En stor mellemfinger til den nye skolereform

En stor mellemfinger til den nye skolereform (lejlighedsvis også kendt ved det kortere navn Fuck Skolereformen[1]) var et aktivistisk elevinitiativ og aktionsfællesskab for skoleelever i Danmark.[fn 1] Initiativet blev grundlagt i august 2015[3][4] som en platform til at organisere modstand mod folkeskolereformen 2013/14, samt de længere skoledage i folkeskolen, der fulgte med reformen. Initiativet/gruppen brugte i vid udstrækning Facebook som kommunikationsmiddel for sine aktiviteter. Aktionsgruppen blev dog også omtalt som en organisation,[5][6] men selv afviste de, at være en egentlig interesseorganisation.[fn 2]

Banner for En stor mellemfinger til den nye skolereform anvendt ved demonstration

Gruppen var aktiv fra august 2015 og indtil begyndelsen af 2017.

I et opslag på Facebook d. 12. september 2018 betegnede gruppen deres kamp som at være vundet,[8] og siden da er der ikke kommet nogle yderligere initiativer fra gruppen.

Formål og virkemidler redigér

 
Facebook anvendtes som et vigtigt kommunikationsredskab for aktionsgruppen

Formålet med En stor mellemfinger til den nye skolereform udviklede sig efterhånden, som fællesskabet tog form. I august 2015 blev hovedmålet formuleret som en protest mod, at ”den nye reform stjæler vores fritid”[9], men gradvist udvidede fællesskabet dog sin ’målsætning’, så der i 2016 taltes om, at "målet er at stoppe skolereformen og at skabe en demonstrationskultur blandt skoleeleverne", ligesom en mere generel kritik af systemet betød at de også sagde: "elevernes konklusioner stopper dog ikke der. For dem er det ikke bare et spørgsmål om småjusteringer af systemet, men selve systemet den er gal med".[5]

Foruden selve facebooksiden, hvor debat, nyheder og opfordringer blev slået op, så virkede En stor mellemfinger til den nye skolereform via aktioner, demonstrationer, skolebesættelser og kampagneture,[10] ligesom plakatophængning,[11][12] løbesedler samt salg af klistermærker og t-shirts indgik som en del af initiativets arbejde med at udbrede kendskabet til aktionsfællesskabet og dets formål samt at skaffe visse beskedne indtægter til samme.[3]

Organisering redigér

 
Elevinitiativets talsmand Legolas Szathmari, maj 2016

Elevinitiativet var alene organiseret af skoleelever, og som talsmand for initiativet fungerede Legolas Szathmari, der gik i 9. klasse på Guldberg Skole i skoleåret 2016-2017, hvor han tillige var elevrådsrepræsentant.[13][14][15]

Aktionernes form og initiativets retning var noget gruppens medlemmer fandt frem til gennem fælles drøftelser.[5] Derudover arrangerede gruppen også et åbent stormøde i november 2016 for fælles drøftelser om aktiviteter, mål og strategi.[16]

Elevinitiativet havde et bredt samarbejde med børnemagtsbevægelsen, og forældreorganisationen Folkeskoleforældre var også behjælpelige med at sprede budskabet om det nye elevinitiativ.[17][6]

Aktioner og aktiviteter redigér

 
Demonstrationstog med En stor mellemfinger til den nye skolereform her gennem Vester Voldgade i København, maj 2016

En stor mellemfinger til den nye skolereform har arrangeret en række udadvendte aktioner og aktiviteter, især i Københavnsområdet.[18][fn 3]

Følgende kan bemærkes:

Endvidere har En stor mellemfinger til den nye skolereform deltaget i eller opfordret[42] til deltagelse i en række aktiviteter arrangeret af andre foreninger og grupper og de fik i en sådan anledning mulighed for at afholde en 1. maj tale ved deres talsmand Legolas Szathmari.[17]

Lejlighedsvise happenings, der ikke nødvendigvis var annonceret, kunne også indgå som en del af bevægelsens arbejdsmåde.

