Militærlæge

En militærlæge er en læge, der er ansat i det militære system m.h.p. varetagelse af forsvarets lægelige opgaver.
Reservelægeuddannelsen tilbyder en række lægefaglige kurser blandt andet i idrætsmedicin, katastrofemedicin og traumatologi. Uddannelsen kvalificerer lægen til kunne udføre behandling under felt – og krigsforhold. Uddannelsen planlægges, tilrettelægges og gennemføres ved Forsvarets SundhedstjenesteFlyvestation Skalstrup ved Roskilde. Kurset gennemføres to gange om året i 2 moduler á 5 måneders varighed[1]. Lægen udnævnes herefter til officer, men har en anden betegnelse end de øvrige officerer. Se tabel nedenfor.

Grader
Militær rang Læge titel
Kontreadmiral / Generalmajor Generallæge
Kommandør / Oberst Stabslæge af 1. grad
Kommandørkaptajn / Oberstløjtnant Stabslæge af 2. grad
Orlogskaptajn / Major Overlæge / Overtandlæge
Kaptajnløjtnant / Kaptajn Reservelæge af 1. grad / Reservetandlæge af 1. grad
Premierløjtnant Reservelæge af 2. grad / Reservetandlæge af 2. grad
Løjtnant Reservelæge af 3. grad / Reservetandlæge af 3. grad


Eksterne kilder og linksRediger

  1. ^ "Forsvarets Uddannelser". Arkiveret fra originalen 13. februar 2010. Hentet 13. marts 2010.

Gradstegn i søværnet
Gradstegn i hæren
Gradstegn i flyvevåbnet