Nørreog

ubeboet hallig i det nordfrisiske Vadehav

Nørreog (tysk: Norderoog, nordfrisisk: Noorderuug) er en ubeboet hallig på cirka 9 hektar i den nordfrisiske del af Vadehavet i det vestlige Sydslesvig. Nørreog er den eneste hallig uden værft og er i dag fuglereservat. Adgang til øen er derfor ikke tilladt. Om sommeren er den under opsyn af en fuglevogter, som bor i en hytte bygget på pæle. Nørreog har siden 1909 tilhørt den tyske naturbeskyttelsesorganisation Verein Jordsand og vedligeholdes også af denne. Forvaltningsmæssig er den en del af Nordfrislands kreds tilhørende kommune Hallig Hoge og bærer som kommunens (mest ubeboede) bosted det officielle bopladsnummer 6.

Nørreog (ty. Norderoog)
Nørreog set fra Hoge
Geografi
StedVadehavet i Nordsøen
ØgruppeDe Nordfrisiske Øer
Areal0,09 km²
Administration
LandTyskland
Delstat
amt (kreds)
Slesvig-Holsten
Nordfrisland
Splitterne
Havterne
Jens Wand Hütte, Container og arbejdslejr (1989)

Historie

redigér

Nørreog blev første gang nævnt 1597 som „Norder Ough“. I året 1630 befandt der sig på halligen en et hus på øen, der var beboet af en strandfoged og som 1634 gennem den Anden store manddrukning blev ødelagt. Senere flyttede en familie dertil igen, men huset blev igen ødelagt under stormfloden i 1825. Fra dette tidspunkt har Nørreog været ubeboet. Efter den 2. Slesvigske krig kom halligen under tysk styre.

Fauna og flora

redigér

Mange sjældne fugle benytter Nørreog som yngle- og rasteplads. Af stor betydning er kolonien af Splitterner (Thalasseus sandvicensis), ca. 2800 par yngler her hvert år. Derudover yngler også fjordterner havterner. Nørreogs betydning for fugleverdenen ikke kun for yngle-, men er også et rastområde for trækfugle. I perioder opholder der sig i alt 50.000 havfugle på Nørreog og på den foranliggende Nørreogsand (ty. Norderoogsand).

Ynglepar 2015 og 2017

redigér
Betegnelse Videnskabeligt navn 2015 2017
Grågås Anser anser 18 48
Gravand Tadorna tadorna 4 2
Knarand Anas strepera 1
Gråand Anas platyrhynchos 5 7
Edderfugl Somateria mollissima 17 20
Toppet skallesluger Mergus serrator 1
Toppet lappedykker Podiceps cristatus 1
Strandskade Haematous ostralegus 50 95
Rødben Tringa totanus 8 9
Hættemåge Larus ridibundus 2398 1984
Stormmåge Larus canus 2 2
Sildemåge Larus fuscus 38 27
Sølvmåge Larus argentatus 72 43
Svartbag Larus marinus 2 2
Splitterne Thalasseus sandvicensis 2850 2832
Fjordterne Sterna hirundo 28 14
Havterne Sterna paradisaea 93 47
Engpiber Anthus pratensis 7

Nørreog har en typisk forlandsvegetation. Store dele af den ikke inddæmmede ø er bevokset med strandasters og tætblomstret hindebæger. I tilsandingsområdet ved halligens rand dominerer salturt og vadegræs som pionerplanter. I de højeste områder mod øst behersker for klitter typiske marehalm billedet.

Beskyttelse

redigér

Nørreog tilhører siden 1985 beskyttelseszone 1 i Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Officielt har den siden 1939 under naturbeskyttelse, dog har øen allerede siden 1909 været et beskyttet fugleområde, da "Verein Jordsand" købte den af en landmand. Nørreog er den eneste tyske ø som er privatejet. Fra maj 1909 til sin død 1950 levede Jens Wand som fuglevogter på øen. Fuglestationen på den nordøstlige side er opkaldt efter ham.

Den i 1909 på pæle byggede station beskytter mod stormfloder. 1964 blev der bygget en hytte mere, der i januar 1976 blev ødelagt af en stormflod og som i 1977 blev erstattet af en containerkonstruktion. Den gamle hytte blev 1996 erstattet med den nye Neue Jens Wand Hütte. 2004 blev containeren fjernet og på det samme sted blev der i 2005 bygget en blokhushytte til fuglevagten. I den samme hytte befinder der sig også et informationsrum for besøgende. Foreningen "Vereins Jordsand" har regelmæssigt fra begyndelsen af marts til slutningen af oktober frivillige naturplejere på Nørreog. Siden 1950erne er der blevet gennemført kystsikring I sommeren 1977 blev der på vest-spidsen anlagt en stenkant, for at forhindre de vedvarende tab af land. Den blev 2000 erstattet af en stenhøfde. Ved fælles indsats er det efterhånden lykkedes at stabilisere Nørreogs areal på 10 hektar.

Eksterne henvisninger og kilder

redigér

Referencer

redigér

54°31′43″N 8°30′45″Ø / 54.52861°N 8.51250°Ø / 54.52861; 8.51250