Folketingsmedlemmer valgt 26. februar 1853

Wikimedia liste

Dette er en liste over folketingsmedlemmer valgt 26. februar 1853 ved det tredje folketingsvalg i Danmark. Der blev valgt eller kåret 101 medlemmer til Folketinget med en valgperiode på højst 3 år. I Danmark valgtes 100 medlemmer i 100 enkeltmandsvalgkredse 26. februar 1853. På Færøerne valgtes 1 medlem 30. marts 1853. Der blev ikke afholdt nogen suppleringsvalg i valgperioden som kun blev på 3 måneder.

I tabellerne nedenfor angiver Folketal befolkningstallet ved folketællingen 1. februar 1850. Vælgere angiver hvor mange som var berettigede til at stemme. Deltagelse angiver det afgivne antal stemmer, og Stemmer hvor mange stemmer som den valgte kandidat fik.

Staden København redigér

Kreds Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. 1773 633 Professor, mag. H.M. Velschow 364
2. 1812 954 Konsul A. Hage 514
3. 1739 Etatsråd, professor juris Johannes Ephraim Larsen Valgt ved kåring
4. 1577 Statsrevisor, jernbanedirektør Viggo Rothe Valgt ved kåring
5. 1648 500 Lensgreve, kammerherre F.M. Knuth 393
6. 1143 Grev J. Raben Valgt ved kåring
7. 1379 366 Justitsråd, assessor, dr.jur. A.L. Casse 247
8. 2036 875 Pastor C.F. Gram 497
9. 1250 Kaptajnløjtnant Nikolai Elias Tuxen Valgt ved kåring

Københavns Amt redigér

Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Frederiksberg 15899 2271 819 Professor, lic. juris C.C. Hall 645
2. Lyngby 14842 2402 1195 Professor, dr.med. C.J. Kayser 689
3. Roskilde 15726 2341 783 Gårdmand Morten Hansen 574
4. Køge 14591 2318 811 Gårdmand Peder Hansen 591
5. Blæsenborg 11895 1821 Overretsprokurator Balthazar Mathias Christensen Valgt ved kåring

Frederiksborg Amt redigér

Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Helsingør 14420 1753 454 Professor, dr.theol. & philos. H.N. Clausen 350
2. Fredensborg 15035 2125 542 Proprietær L.A.T. Jung 386
3. Hillerød 15478 2075 440 Overlærer Joh. A. Ostermann 356
4. Frederiksværk 14751 2275 335 Etatsråd, professor, dr.philos. J.N. Madvig 326
5. Frederikssund 15945 2488 1165 Højesteretsadvokat C.E. Rotwitt 817

Holbæk Amt redigér

Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Holbæk 15788 2347 1114 Cand.theol. P.C. Zahle 753
2. Svinninge 16527 2454 668 Gårdfæster Hans Jensen 462
3. Vedby 15810 2462 Sognefoged Mikkel Rasmussen Valgt ved kåring
4. Kalundborg 15625 2567 467 Møller J.J. Nielsen 372
5. Nykøbing 13425 2124 721 Skolelærer F.N. Andresen 586

Sorø Amt redigér

Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Ringsted 14583 2332 1016 Etatsråd, assessor N.M. Spandet 532
2. Sorø 15655 2046 866 Overretsprokurator C.C. Alberti 632
3. Slagelse 14952 2086 1321 Adjunkt J.C.H. Fischer 754
4. Skælskør 14317 2203 1134 Pastor N.F.S. Grundtvig 571
5. Fuglebjerg 13460 2073 918 Skoleinspektør C.F.S. Frølund 669

Præstø Amt redigér

Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Store Heddinge 14029 2214 1097 Gårdmand Lars Hansen 783
2. Faxe 14000 2223 Skolelærer Ove Peter Olsen Valgt ved kåring
3. Næstved 14305 2239 1282 Gårdmand Jens Jochumsen 859
4. Præstø 13415 2189 Gårdmand Jens Petersen Valgt ved kåring
5. Vordingborg 12709 1995 1223 Gårdfæster Chr. Schroll 980
6. Stege 13607 2189 1013 Gårdmand And. Christophersen 643

