Haslev

stationsby på sydsjælland

Haslev er en stationsbySydsjælland i Faxe Kommune. Byen, der ligger i Region Sjælland, har 12.280 indbyggere (2023)[1].

Haslev

Haslev Kirke
Overblik
Land Danmark Danmark
Region Region Sjælland
Kommune Faxe Kommune
Sogn Haslev Sogn
Postnr. 4690 Haslev
Demografi
Haslev by 12.280[1] (2023)
Kommunen 37.344[1] (2023)
 - Areal 404,54 km²
Andet
Tidszone UTC +1
Hjemmeside www.faxekommune.dk
Oversigtskort

Haslev ligger 60 kilometer sydvest for København, 20 kilometer sydøst for Ringsted, 23 kilometer sydvest for Køge og 25 kilometer nordøst for Næstved. Byen er en af de største ikke-købstæder i Danmark, idet den aldrig har haft købstadsstatus. Haslev er Faxe Kommunes største by, og Faxe Kommunes rådhus findes i Haslev.

På Haslevs hovedgade, Jernbanegade, finder man butikker på strækningen fra Haslev Kirke og til stationen. I Vestergade og på Torvet ligger ligeledes en række butikker. I byen ligger også Faxe Kommunes hovedbibliotek: Haslev Bibliotek (tidligere navn Haslev Folkebibliotek).

Historie redigér

Landsbyen redigér

Haslev omtales første gang 3. februar 1328 som Haslæ og i Roskildebispens Jordebog 1370-80 som Hasle og Haslæ.[2]

Haslev landsby bestod i 1688 af 26 gårde og 3 huse med jord. Det samlede dyrkede areal udgjorde 637,3 tønder land skyldsat til 137,97 tønder hartkorn.[3] Dyrkningsformen var trevangsbrug med rotationen 2/1 + 1 vang sås årligt.[4]

Stationsbyen redigér

Med anlægget af Haslev Station blev Haslev stationsby i 1870, da den sjællandske sydbane (fra omkring 1924 Lille Syd) mellem Roskilde og Masnedsund blev indviet. Frem til 1924, da strækningen mellem Næstved og Ringsted på den sjællandske midtbane blev åbnet, udgjorde jernbanen via Haslev en hovedtransportvej mellem København og det europæiske kontinent.

Omkring 1870 blev byen beskrevet således: "Hasle med Kirken, Præstegaard, Skole. .. Hasle (Haslev) Jernbanestation, hvorved Gjæstgiveri, Kjøbmandshandel og Postexpedition (Telegraphstation i Forbindelse med Jernbanestationen)."[5]

Omkring 1900 blev byen beskrevet således: "Haslev (Hasle; gml. Form Haslef, Haslewæ), ved Jærnbanen, en købstadlignende Landsby med mange ret anselige, flere Stokværk høje, teglhængte Huse og makadamiserede Gader, saaledes Gaden, der fører fra Kirken til Stationen, og som helt har Købstadspræg med store Butikker, hvoraf flere med elektrisk Belysning, Vestergade, Østergade, Nørregade og Ulrichsgade. Dens Opkomst skriver sig fra Jærnbanens Aabning Okt. 1870, før hvilken Tid den kun var en almindelig Landsby. Byen har Kirke, Præstegd., stor Kommuneskole (opf. 1896), flere Privatskoler, deribl. en Indre Missionshøjskole, der ejes af et Aktieselskab (opr. 1891), og en Realskole (opr. 1895), et Missionshus (opf. 1894; det tidligere Missionshus er nu Højskolens Gymnastikhus), Fattiggaard for Haslev-Frerslev Kommune (opf. 1869, Plads for 29 Lemmer), Apotek, 2 Lægeboliger, Sparekasse for Grevskabet Bregentved og Omegn (opr. 12/7 1882 ; 31/3 1895 var Sparernes saml. Tilgodehavende 417,011 Kr., Rentefoden 34/5—4 pCt., Reservefonden 6674 Kr., Antal af Konti 1144), Haslev Bank (opr. 1894, Akiekapital 40,000 Kr.), Jærnbanestation (i Driftsaaret 1895–96 ankom 32,984 og afgik 33,201 rejsende; Totalvægten af Gods osv. var s. Aar ankommet 337,077 og afgaaet 112,016 Cntr.), Postkontor og Telegrafstation (1 Postmester og 1 Ekspedient), Telefonforbindelse med Kbh. og Fakse Ladeplads, er Toldkontrolsted (fra 1/1 1897) under Kjøge Toldsted, har Markedsplads med 4 Kreaturmarkeder aarl. og ugentlig Torvedag, Gæstgivergaard, flere industrielle Anlæg og mange Forretninger, deribl. Andelsmejeri, Fællesmejeri, Andelssvineslagteri, Bryggeri, Bagerier, Mølle, Maskinfabrikker, Boghandel, Bogtrykkeri, Købmandshandeler osv."[6]