En enkelt mere traditionel debat om skolepolitik via de etablerede medier blev det dog også til.[43]

Derimod havde elevinitiativet ikke den store succes med organisering af en underskriftsindsamling for "en ny og gennemtænkt folkeskolereform", blot 653 skrev under på opfordringen.[44]

Videre aktiviteter? redigér

Selvom demonstrationen d. 3. november 2016 virkede nydeligt og pænt organiseret, så trak den kun, hvad der svarer til henved to skoleklasser, som deltagerantal.[40]
Efter det såkaldte stormøde d. 30. november 2016 afholdt elevinitiativet ikke yderligere offentlige arrangementer/begivenheder. Antallet af opslag på facebooksiden efter nytåret 2016/2017 indskrænkede sig også, og en del af de opslag, der var, drejede sig om salg af merchandice.[3]
Den 12. september 2018 annonceredes det dog i et opslag på gruppens facebookside: VI HAR VUNDET!.[8]

Kritik af Danske Skoleelever redigér

Den officielt anerkendte organisation for skoleelever, Danske Skoleelever (DSE), og En stor mellemfinger til den nye skolereform havde på mange måder ganske modsat rettede holdninger til folkeskolereformen 2013/14.[7] Men også i spørgsmål om organisering, arbejdsmåde og økonomi var forskellene store og siden august 2015 oplevede man gentagne gange, at En stor mellemfinger til den nye skolereform kritiserede DSE på forskellig vis og grundlæggende lod det til at holdningen hos elevinitiativet var, "at DSE har fejlet som organisation".[7][45]

Kritikken fra En stor mellemfinger til den nye skolereform (som navnlig blev fremsat på gruppens facebookside) mod DSE var dog til tider ganske hård og vedholdende, især i perioden august-november 2015, hvor elevinitiativet mere var at ligne ved en Facebookgruppe end ved det aktionsfællesskab, som det siden udviklede sig til. Elevinitiativet har således både frabedt sig alle typer kommentarer fra DSE og deres tilhængere på deres facebookside[46] og ligeledes fremstillet en video som en kommentar til og parodi på DSEs tilgang til det elevpolitiske arbejde.[47]

Endelig dukkede en gruppe fra En stor mellemfinger til den nye skolereform uanmeldt op til en reception d. 15. juni 2016, som Danske Skoleelever afholdt på en restaurant i København og hvor også undervisningsministeren var til stede. Gruppen forsøgte at fremføre nogle af deres slagord, men blev snart efter bortvist af restaurantens ejer/forpagter, der ikke ønskede gruppens tilstedeværelse.

Modsvar fra DSE redigér

Udfald og beskyldninger som disse fik Danske Skoleelever til, efter demonstrationen d. 3. november 2015, at udsende en video som kommentar og modsvar til noget af den kritik og debattone, der var kommet fra En stor mellemfinger til den nye skolereform og demonstranterne.[48]

Reception og bedømmelse redigér

 
Politikeren Anders Samuelsen lagde i maj 2016 en lille video ud på Facebook fra en af aktionsgruppens demonstrationer foran Christiansborg.

Elevorganisationer redigér

Foruden Danske Skoleelevers reaktion på En stor mellemfinger til den nye skolereform (nævnt i forrige afsnit), så havde elevorganisationen Alle Danmarks Folkeskoleelever (ADFE), der eksisterede kortvarigt fra januar til maj 2016, et anderledes positivt syn på og forhold til En stor mellemfinger til den nye skolereform, og flere af ADFEs medlemmer deltog da også i nogle af de demonstrationer som blev arrangeret af En stor mellemfinger til den nye skolereform.[49]

Venstrefløjen redigér

Den aktivistiske venstrefløj tog pænt imod En stor mellemfinger til den nye skolereform[2] og lod også gruppen være repræsenteret på Politisk Bazar i Folkets Hus,[6][50] ligesom gruppen også fik taletid på Antifascistisk 1. maj (2016).[51][17][1]
Yderligere taletid til En stor mellemfinger til den nye skolereform kunne man se ved en demonstration i København d. 27. maj 2016 arrangeret af kampagnen Nej tak til nye kampfly[52][53] og videre var gruppen også tildelt taletid ved en fællesdemonstration d. 4. oktober 2016 i forbindelse med Folketingets åbning.[54]

Folketingspolitikere redigér

Politikernes reaktion på En stor mellemfinger til den nye skolereform var ganske forskelligartede. Johanne Schmidt-Nielsen fra Enhedslisten bakkede allerede i forbindelse med den første demonstration i november 2015 eleverne op med ordene: "Til folkeskoleeleverne der står ude på Slotspladsen og demonstrerer mod alt for lange skoledage: Vi kan godt se jer! Bliv ved!".[22] Undervisningsordfører Anni Matthiesen fra Venstre fandt det positivt, at eleverne engagerer sig, men synes, det var ærgerligt, at det skete i skoletiden, og opfordrede i stedet eleverne til at bruge kræfterne lokalt.[45] Undervisningsordfører Annette Lind fra Socialdemokratiet mente ligeledes, at demonstranterne fra En stor mellemfinger til den nye skolereform burde satse på det lokale elevdemokrati i elevrådene, eller som hun formulerede det: "Hvis man vil ændre nogle ting, skal man ikke bare stille sig op foran Christiansborg og råbe op til os".[29] Anders Samuelsen fra Liberal Alliance lagde i forbindelse med demonstrationen i maj 2016 en lille video ud på Facebook fulgt af ordene: "Hvorfor er de egentlig ikke i skole her midt på dagen?".[36]