Bornholms Amt redigér

Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Rønne 14117 2133 757 Urmager F.J. Petersen 386
2. Aakirkeby 13810 2139 511 Farver O. Sonne 300

Maribo Amt redigér

Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Nakskov 17647 2838 1642 Pastor, magister J.C. Lindberg 843
2. Maribo 17628 2773 Prokurator Just Georg Valdemar Aagaard Valgt ved kåring
3. Sakskøbing 15429 2321 Gårdejer Hans Olesen Valgt ved kåring
4. Nykøbing 14050 2184 Biskop, magister Ditlev Gothard Monrad Valgt ved kåring
5. Stubbekøbing 14265 2375 1235 Skolelærer H. Lindholm 787

Odense Amt redigér

Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Odense 15154 2227 Kaptajn Julius Thorvaldsen Schovelin Valgt ved kåring
2. Kerteminde 15000 2351 974 Gårdmand Christen Larsen 769
3. Assens 14710 2143 925 Prokurator H.V. Ettrup 476
4. Middelfart 14671 2272 Gårdmand Hans Jørgen Trydemann Valgt ved kåring
5. Bogense 14954 2385 866 Gårdfæster Peder Nielsen 588
6. Søndersø 13834 2117 Gårdmand Hans Christian Johansen Valgt ved kåring
7. Verninge 13282 2089 1136 Pastor C.E. Møller 743

Svendborg Amt redigér

Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Nyborg 14146 2166 1150 Bogbinder J.N. Gomard 621
2. Kværndrup 12393 1997 625 Gårdfæster Jens Jensen 407
3. Svendborg 15695 2468 Seminarielærer Iver Nielsen Meier Valgt ved kåring
4. Fåborg 13422 2136 1202 Gårdfæster R. Pedersen Milling 835
5. Sønder Broby 13189 2006 964 Gårdfæster K.Chr. Høier 769
6. Rudkøbing 17368 2543 Redaktør Jens Andersen Hansen Valgt ved kåring

Hjørring Amt redigér

Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Frederikshavn 13521 1945 Etatsråd, købmand Regnar Westenholz Valgt ved kåring
2. Sæby 15095 2124 Skolelærer Hartvig Jacobi Schou Valgt ved kåring
3. Hjørring 14958 2214 1024 Konsul C.H. Nielsen 686
4. Vrejlev 15954 2472 1030 Gårdmand K.P. Larsen 732
5. Halvrimmen 12044 1859 Gårdmand Lars Jensen Valgt ved kåring

Thisted Amt redigér

Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Bjerget 12072 1934 Skolelærer Peter Christian Myrup Valgt ved kåring
2. Thisted 12509 1898 991 Cand.jur. H.E. Schack 507
3. Vestervig 11985 1816 443 Møller Johannes Jensen 253
4. Nykøbing 12166 1808 431 Proproetær J.S. Knudsen 293

Ålborg Amt redigér

Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Nørresundby 13117 1888 650 Pastor L.D. Hass 508
2. Ålborg 12888 2101 Justitsråd, toldkasserer Schule Theodor Thorbrøgger Valgt ved kåring
3. Bælum 13441 2145 Skolelærer Anders Jungersen Valgt ved kåring
4. Brorstrup 13412 2155 794 Skolelærer M. Andersen 519
5. Nibe 12906 2087 Redaktør Bernhard Philip Rée Valgt ved kåring

Viborg Amt redigér

Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Skive 5072 2293 1055 Gårdmand B. Nørgaard 541
2. Viborg 9805 1410 Overretsassessor Laurits Nørgaard Bregendahl Valgt ved kåring
3. Levring 12918 2140 918 Sognefoged Chr. Jensen 397
4. Sønder Vinge 12359 1971 926 Skolelærer P. Hansen 571
5. Løvel 12095 1911 769 Landmåler R. Sørensen 419

