En stor mellemfinger til den nye skolereform

En stor mellemfinger til den nye skolereform (lejlighedsvis også kendt ved det kortere navn Fuck Skolereformen[1]) er et aktivistisk elevinitiativ og aktionsfællesskab for skoleelever i Danmark.[fn 1] Initiativet blev grundlagt i august 2015[3][4] som en platform til at organisere modstand mod folkeskolereformen 2013/14, samt de længere skoledage i folkeskolen, der fulgte med reformen. Initiativet/gruppen bruger i vid udstrækning Facebook som kommunikationsmiddel for sine aktiviteter. Aktionsgruppen er dog også blevet omtalt som en organisation,[5][6] men selv afviser de, at være en egentlig interesseorganisation.[fn 2]

I et opslag på Facebook d. 12. september 2018 betegnede gruppen deres kamp som at være vundet.[8]

Formål og virkemidlerRediger

Formålet med En stor mellemfinger til den nye skolereform har udviklet sig efterhånden, som fællesskabet tog form. I august 2015 blev hovedmålet formuleret som en protest mod, at ”den nye reform stjæler vores fritid”[9], men gradvist har fællesskabet dog udvidet sin ’målsætning’, så der i 2016 tales om, at "målet er at stoppe skolereformen og at skabe en demonstrationskultur blandt skoleeleverne", ligesom en mere generel kritik af systemet betyder at de også siger: "elevernes konklusioner stopper dog ikke der. For dem er det ikke bare et spørgsmål om småjusteringer af systemet, men selve systemet den er gal med".[5]

Foruden selve facebooksiden, hvor debat, nyheder og opfordringer slås op, så virker En stor mellemfinger til den nye skolereform via aktioner, demonstrationer, skolebesættelser og kampagneture,[10] ligesom plakatophængning,[11][12] løbesedler samt salg af klistermærker og t-shirts indgår som en del af initiativets arbejde med at udbrede kendskabet til aktionsfællesskabet og dets formål samt at skaffe visse beskedne indtægter til samme.[3]

OrganiseringRediger

Elevinitiativet er alene organiseret af skoleelever, og som talsmand for initiativet har hidtil fungeret Legolas Szathmari, der gik i 9. klasse på Guldberg Skole i skoleåret 2016-2017, hvor han tillige var elevrådsrepræsentant.[13][14][15][fn 3]

Aktionernes form og initiativets retning er noget gruppens medlemmer finder frem til gennem fælles drøftelser.[5] Derudover har gruppen dog også arrangeret et åbent stormøde i november 2016 for fælles drøftelser om aktiviteter, mål og strategi.[16]

Elevinitiativet har haft et bredt samarbejde med børnemagtsbevægelsen, og forældreorganisationen Folkeskoleforældre har også været behjælpelige med at sprede budskabet om det nye elevinitiativ.[17][6]

Aktioner og aktiviteterRediger

En stor mellemfinger til den nye skolereform har arrangeret en række udadvendte aktioner og aktiviteter, især i Københavnsområdet.[18][fn 4]

Følgende kan bemærkes:

Endvidere har En stor mellemfinger til den nye skolereform deltaget i eller opfordret[42] til deltagelse i en række aktiviteter arrangeret af andre foreninger og grupper og de har i en sådan anledning haft mulighed for at afholde en 1. maj tale ved deres talsmand Legolas Szathmari.[17]

Lejlighedsvise happenings, der ikke nødvendigvis har været annonceret, har også været en del af bevægelsens arbejdsmåde.

En mere traditionel debat om skolepolitik via de etablerede medier er det dog også blevet til.[43]

Derimod havde elevinitiativet ikke den store succes med organisering af en underskriftsindsamling for "en ny og gennemtænkt folkeskolereform", blot 653 skrev under på opfordringen.[44]

Videre aktiviteter?Rediger

Selvom demonstrationen d. 3. november 2016 virkede nydeligt og pænt organiseret, så trak den kun, hvad der svarer til henved to skoleklasser, som deltagerantal.[40]
Efter det såkaldte stormøde d. 30. november 2016 har elevinitiativet ikke afholdt yderligere offentlige arrangementer/begivenheder. Antallet af opslag på facebooksiden efter nytåret 2016/2017 har også været begrænset, og en del af de opslag, der har været, har drejet sig om salg af merchandice.[3]
Den 12. september 2018 annonceredes det dog i et opslag på gruppens facebookside: VI HAR VUNDET!.[8]

Kritik af Danske SkoleeleverRediger

Den officielt anerkendte organisation for skoleelever, Danske Skoleelever (DSE), og En stor mellemfinger til den nye skolereform har på mange måder ganske modsat rettede holdninger til folkeskolereformen 2013/14.[7] Men også i spørgsmål om organisering, arbejdsmåde og økonomi er forskellene store og En stor mellemfinger til den nye skolereform har siden starten i august 2015 gentagne gange kritiseret DSE på forskellig vis og grundlæggende lader det til at holdningen hos elevinitiativet er, "at DSE har fejlet som organisation".[7][45]

