Offentlig ret omfatter et retsområde, der består af en række juridiske discipliner. Disse juridiske discipliner regulerer til sammen retsforholdet mellem borger og/eller privat firma med partsstatus på den ene side og den offentlige sektor på den anden side.[1] Relationer mellem offentlige institutioner er også reguleret af de discipliner, som findes i kategorien offentlig ret.[2]

Enkelte retskilder samt statsforfatningsret og forvaltningsret redigér

Indenfor det offentlige retsområde har administrativ praksis stor betydning som retskilde.[3] Folketingets Ombudsmands Beretninger (FOB) udgør også vigtige retskilder for de to vigtigste offentligretlige discipliner, statsforfatningsret[4] og forvaltningsret.[5]

Specialiseringer inden for forvaltningsret redigér

Der findes en række specialiseringer inden for forvaltningsret;[6] hvortil disse hører: Kommunalret og miljøret;[7] samt socialforvaltningsret[8] (eller blot kaldet socialret).[9] Hertil kommer sundhedsret og udbudsret er også omfattet af kategorien offentlig ret.[10]

Andre offentligretlige discipliner redigér

Skatteret hører også til offentlig ret.[11][12] Endvidere hører også procesret til offentlig ret.[13] Strafferet hører til kategorien offentlig ret.[14] Endelig hører folkeret også til det offentlige retsområde.[13]

To delte juridiske discipliner redigér

Dele af landbrugsret hører til det offentlige retsområde.[15] Endelig hører EU-ret traditionelt også til kategorien offentlig ret;[16] selvom EU via sekundære retsakter som direktiv og forordning også regulerer privatretlige emner; det gælder bl.a. forbrugerbeskyttelse.[17] Direktivet om forbrugerrettigheder er et eksempel på et sådant privatretligt direktiv.[18]

Videre læsning redigér

Litteratur redigér

Referencer redigér

 1. ^ https://www.advodan.dk/da/erhverv/min-virksomhed/ejendomme-og-det-offentlige/offentlig-ret/
 2. ^ siderne 8 - 10 i Jens Evald: At tænke juridisk - juridisk metode for begyndere. 3. udgave. 2005. Nyt Juridisk Forlag. ISBN 87-7673-010-7
 3. ^ https://jura.ku.dk/jurabog/pdf/juridiske-monografier/Graff_Nielsen_Legalitetskravet_ved_beskatning_2003.pdf
 4. ^ side 511 i Jens Peter Christensen m.fl.: Dansk statsret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 3. udgave. 2020.
 5. ^ siderne 405 - 412 i Karsten Revsbech m. fl.: Forvaltningsret - Sagsbehandling. 2019. 8. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISBN 978-87-574-3603-7
 6. ^ https://www.esp-law.dk/forretningsomraader/offentlig-ret.aspx
 7. ^ https://law.au.dk/forskning/rettid/miljoeret
 8. ^ https://jura.ku.dk/jurabog/juridiske-monografier/jon_andersen/
 9. ^ https://nota.dk/bibliotek/bog/socialret-0#ebook
 10. ^ https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ye8f8KiOxoAJ:https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/juridisk-institut/forskning-ny/offentligret&cd=3&hl=da&ct=clnk&gl=dk&client=firefox-b-d
 11. ^ https://laerebogioffentligret-2udg.digi.hansreitzel.dk/?id=154
 12. ^ https://jura.ku.dk/ansatte/forskningsomraadet/?pure=da%2Fpublications%2Fom-finansret-og-anden-offentlig-ret(369b5ce0-74d1-11db-bee9-02004c4f4f50)%2Fexport.html
 13. ^ a b https://denstoredanske.lex.dk/offentlig_ret
 14. ^ side 73 i https://jura.ku.dk/jurabog/pdf/juridiske-monografier/Bryde_Andersen_Mads_Ret_og_metode_2002.pdf
 15. ^ https://pure.au.dk/portal/da/publications/force-majeure-i-eulandbrugsretten(3672bea0-bd4b-11de-82fe-000ea68e967b).html
 16. ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 14. oktober 2022. Hentet 14. oktober 2022.
 17. ^ https://denstoredanske.lex.dk/EU%27s_forbrugerbeskyttelsesdirektiver
 18. ^ https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Betaenkning%20om%20gennemforelse%20af%20direktivet%20om%20forbrugerrettigheder.pdf
 Spire
Denne juraartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.