Sallingbanen

nedlagt jernbanestrækning mellem Skive og Glyngøre

Sallingbanen – også kendt som Skive-Glyngøre Banen eller Glyngørebanen[1] – var en dansk statsbane mellem Skive og Glyngøre.

Banens placering
Banens linjeføring
Skives gamle jernbanerestauration på Nordbanevej 23 blev åbnet 7. juni 1885 – skulpturen markerer, at Skive Holdeplads/Skive Nord lå lige overfor
Den eneste rest af stationen i Nykøbing Mors er ekspeditionsbygningen ved færgelejet, Jernbanevej 3
Sallingbanen
mod Langå
Skive H
mod Struer
Skive Nord
mod Spøttrup
Dølbyvad
Lyby
Jebjerg
Roslev
Tinghøj
Durup
Bysted
Glyngøre

Historie

redigér

Jernbanen fra Langå kom til Skive 17. oktober 1864. 18. december 1870 blev Skive Havnebane taget i brug. I 1875 forsøgte Staten at få Sallingbanen anlagt som privatbane med statstilskud. Det lykkedes ikke, og i 1881 valgte man den modsatte model, hvor banen blev anlagt som statsbane mod at kommunerne gav tilskud. Anlægsarbejdet startede i efteråret 1882, og banen blev indviet 14. maj 1884.

Sallingbanen benyttede det første stykke af havnebanen, men efter broen over Skive Å grenede den fra til Skive Holdeplads. Trafikken på Sallingbanen var medvirkende til, at Skive station i 1888 måtte erstattes af en større lidt længere mod øst.

I Glyngøre havde staten i 1873 anlagt en færgehavn, hvorfra en færgerute til Nykøbing Mors blev drevet af Nykøbing Kommune. Efter oprettelsen af Sallingbanen overtog Statsbanerne færgeruten 1. april 1885. Der blev bygget nye færgelejer og en stor jernbanestation i Nykøbing, så der 1. oktober 1889 kunne åbnes en jernbanefærgerute over Sallingsund og sejles godsvogne til og fra Mors.

Skive-Vestsalling Jernbane (1924-66) benyttede Sallingbanens spor mellem Skive H og Skive Nord, men havde separat spor fra Skive Nord. Herfra fulgtes de to baner ad på et bredt fælles tracé indtil de skiltes ved Resen.

I næsten hundrede år havde Skive en rebroussementsstation, hvor togene skulle bakke ud til hovedsporet for at komme videre til Struer, men i 1962 ændrede man Langå-Struer-banens linjeføring og byggede en ny gennemkørselsstation syd for byen. De to Sallingbaner fulgte med og fik ny linjeføring i en stor bue vest om byen, hvor de delte spor på de første 3,1 km til det nye Skive Nord trinbræt. Herfra fortsatte de på hver sit spor indtil de nåede det gamle tracé omtrent hvor rute 26 og rute 551 i dag mødes i en stor rundkørsel.

Strækningsdata

redigér
  • Åbnet: 15. maj 1884
  • Længde: 28,6 km – fra 2. februar 1962 efter ændret linjeføring ved Skive: 29,6 km
  • Sporvidde: 1.435 mm
  • Skinner: 17,5 kg/m, i 1898 udskiftet til 22,5 kg/m og i 1931-35 til 37 kg/m
  • Maksimalhastighed: først 45 km/t, fra 15. maj 1938 75 km/t
  • Nedlagt: 23. maj 1971 – godstrafik Skive-Glyngøre til 18. december 1979. Godstrafik til Nykøbing ophørte allerede 1. oktober 1977, selvom Sallingsundbroen først blev færdig 30. maj 1978

Standsningssteder

redigér

Den ny linjeføring gennem Skive var 1 km længere end den gamle, så efter 1962 skal der lægges 1 km til nedenstående km-tal:

Bevarede stationsbygninger

redigér

Stationsbygningerne undtagen de gamle Skive H og Skive Nord er bevaret (Jebjerg dog stærkt ombygget). De er tegnet af N.P.C. Holsøe undtagen Glyngøre, der er tegnet af Thomas Arboe.

Driften

redigér

Enkelte tog kørte fra midten af 1950'erne hele vejen fra Glyngøre til Århus H. I den forbindelse kom der også 1. klasse i Sallingbanens tog.

Sallingbanens lukningsdato blev lidt tilfældigt bestemt af et snevejr: 14. december 1979 sneede banen til, og da man ikke kunne køre, lukkede man 18. december for indskrivning af vognladningsgods – og lukkede aldrig op igen!

Strækninger hvor banetracéet er bevaret

redigér

Banen er officielt aldrig blevet nedlagt – der kører bare ikke tog. 3. januar 1985 begyndte man at tage sporet op ved Glyngøre, hvor Sallingsund Kommune var interesseret i at udvikle havneområdet. Sporet blev på resten af strækningen taget op i 1986-87.

29½ km af banens tracé er bevaret, heraf 1 km på den gamle linjeføring i Skive. Salling Natursti følger banetracéet på 28 km, dvs. hele banestrækningen med to undtagelser: i Glyngøre, hvor der er bygget på tracéet, og ved Skives nordlige udfaldsveje, hvor der er anlagt rundkørsel på tracéet, og naturstien i stedet tager en afstikker gennem Skive-forstaden Vinde.

  1. ^ Banen er også blevet kaldt "Nordsallingbanen", men det navn er upræcist, da det i starten af 1900-tallet blev brugt om den påtænkte bane Branden-Sundsøre-Lyby/Jebjerg. Duus, s. 38 f.
  2. ^ Duus skriver (s. 130) km 0,5, hvilket passer med afstanden til den første Skive station fra 1864

Eksterne kilder/henvisninger

redigér

Se også

redigér