God forvaltningsskik

God forvaltningsskik kan beskrives som "et uskrevet sæt af handlenormer for forvaltningen, der udspringer af etikken: grundlæggende værdiforestillinger om forholdet mellem forvaltning og borgerne og om ”korrekt” adfærd i forvaltningen."[1] Princippet om god forvaltningsskik kan udledes[2] af ombudsmandslovens § 21.[3] God forvaltningsskik omfatter krav om, at offentligt ansatte (sagsbehandlere m. fl.) har pligt til at udvise høflig og hensynsfuld[4] samt tillidsskabende adfærd mod borgeren.[5][6] God forvaltningsskik er én blandt flere god skik regler.[7] Flere god skik regler er lovfæstet (kodificeret), men princippet om god forvaltningsskik er ikke kodificeret.[8]

Den Europæiske Kodeks for God Forvaltningsskik blev godkendt af Europa-Parlamentet i september 2001, og Den Europæiske Ombudsmand vedtog i 2012 en række principper for offentlig tjeneste, som supplerer den europæiske kodeks. Udgivet som pdf-publikation: Den Europæiske Kodeks for God Forvaltningsskik i 2013.[9]

Ifølge Den Europæiske Kodeks for God Forvaltningsskik bør tjenestemænd være respektfulde og hjælpsomme over for borgerne.[10]

Lissabontraktaten indeholder bl.a. Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder. Dette Charters artikel 41 foreskriver en ret til god forvaltning.[11]

Forklaring

redigér

Daværende Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, gav ved en konference i DGI-byen, 6. november 2013 følgende definition på god forvaltningsskik:

"Et uskrevet sæt af handlenormer for forvaltningen, der udspringer af etikken: grundlæggende værdiforestillinger om forholdet mellem forvaltning og borgerne og om "korrekt" adfærd i forvaltningen.

Alternativ: "Begrebskategori til at opfange de normer, som nødvendigvis må gælde, men som ikke har støtte i andre retskilder, og som vanskeligt kan lovfæstes. At oversætte normer for almindelig god opførsel til handleregler for forvaltningen."

Variabler

 • I tilknytning til retsregler/i konkrete sager (udvidet begrundelsespligt).
 • I tilknytning til retsregler/som generel adfærd (forbud mod gaver).
 • Uden tilknytning til retsregler/i konkrete sager (sagsbehandlingstid).
 • Uden tilknytning til retsregler/som generel adfærd (rimelige åbningstider).[12]


Ovennævnte "variabler" benævnes og udfoldes af tidligere ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen som vigtige strukturerende "kategorier" der giver overblik over det tilsyneladende virvar af regler og anvisninger omfattet af god forvaltningsskik.[13] Til ombudsmandensinstitutionens hovedformål hører at sikre god tone og korrekt opførsel i den offentlige forvaltning.[14]

Ombudsmandens kritik af forvaltningen

redigér

På ombudsmandens hjemmeside findes en række eksempler på den kritik, som ombudsmanden har rettet mod forvaltningen.[15] Det drejer sig blandt meget andet om alt for lange sagsbehandlingstider, manglende partshøring (i strid med forvaltningsloven § 19), væsentlige sagsbehandlingsfejl samt kritisabel sprogbrug og undladelse af at besvare en borgers spørgsmål.[16]

 • Kritik af kommunens sprogbrug findes i FOB 2011 21-1.[17]
 • Kritik af lang sagsbehandlingstid findes i FOB 2016-36[18] og FOB 2017-14.[19]
 • Kritik af undladelse af at besvare spørgsmål fra borger findes i FOB 04.517.[20]
 • Kritik af manglende partshøring (i strid med forvaltningsloven § 19) findes i FOB 2009 1-1.[21]
 • Kritik af manglende hjemmel (i strid med legalitetsprincippet) findes i FOB 2016-41.[21]

Se også

redigér

Litteratur

redigér
 1. ^ Hvad er god forvaltningsskik? (Webside ikke længere tilgængelig) v/Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen - Konference, DGI-Byen, 6. november 2013
 2. ^ (Revsbech m.fl. 2016:513) og (Hamer & Schaumburg-Müller 2020:105)
 3. ^ https://studerende.au.dk/fileadmin/site_files/filer_jura/dokumenter/studieportal/Undervisng_og_eksamen/Eksamen/Eksamensopgaver_og_rettevejledninger/forvaltningsret_rettev_s13.pdf
 4. ^ (Revsbech m.fl. 2016:506)
 5. ^ (Eyben 2016:183)
 6. ^ forvaltningsskik | lex.dk – Den Store Danske
 7. ^ "Retskilderne". Arkiveret fra originalen 24. januar 2022. Hentet 14. april 2022.
 8. ^ God forvaltningsskik
 9. ^ Den Europæiske Ombudsmand. Den Europæiske Kodeks for God Forvaltningsskik. 2013. ISBN 978-92-9212-350-5 (2014-07-06)
 10. ^ Den Europæiske Ombudsmand. Den Europæiske Kodeks for God Forvaltningsskik - PDF Gratis download
 11. ^ https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:da:PDF
 12. ^ "Jørgen Steen Sørensen. Hvad er god forvaltningsskik?. 2013. (2014-07-06)" (PDF). Arkiveret fra originalen (PDF) 14. juli 2014. Hentet 6. juli 2014.
 13. ^ God forvaltningsskik : om god opførsel i forvaltningen Arkiveret 14. juli 2014 hos Wayback Machine I: Folketingets Ombudsmands beretning for 2010. (2014-07-06)
 14. ^ God forvaltningsskik – om god opførsel i forvaltningen
 15. ^ God forvaltningsskik
 16. ^ God forvaltningsskik
 17. ^ Kommunes sprogbrug
 18. ^ Utilfredsstillende sagsbehandlingstider i sager om tilkendelse af erstatning for tab af erhvervsevne
 19. ^ https://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/2017-14/pdf/
 20. ^ https://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/04-517/pdf
 21. ^ a b AF-regions anmodning om udskiftning af ansat hos en privat aktør. Partshøring