Kritikken fra En stor mellemfinger til den nye skolereform (som navnlig er blevet fremsat på gruppens facebookside) mod DSE har dog til tider været ganske hård og vedholdende, især i perioden august-november 2015, hvor elevinitiativet mere var at ligne ved en Facebookgruppe end ved det aktionsfællesskab, som det siden udviklede sig til. Elevinitiativet har således både frabedt sig alle typer kommentarer fra DSE og deres tilhængere på deres facebookside[46] og ligeledes fremstillet en video som en kommentar til og parodi på DSEs tilgang til det elevpolitiske arbejde.[47]

Endelig dukkede en gruppe fra En stor mellemfinger til den nye skolereform uanmeldt op til en reception d. 15. juni 2016, som Danske Skoleelever afholdt på en restaurant i København og hvor også undervisningsministeren var til stede. Gruppen forsøgte at fremføre nogle af deres slagord, men blev snart efter bortvist af restaurantens ejer/forpagter, der ikke ønskede gruppens tilstedeværelse.

Modsvar fra DSERediger

Udfald og beskyldninger som disse fik Danske Skoleelever til, efter demonstrationen d. 3. november 2015, at udsende en video som kommentar og modsvar til noget af den kritik og debattone, der var kommet fra En stor mellemfinger til den nye skolereform og demonstranterne.[48]

Reception og bedømmelseRediger

ElevorganisationerRediger

Foruden Danske Skoleelevers reaktion på En stor mellemfinger til den nye skolereform (nævnt i forrige afsnit), så havde elevorganisationen Alle Danmarks Folkeskoleelever (ADFE), der eksisterede kortvarigt fra januar til maj 2016, et anderledes positivt syn på og forhold til En stor mellemfinger til den nye skolereform, og flere af ADFEs medlemmer deltog da også i nogle af de demonstrationer som blev arrangeret af En stor mellemfinger til den nye skolereform.[49]

VenstrefløjenRediger

Den aktivistiske venstrefløj tog pænt imod En stor mellemfinger til den nye skolereform[2] og lod også gruppen være repræsenteret på Politisk Bazar i Folkets Hus,[6][50] ligesom gruppen også fik taletid på Antifascistisk 1. maj (2016).[51][17][1]
Yderligere taletid til En stor mellemfinger til den nye skolereform kunne man se ved en demonstration i København d. 27. maj 2016 arrangeret af kampagnen Nej tak til nye kampfly[52][53] og videre var gruppen også tildelt taletid ved en fællesdemonstration d. 4. oktober 2016 i forbindelse med Folketingets åbning.[54]

FolketingspolitikereRediger

Politikernes reaktion på En stor mellemfinger til den nye skolereform har været ganske forskelligartede. Johanne Schmidt-Nielsen fra Enhedslisten bakkede allerede i forbindelse med den første demonstration i november 2015 eleverne op med ordene: "Til folkeskoleeleverne der står ud på Slotspladsen og demonstrerer mod alt for lange skoledage: Vi kan godt se jer! Bliv ved!".[22] Undervisningsordfører Anni Matthiesen fra Venstre finder det positivt, at eleverne engagerer sig, men synes, det er ærgerligt, at det sker i skoletiden, og opfordrer i stedet eleverne til at bruge kræfterne lokalt.[45] Undervisningsordfører Annette Lind fra Socialdemokratiet mener ligeledes, at demonstranterne fra En stor mellemfinger til den nye skolereform bør satse på det lokale elevdemokrati i elevrådene, eller som hun formulerer det: "Hvis man vil ændre nogle ting, skal man ikke bare stille sig op foran Christiansborg og råbe op til os".[29] Anders Samuelsen fra Liberal Alliance lagde i forbindelse med demonstrationen i maj 2016 en lille video ud på Facebook fulgt af ordene: "Hvorfor er de egentlig ikke i skole her midt på dagen?".[36]

UdlandetRediger

Også i nabolandet Norge blev aktionsfællesskabets aktiviteter bemærket og omtalt.[6]

Som samfundsfænomenRediger

En mere samfundsanalyserende tilgang til fænomenet En stor mellemfinger til den nye skolereform finder man i Anna Ullmans artikel "Med hånddukker skal autoriteter knækkes", hvor skribenten sætter En stor mellemfinger til den nye skolereform ind i en samfundsudvikling som hun ser især havende sin rod tilbage til 1968, hvor Danmarks Radios B&U-afdeling blev oprettet. Ifølge hende er der en klar sammenhæng mellem 1970'ernes antiautoritære børnefjernsyn, en film som Operation Kirsebærsten fra 1972, 1970'ernes Børnemagt-aktivister og så en aktivistisk og antiautoritær bevægelse som En stor mellemfinger til den nye skolereform i 2016 - eller som hun formulerer det:[55]

  ikke desto mindre havde en begivenhed som børnenes nationale pjækkedag næppe været mulig i dag, hvis ikke det havde været for den store omvæltning i vores syn på børn som samfundsborgere, der foregik i 1970'erne.  

