Wikipedia:Centrale indholdspolitikker

Denne side er en officiel politik for den danske Wikipedia – en bredt accepteret standard, alle brugere skal følge. Du må gerne ændre denne side efterhånden som det bliver nødvendigt, men vær sikker på at det afspejler konsensus. Er du i tvivl, så brug diskussionssiden.
Centrale indholdspolitikker
Skriv ud fra et neutralt synspunkt
Ingen førstehåndsforskning
Verificerbarhed
Andre indholdspolitikker
Navngivning
Biografier af levende personer
Billedpolitik
Hvad Wikipedia ikke er

Wikipedias indhold styres af tre centrale retningslinjer: Skriv Wikipedia fra et neutralt synspunkt, verificerbarhed og ingen førstehåndsforskning. Skribenter bør sætte sig ind i dem alle tre, sammenfattet:

  1. Skriv Wikipedia fra et neutralt synspunkt – Alle Wikipediaartikler og andet encyclopædisk indhold skal skrives fra et neutralt synspunkt ved at repræsentere væsentlige synsvinkler retfærdigt, forholdsmæssigt og uden slagside.
  2. Verificerbarhed – Materiale som er betvivlet eller risikerer at blive anfægtet, samt alle citater, skal tilskrives en pålidelig, offentliggjort kilde. I Wikipedia, betyder verificerbarhed, at alle som læser og redigerer encyklopædien dermed kan kontrollere, at oplysningerne kommer fra en pålidelig kilde.
  3. Ingen førstehåndsforskning – Wikipedia udgiver ikke nyt materiale. Alt materiale i Wikipedia bør kunne tilskrives en pålidelig, offentliggjort kilde. Artikler må ikke indeholde nye analyser eller synteser af publiceret materiale, der anvendes til at fremme en bestemt synsvinkel som ikke klart fremgår af kilden.

Disse politikker fastsætter indholdet og kvaliteten af det materiale, der accepteres i Wikipedia-artikler. Da de supplerer hinanden, bør de ikke fortolkes uafhængigt af hinanden.

Eksterne hensivninger redigér