Romerske kejsere

Wikimedia liste


De romerske kejsere var herskere over Romerriget, der regnes for grundlagt ved Det romerske Senats tildeling af titlen Augustus til Gaius Julius Cæsar Octavianus i år 27 f.Kr.[1] Augustus fastholdt på papiret et republikansk styre og afviste monarkiske titler, men kaldte sig selv princeps senatus (senatets første mand) og princeps civitatis (statens første borger). Titlen Augustus blev tildelt hans efterfølgere på kejsertronen, og stillingen blev gradvist mere monarkisk og autoritær.[2]

statue of Augustus
Augustus (regerede 27 f.Kr. – 14 e.Kr.), den første romerske kejser

Regeringsførelsen grundlagt af Augustus kaldes Principatet og fortsatte indtil slutningen af det 3. eller begyndelsen af det 4. århundrede.[3] Det moderne ord kejser stammer fra titlen Cæsar, som til minde om Julius Cæsar blev givet videre fra kejser til kejser af de første kejsere, og fra det Flaviske dynasti blev brugt som titel på den påtænkte arving. Som betegnelse for kejser anvendtes den latinske titel Imperator (at lede), som indtil da var blevet tildelt succesfulde generaler.[4] For eksempel var Augustus' officielle navn Imperator Caesar Divi Filius Augustus.[5] Besiddelserne under kejserens kommando havde udviklet sig under den Den romerske republiks periode, hvor den havde invaderet og besatte store dele af Europa og dele af Nordafrika og Mellemøsten. Under republikken blev imperiets regioner regeret af provinsguvernører, der var ansvarlige over for og godkendt af Senatet og Roms folk.[6] Republikkens øverste ledere var to konsuler, der blev valgt hvert år. Konsuler forblev med at blive valgt i kejsertiden, men deres autoritet var underlagt kejserens, som også kontrollerede og bestemte deres valg.[7]

I slutningen af det tredje århundrede, efter krisen i det tredje århundredes afslutningen, formaliserede og forbedrede Diocletian den nye form for kejserligt styre. Perioden derefter var præget af den eksplicitte forøgelse af autoriteten i kejserens person og anvendelsen af titlen dominus noster (vor herre). Magtfulde barbariske stammers angreb langs imperiets grænser, den udfordring, som de udgjorde for forsvaret af de fjerne grænser, samt en ustabil kejserlig arvefølge fik Diocletian til at opdele imperiets administration geografisk med en medkejser (Augustus) i 286. I 330 etablerede Konstantin den Store, den første kristne kejser, en ny hovedstad i Byzans, som han omdøbte til Konstantinopel. Fra historiker til historiker anses den efterfølgende periode, Dominatet, for at have taget sin begyndelse med enten Diocletian eller Konstantin.[8] I det meste af perioden fra 286 til 480 var der mere end én anerkendt overkejser, hvor opdelingen normalt var baseret på geografisk vis. Denne opdeling var på plads konsekvent efter Theodosius den Stores død i 395, som af historikere regnes for tidspunktet for delingen i Det Vestromerske Rige og Det Østromerske Rige. Men formelt forblev imperiet en enkelt stat med separate medkejsere i de separate hoffer. [9]

Det Vestromerske Riges fald er enten dateret fra de facto årstallet 476, hvor Romulus Augustulus blev afsat af de germanske herulere ledet af Odoaker, eller de jure årstallet 480, ved Julius Nepos' død, hvor østkejseren Zenon ophørte med at anerkende eksistensen af et separat vestligt hof.[10] I de følgende århundreder betegner historikere typisk imperiet som det "Det Byzantinske Rige", orienteret mod hellensk kultur og styret af de byzantinske kejsere. I betragtning af, at "byzantinsk" er en senere historiografisk betegnelse, og imperiets indbyggere og kejsere konstant bevarede den romerske identitet, bliver denne betegnelse ikke brugt universelt og er fortsat genstand for blandt eksperter.[a] I det syvende århundrede gik meget af rigets østlige og sydlige territorier permanent tabt under de arabiske muslimers erobringer. Selvom de regerede over et meget reduceret rige, siden da centreret omkring Anatolien og Balkan, fortsatte rækken af kejsere indtil Konstantin 11. Palaiologos' død under Konstantinopels fald i 1453, hvor de resterende områder blev erobret af de osmanniske tyrkere under ledelse af Mehmed 2.[13]

