Åbn hovedmenuen

Forsvarsstaben (FST) er en overordnet kommandomyndighed i Danmarks forsvar, der er sammensat af personel fra både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. Forsvarsstaben indgår som en del af Forsvarskommandoen og har til at opgave at bistå forsvarschefen med operativ ledelse og forvaltning af forsvaret. Opgaverne er fordelt på en Operationsstab, en Planlægnings- og Driftsstab, en Økonomistab og en Strategi- og Koordinationsstab, der bl.a. indeholder et Ledelsessekretariat og et Kommunikationssekretariat.

Chefen for Forsvarsstaben refererer direkte til forsvarschefen og er dennes stedfortræder. Vedkommende er desuden ansvarlig for, at forsvarets ressourcer udnyttes optimalt, således at forsvarets opgaver løses bedst muligt. Chefen for Forsvarsstaben udgør sammen med forsvarschefen forsvarets øverste ledelse. Chef for Forsvarsstaben er Bjørn Ingemann Bisserup.

Forsvarsstaben blev oprettet i 1950 og har til huse på Holmen i København.

Forsvarsstabens organisation