Lex.dk er en online-portal til danske opslagsværker, skabt af Trap Danmark, Gyldendal og G.E.C. Gads Fond.[1] Foreningen Lex.dk, der står bag protalen, blev stiftet den 25. april 2019, af Gyldendal A/S, G.E.C. Gads Fond, Danske Universiteter og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Foreningen er støttet af en bevilling på Finansloven på i alt 23 million kroner, gældende i perioden 2019 til 2022.[2] Internetsiden blev lanceret den 25. maj. 2020.[1] Der er en plan om fortsat drift og opdatering af siden efter 2022, hvori Danske Universiteter vil have det indholdsmæssige ansvar. De årlige omkostninger vil efter planen være på omkring 15-20 million kroner.[3]

Artiklerne er skrevet af forfattere, der overvejende har en videnskabelig baggrund fra det fagområde, de skriver om. Alle artikler har mindst én forfatter, som der kan henvises til.[4] Artiklerne redigeres af fagansvarlige.[5] Det er derudover muligt for almene mennesker at bidrage gennem kommentarer eller gennem ændringsforslag til teksten, forslag af nye artikler og bidrag med billeder, som derefter skal godkendes af den fagansvarlige og af redaktøren før de kan blive inkluderede.[6] Redaktørernes rolle er at udpege fagansvarlige, og sammen med dem redigere og tilrettelægge artiklerne. De planlægger derudover den overordnede fremgangsmåde og er ansvarlige for publicering og tekniske henseender.[7]

Lex.dk har fået støtteerklæringer fra Danmarks Biblioteksforening, Danske Gymnasier, Danske Medier, Det Unge Akademi og Gymnasieskolernes Lærerforening.[8]

Bestyrelse, ledelse, råd og samarbejderRediger

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune, hvor de mødes mindst én gang i kvartalet

bestyrelsesmedlemmerne for A-medlemmerne er: Morten Hesseldahl for Gyldendal A/S, Joachim Malling for G.E.C. Gads Fond, Anders Bjarklev for Danske Universiteter og Christian Gorm Tortzen for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Bestyrelsesformandposten turnerer blandt de af A-medlemmerne udpegede bestyrelsesmedlemmer med 2-årige intervaller.[9][10]

Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse af Foreningens medlemmer. Øvrige Forlag kan optages som medlemmer af Foreningen indenfor medlemskategori B. Disse medlemmer kan så hvert år, på Foreningen Lex's ordinære generalforsamling, udpege ét bestyrelsesmedlem, der er på posten i ét år.

Universiteter, gymnasier, folkeskoler, biblioteker samt danske og udenlandske personer, virksomheder og institutioner kan blive optaget som medlemmer af Foreningen indenfor medlemskategori C.[10]

Redaktionen på Den Store Danske samt sekretariatet for Foreningen lex.dk ledes af chefredaktør Niels Elers Koch, mens Erik Henz Kjeldsen varetager den daglige ledelse af redaktionen.[2]

Danske Universiteter og Sektorforskningens Direktørkollegium (SEDERIK) indstiller medlemmer til Det Videnskabelige Råd i Foreningen Lex, hvorefter Foreningen lex.dks bestyrelse udpeger medlemmerne. Rådet består af 8 til 12 medlemmer, der mødes mindst én gang om året for bistå i at finde fagansvarlige til Den Store Danske. Anja Cetti Andersen er formanden for rådet.[11]

Lex.dk indgår i et samarbejde med Store norske leksikon, hvori det indgår at sidstnævnte driver platformen, mens Foreningen lex.dk og Trap Danmark betaler for drift og videreudvikling. Foreningen arbejder derudover med Ritzau og Scanpix.[2]

FormålRediger

Foreningen lex.dk har følgende erklærede formål i deres vedtægt:

IndholdRediger

Portalen inkluderer blandt andet opslagsværkerne Den Store Danske, Trap Danmark, Dansk Biografisk Leksikon, samt ordforklaringer fra Den Danske Ordbog.[2] Redaktionen bag lex.dk har til opgave at opdatere Den Store Danske, der har ligget uændret siden 2017.[1]

Derudover indeholder portalen følgende værker, før offentliggjort som bøger:

Danmarks Oldtid i fire bind (2001-2004) af Jørgen Jensen,[12]
Gyldendals leksikon om Nordisk Mytologi (2. udgave 2009) af Finn Stefánsson,[13]
Symbolleksikon (2009) af Finn Stefánsson,[14]
Danmarkshistorien i 17 bind (2. udgave 2002-2005) med Olaf Olsen som hovedredaktør,[15]
Dansk litteraturs historie (2002-2005) i fem bind med Klaus P. Mortensen og May Schack som hovedredaktører,[16]
Gyldendals Teaterleksikon (2007) med Alette Scavenius som redaktør,[17]
Historien om børnelitteratur - dansk børnelitteratur gennem 400 år (2006) af Torben Weinreich,[18]
Dansk Pattedyratlas (2007) med Hans J. Baagøe og Thomas Secher Jensen som redaktører,[19]
Naturen i Danmark i fem bind (2006-2013) med hovedredaktørerne Tom Fenchel, Gunnar Larsen, Peter Vestergaard, Peter Friis Møller og Kaj Sand-Jensen.[20]

ReferencerRediger