Principatet (27 f.Kr. – 285 e.Kr.)Rediger

Julisk-Claudiske dynasti (27 f.Kr. – 68 e.Kr.)Rediger

Portræt Navn Regeringstid Vej til magten Livsdetaljer
  Augustus
Cæsar Augustus
16. januar 27 f.Kr. – 19. august 14. e.Kr

(40 år og 215 dage)
eller
7. januar 43 f.Kr. – 19. august e.Kr. 14 [b]
(56 år og 224 dage)

Grandnevø og adoptivsøn af Julius Cæsar. Erhvervede gradvist yderligere magt gennem bevillinger og forfatningsmæssige forlig med det romerske senat. 23. september 63 f.Kr. – 19. august 14 e.Kr.

(75 år)


Døde af naturlige årsager[16]
  Tiberius
Tiberius Cæsar Augustus
17. september 14. – 16. marts 37

(22 år og 180 dage)

Stedsøn, forhenværende svigersøn, og adoptivsøn af Augustus 16. november 42 f.Kr. – 16. marts 37 e.Kr.
(77 år)
Døde sandsynligvis af naturlige årsager, angiveligt myrdet på foranledning af Caligula[17]
  Caligula
Gaius Cæsar Augustus Germanicus
18. marts 37. – 24. januar 41

(3 år og 312 dage)

Grandnevø og adopteret arving af Tiberius, oldebarn af Augustus 31. august 12. – 24. januar 41
(28 år)
Myrdet i en sammensværgelse, der involverede Prætorianergarden og senatorer[18]
  Claudius
Tiberius Claudius Cæsar Augustus Germanicus
24. januar 41 – 13. oktober 54

(13 år og 262 dage)

Onkel til Caligula, grandnevø til Augustus, udråbt til kejser af Prætorianergarden og accepteret af senatet 1. august 10 f.Kr. – 13. oktober 54
(63 år)
Sandsynligvis forgiftet af sin hustru Agrippina til fordel for hendes søn Nero[19]
  Nero
Nero Claudius Cæsar Augustus Germanicus
13. oktober 54. – 9. juni 68

(13 år og 240 dage)

Grandnevø, stedsøn, svigersøn og adoptivsøn af Claudius, tipoldebarn af Augustus 15. december 37. – 9. juni 68
(30 år)
Begik selvmord efter at være blevet forladt af Prætorianergarden og dømt til døden af senatet[20]

"Firekejseråret" (69)Rediger

Portræt Navn Regeringstid Vej til magten Livsdetaljer
  Galba
Servius Galba Cæsar Augustus
8. juni 68 – 15. januar 69
(0 år og 221 dage)
Guvernør over Hispania Tarraconensis, gjorde oprør mod Nero og tog magten efter hans selvmord, med støtte fra senatet og Prætorianergarden 24. december 3 f.Kr. – 15. januar 69 e.kr.
(72 år)
Myrdet af soldater fra Prætorianergarden under et kup ledet af Otho[21]
  Otho
Marcus Otho Cæsar Augustus
15. januar – 16. april 69
(0 år og 91 dage)
Tog magten gennem et kup mod Galba 28. april 32. – 16. april 69
(36 år)
Begik selvmord efter at have tabt Slaget ved Bedriacum til Vitellius[22]
  Vitellius
Aulus Vitellius Germanicus Augustus
19. april – 20. december 69
(0 år og 245 dage)
Guvernør over Germania Inferior, tog magten med støtte fra Rhin-legionerne mod Galba og Otho, og blev anerkendt af Senatet 24. september 15. – 20./22. december 69
(54 år)
På brutal vis myrdet af Vespasians tropper[23]