Haslev havde i 1901 1.394 indbyggere fordelt på 169 husstande[7] og dette tal voksede til 2.772 indbyggere i 1906, 3.668 indbyggere i 1911 og 3.727 indbyggere fordelt på 547 husstande i 1916.[8]

Haslev fortsatte sin udvikling i mellemkrigstiden: byen havde 4.132 indbyggere i 1921, 5.162 indbyggere i 1925, 5.064 indbyggere i 1930 og 5.302 indbyggere i 1935.[9] I 1940 var den hjemmehørende befolkning 4.735 indbyggere fordelt på 1.415 husstande; det tilsyneladende kraftige fald skyldes, at Danmarks Statistik til og med 1935 havde opgjort den tilstedeværende befolkning og som en betydende skoleby havde Haslev derfor en stor midlertidigt tilstedeværende befolkning af elever.[10] Fordelt efter næringsveje i 1930: 309 levede af landbrug, 1.605 af håndværk og industri, 683 af handel, 324 af transport, 1.069 af immateriel virksomhed, 505 af husgerning, 492 var ude af erhverv og 77 havde ikke angivet indkomstkilde.[11]

Efter 2. verdenskrig fortsatte Haslev sin udvikling: byen havde 5.020 indbyggere i 1945, 5.468 indbyggere i 1950, 5.680 indbyggere i 1955, 6.155 indbyggere i 1960[12] og 6.421 indbyggere i 1965.[13] I 1960 var befolkningens fordeling efter næringsveje: 225 levede af landbrug, 2.491 af håndværk og industri, 727 af handel, 318 af transport, 891 af administration og liberale erhverv, 202 af anden virksomhed, 1.217 af formue eller understøttelse og 84 havde ikke angivet indkomstkilde.[14]

I 2019 ansås Haslev som at have udviklet sig til en pendlersatellitby for hovedstadsmetropolen.[15]

I 2020 fejrede Haslev sit 150 års jubilæum som stationsby.[16]

Indre Mission redigér

I mange år var byen en Indre Missionsk højborg. En af de ledende skikkelser i Indre Mission var Christian Bartholdy, der var sognepræst i Haslev og Freerslev sogn fra 1943 til 1954.

Kommunalreformer 1970 og 2007 redigér

Byen tilhørte tidligere Vestsjællands Amt og før det Sorø Amt. Haslev Kommune opstod på grundlag af kommunalreformen i 1970 og bestod af sognene Bråby, Teestrup, Øde Førslev, Freerslev, Terslev, foruden Haslev. Ved kommunalreformen i 2007 blev Haslev Kommune sammenlagt med de tidligere Fakse Kommune og Rønnede Kommune.

Skoler og uddannelsesinstitutioner redigér

Haslev blev tidligere kaldt "Skolernes by" eller "Skolebyen i det grønne". Byen har stadig nogle skoler.

Privatskole og folkeskoler redigér

Der findes både Haslev Privatskole (etableret 1973) og tre folkeskoler:

Efterskoler og ungdomsuddannelser redigér

Ingeniørhøjskolen Haslev Teknikum redigér

Lukkede skoler, der var grundlagt af Indre Mission redigér

Demografi og indbyggertal redigér

Pr. 1. januar, medmindre andet er angivet

År Antal[1]
9. november, 1970 6.925
1976 8.631
1981 9.146
1986 9.615
1990 9.790
1996 10.006
2000 10.034
2004 10.614
2008 10.972
2010 10.910
2012 11.201
2018 11.880

Infrastruktur og trafikforhold redigér

Biltrafik redigér

Motorvej E47 (Sydmotorvejen) passerer ca. 5 kilometer øst for Haslev. For nordgående trafik benyttes afkørsel 35 Haslev, og for sydgående trafik afkørsel 36 Bregentved.

