Stor kobbersneppe

fugleart i sneppefamilien

Den store kobbersneppe (Limosa limosa) er en vadefugl på 40-44 cm. I Danmark er den store kobbersneppe en fåtallig ynglefugl. Størstedelen af den danske bestand findes i Tøndermarsken, på Tipperne ved Ringkøbing Fjord og i Vejlerne i Thy. Den yngler i øvrigt spredt i resten af landet. Ynglebestanden er vurderet som sårbarden danske rødliste.[2]

Stor kobbersneppe
Bevaringsstatus

Ikke truet  (IUCN 3.1)[1]

Sårbar (DKRL)[2]
Videnskabelig klassifikation
Rige Animalia (Dyr)
Række Chordata (Chordater)
Klasse Aves (Fugle)
Orden Charadriiformes
(Mågevadefugle)
Familie Scolopacidae (Sneppefugle)
Slægt Limosa (Kobbersnepper)
Art limosa
Underart

*L. l. limosa Linnaeus, 1758

 • L. l. islandica Brehm, 1831
 • L. l. melanuroides Gould, 1846
Videnskabeligt artsnavn
Limosa limosa
(Linnaeus, 1758)
Kort
Udbredelse af L. limosa      Yngleområde     findes     vinterkvarter
Udbredelse af L. limosa      Yngleområde     findes     vinterkvarter
Synonymer
 • Scolopax aegocephala Linnaeus, 1758
 • Scolopax limosa Linnaeus, 1758
Hjælp til læsning af taksobokse

Den store kobbersneppe opholder sig i Danmark fra marts/april til juli/august. Den yngler på store enge, hvor den bygger reden i højt græs. I begyndelsen af maj lægger den 4 store, olivengrønne eller brunlige æg med sorte pletter. Dens primære føde består af insekter, larver, orme og krebsdyr. Dens vinterkvarter er fortrinsvis Vestafrika syd for Sahara.

Kilder og henvisninger redigér

 1. ^ Limosa limosa, rødlistestatus og globalt udredelseskort på iucnredlist.org hentet 21. januar 2021
 2. ^ a b Stor kobbersneppe Den danske rødliste, bios.au.dk hentet 21. januar 2021
 • Naturbasen - Billeder og udbredelse i Danmark af Stor kobbersneppe
 • Klaus Malling Olsen, Danmarks fugle – en oversigt, Dansk Ornitologisk Forening 1992, ISBN 87-87604-98-1.
 • Hvass, Hans, Danmarks Dyreverden, 2. udgave, Rosenkilde og Bagger 1978. ISBN 87-423-0076-2.
 •  
  Limosa limosa