Udlandet redigér

Også i nabolandet Norge blev aktionsfællesskabets aktiviteter bemærket og omtalt.[6]

Som samfundsfænomen redigér

 
Under Golden Days 2016 med fokus på 1970'erne skrev Anna Ulman om sin opfattelse af aktionsfællesskabet.

En mere samfundsanalyserende tilgang til fænomenet En stor mellemfinger til den nye skolereform finder man i Anna Ullmans artikel "Med hånddukker skal autoriteter knækkes", hvor skribenten sætter En stor mellemfinger til den nye skolereform ind i en samfundsudvikling som hun ser især havende sin rod tilbage til 1968, hvor Danmarks Radios B&U-afdeling blev oprettet. Ifølge hende er der en klar sammenhæng mellem 1970'ernes antiautoritære børnefjernsyn, en film som Operation Kirsebærsten fra 1972, 1970'ernes Børnemagt-aktivister og så en aktivistisk og antiautoritær bevægelse som En stor mellemfinger til den nye skolereform i 2016 - eller som hun formulerede det:[55]

  ikke desto mindre havde en begivenhed som børnenes nationale pjækkedag næppe været mulig i dag, hvis ikke det havde været for den store omvæltning i vores syn på børn som samfundsborgere, der foregik i 1970'erne.  

Om kritisk holdning til elevråd redigér

Gruppen udtalte ved flere lejligheder en mistro til, at elever kan opnå specielt meget indflydelse gennem et elevråd. Disse kritiske betragtninger blev taget op igen nogle år senere i et forsøg på at sætte fokus på en debat om nye måder at "genstarte" elevrådene på.[56]

Se også redigér

Fodnoter redigér

 1. ^ Eller som det formuleres i en oversigt over udenomsparlamentariske grupperingeringer i hovedstaden: "En stor mellemfinger til den nye skolereform. Aktivistisk affinitygruppe der arbejder for afskaffelsen af den nye folkeskolereform gennem demonstrationer gadefester besættelser osv. Meget fokuseret på folkeskoleelever men modtager solidaritet med kyshånd."[2]
 2. ^ Legolas Szathmari: "Vi er ikke elevernes interesseorganisation, vi er bare deres mellemfinger".[7]
 3. ^ Dog har elever fra forskellige dele af landet deltaget i nogle af disse aktiviteter.[19][14][5]

