Genre (litteratur)

Genre bruges om typeinddeling af tekster ud fra en vurdering af de dominerende form- og indholdsmæssige karaktertræk.

La Poesie, skulptur af Lambert Sigisbert AdamLouvre.

På formsiden er genre betegnelsen for en samling af tekstelementer, der resulterer i tekstens endelige fremstillingsform. De genrebestemte (eller -definerende) fællestræk gør det muligt for læseren at genkende en tekst, som en bestemt form for tekst allerede inden der tages hul på indholdet. De færreste vil f.eks. alene ud fra formen være i tvivl om, at det står med et brev i hånden,

OverskriftstekstRediger

Med hensyn til indholdet skelner man ved, om det teksten handler om er opdigtet (fingeret) eller virkeligt (autentisk).

Tekster kan inddeles i to hovedgrupper i forhold til genre: de litterære/fiktive genrer, og sagtekstlige/faktive genrer.

Fiktive/Skønlitterære genrerRediger

Ikke-fiktive/faktive/Sagprosa genrerRediger

Debatbogsgenren tager et aktuelt emne op til debat.[1]

GenrepædagogikRediger

Genrepædagogik betyder at arbejde aktivt med sprog. Ved dette aktive arbejde med sproget, får eleverne evnen til at udvikle kompetencer og viden om sprog og hvordan det bruges inden for forskellige genrer, så de lettere kan forstå tekster af forskellig slags og forbedre deres evne til selv at skrive forskellige tekster.

Genretyper (oversigt)Rediger

Overordnet findes der 2 genrer. Faktagenrer og fiktionsgenrer. Faktagenrer er baseret på noget virkeligt, fitkionsgenrer på noget opdigtet. Herefter opdeles de 2 overordnede genrer, fakta og fiktion, i nedenstående genretyper. Disse er ordnet i henhold deres formål,altså hvem modtager er og hvad man ønsker at denne skal få ud af teksten (afsender-modtager forhold). Hver genre har sin egen karakteriske struktur og sproglige træk.

Genretyper (faktagenrer)

 • Berettende
 • Informerende
 • Instruerende
 • Komprimerende
 • Argumenterende
 • Regulerende

Genretyper (fiktionsgenrer)

 • Lyrik
 • Dramatik
 • Fortælling

GenretyperRediger

KilderRediger

 • 699 Varme Termer, Jens Cramer m.fl., Aarhus Universitetsforlag, 1996.
 • Litteraturhåndbogen, Ib Fischer Hansen m.fl. (red.), 1994.
 • Det litterære værk, Morten Nøjgaard, Odense Universitetsforlag, 1993.
 • Stilistik, Gall Jørgensen, Keld, 1996.

"Genreskrivning i skolen", Mette Kirk Mailand, Gyldendal 2007 "Sammenhæng mellem læsning og skrivning", Elisabeth Hansen

NoterRediger