Flaviske dynasti (69-96)Rediger

Portræt Navn Regeringstid Vej til magten Livsdetaljer
  Vespasian

Cæsar Vespasianus Augustus

1. juli 69 – 23./24. juni 79
(9 år og 357 dage)
Tog magten med de østlige legioners støtte fra Vitellius 17. november 9. – 23./24. juni 79
(69 år)
Døde af naturlige årsager[24]
  Titus
Titus Cæsar Vespasianus Augustus
24. juni 79. – 13. september 81
(2 år og 81 dage)
Søn af Vespasian 30. december 39. – 13. september 81
(41 år)
Døde af naturlige årsager[25]
  Domitian
Cæsar Domitianus Augustus
14. september 81. – 18. september 96
(15 år og 4 dage)
Bror til Titus og søn af Vespasian 24. oktober 51. – 18. september 96
(44 år)
Myrdet i en sammensværgelse, der involverede Prætorianergarden og hoffet[26]

Adoptivkejserne / Nerva-Antoniske Dynasti (96-192)Rediger

Portræt Navn Regeringstid Vej til magten Livsdetaljer
  Nerva
Nerva Cæsar Augustus
18. september 96. – 27. januar 98
(1 år og 131 dage)
Udråbt til kejser efter mordet på Domitian 8. november 30. – 27. januar 98
(67 år)
Den første af de "fem gode kejsere". Døde af naturlige årsager.[27]
  Trajan
Cæsar Nerva Traianus Augustus
28. januar 98 – 7/11 august 117
(19 år, 6 måneder og 10/14 dage)
Adopteret søn af Nerva 18. september 53. – 7./11. august 117
(63 år)
Første ikke-italienske kejser. Hans regeringstid markerede imperiets geografiske højdepunkt. Døde af naturlige årsager.[28]
  Hadrian
Cæsar Traianus Hadrianus Augustus
11. august 117 – 10. juli 138
(20 år og 333 dage)
Fætter til Trajan, angiveligt adopteret af ham 24. januar 76. – 10. juli 138
(62 år)
Afsluttede den romersk ekspansionisme. Døde af naturlige årsager.[29]
  Antoninus Pius
Titus Aelius Hadrianus Antoninus Augustus Pius
10. juli 138 – 7. marts 161
(22 år og 240 dage)
Adopteret søn af Hadrian 19. september 86. – 7. marts 161
(74 år)
Døde af naturlige årsager[30]
  Lucius Verus
Lucius Aurelius Verus
7. marts 161 – januar/februar 169
(7 år og 11 måneder)
Adopteret søn af Antoninus Pius, medkejser med sin svigerfar Markus Aurelius 15. december 130 – begyndelsen af 169
(38 år)
Døde af naturlige årsager[31]
  Marcus Aurelius
Marcus Aurelius Antoninus
7. marts 161 – 17. marts 180
(19 år og 10 dage)
Svigersøn og adoptivsøn af Antoninus. Regerede sammen med sin adoptivbror, Lucius Verus, første gang flere kejsere delte magten. 26. april 121 – 17. marts 180
(58 år)
Den sidste af de "fem gode kejsere". Døde af naturlige årsager.[32]
  Commodus
Marcus Aurelius Commodus Antoninus / Lucius Aelius Aurelius Commodus
27. november 176 – 31. december 192
(16 år og 34 dage)
Søn af Marcus Aurelius. Den første kejser, der blev ophøjet i forgængerens Livsdetaljer. 31. august 161 – 31. december 192
(31 år)
Kvalt til døde i en sammensværgelse, der involverede Prætorianergardens præfekt, Laetus, og hans elskerinde, Marcia[33]

Femkejseråret (193)Rediger

Bemærk: De andre prætendenter under Femkejseråret var Pescennius Niger og Clodius Albinus, der bredt anses for at have været tronragere.