Se ogsåRediger

FodnoterRediger

 1. ^ Eller som det formuleres i en oversigt over udenomsparlamentariske grupperingeringer i hovedstaden: "En stor mellemfinger til den nye skolereform. Aktivistisk affinitygruppe der arbejder for afskaffelsen af den nye folkeskolereform gennem demonstrationer gadefester besættelser osv. Meget fokuseret på folkeskoleelever men modtager solidaritet med kyshånd."[2]
 2. ^ Legolas Szathmari: "Vi er ikke elevernes interesseorganisation, vi er bare deres mellemfinger".[7]
 3. ^ Der foreligger indtil videre ingen offentlige informationer om gruppens organisering og initiativer for skoleåret 2017/18.
 4. ^ Dog har elever fra forskellige dele af landet deltaget i nogle af disse aktiviteter.[19][14][5]

HenvisningerRediger

 1. ^ a b Faceboobegivenhed: 1. maj demonstration fra Nytorv: Problemet er kapitalisme - Løsningen er revolutioner (1. maj 2016)
 2. ^ a b Kom ind i kampen! Et intro-zine til den udenomsparlementariske venstrefløj i København (s. 10), udgivet af Venstreradikal Organisering, 1. udgave, 1. oplag, 2016
 3. ^ a b c Facebookgruppe: En stor mellemfinger til den nye skolereform
 4. ^ En stor mellemfinger til den nye skolereform - profilbillede
 5. ^ a b c d Marxist.dk (Revolutionære Socialister), artikel 18. januar 2016, Marie Frederiksen: "Folkeskoleaktivist: vores kamp er del af noget større"
 6. ^ a b c d Silas Marker: "Skoleelever har funnet seg i alt for mye i alt for lang tid", Rebell 03/2016. Rød Ungdoms blad 03/2016. (ss. 18-19)
 7. ^ a b c d e Solidaritet, Nummer 7, april 2016 - Simon Chiewitz: "De små skriger (endelig) igen" (ss. 4-9); også senere bragt i Modkraft 2. maj 2016 som Simon Chiewitz: "Nu slår eleverne tilbage"
 8. ^ a b Facebook - En stor mellemfinger til den nye skolereform, 12. september 2018: "VI HAR VUNDET!"
 9. ^ En stor mellemfinger til den nye skolereform, 1. september 2015: Ny skolereform: Elever vil demonstrere
 10. ^ a b Video: Mellemfinger på tur (19.-20. marts 2016)
 11. ^ Modkraft, 10. maj 2016, Peter Schwarz-Nielsen: "Utilfredse folkeskoleelever rammer gaden igen: Vi er færdige med at spørge pænt"
 12. ^ a b Facebook - En stor mellemfinger til den nye skolereform, 14. oktober 2016: Så er der plakat til vores møde. Vi hænger dem op på skoler i København og omegn
 13. ^ Modkraft, 3. november 2015, Peter Schwarz-Nielsen: "2.000 elever holder pjækkedag mod skolereform"
 14. ^ a b c d Modkraft, 15. januar 2016, Peter Schwarz-Nielsen (Interview): "Elever giver fingeren til skolereformen: Vi vil ikke finde os i hvad som helst"
 15. ^ Youtube: Elev demonstration 2015 ftw
 16. ^ a b Facebookbegivenhed - Stormøde: Bliv involveret i kampen mod skolereformen!
 17. ^ a b c Modkraft, 2. maj 2016: "Tale: Skolereformen er et produkt af kapitalisme"
 18. ^ a b c d e Events: En stor mellemfinger til den nye skolereform
 19. ^ a b Danmarks Radio (Sjælland), 5. januar 2016, Ann Smed Madsen: "Skoleelever demonstrerer mod skolereform. Hundredevis af skoleelever trodsede i dag vinterkulden og gik i optog gennem København"
 20. ^ Modkraft, 30. oktober 2015, Peter Schwarz-Nielsen: "Skoleelever pjækker i protest mod lange skoledage"
 21. ^ Berlingske - nationalt, 3. november 2015, Michala Rask Mikkelsen: "Politi forventer gnidningsfri trafik under skole-demo"
 22. ^ a b metroxpress, 3. november 2015, Lea Ostenfeld Bitsch: "Derfor pjækker tusindvis af folkeskoleelever i dag"
 23. ^ TV Avisen 3. november 2015 (udløbet)
 24. ^ YouTube, 5. nov. 2015 - Wibsoul SSSK: "Elevdemonstration 2015 med D-K-R COMEDY"