Randers Amt redigér

Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Mariager 14152 2170 983 Skolelærer, redaktør D.E. Rugaard 616
2. Randers 15119 2401 Provst Jakob Vallentin Valgt ved kåring
3. Hørning 16242 2509 Gårdfæster Niels Christensen Condrup Valgt ved kåring
4. Grenå 13110 2112 630 Skolelærer P.Chr.H. Wad 360
5. Ebeltoft 13737 2214 710 Gårdmand Jens Andersen 601

Århus Amt redigér

Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Odder 13935 2211 Magister Gert Henrik Winther Valgt ved kåring
2. Århus 13585 2143 965 Cand.jur. H. Hage 527
3. Skjoldelev 15622 2134 874 Gårdmand J. Pedersen 535

Skanderborg Amt redigér

Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Horsens 16530 2673 1191 Adjunkt J.L.S. Bohr 863
2. Skanderborg 15871 2586 Gårdejer Laurits Schøler Valgt ved kåring
3. Brædstrup 16634 2569 Gårdejer Rasmus Matthiassen Valgt ved kåring

Vejle Amt redigér

Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Fredericia 13603 2088 Avlsbruger Rasmus Ottesen Valgt ved kåring
2. Kolding 13603 2116 Pastor Henrik Ferdinand Binzer Valgt ved kåring
3. Vejle 15309 2365 934 Kammerråd T. Linnemann 594
4. Give 12858 1843 557 Sognefoged J. Christensen 294
5. Bjerre 14871 2245 Gårdmand Therkel Therkelsen Valgt ved kåring

Ringkøbing Amt redigér

Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Ringkøbing 12569 1899 Pastor Vilhelm Schøler Valgt ved kåring
2. Lemvig 12165 1788 Proprietær, tiendekommissær Jakob Boserup Valgt ved kåring
3. Holstebro 14632 2264 1058 Justitsråd, birkedommer C.N. Petersen 540
4. Herning 10514 1584 604 Gårdmand P. Knudsen 362
5. Skjern 10758 1883 990 Justitsråd, amtsforvalter N.E. Krarup 498 (valget blev annulleret 12. april 1853)

Ribe Amt redigér

Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Varde 12586 2049 Gårdmand Jens Nielsen Uhre Valgt ved kåring
2. Hjerting 12134 1949 404 Professor, magister F.E. Schiern 335
3. Ribe 12800 1829 760 Finansminister, kammerherre, grev W.C.E. Sponneck 463
4. Steenvangsgård 12744 1859 Pastor Hans Christian Janus Nikolai Balthasar Krarup Sveistrup Valgt ved kåring
5. Bredebro 12069 1716 413 Gårdejer M. Brodersen 234

Færøerne redigér

Der var 1422 valgberettigede ved valget 30. marts 1853. 797 vælgere stemte, og exam.juris N. Winther vandt med 488 stemmer mod 309 stemmer til provst O. Jørgensen.

Kilder redigér

For valget:

 • Det statistiske Bureau: Statistisk Tabelværk. Ny Række, niende Bind, indeholdende tabellariske Oversigter over de Valgberettigede samt over Valgrettens Afbenyttelse ved Folkethingsvalgene i Kongeriget Danmark i Aarene 1852 og 1853. København 1854:
  • Tabel med valgkredsenes valgsted, folketal, vælgerantal, side XV-XIX
  • Tabel med valgberettigede og stemmeafgivende vælgere, side XXXIV-XXXV
  • Omvalg (ingen), side XL
  • Om Rigsdagsvalg på Færøerne, side XLVII
  • Tabel over Antallet paa de Valgberettigede ved Folkethingsvalgene den 4de August og 26de Februar 1853 i hver Valgcommune i Kongeriget Danmark, fordelte efter Livsstilling (brugt for København), side 4-5
  • Tabel over den skriftlige Stemmeafgivning ved Folkethingsvalgene den 26de Februar 1853, side 132-193

For identificering af de valgte ud fra de angivne navne: