Natura 2000-område nr. 1 Skagens Gren og Skagerrak

Natura 2000-område nr. 1 Skagens Gren og Skagerrak er en naturplan under det fælleseuropæiske Natura 2000-projekt. Området er udpeget som EU-habitatområde, og hovedparten af landområdet ved Grenen er fredet. Grenen er et et veludviklet rimme-dobbe system, med en fri udvikling af vegetationen. Det er et område i fortsat geologisk udvikling, hvor der stadig dannes nyt land og klitterSkagen Nordstrand, og området rummer mange klittyper. Grenen er en vigtigt fugletrækslokalitet og rummer også flere sjældne planter. Natura 2000-planen er koordineret med den vandplan 1.1 Nordlige Kattegat, Skagerrak, for et område af Skagerrak nord for grenen, hvilket har ført til en udvidelse af Natura 2000-området i havet ned langs kysten, langs Tannis Bugt, til Hirtshals .

Skagens Gren og Skagerrak
Skagen aka the skaw northmost point of denmark 6th may 2006.jpg
Geografi
Region Region Nordjylland
Kommune(r) Frederikshavn Kommune og en del af søterritoriet
Areal 270.295 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

 • Sandbanker (1110)
 • Forklit (2110)
 • Hvid klit (2120)
 • Grå/grøn klit (2130)*
 • Klithede (2140)*
 • Havtornklit (2160)
 • Grårisklit (2170)
 • Skovklit (2180)
 • Klitlavning (2190)
 • Næringsrig sø (3150)
 • Brunvandet sø (3160)
 • Vandløb (3260)
Arter

 • Marsvin (1351)
Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

I 1940 blev 262 hektar af Grenen fredet, og i 2007 blev yderligere 670 hektar og et havområde omkring på 1.000 hektar fredet[1]. Natura 2000-området ligger i Frederikshavn Kommune

Se ogsåRediger

Eksterne kilder og henvisningerRediger

 1. ^ Om fredningen på fredninger.dk