Carl Friedrich Heinrich Lange

Carl Friedrich Heinrich (von)[1] Lange (6. juni 1760 i Hanau, Hessen-Kassel13. maj 1830 i Egernførde) var en dansk officer.

Carl Friedrich Heinrich Lange

Han blev født i Hanau i Hessen, hvor hans fader var oberstløjtnant, indtrådte, 14 år gammel, som frikorporal i infanteriregimentet Mirbach og deltog med dette, der kom i engelsk sold, fra 1776-83 i den amerikanske frihedskrig. 1790 fik Lange, der 1777 var avanceret til fændrik, 1784 til sekondløjtnant, ansættelse i den danske hær som premierløjtnant ved Slesvigske Jægerkorps. I denne af Johann Ewald da kommanderede mønsterafdeling tjente han til sin død – udnævnt 1793 til kaptajn, 1807 til major, 1813 til korpsets kommandør, 1814 til oberstløjtnant og 1823 til oberst. Efter Ewalds mening var Lange den af alle stabsofficerer, der havde det mest indgående kendskab til jægernes og det lette infanteris taktik, og det var ham på hans sidste dage en særlig tilfredsstillelse at vide, at Lange skulle være hans afløser. Lange, der ikke kom til at føre Jægerkorpset i nogen krigerisk aktion, men gentagne gange, således bl.a. under de danske troppers ophold i Frankrig, fik lejlighed til at vise dets fortrinlige manøvrefærdighed, var en beskeden og bramfri mand, agtet og afholdt af medborgere og undergivne, højt skattet af Frederik VI. 1829 blev den for en oberst enestående udmærkelse ham til del, at kongen hædrede ham med Dannebrogordenens Storkors.

Lange havde 1792 ægtet Magdalena Lucia Willich (10. juni 1767 – 8. marts 1820), datter af købmand Daniel Heinrich Willich i Egernførde; i denne by døde Lange 13. maj 1830.

Han er gengivet i et kobberstik 1830 af Hans Friedrich Baasch (Det Kongelige Bibliotek).

KilderRediger

  1. ^ Ikke en del af navnet, men fra ca. 1770 og indtil 1860 havde danske officerer i hæren lov til at sætte et von foran deres familienavn.


Denne artikel bygger hovedsagelig på biografi(er) i 1. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, udgivet af C.F. Bricka, Gyldendal (1887–1905).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.

Når en omskrivning af teksten til et mere nutidigt sprog og wikificeringen er foretaget, skal der anføres en reference med henvisning til forfatteren og den relevante udgave af DBL, jf. stilmanualen. Dette angives som fx:
{{Kilde |forfatter=Navn |titel=Efternavn, Fornavn |url=http://runeberg.org/dbl/... |work=[[Dansk Biografisk Leksikon]] |udgave=1 |bind=I til XIX |side=xxx |besøgsdato=dags dato}}
og herefter indsættelse af [[Kategori:Artikler fra 1. udgave af Dansk biografisk leksikon]] i stedet for DBL-skabelonen.