Lektor

lektor i bred forstand
(Omdirigeret fra Ekstern lektor)

En lektor er en underviser ved et universitet, en professionshøjskole eller en fastansat lærer ved et gymnasium.

Gymnasielektor redigér

I gymnasieskolen er lektor den højeste lærertitel, som automatisk erhverves efter en række års ansættelse som adjunkt, hvorfor man ofte taler om anciennitetslektorer. I perioden 1809-1919 var betegnelsen overlærer.

Videregående uddannelser redigér

Professionshøjskole redigér

Som ansat underviser på en professionshøjskole vil man typisk, når man opnår fastansættelse, i første omgang blive ansat som adjunkt. I løbet af adjunktperioden, som i udgangspunktet varer 4 år, skal man bevise sit akademiske værd, afsluttende med en såkaldt lektoranmodning.[1] Lektoranmodningen var i 2018 et skrivelse på maksimalt 40 normalsider,[1] hvorigennem man redegør for sine kompetencer i forhold til at[1][2]

1) inddrage international forskning i sit virke

2) gennemføre institutionelle udviklingsopgaver

3) planlægge, gennemføre og evaluere efter- og videreuddannelse

4) planlægge, gennemføre og evaluere undervisning på professionshøjskolens grunduddannelse.

Lektoranmodningen afleveres senest 6 måneder inden adjunktperiodens udløb og bedømmes herefter af et udvalg bestående af 3 lektorbedømmere,[1] hvoraf adjunkten igennem sin institution har mulighed for at pege på en af disse.[2]

Godkendes lektoranmodningen, overgår adjunkten umiddelbart til lektoransættelse. Godkendes lektoranmodningen ikke, indstilles adjunkten til afskedigelse ved udløbet af den 4 år lange adjunktperiode. I særlige tilfælde kan adjunkten opnå én mulighed mere for at blive lektorbedømt.[2][1]

Universitet redigér

Lektorer på universitetet har som regel som hovedopgave at forske og undervise. En fastansat lektor ved et universitet kaldes også en universitetslektor.[3]

Betingelsen for at kunne blive ansat som universitetslektor er, at man efter ph.d.-graden har erhvervet sig yderligere videnskabelige og pædagogiske kvalifikationer – typisk opnået gennem ansættelse som adjunkt, hvor man bl.a. gennemfører en universitetspædagogisk uddannelse.

Under sammenligning med nordamerikanske forhold oversættes denne stillingsbetegnelse sommetider til associate professor.[4]

Ekstern lektor redigér

På universiteterne er eksterne lektorer ansat på deltid for at undervise. Af eksterne lektorer kræves ikke samme videnskabelige og pædagogiske kvalifikationer som af fastansatte universitetslektorer, endskønt de enkelte steder besidder dem – dette varierer dog meget inden for forskellige fagområder. En ekstern lektor udfylder som oftest den funktion, som en amanuensis havde før i tiden.[kilde mangler]

På engelsk oversættes denne stillingsbetegnelse til "part-time lecturer",[4] hvorfor de også adresseres med "professor" på engelsk.[kilde mangler]

Klinisk lektor redigér

På universiteterne er kliniske lektorer ansat for at undervise inden for lægevidenskab og har typisk ingen forskningsforpligtelse. Af kliniske lektorer kræves ikke samme videnskabelige kvalifikationer som af fastansatte universitetslektorer, dvs. ingen ph.d.-grad, men de skal være uddannede specialelæge i de fag, de underviser.[5]

På engelsk oversættes denne stillingsbetegnelse almindeligvis til "Clinical Associate Professor".[4]

Journalistisk lektor redigér

Journalistisk lektor er en stillingsbetegnelse, der anvendes på Center for Journalistik under Institut for Statskundskab ved Syddansk Universitet i Odense. Journalistiske lektorer er ansat for at undervise i journalistisk håndværk og har typisk ingen forskningsforpligtelse. Som ved studielektorer kræves der af journalistiske lektorer ikke de samme videnskabelige og pædagogiske kvalifikationer, som der kræves af universitetslektorer. Derfor er en "journalistisk lektor" ikke det samme som en "lektor i journalistik".

Stillingskategorien journalistisk lektor er ikke opført i Personalestyrelsens cirkulære om "Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter".[6] Stillingskategorien journalistisk lektor kan bedst sammenlignes med en studielektor.

Center for Journalistik oversætter Journalistisk lektor til "Journalistic lecturer" på engelsk.[7]Journalisthøjskolen i Aarhus betegnes samme stillingskategori som "lektor" og oversættes her til "Associate Professor".[8]

Studielektor redigér

  Uddybende artikel: Studielektor

Studielektorer findes på Højere forberedelseseksamen, i gymnasieskolen, på seminarier og på universiteterne.

På HF, i gymnasieskolen og på seminariet er en studielektor en lektor med særlige opgaver.

På universiteterne er studielektorer ansat for at undervise og har typisk ingen forskningsforpligtelse.[9] Af studielektorer kræves ikke samme videnskabelige kvalifikationer som af fastansatte universitetslektorer, bl.a. ingen ph.d.-grad.

På engelsk oversættes denne stillingsbetegnelse på universiteterne til "Teaching Associate Professor",[4] om end denne titel er sjældent brugt i engelsksprogede lande.

Dansk lektor i udlandet redigér

  Uddybende artikel: Lektoratsordningen

En dansk lektor i udlandet er en lektor, som underviser i dansk sprog og/eller kultur på et universitet i udlandet. En sendelektor er en dansk lektor i udlandet som er finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Stillingen har ikke samme status og krav som et almindelige lektorat på et universitet.[10][11]

Se også redigér

Referencer redigér

 1. ^ a b c d e Det Nationale netværk for lektorkvalificering og lektorbedømmelse (marts 2017). "Vejledning om adjunktforløb, lektorkvalificeringen og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne" (PDF). Danske Professionshøjskoler. Arkiveret (PDF) fra originalen 7. februar 2022.
 2. ^ a b c Uddannelses- og Forskningsministeriet. "Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner" (BEK nr 990 af 28/08/2015; ikke gældende) – via Retsinformation.
 3. ^ "universitetslektor". Den Danske Ordbog.
 4. ^ a b c d "Dansk-Engelsk Uddannelsesterminologi" (PDF). Styrelsen for Videregående Uddannelser.
 5. ^ "Aftale om kliniske lektorer". Lægeforeningen. Arkiveret fra originalen 22. oktober 2020.
 6. ^ "Personalestyrelsens cirkulære om "Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter"". Arkiveret fra originalen 21. juni 2015. Hentet 12. august 2015.
 7. ^ Medarbejdere på Center for Journalistik
 8. ^ Medarbejderoversigt Arkiveret 23. september 2015 hos Wayback Machine - Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
 9. ^ "Videnskabelige stillinger på Syddansk Universitet". Arkiveret fra originalen 24. september 2015. Hentet 12. august 2015.
 10. ^ Andersen, Kim (1998). "The Danish lecturers abroad: some history of a remarkable effort of cultural promotion" (PDF). International Education Forum. 18 (16-2). Hentet 2023-10-21.
 11. ^ Lektoratsudvalget/Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (2006), Dansk på universiteter i udlandet (PDF), s. 59Wikidata Q123148233

Eksterne henvisninger og referencer redigér