Holsten (adelsslægt)

dansk adelsslægt
For alternative betydninger, se Holsten (flertydig). (Se også artikler, som begynder med Holsten)

von Holsten er en gammel frankisk adelsslægt, af hvilken Claus von Holsten trådte i dansk tjeneste som oberst; han blev myrdet 1643 af svenske marodører på sit gods Botternhofen i Holsten. Hans søn, justitsråd Adolf Hans von Holsten (1630-1694), der erhvervede Gelskov og LangesøFyn, havde flere sønner, bl.a. Wulf Sivert von Holsten (1672-1718), som gift med Ide Skeel (1676-1749) var fader til Erik Skeel von Holsten (1710-1772) til Gelskov og Arreskov, som døde barnløs.

Adam Christopher Holstens våben

Blandt disse sønner kan også nævnes den ugifte herre til Findstrup, fra nu af kaldt Holstenshuus, oberst Christian Adolph von Holsten (1669-1710), der faldt i Slaget ved Helsingborg i spidsen for Livregimentet Dragoner, og oberst Godske Ditlev von Holsten (1674-1745). Denne sidste udmærkede sig ved flere lejligheder som deltager i Den spanske Arvefølgekrig; han oprettede Stamhuset Holstenshuus.

Hans søn, gehejmeråd og hvid ridder Adam Christopher von Holsten (1717-1801), en ualmindelig dygtig og virksom godsejer, der med sjælden iver søgte at fremme bondens vel, blev ved patent af 4. september 1778, året før stamhuset blev lensbaroni, optaget i friherrestanden med flg. våben:

Skjoldet delt af sølv, hvori en halv grå ørn, fast på delingen, og guld, hvori tre røde bjælker, slægtens gamle mærker, to hjelme, den højre – heraldisk regnet – bærende en guld strudsfjer mellem to røde, den venstre et rødt og et sølv vesselhorn, skjoldholdere to tilbageseende grå ørne.

Han var fader til admiral, lensbaron Hans Holsten (1758-1849), der tiltrådte besiddelsen af baroniet efter en ældre barnløs broder, og til generalmajor, kammerherre, lensbaron Ditlev Cai Holsten (1762-1834). Admiralens ældste søn, gehejmekonferensråd, kammerherre, lensbaron Adam Christopher Holsten-Charisius til Baroniet Holstenshus og det Charisiske Fideikommis (1793-1879), der ved sit ægteskab bragte det von Schilden-jyske Fideikommis (Clausholm) til sin slægt, var fader til baronesse Sophie Magdalene Holsten (1830-1906), som blev stammoder til baronerne Berner-Schilden-Holsten (se Berner), og til baronesse Regitze Holsten (1831-1896), der ægtede Estrup. Generalmajorens eneste, ugifte søn, gehejmekonferensråd, kammerherre, lensbaron Frederik Christian Holsten (1804-1885); vandt almindelig anerkendelse for sin fortjenstfulde og dygtige embedsførelse, sidst i over en menneskealder som stiftamtmand over Lolland-Falsters Stift.

Kilder redigér


Denne artikel stammer hovedsagelig fra Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.
Hvis den oprindelige kildetekst er blevet erstattet af anden tekst – eller redigeret således at den er på nutidssprog og tillige wikificeret – fjern da venligst skabelonen og erstat den med et
dybt link til Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930) som kilde, og indsæt [[Kategori:Salmonsens]] i stedet for Salmonsens-skabelonen.