Matematiker

person der beskæftiger sig med matematik