.

Hvis man mener at brud på ophavsretten har fundet sted, kan man som alternativ til ovenstående indsætte et banner på siden ved hjælp af skabelonen {{Copyvio}} eller man kan i det mindste nævne det på artiklens diskussionsside. Andre vil så kunne vurdere situationen og skride til handling om nødvendigt. I nogle tilfælde vil det være falsk alarm. For eksempel er tekst fundet andre steder på nettet, men som faktisk er kopieret fra Wikipedia, ikke en ophavsretkrænkelse fra Wikipedias side.

Plagiat

redigér

At plagiere vil sige at præsentere en andens arbejde som sit eget, hvad enten det er utilsigtet eller med overlæg. Dette kan nemt ske (ved en fejl), så derfor opfordres alle til at hjælpe med at finde sådanne problemer. Plagiat er ikke nødvendigvis det samme som brud på ophavsretten. F.eks. kan der være tale om plagiat af indhold fra offentligt domæne, hvis kilden ikke bliver krediteret.

Man kan undgå beskyldninger om plagiat enten ved at sammenfatte teksten med sine egne ord efterfulgt af en kildehenvisning (inline-reference) eller i tilfælde af korte citater eller omskrivninger (der stadig ligger tæt op ad originalen) ved både at nævne forfatterens navn i selve teksten og tilføje en kildehenvisning.

Eksempel

redigér

Hvis kildeteksten er:

 • "Desuden medfører forandringer i det politiske system fremkaldt af kollaps af et autoritært styre, demokratisering eller politiske reformer særlig ofte vold inden for en stat."[7]

så vil et eksempel på plagiat være:[8]

  Desuden har forandringer i det politiske system der skyldes afslutningen på en autoritær regering, demokratisering eller politiske forandringer i særlig høj grad en tendens til at skabe vold i en stat.[7]

fordi der mangler kreditering i selve teksten og den ikke er tilstrækkeligt omskrevet (der findes kun en inline-reference til slut). Alternativt kunne man have undladt at omskrive teksten og i stedet have citeret kilden, markeret med anførselstegn.

De følgende anvendelser af kilden er derimod korrekte:

  Michael E. Brown skriver: "Desuden medfører forandringer i det politiske system fremkaldt af kollaps af et autoritært styre, demokratisering eller politiske reformer særlig ofte vold inden for en stat."[7]

Bemærk: Det er kun tilladt at citere i begrænset omfang fra ikke-frie kilder.

  Michael E. Brown mener, at et politisk skifte, eksempelvis fra et autoritært til et demokratisk styre, særlig ofte skaber vold i en stat ("can make states particularly prone to violence").[7]

Bemærk: Selv ved kreditering i teksten kan særegne udtryk kræve anførselstegn.

  Michael E. Brown mener, at et politisk skifte, eksempelvis fra et autoritært til et demokratisk styre, kan fremkalde vold rettet mod staten.[7]

  Et politisk skifte øger sandsynligheden for vold mod staten.[7]

Bemærk: Hvis sætningen "Et politisk skifte øger sandsynligheden for vold mod staten" på nogen måde er særegen (hvis, for eksempel, den repræsenterer en ualmindelig holdning), kan det kræve en kreditering i teksten (Michael E. Brown mener, at ...) selvom det er en bidragyders sammenfatning af kilden.


Undtagelser fra Wikipedias frie licenser

redigér

Der findes nogle undtagelser fra Wikipedias frie licenser, blandt andet citater, billeder som er frie i nogle lande men ikke i andre, Wikipedias logo og visse billeder på andre sprogversioner.

Retten til at anvende materialet kan desuden være begrænset af love som ikke har med ophavsret at gøre, for eksempel for varemærker og myndigheders logoer.

Det er også muligt, at et billede er uploadet imod Commons' regler og at licensinformationen er fejlagtig, selv om brugerne på Commons anstrenger sig for at finde og rette sådanne fejl. Den som bruger billeder må selvstændigt bedømme om informationen for de anvendte billeder skal anses som pålidelig.

redigér

Wikipedias logo og logoerne for Wikipedias søsterprojekter er beskyttede varemærker,[9] men ligger under den frie licens CC BY-SA 3.0[10] (og kan altså ifølge denne anvendes i sammenhænge hvor man ikke forbryder sig imod varemærkebeskyttelsen).

Visse af Wikimedia-projekternes logoer ligger under endnu friere licenser, eller er helt fri fra ophavsret. Logoet for Wikimedia[11] er siden 1. februar 2014 ikke et beskyttet varemærke.[12]

Undtagelser på andre sprogversioner

redigér

På blandt andet engelsksproget Wikipedia findes en del lokalt uploadet materiale (især billeder) som ikke er under fri licens og ikke mangler ophavsret. Dette er materiale som dér kan anvendes i visse sammenhænge uden tilladelse, for eksempel på baggrund af citatretten, og som ikke kan erstattes med andet frit materiale. I USA anvendes udtrykket "fair use" om sådan anvendelse. Ved at klikke på billedet når man siden med billedbeskrivelsen, hvor billedets oprindelse og den lovhjemmel som udnyttes fremgår.

På den dansksprogede Wikipedia kan man ikke uploade billeder. Det samme er tilfældet for de fleste andre sprogversioner af Wikipedia. I Wikipedias billeddatabase Wikimedia Commons tillades kun frie billeder (med undtagelse af de ovennævnte WMF-billeder).

Referencer og noter

redigér
 1. ^ Med GFDL menes: GNU Free Documentation License. Unversioned, with no invariant sections, front-cover texts, or back-cover texts.
 2. ^ Jimbo Wales (18. aug. 2005), WikiEN-l Copyright situation, i en postliste.
 3. ^ Et permanent link kan f.eks. være https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Eurasian_otter&oldid=825682655 for den engelske artikel en:Eurasian otter. Det permanente link kan skrives mere kompakt således: [[:en:Special:PermanentLink/825682655]], hvor "en" her angiver engelsk Wikipedia og tallet kan findes i permanentlinkets URL) til den artikelversion man anvender.
 4. ^ Morten Rosenmeier (2018), Ophavsret for begyndere. En bog til ikke-jurister, side 38, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, ISBN 978-87-574-3602-0.
 5. ^ Morten Rosenmeier (2018), Ophavsret for begyndere. En bog til ikke-jurister, side 95, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, ISBN 978-87-574-3602-0.
 6. ^ United States District Court (1999), Intellectual Reserve, Inc. v. Utah Lighthouse Ministry, Inc.. Case summary.
 7. ^ a b c d e f Michael E. Brown, "The Causes of Internal Conflict: An Overview," in Michael E. Brown, et al, Nationalism and Ethnic Conflict, MIT, 2001, p. 14. Citat: "Political transitions brought about by the collapse of authoritarian rule, democratization, or political reforms also make states particularly prone to violence."
 8. ^ Eksemplet er hentet fra "What Constitutes Plagiarism?". Harvard Guide to Using Sources, Harvard University.
 9. ^ Wikimedia Foundation - Trademark policy
 10. ^ Wikimedia Foundation - Wikimedia logos have been freed
 11. ^ Wikimedia Community Logo.svg
 12. ^ Wikimedia Foundation - Resolution:Community Logo Trademark