Henvisninger redigér

 1. ^ a b Faceboobegivenhed: 1. maj demonstration fra Nytorv: Problemet er kapitalisme - Løsningen er revolutioner (1. maj 2016)
 2. ^ a b Kom ind i kampen! Et intro-zine til den udenomsparlementariske venstrefløj i København (s. 10), udgivet af Venstreradikal Organisering, 1. udgave, 1. oplag, 2016
 3. ^ a b c Facebookgruppe: En stor mellemfinger til den nye skolereform
 4. ^ En stor mellemfinger til den nye skolereform - profilbillede
 5. ^ a b c d Marxist.dk (Revolutionære Socialister), artikel 18. januar 2016, Marie Frederiksen: "Folkeskoleaktivist: vores kamp er del af noget større" Arkiveret 18. april 2016 hos Wayback Machine
 6. ^ a b c d Silas Marker: "Skoleelever har funnet seg i alt for mye i alt for lang tid", Rebell 03/2016. Rød Ungdoms blad 03/2016. (ss. 18-19)
 7. ^ a b c d e Solidaritet, Nummer 7, april 2016 - Simon Chiewitz: "De små skriger (endelig) igen" (ss. 4-9) Arkiveret 15. juli 2018 hos Wayback Machine; også senere bragt i Modkraft 2. maj 2016 som Simon Chiewitz: "Nu slår eleverne tilbage" Arkiveret 15. juli 2018 hos Wayback Machine
 8. ^ a b Facebook - En stor mellemfinger til den nye skolereform, 12. september 2018: "VI HAR VUNDET!"
 9. ^ En stor mellemfinger til den nye skolereform, 1. september 2015: Ny skolereform: Elever vil demonstrere
 10. ^ a b Video: Mellemfinger på tur (19.-20. marts 2016)
 11. ^ "Modkraft, 10. maj 2016, Peter Schwarz-Nielsen: "Utilfredse folkeskoleelever rammer gaden igen: Vi er færdige med at spørge pænt"". Arkiveret fra originalen 17. juni 2019. Hentet 6. juli 2017.
 12. ^ a b Facebook - En stor mellemfinger til den nye skolereform, 14. oktober 2016: Så er der plakat til vores møde. Vi hænger dem op på skoler i København og omegn
 13. ^ "Modkraft, 3. november 2015, Peter Schwarz-Nielsen: "2.000 elever holder pjækkedag mod skolereform"". Arkiveret fra originalen 14. februar 2016. Hentet 7. februar 2016.
 14. ^ a b c d "Modkraft, 15. januar 2016, Peter Schwarz-Nielsen (Interview): "Elever giver fingeren til skolereformen: Vi vil ikke finde os i hvad som helst"". Arkiveret fra originalen 18. januar 2016. Hentet 7. februar 2016.
 15. ^ "Youtube: Elev demonstration 2015 ftw". Arkiveret fra originalen 8. februar 2017. Hentet 7. februar 2016.
 16. ^ a b Facebookbegivenhed - Stormøde: Bliv involveret i kampen mod skolereformen!
 17. ^ a b c "Modkraft, 2. maj 2016: "Tale: Skolereformen er et produkt af kapitalisme"". Arkiveret fra originalen 6. maj 2016. Hentet 1. juli 2017.
 18. ^ a b c d e Events: En stor mellemfinger til den nye skolereform
 19. ^ a b "Danmarks Radio (Sjælland), 5. januar 2016, Ann Smed Madsen: "Skoleelever demonstrerer mod skolereform. Hundredevis af skoleelever trodsede i dag vinterkulden og gik i optog gennem København"". Arkiveret fra originalen 11. januar 2016. Hentet 2. juli 2017.
 20. ^ "Modkraft, 30. oktober 2015, Peter Schwarz-Nielsen: "Skoleelever pjækker i protest mod lange skoledage"". Arkiveret fra originalen 2. november 2015. Hentet 1. juli 2017.
 21. ^ Berlingske - nationalt, 3. november 2015, Michala Rask Mikkelsen: "Politi forventer gnidningsfri trafik under skole-demo"
 22. ^ a b "metroxpress, 3. november 2015, Lea Ostenfeld Bitsch: "Derfor pjækker tusindvis af folkeskoleelever i dag"". Arkiveret fra originalen 12. december 2017. Hentet 1. juli 2017.
 23. ^ TV Avisen 3. november 2015 (udløbet)  (Webside ikke længere tilgængelig)
 24. ^ YouTube, 5. nov. 2015 - Wibsoul SSSK: "Elevdemonstration 2015 med D-K-R COMEDY"
 25. ^ a b "Ekstra Bladet, 1. december 2015, Nynne H. Møller: "Elever vil besætte skole: Lærerne skal skride"". Arkiveret fra originalen 8. februar 2018. Hentet 2. juli 2017.
 26. ^ Facebook, En stor mellemfinger til den nye skolereform, Begivenhed 4. december 2015: Uanmeldt demonstration imod skolereformen!
 27. ^ Facebook, En stor mellemfinger til den nye skolereform, 11. december 2015: Så er vi også igang med at besætte Nørrebro Park Skole på Jagtvej