Jernbane redigér

Fra byen er der jernbaneforbindelse med DSB til Køge, Roskilde, København og Helsingør mod nord og Næstved mod syd.

Bus redigér

Udvalgte busforbindelser til og fra Haslev:

Erhverv og landbrug redigér

I 1912 blev elforsyningsselskabet SEAS grundlagt i Haslev med formålet at forsyne Sydøstsjælland med elektricitet. I dag er selskabet en del af energi- og fiberkoncernen Andel (tidligere under navnet SEAS-NVE), som fortsat har en stor afdeling på Energivej i Haslev.

Haslevs største land‑ og skovbrug er Gisselfeld og Bregentved som tilsammen udgør omkring 25.000 hektar landbrugsland. Bregentved Landbrug er en af Danmarks førende landbrugsvirksomheder med 3.465 hektar landbrug og 3.054 hektar skovbrug. Virksomheden drives og administreres af Bregentved Gods. Aktiviteterne spænder fra landbrug, skovbrug, jagtvirksomhed, erhvervs- og boligudlejning, svineproduktion og energiproduktion til grøn energiudvikling. Med 120.000 slagtesvin om året, er Bregentved Gruppen Danmarks næststørste svineproducent.[29][30]

BeGreen A/S blev i 2017 etableret som en del af Bregentved Gruppen med hovedsæde på Koldinghus Allé i Haslev. Virksomheden udvikler og opfører 100% kommercielle solcelleparker til produktion af certificeret grøn energi i både Danmark, Sverige, Polen og Tyskland.[31][32] [33] BeGreen ejes idag af den norske olie- og energivirksomhed Equinor.

Kultur redigér

Haslev Stationsbymuseum er beliggende i Frederiksgade. SEAS-NVE Elmuseum er indrettet i kælderen hos SEAS-NVEs bygninger i den nordlige ende af byen.

Haslev Bio åbnede i 1925 og har én sal med 128 sæder.[34]

Galleri Emmaus på højskolevej har en samling af kirkekunst og midlertidige udstillinger af samtidskunst.

I 2020 blev Haslev kåret som Danmarks Smukkeste Stationsby blandt 10 nominerede kandidater ud af ca. 500 danske stationsbyer.[35]

I byens omegn ligger herregårdene Bregentved og Gisselfeld. I Gisselfeld Klosters skov ligger det 45 meter høje udkigstårn Skovtårnet som er en del af Camp Adventure.

