Landbrugsret

Landbrugsret er den juridiske disciplin, som undersøger love og andre regler, der gælder for landbrug. Landbrugsret hører til såvel kategorien offentlig ret som privatret. Landbrugsretlig retspraksis er omtalt i Tidsskrift for Landbrugsret.[1]

De landbrugsretlige love er omfattende og tæller bl.a. lov om landbrugsejendomme (populært kaldenavn Landbrugsloven)[2] og lov om hold af dyr[3] samt lov om drift af landbrugsjorder.[4] Hertil kommer økologiloven[5] foruden lov om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder.[6]

Landbrugsret reguleres også af et stort antal bekendtgørelser. Til disse bekendtgørelser hører Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur[7] samt Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af kvæg[8] og Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen[9] samt Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af grise[10] og Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v.[11] Foruden Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.[12] og Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v.[11]

Første instansRediger

Den instans, som træffer afgørelser på det landbrugsretlige område, er Landbrugsstyrelsen;[13] Landbrugsstyrelsen er en del af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.[14]

KlageinstansRediger

Miljø- og Fødevareklagenævnet er instans for administrativ rekurs over en afgørelse, som landbrugsstyrelsen har truffet. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan den uenige part kontakte via Nævnenes Hus’ hjemmeside.[15]

LovudviklingRediger

Landbrugsrådet afgiver høringssvar som en del af det lovforberedende arbejde på det landbrugsretlige område.[16]

ReferencerRediger

 1. ^ Tidsskrift for Landbrugsret (Tidsskrift) - Find forskere på Jura
 2. ^ Retsinformation
 3. ^ Retsinformation
 4. ^ Retsinformation
 5. ^ Retsinformation
 6. ^ Retsinformation
 7. ^ Retsinformation
 8. ^ Retsinformation
 9. ^ Retsinformation
 10. ^ Retsinformation
 11. ^ a b Retsinformation
 12. ^ Retsinformation
 13. ^ https://lbst.dk/
 14. ^ https://lbst.dk/om-os/
 15. ^ Miljø- og Fødevareklagenævnet
 16. ^ Retsudvalget B 60 - Bilag 1 O. OVERSIGT OVER HØRINGSSVAR vedrørende Det Dyreetiske Råds udtalelse om katte - PDF Free Download
 Spire
Denne juraartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.