 28. ^ "Folkeskolen.dk - Fagblad for undervisere, 11. december 2015, Anette Solgaard: "Elever besætter skole i protest mod lange dage"". Arkiveret fra originalen 19. februar 2016. Hentet 17. februar 2016.
 29. ^ a b "Ekstra Bladet, 5. januar 2016, Nick Sturm: "Efter pinlig pressemeddelse: Folketingspolitikere håner aktivist-elever"". Arkiveret fra originalen 18. juni 2019. Hentet 2. juli 2017.
 30. ^ "Folkeskolen.dk - Fagblad for undervisere, 5. januar 2016, Anette Solgaard "1000 demonstrerende elever kræver ny reform"". Arkiveret fra originalen 10. juli 2017. Hentet 2. juli 2017.
 31. ^ Facebookside dedikeret demonstrationen d. 5. januar 2016
 32. ^ Facebook: Aktion Imod Skolereformen! Vi vækker Ellen Trane!
 33. ^ YouTube, 14. mar. 2016 - Langemand Productions: "Uroligheder Ved Undervisningsministeriet"
 34. ^ "Ekstra Bladet, 11. maj 2016, Thomas Harder: "Partileder fik fuckfinger fra vrede elever: Pas jeres skole"". Arkiveret fra originalen 11. juni 2016. Hentet 2. juli 2017.
 35. ^ "Folkeskolen.dk - Fagblad for undervisere, 11. maj 2016, Peter Kenworthy: "Elever demonstrerer imod skolereformen"". Arkiveret fra originalen 30. september 2020. Hentet 2. juli 2017.
 36. ^ a b "Modkraft, 12. maj 2016, Peter Kenworthy: "Elever indhyllede Christiansborg Slotsplads i røg"". Arkiveret fra originalen 20. maj 2016. Hentet 2. juli 2017.
 37. ^ Anders Samuelsen har på sin Facebookside lagt en lille video med kommentarer ud fra demonstrationen d. 11. maj 2016
 38. ^ Facebookbegivenhed: Gadefest imod skolereformen!
 39. ^ Facebook - En stor mellemfinger til den nye skolereform: Demonstration Imod Skolereformen - København, 3. november 2016
 40. ^ a b Facebook, "Dirty's billedbog" - Demonstration Imod Skolereformen - København: Billeder fra demonstrationen d. 3. november 2016 arrangeret af En stor mellemfinger til den nye skolereform
 41. ^ Facebook - En stor mellemfinger til den nye skolereform, 2. december 2016: "Tak for et godt stormøde"
 42. ^ evensi.dk: Balladebal Vol. 1, PARTY REBELS INVITERER TIL ET BRAG AF EN FEST I UNGDOMSHUSET!, 19 November 2016 (Webside ikke længere tilgængelig)
 43. ^ Danmarks Radio - P1 Debat: "Skal skoledagene være kortere?" - Sendt første gang 12. februar 2016 kl. 12:15
 44. ^ Petitioning: "Ny Skolereform" af En Stor Mellemfinger Til Den Nye Skolereform
 45. ^ a b "Folkeskolen.dk - Fagblad for undervisere, 4. januar 2016, Anette Solgaard: "Ny elev-demonstration mod reformen i morgen"". Arkiveret fra originalen 9. februar 2016. Hentet 4. juli 2017.
 46. ^ Facebook - En stor mellemfinger til den nye skolereform, 21. september 2015: "Ikke duk op til DSE's propaganda-møder eller skriv debatindlæg"
 47. ^ Video fra 'En stor mellemfinger til den nye skolereform': "Mindre snak mere handling..." (7. november 2015)
 48. ^ Danske Skoleelever - Svar på tiltale
 49. ^ Opslag ved ADFEs formand Milos Jørgensen på ADFEs nu nedlagte Facebookside
 50. ^ Facebookbegivenhed: POLITISK BAZAR - Venstreradikal Organisering
 51. ^ Facebook - En stor mellemfinger til den nye skolereform, 1. maj 201: Glædelig 1. Maj!!!
 52. ^ Dagbladet Arbejderen, tirsdag d. 24. maj 2016: "Demo i syv byer mod køb af kampfly" (1. sektion side 11)
 53. ^ "Nej tak til nye kampfly!: LANDSDÆKKENDE DEMONSTRATION MOD KAMPFLY 27. MAJ (Udgivet den 25. maj 2016)". Arkiveret fra originalen 6. februar 2017. Hentet 24. juli 2017.
 54. ^ Facebook - En stor mellemfinger til den nye skolereform, 3. oktober 2016: Imorgen åbner folketinget igen og det betyder at selvfølgelig vi skal på gaden og fortælle politikerne at vi er trætte af deres skolereform
 55. ^ "Anna Ullman: "Med hånddukker skal autoriteter knækkes" i programavis for Golden Days (2016) - Festival om 70'erne. Programavis. Golden Days 9-25 september, side 8-9". Arkiveret fra originalen 17. februar 2021. Hentet 9. juli 2017.
 56. ^ "Folkeskolen.dk - Fagblad for undervisere, 1. august 2021, Martin Horowitz Johansen: "Genstart skolelivet med elevrådet!"". Hentet 18. november 2021.{{cite web}}: CS1-vedligeholdelse: url-status (link)

Yderligere henvisninger redigér