Slægten Hvides ejendomme

Wikimedia liste

Om Skjalm Hvides godsbesiddelser ved vi intet direkte. Der er derimod to lokaliteter, hvor flere grene af slægten har haft andele af jorden, og som derfor må formodes at stamme fra Skjalm. Den ene er Jørlunde i Nordøstsjælland, den anden Haverup Ore ved Sorø.

Ruinerne af Absalons borg med et bevaret parti af kridtstensringmuren i venstre side af billedet.

Derudover ejede slægtens grene så meget gods i Alsted Herred, at man må regne med et fælles udgangspunkt, der rækker ud over Haverup Ore. Blandt andet må Fjenneslev, hvor Skjalm blev begravet, formodentlig have været stamgods. Lokaliseringen af Jørlunde som stamgods sandsynliggør måske, at dele af det omfattende gods, som Ebbe-linjen senere ses at eje i Nordøstsjælland, også har været stamgods.

Slægten ejede gennem tiden gods i de fleste af de sjællandske herreder. Bedst kendt er de nævnte store godsmængder i Alsted og de tilstødende herreder samt i Nordsjælland. Det var så også her de to klostre, slægten især var velyndere for, Sorø og Esrum, lå. Mens alle grene af slægten er repræsenteret på Midtsjælland, er det især Ebbe-linjen, der ejer gods i Nordøstsjælland. På Stevns kendes ligeledes en del Hvidegods. Det er som nævnt Ingerd af Regensteins fra 1250'erne, desuden ligger her også under Niels Ranes efterkommere i 14. århundrede. Det sidstnævnte er formentlig indgiftet gods fra midten af 13. århundrede.

Absalon ejede meget store ejendomme rundt om det nuværende Holbæk. Om hans ligeledes omfattende gods rundt om København var en gave fra kong Valdemar I den Store, som han kun beholdt kort tid, for det bortskænkedes, eller om det havde været Hvidegods allerede før bygningen af Københavns borg, er vanskeligt at afgøre.

Slægten havde også en del gods i Ars og Løve herred på det vestlige Sjælland, til hvilket område Esbern Snare er knyttet via bygningen af Kalundborg samt via en del overlevering og sagn om Sæby, Tissøområdet og Kalundborg. Langt den overvejende del af det lidt, der kendes til slægtens gods i Jylland, stammer fra den indgiftede Vagn, gift med Skjalm Hvides datterdatter. Godset kendes gennem hans sønner, især Århusbispen Peder. Der er især tale om gods nær Århus og Djursland, men også på Rømø. Ellers kendes der ikke Hvidegods af nogen betydning før med den indgiftede Stig Andersen efterkommeres gods på Djursland (anden halvdel af 14. århundrede).

Porthus ved Wedellsborg

Lolland og Falster er der intet eller næsten intet kendt Hvidegods. På Bornholm sad i anden halv del af 13. århundrede Andreas Erlandsen og hans søn Andreas som herre på hele eller dele af øen på ærkebispens veje. I hvilken grad, der hørte gods til embedet, kan ikke afgøres. Senere var det daværende Rønne herred i drosten Uffe Nielsens og dennes sønners besiddelse, indtil det blev solgt i første halvdel af 14. århundrede. Der kendes næsten intet Hvidegods på Fyn. I det sydøstlige Skåne kendes en del spredt gods tilhørende slægten, især efterkommere af Sune Ebbesen.

