Sygehusapoteket Holbæk

Sygehusapoteket Holbæk (tidligere Sygehusapoteket Vestsjællands Amt) er et af de tre sygehusapoteker i Region Sjælland og er offentligt ejet af regionen. Sygehusapoteket er en sygehusafdeling beliggende på Holbæk Sygehus. Under hospitalsapoteket hører en sygehusapoteksfilial (Sygehusapoteksfilialen Slagelse), som er beliggende på Slagelse Sygehus.

Hospitalsapoteket i Holbæk ledes overordnet af en sygehusapoteker og til dagligt af en ledende farmakonom. Sygehusapoteksfilialen i Slagelse ledes af en sygehusapoteksfilialleder.

Sygehusapoteket er delt op i 4 afdelinger, der hver styres af en afdelingsfarmakonom eller afdelingsfarmaceut. Sygehusapoteket udfører klinisk farmaci, rationel farmakoterapi, lægemiddelfremstilling, medicinservice og vejleder læger og sygeplejepersonale i forbindelse med ordination og administration af lægemidler til sygehusenes patienter.

Hospitalsapoteket (inkl. filialen) beskæftiger tilsammen 39 medarbejdere, som er farmakonomer, farmaceuter, defektricer, apoteksmedhjælpere, laboranter, apoteksportører og hospitalsmedhjælpere.

Derudover har sygehusapoteket løbende farmaceut- og farmakonomstuderendepraktik- og studieophold.

Eksterne kilder, links og henvisningerRediger


 Denne artikel kan blive bedre, hvis der indsættes geografiske koordinater
Denne artikel omhandler et emne, som har en geografisk lokation. Du kan hjælpe ved at indsætte koordinater i wikidata.