Galleri redigér

Noter redigér

 1. ^ a b c d Danmarks Statistik: Statistikbanken Tabel BY1: Folketal 1. januar efter byområde, alder og køn
 2. ^ Søndergaard (1972), s. 18
 3. ^ Pedersen, s. 24
 4. ^ Frandsen, bilagskort
 5. ^ J.P. Trap: Kongeriget Danmark; 2. Udgave 3. Deel. Amterne Frederiksborg, Kjøbenhavn, Holbæk, Sorø og Præstø samt Bornholm; Kjøbenhavn 1872; s. 444
 6. ^ J.P. Trap: Kongeriget Danmark; 3. Udgave 2. Bind: Frederiksborg, Kjøbenhavns, Holbæk, Sorø og Præstø Amter; Kjøbenhavn 1898; s. 662
 7. ^ Danmarks Statistik: Statistiske Meddelelser Fjerde Række Tiende Bind Tredie Hæfte: Folkemænden 1. Februar 1901 i Kongeriget Danmark; København 1901, s. 18
 8. ^ Danmarks Statistik: Statistiske Meddelelser 4. Række 51. Bind 1. Hæfte: Folkemænden 1. Februar 1916 i Kongeriget Danmark; København 1916, s. 65
 9. ^ Danmarks Statistik: Statistiske Meddelelser 4. Række 101. Bind 1. Hæfte: Folkemænden 5. November 1935 i Kongeriget Danmark; København 1936, s. 173
 10. ^ Danmarks Statistik: Statistiske Meddelelser 4. Række 113. Bind 3. Hæfte: Folkemænden 5. November 1940 i Kongeriget Danmark; København 1936, s. 125
 11. ^ Danmarks Statistik: Statistisk Tabelværk Femte Række Litra A Nr. 20: Folketællingen i Kongeriget Danmark den 5. November 1930; København 1935, s. 134
 12. ^ Statistiske Undersøgelser Nr. 10: Folketal, areal og klima 1901-60; Det statistiske Departement, København 1964,s. 177
 13. ^ Danmarks Statistik: Statistiske Meddelelser 1968:3: Folkemængden 27. september 1965 og Danmarks administrative inddeling; København 1968, s. 14
 14. ^ Danmarks Statistik: Statistisk Tabelværk 1963:1: Folke- og boligtællingen 26. september 1960. Øerne undtagen hovedstaden; Det statistiske Departement, København 1963 Tabel 1 Ø 23 (Sorø amt)
 15. ^ Henning Bro; Else Gade Gyldenkærne (10. november 2022), "Haslev – fra stationsby til pendlerby : En pendlersatellitby i hovedstadsmetropolens periferi", METROPOL, 2022 (1): 1-94Wikidata Q115166426
 16. ^ https://www.tv2east.dk/faxe/se-billederne-kronprinsparret-besoeger-gammel-stationsby-med-et-aars-forsinkelse
 17. ^ a b c Kurt E. Larsen (ukendt år): Kristne friskoler gennem 200 år. http://www.kpi.dk/media/25266/15-4_kel_kristne_friskoler_200__r.pdf
 18. ^ SN (2018): Mange husker stadig Haslev Teknikum
 19. ^ Haslev Landbrugs- og Husholdningsskole (1904-1970). https://arkiv.dk/vis/68149
 20. ^ IDA (2009): Skolebyen Haslev og dens historie. https://ida.dk/arrangement/skolebyen-haslev-og-dens-historie-91036
 21. ^ Jessen, Bodil (15. december 2008). "Mørke udsigter for traditionsrigt seminarium". Berlingske.
 22. ^ Basbøll, Jacob (29. april 2010). "Haslev er ikke længere en uddannelsesby". DR.
 23. ^ https://sn.dk/Faxe/Seminariet-lukker-et-aar-tidligere-end-ventet/artikel/33844
 24. ^ https://www.tv2east.dk/artikler/jelved-kritiserer-lukning-af-haslev-seminarium
 25. ^ https://sn.dk/Faxe/Paedagogerne-har-soegt-til-Vordingborg/artikel/5795
 26. ^ Kristeligt Dagblad (2010): Haslev Udvidede Højskole lukker. https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/del-dine-minder-haslev-udvidede-h%C3%B8jskole-lukker
 27. ^ Grasberger, Allan (24. august 2010). "Haslev Udvidede Højskole er gået konkurs". Sjællandske Medier.
 28. ^ IDA (2013): Fra Haslev Udvidede Højskole til Emmaus Galleri og Kursuscenter. https://ida.dk/arrangement/fra-haslev-udvidede-hojskole-til-emmaus-galleri-og-kursuscenter-996474
 29. ^ https://landbrugsavisen.dk/opg%C3%B8relse-her-er-landets-10-st%C3%B8rste-slagtesvineproducenter
 30. ^ https://landbrugsavisen.dk/sj%C3%A6llandsk-gods-lander-millionresultat-p%C3%A5-svineproduktion
 31. ^ https://begreen.dk/om-os/
 32. ^ https://begreen.dk/begreen-traeder-ind-paa-det-tyske-energimarked/
 33. ^ https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/energy-and-resources/articles/begreen-skal-bygge-nordens-storst-solcellepark.html
 34. ^ Bio, Haslev Arkiveret 26. august 2018 hos Wayback Machine. Biografmuseet. Hentet 26/8-2018
 35. ^ https://historiskehuse.dk/haslev-kaaret-som-danmarks-smukkeste-stationsby/

Litteratur redigér

 • Karl-Erik Frandsen: Vang og tægt. Studier over dyrkningssystemer og agrarstrukturer i Danmarks landsbyer 1682-83 (Bygd 1983), ISBN 87-87293-25-0
 • Henrik Pedersen: De danske Landbrug fremstillet paa Grundlag af Forarbejderne til Christian V.s Matrikel 1688. Udgivet efter hans Død paa Bekostning af Carlsbergfondet (København MCMXXVIII; Reprotryk for Landbohistorisk Selskab, København 1975), ISBN 87-7526-056-5
 • Bent Søndergaard: Indledende studier over den nordiske stednavnetype lev (lov). Navnestudier udgivet af Institut for Navneforskning nr. 10. I kommission hos Akademisk Forlag. København 1972
 Spire
Denne artikel om geografi i Faxe Kommune er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.