Diskussion:Venstreradikalisme

Aktive diskussioner

Sletningsforslag: Venstreradikal

Se evt. på Wikipedia:Sletningsforslag

Jeg synes ikke, at den er egnet til Wikipedia, som den er skrevet.

1) Den har ikke nogen kilder

2) Der står "en nyere betegnelse", men hvornår er nyere?

3) Der står, at det nuværende økomiske system er kapitalisme (igen uden nogen kilde). Dette passer jo selvfølgelig ikke til mange lande, og jeg ved heller ikke, om det passer til Danmark - det er nok en smule subjektivt.

Personligt ved jeg ikke så meget til politik, og har heller ikke en vildt stor interesse i det, så jeg synes bare, vi skal slette artiklen for nu, og så kan det jo være, at der er nogen, der kan skrive den igen eller oversætte den fra engelsk. --Biscuit-in-Chief (diskussion) 23. okt 2018, 22:11 (CEST)

 •   Behold - Det er en gammel artikel fra en tid, hvor kravene til artikler og ikke mindst kilder var noget lavere end i dag. Artiklen har en række udfordringer, men de kan løses; eksempelvis ved at oversætte noget fra den engelske eller tyske artikel. Nogle kvalitetsskabeloner kunne give advarsel til læsere og inspiration til interesserede i at forbedre artiklen. --Pugilist (diskussion) 23. okt 2018, 23:35 (CEST)
 •   Behold - Emnet er notabelt. Søger man på Google på venstreradikal, kommer der resultater, der underbygger emnets notabilitet. -AnetteM (diskussion) 23. okt 2018, 23:55 (CEST)
 •   Slet Jeg tillader mig at påsætte {{Ordbog}}. Problemet er at der ikke er en alm. anerkendt definition af begrebet. Så hvordan kan man skrive noget som ikke har en klar definition? I hvert fald ikke uden kilder på hvordan begrebet bruges. Artiklen kan nemt oprettes, hvis nogen får tid til at skrive den.
@Pugilist: "fra en tid, hvor kravene til artikler og ikke mindst kilder var noget lavere end i dag." Ja, og derfor bør vi slette den her i den nye W-epoke.
@AnetteM Jeg får over en mia. resultater ved at google på ordet "og". Jeg tror at det er væsentligt lettere at skrive en god artikel om ordet "og". Etymologi, andre sprog, grammatik osv.
--Madglad (diskussion) 24. okt 2018, 01:08 (CEST)
 •   Kommentar @Madglad: Jeg er ikke bekendt med, at der er vedtaget en "ny W-epoke", og at artikler før en bestemt dato skal slettes, fordi de er fra en forkert "epoke". Wikipedia er et projekt, der løbende udvikler sig. Artiklerne bliver løbende flere og bliver løbende forbedret. Der sker i en proces, hvor der redigeres og tilføjes indhold, ikke ved at slette under henvisning til, at en given artikel er oprettet i en forkert "epoke". Argumentet om google-søgning på "og" er en stråmand. Jeg har flyttet artiklen til Venstreradikalisme og har justeret lidt i artiklen, herunder fjernet "ordbog". Artiklen kan fortsat forbedres. --Pugilist (diskussion) 24. okt 2018, 10:16 (CEST)
  • @Pugilist: Du skriver selv: "Det er en gammel artikel fra en tid, hvor kravene til artikler og ikke mindst kilder var noget lavere end i dag." Og jeg konstaterer: En bruger er blevet permanent blokeret, en anden blev langtidsblokeret, en admin med flere års fravær er fjernet, der synes at være stemning for at slette dårlige artikler. Det er en ny epoke. --Madglad (diskussion) 24. okt 2018, 15:21 (CEST)
Efter Wikipedia blev kendt for mange år siden, har der løbende været brugere, der ikke har kunnet opføre sig ordentligt og er blevet både permanent- og langtidsblokeret og administratorer er kommet og gået. Der er ikke noget epokegørende i det.
