Apotekspersonale (herunder sygehusapotekspersonale, undertiden kaldet hospitalsapotekspersonale) dækker over de forskellige faguddannede og faglærte grupper, der er beskæftiget på et apotek eller sygehusapotek. Der skelnes mellem farmaceutisk apotekspersonale (med videregående uddannelser) og teknisk apotekspersonale (med erhvervsuddannelser eller mesterlære):

 • Det tekniske personale er – sammen med diverse ufaglærte servicemedarbejdere – beskæftiget med (sygehus)apotekets mange praktiske og tekniske opgaver, som f.eks. logistik og varestyring, herunder varebestilling, varemodtagelse, vareetikettering, varepåpladssætning og vareretursending; recepttaksering/-ekspedition og fremfindelse af receptens ordinerede lægemidler; besvarelse af telefoniske, elektroniske og skriftlige henvendelser fra kunder, patienter, sundhedsprofessionelle m.fl.; vareudbringning (chauffør- og cykelbudkørsel); laboratoriemæssige produktionsopgaver; udstillings- og dekorationsopsætning; rengøring, sorterting, oprydning m.m.; kasseoptælling og bogholderi; ekspedition af håndkøbskasser/kvikkasser (salg af ikkeinformationspligtige apoteksvarer – dvs. alle andre varer end lægemidler); vejledning og praktisk oplæring af tekniske elever/lærlinge (f.eks. apoteksassistent- og apoteksteknikerelever/-lærlinge) i praktik/lære på apoteker og sygehusapoteker.


Norden redigér

 
Æskulapstaven

Danmark (inkl. Færøerne og Grønland) redigér

Det farmaceutiske apoteksuddannede personale:
 • Farmaceut (cand.pharm.) – 5-årig videregående uddannelse
 • Farmakonom (lægemiddelkyndig) – 3-årig videregående uddannelse
 • Apoteksmedhjælper (exam.pharm.) – 3-årig videregående uddannelse
Det tekniske apoteksudlærte personale:


Finland (inkl. Åland) redigér

Det farmaceutiske apoteksuddannede personale:
Det tekniske apoteksudlærte personale:


Island redigér

Det farmaceutiske apoteksuddannede personale:
Det tekniske apoteksudlærte personale:
 • Apotekstekniker3-årig erhvervsuddannelse
 • Lægemiddelarbejder – 1½-årig erhvervsuddannelse


Norge redigér

Det farmaceutiske apoteksuddannede personale:
Det tekniske apoteksudlærte personale:


Sverige redigér

Det farmaceutiske apoteksuddannede personale:
Det tekniske apoteksudlærte personale:


Øvrige lande redigér

Nederland redigér

Det farmaceutiske apoteksuddannede personale:
Det tekniske apoteksudlærte personale:


Storbritannien redigér

Det farmaceutiske apoteksuddannede personale:
 • Farmaceut (engelsk: pharmacist, Master of Science in Pharmacy; dansk: farmaceut, cand.pharm.) – 5-årig videregående uddannelse
Det tekniske apoteksudlærte personale:


Tyskland redigér

Det farmaceutiske apoteksuddannede personale:
Det tekniske apoteksudlærte personale:
 • Apoteksteknisk assistent (tysk: Pharmazeutisch-technischer Assistent, PTA) – 2½-årig erhvervsuddannelse
 • Apoteksbutikassistent (tysk: Pharmazeutisch-kaufmännischer Angestellter, PKA) – 3-årig erhvervsuddannelse
 • Apotekshjælper (tysk: Apothekenhelfer, Apothekenhelferin) – 3-årig erhvervsuddannelse
 • Apoteksfaglært arbejder (tysk: Apothekenfacharbeiter, Apothekenfacharbeiterin) – 3-årig erhvervsuddannelse
 • Farmaciassistent (tysk: Pharmazeutische Assistent) – 1-årig mesterlære


Eksterne kilder, links og henvisninger redigér