Portræt Navn Regeringstid Vej til magten Livsdetaljer
  Pertinax
Publius Helvius Pertinax
1. januar – 28. marts 193
(0 år og 86 dage)
Roms bypræfekt ved Commodus' død, indsat som kejser af Prætorianergardens præfekt, Laetus, med senatets samtykke 1. august 126 – 28. marts 193
(66 år)
Myrdet af oprørske soldater fra prætorianergarden[34]
  Didius Julianus
Marcus Didius Severus Julianus
28. marts – 1. juni 193
(0 år og 65 dage)
Vandt en auktion afholdt af Prætorianergarden om kejsertronen 30. januar 133 – 1/2 juni 193
(60 år)
Dræbt på senatets ordre, på Septimius Severus' bud[35]

Severiske dynasti (193-235)Rediger

Portræt Navn Regeringstid Vej til magten Livsdetaljer
  Septimius Severus
Lucius Septimius Severus Pertinax
9. april 193 – 4. februar 211
(17 år og 301 dage)
Guvernør over Pannonia Superior, hyldet af de pannoniske legioner efter mordet på Pertinax 11. april 145 – 4. februar 211
(65 år)
Første ikke-europæiske kejser. Døde af naturlige årsager.[36]
  Caracalla
Marcus Aurelius Antoninus
28. januar 198 – 8. april 217
(15 år, 11 måneder og 5 dage)
Søn af Septimius Severus, efterfulgte sammen med sin lillebror, Geta 4. april 188 – 8. april 217
(29 år)
Tildelte romersk borgerskab til alle frie indbyggere i riget. Myrdet af en soldat på foranledning af hans efterfølger, Macrinus.[37]
  Geta
Publius Septimius Geta
ca. oktober 209 – 19/26 december 211
(2 år og ca. 3 måneder)
Søn af Septimius Severus, efterfulgte sammen med sin storebror, Caracalla 7. marts 189 – 19./26. december 211
(22 år)
Myrdet efter ordre fra sin bror, Caracalla[38]
  Macrinus
Marcus Opellius Severus Macrinus
11. april 217 – 8. juni 218
(1 år og 58 dage)
Prætorianergardens præfekt under Caracalla, accepteret som kejser af hæren og senatet, efter at have arrangeret sin forgængers død, da han frygtede for sit eget liv ca. 165 – juni 218
(ca. 53 år)
Den første ikke-senator, der blev kejser, og den første kejser, der ikke besøgte Rom efter sin tiltrædelse. Henrettet under et troppeoprør til fordel for Heliogabalus.[39]
  Diadumeian
Marcus Opellius Antoninus Diadumenianus
Slutningen af maj – juni 218
(mindre end en måned)
Søn af Macrinus, udnævnt til kejser af sin far efter at oprøret til fordel for Elagabalus var udbrudt 14. september 208 – 218. juni
(9 år)
Første barnekejser. Taget til fanget på flugt og henrettet til fordel for Elagabalus[40]
  Heliogabalus
Marcus Aurelius Antoninus
16. maj 218 – 12. marts 222
(3 år og 300 dage)
Fætter og påstået uægte søn af Caracalla, hyldet som kejser af oprørske legioner i opposition til Macrinus, på foranledning af hans bedstemor, Julia Maesa 203/204 – 11/12 marts 222
(18 år)
Myrdet af Prætorianergarden sammen med sin mor, også efter hans bedstemors opmuntring[41]
  Severus Alexander
Marcus Aurelius Severus Alexander
13. marts 222 – 21. marts 235
(13 år og 8 dage)
Fætter og adopteret arving af Heliogabalus 1. oktober 208 – 21. marts 235
(26 år)
Lynchet sammen med sin mor af oprørske tropper[42]

