Uddød i vild tilstand

Uddød i vild tilstand, på engelsk forkortet EW (for Extinct in the Wild), er en betegnelse som anvendes inden for rødlistning af arter.[1]

Rødliste

Hawaiikrage (uddød i vild tilstand)

Hawaiikrage
(uddød i vild tilstand)
(Byt art)
Uddød (EX)
Uddød i vild tilstand (EW)
Forsvundet (RE)
Kritisk truet (CR)
Truet (EN)
Sårbar (VU)
Næsten truet (NT)
Ikke truet (LC)
Utilstrækkelige data (DD)

Se også:
IUCN
Dansk Rødliste

Uddød i vild tilstand er en af World Conservation Unions (IUCN) rødlistningskategorier på global plan. En art tilhører kategorien "uddød i vild tilstand" hvis den trods efterforskning i lang tid ikke er fundet vildt i sit naturlige udbredelsesområde og de eneste kendte eksemplarer som findes er i plantager, i fangenskab eller indførte populationer uden for artens naturlige udbredelsesområde.


Se Kategori:IUCN Rødliste - uddøde arter i vild tilstand for eksempler

Diagram som viser rødlistningskategorien "uddød i vild tilstand" (EW) i relation til IUCN's andre rødlistningskategorier.


Kilde redigér

Referencer redigér

  1. ^ Manual for rødlistning af plante- og dyrearter i Danmark, 1. udgave – Teknisk anvisning fra DMU, nr. 20