Slægten Hvides ejendomme

redigér
Navn Sogn Herred Ejer
Trellerup Herslev Sømme 1203 udsteder Peder Vagnsen et gavebrev på sin gård her.
Gevninge Gevninge Volborg 1203 Peder Vagnsen til Århus domkirke
Starreklinte Vallekilde Ods 1203 Peder Vagnsen ca. 2 tredjedele
Nekselø Føllenslev Skippinge 1203 gav Peder Vagnsen ½ af øen
Hejninge Hejninge Slagelse 1217 Skjalm Vagnsen til Sorø
Gimletorp Gimlinge Vester Flakkebjerg Før 1216 Skjalm Vagnsen
Borg Pedersborg Alsted 1205 Jens Ingerdsen
Kindertofte Kindertofte Slagelse 1205 Jens Ingerdsen
Mørupgård Fjenneslev Alsted 1205 Jens Ingerdsen
Vallensved Vallensved Øster Flakkebjerg Før 1259 Esbern Vagnsen – til Jakob Erlandsen – til Sankt Clara Kloster (Roskilde) – til Anders Mundskænk
Jørlunde Jørlunde Jørlunde Omkring 1140 Toke Skjalmsen
Fjenneslev Fjenneslev Alsted Omkring 1140 Toke Skjalmsen
Frøsmose Bjernede? Alsted Omkring 1140 Toke Skjalmsen
Hagetrup Jørlunde Jørlunde Omkring 1140 Toke Skjalmsen
Osager Osted Volborg 1288 Jens Grands 6 præbender[1]
Sneslev Førslev Øster Flakkebjerg 1288 Jens Grands 6 præbender
Ørslev Ørslev Vester Flakkebjerg 1288 Jens Grands med patronatsret
Ladby Herlufholm Tybjerg 1292 Gyde Skjalmsdatter, nedlagt kirke.
Mogenstrup Mogenstrup Hammer 1292 Gyde Skjalmsdatter
Hammer Hammer Hammer 1292 Gyde Skjalmsdatter
Tybjerg st. Tybjerg Tybjerg 1292 Gyde Skjalmsdatter
Sasserbro Slaglille Alsted Ragnhild, Ebbe Skjalmsens enke
Lerelte Blovstrød Lynge Toke Ebbesen
Bavelse Bavelse Tybjerg Sandsynligvis allerede Oluf Glug, sikkert barnebarnet Oluf Ebbesen
Tystrup Tystrup Øster Flakkebjerg 1282 Peder, søn af Oluf af Tystrup
Tystofte Tjæreby Vester Flakkebjerg 1291 bortgav Oluf Tagesen sin del af patronatsretten til Tjæreby
Stude Hemmeshøj Slagelse Oluf Tagesen svigersøn Peder Grubbe skrev sig i 1320 „de Storthæ", omkring 1388 17 gårde.
Gerdrup Eggeslevmagle Vester Flakkebjerg Oluf Tagesen svigersøn Jens Grubbe omkring 1390 12 gårde. Hamsfort siger at Ebbe Skjalmsen ejede gården 1151 og sønnen Sune skrev sig til Gerdrup.
Sengeløse Sengeløse Lille Snuppe-familien nedstammer fra Oluf Ebbesens søn Henning.
Store Vedby Ruds Vedby Løve Kirken I Cecilies testamente 1307, solgt 1346
Selsø Selsø Horns Kirken nævnt i Cecilies testamente 1307
Store Fuglede Store Fuglede Ars Margrete Tygesdatter
Tybjerg Tybjerg Tybjerg 1325 Margrete Tygesdatter – Gertrud
Nebbe Herslev Sømme Ingefred Pedersdatter
Bjernede Bjernede Alsted Sune Ebbesen byggede kirken
Ejby Ejby Ramsø Sunes ½ hovedlod
Ølse Højelse? Ramsø Sune ½ hovedlod (kan også være Ølsemagle)
Åse Glumsø Tybjerg Anders Sunesen
Broby Vester Broby Alsted Peder Sunesen
Kirkerup Kirkerup Sømme Jens Ebbesen til Æbelholt Kloster
Alsted Alsted Alsted Peder Sunesen – Jens Sunesen
Estrup Allindemagle Ringsted Jakob Sunesen for sin søn Jens 1240, stort: nævnt i pavebrev i 1248