Soldaterkejserne (235284)Rediger

Portræt Navn Regeringstid Vej til magten Livsdetaljer
  Maximinus 1. "Thrax"
Gaius Julius Verus Maximinus
ca. marts 235 – ca. juni/juli 238[c]
(ca. 3 år og 4/5 måneder)
Udråbt til kejser af de germanske legioner efter mordet på Severus Alexander 172–180 – juni/juli 238
(58–66 år)
Første borgerlige til at blive kejser. Myrdet af sine mænd under Belejringen af Aquileia[44]
  Gordian 1.
Marcus Antonius Gordianus Sempronianus Romanus Africanus
april/maj – maj/juni 238[c]
(tre uger)
Udråbt til kejser sammen med sin søn, Gordian 2., mens han var guvernør over Africa, i et oprør mod Maximinus, og anerkendt af Senatet 158/159 – maj/juni 238
(79 år)
Begik selvmord efter nyheden om sin søn, Gordian 2.'s død[45]
  Gordian 2.
Marcus Antonius Gordianus Sempronianus Romanus Africanus
ca. april/maj – ca. maj/juni 238[c]
(tre uger)
Udråbt til kejser sammen med sin far Gordian 1., under et oprør i Africa mod Maximinus ca. 192 – ca. maj/juni 238
(45 år)
Dræbt uden for Carthage i et slag mod en hær loyal over for Maximinus I[46]
  Pupienus
Marcus Clodius Pupienus Maximus
ca. maj/juni – august 238[c]
(ca. 2/3 måneder)
Udråbt til medkejser med Balbinus af Senatet efter Gordian 1.'s og 2's død, i opposition til Maximinus ca. 164 – august 238
(74 år)
Tortureret og myrdet af Prætorianergarden[47]
  Balbinus
Decimus Caelius Calvinus Balbinus
ca. maj/juni – august 238[c]
(ca. 2/3 måneder)
Udråbt til medkejser med Pupienus af Senatet efter Gordian 1.'s og 2's død, i opposition til Maximinus ca. 178 – august 238
(60 år)
Tortureret og myrdet af Prætorianergarden[48]
  Gordian 3.
Marcus Antonius Gordianus
august 238[c] – ca. februar 244
(ca. 5 år og 6 måneder)
Barnebarn af Gordian 1., udpeget til deres arving af Pupienus og Balbinus, efter hvis død han besteg kejsertronen 20. januar 225 – ca. februar 244
(19 år)
Døde under et felttog mod Persien, muligvis som resultat af en mordsammensværgelse, foranlediget af hans efterfølger, Philip 1. Araberen[49]
  Philip I "the Arab"
Marcus Julius Philippus
ca. februar 244 – september/oktober 249
(ca. 5 år og 7/8 måneder)
Prætorianerpræfekt under Gordian 3., tog magten efter hans død ca. 204 – september/oktober 249
(45 år)
Dræbt i Slaget ved Verona mod Decius[50]
  Philip 2. "den Yngre"
Marcus Julius Severus Philippus
juli/august 247 – september/oktober 249
(ca. 2 år og 2 måneder)
Søn af Philip 1., udpeget til medkejser ca. 237 – september/oktober 249
(12 år)
Myrdet af Prætorianergarden[51]
  Decius
Gaius Messius Quintus Traianus Decius
september/oktober 249 – juni 251
(ca. 1 år og 8/9 måneder)
Udråbt til kejser af tropperne i Moesia, besejrede og dræbte derefter Philip 1. i et slag ca.190/200 – juni 251
(50/60 år)
Dræbt i Slaget ved Abrittus mod goterne[52]
  Herennius Etruscus
Quintus Herennius Etruscus Messius Decius
maj/juni – juni 251
(mindre end en måned)
søn af Decius, udpeget til medkejser ca. 220/230 – juni 251
(20/30 år)
Dræbt i Slaget ved Abrittus sammen med sin far[53]
  Trebonianus Gallus
Gaius Vibius Trebonianus Gallus
juni 251 – ca. august 253
(ca. 3 år og 2 måneder)
Senator og general, ddråbt til kejser efter Decius' og Herennius Etruscus' død ca. 206 – ca. august 253
(47 år)
Myrdet af sine egne tropper til fordel for Aemilianus[54]
  Hostilian
Gaius Valens Hostilianus Messius Quintus
juni – juli/november 251
(1 måned eller 5 måneder)
søn af Decius, udpeget til Caesar af sin far og udråbt til medkejser af Trebonianus Gallus Ukendt – ca. juli/november 251
