Rmn-military-header.svg

Romerske kongerige
753 f.Kr.509 f.Kr.
Romerske republik
509 f.Kr.27 f.Kr.
Romerriget
27 f.Kr.1453

Almindelige magistrater
Særlige magistrater
Titler og æresbevisninger
Romersk kejser
Institutioner og love
Roms forfatning

Prætoren er betegnelsen for en embedsmand i det antikke Rom. Han stod lige under consulencursus honorum og kunne fungere som stedfortræder i dette embede, når denne var i krig. Prætoren fungerede primært som den øverste juridiske embedsmand i Rom, og var som sådan retsformand i langt de fleste civile retssager. En tidligere prætor blev betegnet pro-prætor, og ligesom pro-konsulen, blev disse ofte valgt til at bestyre en af de romerske provinser.