Forsvundet

Forsvundet (RE) (engelsk: Regionally Extinct, dvs. regionalt eller områdemæssigt uddød) er en kategori som anvendes inden for rødlistning af arter.[1][2]

Rødliste

Ridder-Gøgeurt (forsvundet i Danmark)

Ridder-Gøgeurt
(forsvundet i Danmark)
(Byt art)
Uddød (EX)
Uddød i vild tilstand (EW)
Forsvundet (RE)
Kritisk truet (CR)
Truet (EN)
Sårbar (VU)
Næsten truet (NT)
Ikke truet (LC)
Utilstrækkelige data (DD)

Se også:
IUCN
Dansk Rødliste

Rødlistningskategorien refererer til en arts status inden for et bestemt geografisk område. En art klassificeres som forsvundet fra et bestemt område, når det er hævet over enhver rimelig tvivl, at det sidste individ, som havde en reel mulighed for reproduktion inden for det pågældende områdes grænser, er dødt eller forsvundet fra området.

Se kategorien Dansk Rødliste - forsvundne arter for eksempler.

Diagram som viser rødlistningskategorien "forsvundet" (RE) i relation til de andre rødlistningskategorier.


KildeRediger

  1. ^ "The Danish Red Data Book". dmu.dk. 01-11-2007. Hentet 2015-05-16. 
  2. ^ Rødlistesystemets struktur på nationalt niveau (DMU - B-FDC). Hentet 2016-09-18.

Eksterne linkRediger