 25. ^ a b Ekstra Bladet, 1. december 2015, Nynne H. Møller: "Elever vil besætte skole: Lærerne skal skride"
 26. ^ Facebook, En stor mellemfinger til den nye skolereform, Begivenhed 4. december 2015: Uanmeldt demonstration imod skolereformen!
 27. ^ Facebook, En stor mellemfinger til den nye skolereform, 11. december 2015: Så er vi også igang med at besætte Nørrebro Park Skole på Jagtvej
 28. ^ Folkeskolen.dk - Fagblad for undervisere, 11. december 2015, Anette Solgaard: "Elever besætter skole i protest mod lange dage"
 29. ^ a b Ekstra Bladet, 5. januar 2016, Nick Sturm: "Efter pinlig pressemeddelse: Folketingspolitikere håner aktivist-elever"
 30. ^ Folkeskolen.dk - Fagblad for undervisere, 5. januar 2016, Anette Solgaard "1000 demonstrerende elever kræver ny reform"
 31. ^ Facebookside dedikeret demonstrationen d. 5. januar 2016
 32. ^ Facebook: Aktion Imod Skolereformen! Vi vækker Ellen Trane!
 33. ^ YouTube, 14. mar. 2016 - Langemand Productions: "Uroligheder Ved Undervisningsministeriet"
 34. ^ Ekstra Bladet, 11. maj 2016, Thomas Harder: "Partileder fik fuckfinger fra vrede elever: Pas jeres skole"
 35. ^ Folkeskolen.dk - Fagblad for undervisere, 11. maj 2016, Peter Kenworthy: "Elever demonstrerer imod skolereformen"
 36. ^ a b Modkraft, 12. maj 2016, Peter Kenworthy: "Elever indhyllede Christiansborg Slotsplads i røg"
 37. ^ Anders Samuelsen har på sin Facebookside lagt en lille video med kommentarer ud fra demonstrationen d. 11. maj 2016
 38. ^ Facebookbegivenhed: Gadefest imod skolereformen!
 39. ^ Facebook - En stor mellemfinger til den nye skolereform: Demonstration Imod Skolereformen - København, 3. november 2016
 40. ^ a b Facebook, "Dirty's billedbog" - Demonstration Imod Skolereformen - København: Billeder fra demonstrationen d. 3. november 2016 arrangeret af En stor mellemfinger til den nye skolereform
 41. ^ Facebook - En stor mellemfinger til den nye skolereform, 2. december 2016: "Tak for et godt stormøde"
 42. ^ evensi.dk: Balladebal Vol. 1, PARTY REBELS INVITERER TIL ET BRAG AF EN FEST I UNGDOMSHUSET!, 19 November 2016
 43. ^ Danmarks Radio - P1 Debat: "Skal skoledagene være kortere?" - Sendt første gang 12. februar 2016 kl. 12:15
 44. ^ Petitioning: "Ny Skolereform" af En Stor Mellemfinger Til Den Nye Skolereform
 45. ^ a b Folkeskolen.dk - Fagblad for undervisere, 4. januar 2016, Anette Solgaard: "Ny elev-demonstration mod reformen i morgen"
 46. ^ Facebook - En stor mellemfinger til den nye skolereform, 21. september 2015: "Ikke duk op til DSE's propaganda-møder eller skriv debatindlæg"
 47. ^ Video fra 'En stor mellemfinger til den nye skolereform': "Mindre snak mere handling..." (7. november 2015)
 48. ^ Danske Skoleelever - Svar på tiltale
 49. ^ Opslag ved ADFEs formand Milos Jørgensen på ADFEs nu nedlagte Facebookside
 50. ^ Facebookbegivenhed: POLITISK BAZAR - Venstreradikal Organisering
 51. ^ Facebook - En stor mellemfinger til den nye skolereform, 1. maj 201: Glædelig 1. Maj!!!
 52. ^ Dagbladet Arbejderen, tirsdag d. 24. maj 2016: "Demo i syv byer mod køb af kampfly" (1. sektion side 11)
 53. ^ Nej tak til nye kampfly!: LANDSDÆKKENDE DEMONSTRATION MOD KAMPFLY 27. MAJ (Udgivet den 25. maj 2016)
 54. ^ Facebook - En stor mellemfinger til den nye skolereform, 3. oktober 2016: Imorgen åbner folketinget igen og det betyder at selvfølgelig vi skal på gaden og fortælle politikerne at vi er trætte af deres skolereform
 55. ^ Anna Ullman: "Med hånddukker skal autoriteter knækkes" i programavis for Golden Days (2016) - Festival om 70'erne. Programavis. Golden Days 9-25 september, side 8-9

Yderligere henvisningerRediger