Pseudokode er en uformel teknik til at skitsere opbygningen af et computerprogram, før man koder det. Teknikken sigter på at beskrive en løsning, så den er let at læse for mennesker.

Pseudokode er tænkt som en afløser til rutediagramer, der anklages for at fremme ”spaghettikode” (ustrukturerede og uoverskuelige programmer). Pseudokoden vil med sin strukturerede opbygning vanskeliggøre brugen af GOTO-sætninger. Variable og datastrukturer nævnes sjældent.

Der er ingen faste regler for, hvordan pseudokode skal se ud. Man vælger et abstraktionsniveau og en notation, der passer en selv. Her i landet vil man ofte skrive meget af ”koden” på dansk. Pseudokode kommer ofte til at minde om de blokstrukturerede programmeringssprog med tilhørende indrykning. Udvikleren bekymrer sig ikke i første omgang om, hvordan et problem skal løses i detaljer, men i stedet om hvilke ting, der skal løses af programmet og i hvilken rækkefølge. Detaljerne kan senere skitseres, f.eks. i en subrutine/procedure.

Stilen i et pseudokode-program kan mere eller mindre ligne stilen fra det programmeringssprog, som programmet senere skal skrives i, da det letter omskrivningen.

Sammenlignelig med pseudokoden er de lidt mere formelle Warnier/Orr diagrammer.