Talord

ordklasse med ord angiver antallet eller placering i orden

Numeralier, ental numerale (latin numerus 'tal') eller talord er en ordklasse, der betegner det nøjagtige antal (mængdetal eller kardinaltal) eller den nøjagtige placering i en række (ordinaltal eller ordenstal). F.eks. hhv. én, to, tre og første, anden, tredje.

Alt efter sproget kan numeralier opføre sig morfologisk og syntaktisk som substantiver eller som adjektiver. I det første tilfælde vil det ord, som numeralet kvalificerer, f.eks. stå i genitiv eller styres af en præposition. I det andet tilfælde er numeralet enten ubøjeligt eller bøjet i køn, tal og kasus som det ord, det lægger sig til (i det omfang det pågældende sprog har disse bøjninger).

De germanske sprog, hvortil dansk hører, har valgt den sidste strategi. På dansk og tysk er det kun det første talord, der bøjes, men på islandsk bøjes tillige tallene "to", "tre" og "fire" i køn, tal og kasus: tveir, tvær, tvö; þrír, þrjár, þrjú; fjórir, fjórar, fjögur. På græsk (både klassisk græsk og nygræsk) bliver de første fire talord ligeledes bøjet, mens det på latin kun er de første tre.

Danske talord deler den særhed med tysk, hollandsk og norsk rigsmål at tierne og enerne nævnes i omvendt orden, altså enogtyve frem for *tyve-en.

Talordet halvanden, 1.5, er afledet af grundtallet (anden) minus en halv. De tilsvarende talord halvtredje (2.5) og halvfjerde (3.5) bruges ikke i dag, men indgår implicit i det vigesimale system som beskrives nedenfor.

Talordene fra 50 til 90 er (i lighed med de franske talord for 80 og 90) baseret på et vigesimalt system, som ikke kendes fra de øvrige skandinaviske sprog. Det vil sige at tyve bruges som base - der er tale om en sneseberegning (en snes=20): tres (kort for tre-sinds-tyve, egl. 3 gange 20, idet ordet sind betyder gange), og halvtreds (kort for halvtredje-sinds-tyve, dvs. 2.5 gange 20), og tilsvarendede firs (kort for fire-sinds-tyve) og halvfjerds (for halvfjerde-sinds-tyve). Den lange form, som slutter på -indstyve, bruges nu kun sjældent i dagligsproget i kardinaltal, men anvendes stadig hyppigt i ordinaltal, sammenlign fx to-og-halvtreds og to-og-halvtredsindstyvende.

Latinske talordRediger

På latin forekommer talordene i flg. rækker.[1]

Arabertal Romertal Kardinaltal Ordinaltal Distributivtal Multiplikativtal
Mængdetal Ordenstal Fordelingstal Taladverbier
1 I unus, -a, -um (en) primus, -a, -um (første) singuli, -ae, -a (en hver) semel (en gang)
2 II duo, -ae, -o (to) secundus, -a, -um (anden) bini (to hver) bis (to gange)
3 III tres, tria (tre) tertius (tredje) terni, trini (tre hver) ter (tre gange)
4 IV quattuor (fire) quartus (fjerde) quaterni (fire hver) quater (fire gange)

etc.

ReferencerRediger

  1. ^ Povl Hyllested & Ulf Østergaard: Latinsk grammatik. Schultz, Kbh. 1966. §54.

Se ogsåRediger