Døde af pest eller myrdet af Trebonianus Gallus[55]
  Volusianus
Gaius Vibius Afinius Gallus Veldumnianus Volusianus
ca. august 251 – ca. august 253
(3 år)
søn of Trebonianus Gallus, udpeget til medkejser ca. 230 – ca. august 253
( 23 år)
Myrdet af soldater, sammen med his far[56]
  Aemilianus
Marcus Aemilius Aemilianus
juli/august – september/oktober 253
(ca. 2 måneder)
Hærleder i Moesia, udråbt til kejser af soldaterne efter at have besejret barbarerne, i opposition til Gallus Ukendt – september/oktober 253
Myrdet af sine egne tropperne til fordel for Valerian[57]
  Valerian
Publius Licinius Valerianus
juni/august 253 – ca. juni 260
(7 år)
Hærleder i Raetia og Noricum, udråbt til kejser af legionerne i opposition til Aemilianus ca. 200 – efter 262 (?)
(over 62? år)
Taget til fange i Edessa af den persisle konge Shapur 1., døde i fangenskab muligvis tvunget til at sluge smeltet guld[58]
  Gallienus
Publius Licinius Egnatius Gallienus
september/oktober 253 – ca. september 268
(15 år)
Søn of Valerian, udpeget til medkejser. Enekejser efter Valerians tilfangetagelse og senere død. 218 – ca. september 268
(50 år)
Myrdet i en sammensværgelse ledet af hærofficerer, herunder hans efterfølgere Claudius 2. og Aurelian[59]
  Claudius 2. "Gothicus"
Marcus Aurelius Claudius
ca. september 268 – ca. april 270
(ca. 1 år og 7 måneder)
Hærleder i Illyrien, udråbt til kejser efter Gallienus' død 10. maj 214 (?) – april 270
(55 år)
Døde af pest[60]
  Quintillus
Marcus Aurelius Claudius Quintillus
ca. april – maj 270
(17 dage?)
Bror til Claudius 2., udråbt til kejser efter hans død Ukendt – maj 270
Begik selvmord eller blev dræbt på Aurelians bud[61]
  Aurelian
Lucius Domitius Aurelianus
ca. maj 270 – ca. oktober 275
(ca. 5 år og 5 måneder)
Øverste leder af det romerske kavaleri, udråbt til kejser af Donau legionerne efter Claudius 2.'s død, i opposition til Quintillus 9. september 214 – ca. oktober 275
(61 år)
Myrdet af tropperne[62]
  Tacitus
Marcus Claudius Tacitus
ca. december 275 – ca. juni 276
(ca. 7 måneder)
Princeps senatus, udråbt til kejser af Senatet efter Aurelians død ca. 200 (?) – ca. juni 276
(76? år)
Muligvis myrdet[63]
  Florianus
Marcus Annius Florianus
ca. juni – september 276
(ca. 3 måneder)
Bror eller, mere sandsynligt, halvbror til Tacitus Ukendt – september/oktober 253
Myrdet af sine egne tropper til fordel for Probus[64]
  Probus
Marcus Aurelius Probus
ca. juni 276 – ca. september 282
(ca. 6 år og 3 måneder)
General, udråbt til kejser af de østlige legioner, i opposition til Florianus 19. august 232 – ca. september 282
(50 år)
Myrdet af sine egne tropper til fordel for Carus[65]
  Carus
Marcus Aurelius Carus
ca. september 282 – ca. juli 283
(ca. 10 måneder)
Prætorianerpræfekt under Probus, tog magten før eller efter mordet på Probus ca. 224 (?) – ca. juli 283
(60? år)
Døde under et felttog mod Persien, enten af sygdom eller muligvis efter at være blevet ramt af et lyn[66]
  Carinus
Marcus Aurelius Carinus
Foråret 283 – august/september 285
(2 år)
Søn af Carus, udpeget til medkejser ca. 250 – august/september 285
(35 år)
Døde sandsynligvis i et slag mod Diocletian, sandsynligvis forrådt af sine egne soldater[67]
  Numerianus
Marcus Aurelius Numerianus
ca. juli/august 283 – november 284
(1 år og 3/4 måneder)
Søn af Carus, udpeget til medkejser af sin bror Carinus eller af Carus ca. 253 – november 284
(31 år)
Døde under hærmarch til Europa, sandsynligvis af sygdom, muligvis myrdet[68]