Osted Osted Volborg Jacob Sunesen til Roskilde domkirke 1246
Hårlev Hårlev Bjæverskov Jakob Sunesen – Ingerd 1256
Ske Haraldsted Ringsted Jakob Sunesen
Svenstrup Borup Ramsø Jakob Sunesen
Stenløse Stenløse Ølstykke Jakob Sunesen - Jens Jakobsen
Ledøje Ledøje Smørum Jakob Sunesen - Jens Jakobsen - Jens
Rye Rye Volborg Jakob Sunesen - Jens Jakobsen - Jens – grev Jakob
Egholm Sæby Volborg Jakob Sunesen, 1302 pantsat til Vitslav af Kristoffer som konfiskeret gods
Munkholm Ågerup Merløse Grev Jakob, 1308 konfiskeret af grev Gerhard
Knardrup Ganløse Ølstykke Peder Ebbesen har iflg. Skjoldefrisen[2] ejet Knardrup, men det må være gået til Cecilie Jonsdatter, det er hendes arvinger, som bestrider klosters oprettelse.
Langesøhus Uggeløse Lynge Peder Ebbesens datter Cecilie 1274
Karlstrup Karlstrup Tune Dronning Katarina, barnebarn af Benedikte Ebbesdatter til Gudhem Kloster 1251
Hørsholm Birkerød Lynge Jon Lille, godset omfattede i 1346 mindst 50 gårde i 17 lokaliteter i Birkerød og Blovstrød sogne. Cecilie betænker kirken i 1307.
Helsinge Helsinge Holbo Jon Lille, Cecilie Jonsdatter betænker kirken 1307
Strøby Strøby Stevns Jon Lille
Værløse Værløse Smørum Jon Lille
Vejby Vejby Holbo Jon Lille, Oluf Haraldsen, Cecilie Pedersdatter til Esrom
Uvelse Uvelse Lynge Jon Lille til Esrom
Ganløse Ganløse Ølstykke Ingefred, sønnedatter af Jon Lille
Smørum Smørum Smørum Cecilie Jonsdatter testamente 1307
Herslev Herslev Sømme Cecilie Jonsdatter testamente 1307
Græse Græse Lynge Jens Uffesen 1346
Vemmetoft Spjellerup Fakse Jens Uffesen 1346
Jernløse Jernløse Merløse Cecilie Nielsdatter 1304
Gislinge Gislinge Tuse Cecilie Nielsdatter 1304
Munke Bjergby Munke Bjergby Alsted Cecilie Nielsdatter 1304
Fjenneslev Fjenneslev Alsted Asser Rig
Sorø Asser Rig, Sorø med mere.
Hagerup Jørlunde Jørlunde Asser Rig
Holbæk Merløse Absalon 1199
Tveje Merløse Tveje Merløse Merløse Absalon 1199
Læsøholm Holmstrup Skippinge Absalon 1199
Jerslev Lille Fuglede Ars Absalon 1199
Krænkerup Havrebjerg Løve Absalon 1199
Hove Smørum Smørum Absalon før 1178 til Roskilde Vor Frue
Ellinge Butterup Merløse Absalon omkring 1170 til Sorø
Undløse Undløse Merløse Absalon til Sorø
Jyllinge Jyllinge Sømme Absalon til Æbelholt
Gundsømagle Gundsømagle Sømme Absalon til Æbelholt
Gerdrup Kirkerup Sømme Absalon til Æbelholt
Sønderby Selsø Horns Absalon til Æbelholt
Tune Tune Tune Absalon til Roskilde domkirke fællesbord 1184
Vindinge Vindinge Tune Absalon til fællesbordet 1184
Ingelslund Syv Ramsø Absalon til fællesbordet 1184
Himmelev Himmelev Sømme Absalon til fællesbordet 1184
Kornerup Kornerup Sømme Absalon til fællesbordet 1184
Munk Bjergby Munk Bjergby Alsted Esbern Snare til Sorø
Bromme Bromme Alsted Esbern Snare til Sorø
Ovre Rød-/Hvidovre Sokkelund Esbern Snare til Sorø
Stenmagle Stenmagle Alsted Esberns ½ hovedlod
Sæby [3] Sæby Løve iflg. traditionen Esbern Snare
