Lovforarbejder (også kaldet lovmotiver[1]) omfatter udtalelser,[2] betænkninger[3] og almindelige bemærkninger[4] eller specielle bemærkninger[5] samt spørgsmål[6] til ministeren og ministerens svar;[1] herunder svar på § 20-spørgsmål.[7] Forarbejder blev til i forbindelse med lovforslagets behandling i Folketinget og i udvalg. Lovens forarbejder inddrages,[8] når retsanvender anvender subjektiv fortolkning[9] til at fastslå lovgivers intention med at vedtage loven. Det skal præciseres, at lovforarbejder ikke udgør en retskilde, men derimod blot anvendes til subjektiv fortolkning.[8] Det er værd at huske, at der er en tradition for at anvende subjektiv fortolkning i dansk ret;[10] især forvaltningsmyndighed anvender subjektiv fortolkning.[11]

Det kan volde vanskeligheder at finde[12] en lovs forarbejder.[13] Især en lov, som er blevet til ved implementering af et EU-direktiv, kan have forarbejder, som vanskeliggør tilgængelighed og forståelse.[14]

Efterarbejder

redigér

I den juridiske litteratur er det omdiskuteret,[15] om der også findes efterarbejder.[16] En lovs efterarbejder omfatter senere udtalelser og tilkendegivelser, som et folketingsmedlem eller et udvalg har fremsat efter, at loven er blevet vedtaget.[17] Blandt de mest nævneværdige fortalere for at anvende begrebet efterarbejder var Henrik Zahle.[18]

At finde lovforarbejder

redigér

For at finde lovforarbejder skal man først kende nummeret på det lovforslag, som ligger til grund for den ændrede lov.[19] Når man kender lovforslagets nummer kan man finde forabejder på Folketingstidende.dk eller på ft.dk.[19]

Der findes flere hjemmesider, som hjælper med at finde lovforarbejder.

Eksempler på lovforarbejder

redigér
 • Lovforarbejder til Grundloven § 20 er Betænkning nr. 66/1953 afgivet af Forfatningskommissionen af 1946 s. 31 og 124-126. RT 1952-53 Folketinget F sp. 2008-2022, 2224-2225, 2245-2246, 2255, 2287-2290, 2322, till. A sp.3469-3470, 3545f. og 3709 f. og till. B sp. 375 og 387-388.[26] Nogle af disse forarbejder findes på folketingstidende.dk.[27]
 • Forarbejder til straffelovens § 216, stk. 1 om samtykke til voldtægt findes som Lov om ændring af straffeloven, 2020-21, til Lovforslag nr. L 85 på ft.dk.[28]
 • Forarbejder til straffelovens § 110 e, stk. 2, som gør det strafbart offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds at behandle et skrift med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund eller en genstand, der fremstår som en sådan, utilbørligt findes som L 65 på ft.dk.[29]

Se også

redigér

Litteratur

redigér

Referencer

redigér
 1. ^ a b (Bo von Eyben 2016:296)
 2. ^ https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l45/20191_l45_betaenkning.htm
 3. ^ siderne 243 - 244 i Peter Møgelvang-Hansen & Jakob Juul-Sandberg (2022): Kreditorforfølgning. 9. udgave. Karnov Group. ISBN 978-87-619-4318-7 og Hvad er forskellen på en udvalgsbetænkning og en kommissionsbetænkning? på ft.dk
 4. ^ "2.8. Almindelige bemærkninger | Lovkvalitet". Arkiveret fra originalen 9. april 2022. Hentet 22. maj 2022.
 5. ^ "2.9. Specielle bemærkninger | Lovkvalitet". Arkiveret fra originalen 22. maj 2022. Hentet 22. maj 2022.
 6. ^ https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/L116/spm/15/index.htm
 7. ^ Paragraf 20-spørgsmål på ft.dk
 8. ^ a b Hvad er forarbejder? på ft.dk
 9. ^ (Hamer & Schaumburg-Müller 2020:72-74)
 10. ^ https://projekter.aau.dk/projekter/files/305671691/Speciale___Caroline_Thane.pdf
 11. ^ https://www.laserdisken.dk/billeder/diverse/retssag/Bilag-M25-2003-Eksamensvejledning-offentlig-ret-fortolkningsforpligtelse.pdf
 12. ^ https://www.ft.dk/da/ofte-stillede-spoergsmaal/lov_hvor-finder-jeg-forarbejderne-til-en-lov-eller-en-paragraf
 13. ^ Hjælp til at finde lovforarbejder | Det Administrative Bibliotek
 14. ^ 890086_Kandidatafhandling_Implementeringen_af_AMLD_5_Med_fokus_pa_virtuelle_valutaer_Jonas_R_Castro_2020
 15. ^ side 56 - 58 i Carsten Munk-Hansen: Den juridiske løsning - introduktion til juridisk metode.  2. udgave. 2021. Djøf Forlag. ISBN 9788757451924
 16. ^ a b https://jura.ku.dk/jurabog/pdf/juridiske-monografier/Bryde_Andersen_Mads_Ret_og_metode_2002.pdf
 17. ^ Efterarbejder - SmithKnudsen.dk
 18. ^ a b https://jura.ku.dk/jurabog/pdf/juridiske-monografier/zahle__rettens_kilder_1999.pdf
 19. ^ a b Hvor finder jeg forarbejderne til en lov eller en paragraf? på ft.dk
 20. ^ Vejledning til at finde forarbejder til en lov Arkiveret 14. marts 2023 hos Wayback Machine på folketingstidende.dk
 21. ^ Hjælp til at finde lovforarbejder på Det Administrative Biblioteks hjemmeside: dab.dk
 22. ^ Danske Retskilder: Hvor findes Lovforarbejder på libguides.cbs.dk
 23. ^ Kom godt i gang med at finde lovforarbejder på bib.sdu.dk
 24. ^ Hvor findes de juridiske forarbejder på libguides.sdu.dk
 25. ^ oversigt over forarbejder til Grundloven (1953) på Jurabibliotek.dk
 26. ^ BILAG 9. Forarbejder til 1953-grundlovens bestemmelser på jurabibliotek.dk
 27. ^ Rigsdagstidende 1952-53 Tillæg A spalte 1-6480 (Spalte 3543/3544 - 3545/3546 af 6479/6480) på folketingstidende.dk
 28. ^ L 85 Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse) på ft.dk
 29. ^ L 65 Forslag til lov om ændring af straffeloven (Forbud mod utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trossamfund) på ft.dk