Dominatet (fra 284)Rediger

Tetrarkiet (Firekejserdømmet)Rediger

Det andet Flaviske dynasti (Konstantinslægten)Rediger

Skiftende slægterRediger

Vestromerske KejsereRediger

Østromerske KejsereRediger

Heraklios' slægt (610-695; 705-711)Rediger

Skiftende slægter (695-717)Rediger

Den Syriske slægt (717-802)Rediger

Skiftende slægter (802-820)Rediger

Den Frygiske Slægt (820-867)Rediger

Den Makedoniske slægt (867-1057)Rediger

Slægten Komnenos (1057-1185)Rediger

Slægten Angelos (1185-1204)Rediger

Den Latinske slægt (1204-1261)Rediger

Den Palæologiske slægt (1261-1453)Rediger

FodnoterRediger

 1. ^ Det Byzantinske Rige regnes bredt for at være en levn, fortsættelse eller senere fase af Romerriget. Der er ingen bred enighed om et årstal, med hvilket man kan adskille det gamle Romerske Imperium og Det Byzantinske Imperium, med foreslåede årstal der strækker sig fra år 284 til 716.[11] Nogle historiker afviser fuldstændig begrebet "Byzantinsk".[12]
 2. ^ Det traditionelle årstal er 27 f.kr.,[1] da Senatet tildelte Octavian titlen og navnet Augustus sammen med flere andre magtbeføjelser.[14] Oldtidens historikere har imidlertid tildelt ham en regeringstid på 56 år.[1] Han blev de facto enehersker i 31 e.kr., efter at have besejeret sin sidste tilbageværende modstander i Slaget ved Actium.[15] Dette årstal bliver også brugt af andre tidlige historikere.[1] Augustus selv regner tidspunktet for sin magtovertagelse til 43 f.kr., hvor han første gang fik tildelt hærledelse (imperium).[14] Senere samme år blev han konsul (19. august) og derefter triumvir (27 November) sammen med Marcus Antonius and Lepidus.[14]
 3. ^ a b c d e f I forhold til det begrænsede overlevende kildematerial, er dateringen her brugt i Sekskejseråret (238) omtrentlig og blot et af flere estimater.[43]