Ubby [3] Ubby Ars iflg. traditionen Esbern Snare
Bringstrup Bringstrup Ringsted Esbern og Ingeborg, Esbern Snares datter til Sorø
Herringløse Kirkerup Sømme Ingeborg Esbernsdatter til Roskilde domkirke
Gørlev[3] Gørlev Løve iflg. traditionen Ingeborg Esbernsdatter
Tersløse Tersløse Merløse Cecilie Esbernsdatter
Hallenslevlund Sæby Løve Absalon Andersen, Cecilies søn
Høng Finderup Løve Lave Lavesen, Cecilie Esbernsdatters barnebarn
Borup Ramsø Ars Agger Rig datter Ingefred
Stenmagle Stenmagle Alsted Absalon Fed også kaldet Absalon Bælg til Sorø Kloster
Nyrup Stenmagle Alsted Absalon Fed til Sorø Kloster
Assendrup Stenmagle Alsted Absalon Fed til Sorø Kloster
Ørslevøster Bringstrup Ringsted Ingeborg Esberndatte
Salby Højelse Ramsø Estrid datter af Niels Aleksandersen testamenter til Börringe Kloster
Asum Ramsø Estrid testamenter til Börringe Kloster
Kalvslunde Karlslunde Tune Estrid testamenter til Skt. Clara.
Gørslev Gørslev Bjæverskov Estrid testamenter til Skt. Clara.
Dronningsholm Kregme Strø Niels Rane
Skørpinge Havnelev Stevns Niels Rane
Uglerup Sæby Løve Niels Rane
Gimlinge Gimlinge Vester Flakkebjerg Skjalm af Århus til Sorø Kloster
Åby Åby Hasle Skjalm af Århus 1207
Brendstrup Tilst Hasle Skjalm af Århus bortskødet til Andreas
Næsby Kirke Stillinge Slagelse Skjalm af Århus bortskødet til Andreas
Hejninge Hejninge Slagelse Skjalm af Århus bortskødet til Andreas
Starreklinte Vallekilde Ods Peder af Århus testamenter til Århuskapitlet 1203
Nekselø Føllenslev Skippinge Peder af Århus testamenter Al sin ejendom Århuskapitlet 1203
Kysing Saksild Hads Peder af Århus til Århuskapitlet 1203
Dyngby Bjerager Hads Peder af Århus til Århuskapitlet 1203
Rude Saksild Hads Peder af Århus til Århuskapitlet 1203
Årslev Årslev Sønderhald Peder af Århus til Århuskapitlet 1203
Tilst Tilst Hasle Peder af Århus testamenter 2 tre fjerdedele bol, Århuskapitlet 1203
Strellev Strellev Nørre Horne Peder af Århus til Århuskapitlet 1203
Ølgod Ølgod Øster Horne Peder af Århus til Århuskapitlet 1203
Seldrup Beder Ning Peder af Århus til Århuskapitlet 1203
Ramten Ørum Djurs Nørre Peder af Århus til Århuskapitlet 1203
Drammelstrup Tirstrup Djurs Sønder Peder af Århus til Århuskapitlet 1203
Helgenæs Helgenæs Mols Peder af Århus til Århuskapitlet 1203
Tulstrup Tulstrup Ning Peder af Århus til Århuskapitlet 1203
Agri Agri Mols Peder af Århus til Århuskapitlet 1203
Bjødstrup Tved Mols Peder af Århus til Århuskapitlet 1203
Udby Udby Rougsø Peder af Århus til Århuskapitlet 1203
Gråske Tirstrup Djurs Sønder Peder af Århus til Århuskapitlet 1203

Se også

redigér
  1. ^ Den del af domkapitlets jordegods, der var udlagt til aflønningen af en Kannik.
  2. ^ Kornerups i 1871 restaurerede skjoldefrise i Sorø.
  3. ^ a b c Godser som kun kendes som Hvide-ejendom i sene overleveringer.

Eksterne henvisninger

redigér