Sletning af artikler afgøres fortsat på grundlag af diskussioner som oftest baseret på de politikker og normer, der er vedtaget efter konsensus. Nogle brugere synes, at der skal slettes rigtig meget (eksklusionister) og nogle synes, at næsten hvad som helst skal med (inklusionister). Sådan har det altid været.
Jeg tror ikke, at der fører noget godt med sig at afgøre slettediskussioner ud fra, om der er "nye epoker", eller om "stemningen" er på den ene eller den anden måde. Vi har hidtil benyttet os af konkrete argumenter for eller imod, og ikke mere subjektive vurderinger af, hvad "stemningen" lige er i den pågældende måned. --Pugilist (diskussion) 24. okt 2018, 15:33 (CEST)
 •   Sammenskriv med venstreekstremisme. Der findes allerede et opslag om venstreekstremisme, og de to begreber virker helt synonyme, så to artikler synes overflødige. Dermed vil man også være konsekvent i forhold til opslagsordet højreradikal, der viderestiller til højreekstremisme. Økonom (diskussion) 24. okt 2018, 19:33 (CEST)
Det kan give mening at sammenskrive som foreslået. Som det fremgår af artiklen venstreekstremisme er der en sondring mellem venstreradikalisme og venstreekstremisme, men den sondring forekommer noget subtil og kan vel formentlig beskrives i en fælles artikel. Artiklen Venstreekstremisme kunne dog godt bruge nogle kilder. --Pugilist (diskussion) 26. okt 2018, 11:58 (CEST)
 •   Sammenskriv - Mener også en sammenskrivning vil være den optimale løsning; Det er overflødigt med to artikler om stort set samme emne. - Nico (diskussion) 26. okt 2018, 12:03 (CEST)
 •   Sammenskriv - Det giver god mening at samle Venstreradikalisme og Venstreekstremisme i en artikel.--Kjeldjoh (diskussion) 26. okt 2018, 13:28 (CEST)
 •   Kommentar Der har ikke været kommentarer om dette forslag i lang tid, og det synes passende at forsøge en konklusion. Der er oplagt ikke opbakning til en ren sletning; derimod synes der at være tilslutning til en sammenskrivning med Venstreekstremisme, der i øvrigt siden kommentarerne har fået flere kilder og også indeholder en diskussion om sammenhængen mellem -ekstremisme og -radikalisme. Hvis ingen protesterer, vil jeg derfor mene, at dette bør konkluderes. Økonom (diskussion) 11. jan 2019, 20:59 (CET)
 •   Kommentar Der er tale om to ikke helt veldefinerede begreber, som vel er helt eller delvist overlappende. Så en sammenskrivning virker fornuftig, men løser ikke problemet: ikke helt veldefinerede begreber. Hvad kan der gøres ved det? --Madglad (diskussion) 11. jan 2019, 22:12 (CET)
 •   Kommentar Man kan næppe gøre meget andet end at nævne nogle definitionsforsøg og bedst muligt beskrive og kildebelægge de fremherskende forskelle i sprogbrugen. Problemstillingen findes også hos mange andre udbredte politologiske begreber, hvis præcise mening kan være omstridt. Økonom (diskussion) 13. jan 2019, 08:57 (CET)
 Konklusion:
Ikke opbakning til sletning, men til sammenskrivning med Venstreekstremisme. --Økonom (diskussion) 14. jan 2019, 21:03 (CET)

Artiklen henviser til socialisme og kommunisme som samfundsformer, men disse artikler handler om ideologierne, ikke om samfundsformerne. --Palnatoke 2. aug 2005 kl. 11:43 (CEST)

I mine øjne bør der i så fald tilføjes noget til artiklerne om socialisme og kommunisme, da man normalt også betegner socialisme eller kommunisme som en samfundsform, fx "et socialistisk land". -- Randale 2. aug 2005 kl. 12:52 (CEST)
Tilbage til siden »Venstreradikalisme«.