ReferencerRediger

 1. ^ a b c d Mosshammer 2008, s. 342–343.
 2. ^ Loewenstein 1973, s. 329, 403.
 3. ^ Loewenstein 1973, s. 238.
 4. ^ Loewenstein 1973, s. 329.
 5. ^ Loewenstein 1973, s. 245.
 6. ^ Richardson 1984, s. 39–40.
 7. ^ Wu 2016, s. 35.
 8. ^ Loewenstein 1973, s. 238, 403.
 9. ^ Sandberg 2008, s. 199–213.
 10. ^ Arnold, Bjornlie & Sessa 2016, s. 3.
 11. ^ Mango 2002, s. 2.
 12. ^ Goldsworthy 2009, s. 8.
 13. ^ Nicol 1992, s. ix.
 14. ^ a b c Kienast, Eck & Heil, s. 53–54.
 15. ^ Meijer 2004, s. 14–16.
 16. ^ Grant, s. 8, 9, 12–13; Kienast, Eck & Heil, s. 53–54, 350.
 17. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 70–72, 350; Grant, s. 8, 16, 20, 25.
 18. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 78; Grant, s. 8, 25, 27.
 19. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 82; Grant, s. 8, 29, 33.
 20. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 88–89, 350; Grant, s. 8, 34, 39.
 21. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 94; Grant, s. 43, 44; Hammond, s. 24.
 22. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 97; Grant, s. 46–47.
 23. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 99–100; Grant, s. 48–50.
 24. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 101; Grant, s. 51–52, 55.
 25. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 105; Grant, s. 55; Hammond, s. 27.
 26. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 109; Grant, s. 60, 64–65.
 27. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 114; Grant, s. 69.
 28. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 116–117; Grant, s. 71, 73, 76; Omissi 2018, s. 8; Cooley 2012, s. 492.
 29. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 122–123; Grant, s. 68, 76; Omissi 2018, s. 8.
 30. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 128; Grant, s. 87.
 31. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 135; Grant, s. 93, 94.
 32. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 131–132; Grant, s. 68, 89, 91, 93.
 33. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 140–141; Grant, s. 97; Omissi 2018, s. 8.
 34. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 145; Grant, s. 103–104.
 35. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 147; Grant, s. 106–108; Cooley 2012, s. 495.
 36. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 149–150; Grant, s. 108, 110; Omissi 2018, s. 9.
 37. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 156–157; Grant, s. 119, 120; Hammond, s. 35, 36.
 38. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 160; Grant, s. 122.
 39. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 162; Grant, s. 123, 124, 125–126.
 40. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 163–164; Grant, s. 125.
 41. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 165; Grant, s. 126, 129; Cooley 2012, s. 496.
 42. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 171–172; Grant, s. 130, 133; Cooley 2012, s. 496.
 43. ^ Rea 1972, s. 1–19.
 44. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 176–179; Grant, s. 137–139; Omissi 2018, s. 10.
 45. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 180–181; Grant, s. 140–141; Meijer 2004, s. 85.
 46. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 182; Grant, s. 142–143; Meijer 2004, s. 85.
 47. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 183–184; Grant, s. 146–148; Meijer 2004, s. 87.
 48. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 185–186; Grant, s. 144–145; Adkins & Adkins 1994, s. 26.
 49. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 187–189; Grant, s. 149–151.
 50. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 190–191; Grant, s. 152–155.
 51. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 192–193; Grant, s. 152–155.
 52. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 195–197; Grant, s. 156–159.
 53. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 197–198; Grant, s. 156–159.
 54. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 200–201; Grant, s. 160–161.
 55. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 198–199; Adkins & Adkins 1994, s. 28; Peachin 1990, s. 34.
 56. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 201–202; Grant, s. 160–161; Peachin 1990, s. 36.
 57. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 203–204; Grant, s. 162; Peachin 1990, s. 36–37.
 58. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 205–207; Grant, s. 163–167; Peachin 1990, s. 37–38.
 59. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 209–211; Grant, s. 168–172; Peachin 1990, s. 39–40.
 60. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 222; Grant, s. 179–180; Stein 1924, s. 45, 50.
 61. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 224; Grant, s. 181–182; Stein 1924, s. 46, 50.
 62. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 225–227; Grant, s. 183–187; Peachin 1990, s. 43–44; Stein 1924, s. 46, 50.
 63. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 241–242; Grant, s. 188–189; Watson 1999, s. 110, 225, 250 (n. 46).
 64. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 243; Grant, s. 190; Peachin 1990, s. 46–47.
 65. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 244–245; Grant, s. 191–193; Peachin 1990, s. 47.
 66. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 248–249; Grant, s. 194–195; Peachin 1990, s. 49.
 67. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 250–251; Grant, s. 196–197; Peachin 1990, s. 49–50.
 68. ^ Kienast, Eck & Heil, s. 252; Grant, s. 198–201.

KilderRediger

 • Lissner, Ivar (1958). Romernes kejsere. Jespersen og Pios Forlag, København.