Victor la Cour

dansk officer

Victor Dornonville de la Cour (født 15. januar 1843 i København, død 29. juni 1926) var en dansk officer, bror til Charles og Eugen la Cour.

Victor la Cour
Victor la Cour by Marius Christensen.jpg
Personlig information
Født 15. januar 1843 Rediger på Wikidata
Død 29. juni 1926 (83 år) Rediger på Wikidata
Far Niels la Cour Rediger på Wikidata
Søskende Charles la Cour,
Eugen la Cour Rediger på Wikidata
Uddannelse og virke
Beskæftigelse Officer Rediger på Wikidata
Information med symbolet Billede af blyant hentes fra Wikidata. Kildehenvisninger foreligger sammesteds.

Han var søn af officeren Niels la Cour og Emilie Antoinette Bruun, gik 1847-49 i pogeskole, 1850 i Friis' Realskole og 1851-58 i det von Westenske Institut. La Cour aflagde i oktober 1858 adgangseksamen til Landkadetakademiet og blev i 1860 sekondløjtnant ved 5. dragonregiment i Randers, med hvilket han deltog i 2. Slesvigske Krig i 1864. Han gennemgik 1863 et fire måneders kursus ved Det gymnastiske Institut i København og 1865-67 den militære manege. 1867 blev han premierløjtnant og tog dernæst på en seks ugers rejse til Paris. I årene 1867-75 stod han for gymnastikundervisningen i Randers Latinskole og blev kammerjunker 1869.

Victor la Cour blev så i 1875 overflyttet til 4. dragonregiment i Næstved og i 1877 beordret til tjeneste i Krigsministeriets 3. kontor. Han blev 1878 ritmester og ansattes som eskadronschef ved 4. dragonregiment i Næstved, men forblev indtil en tid til tjeneste i Krigsministeriet. 1882-83 var han forstander for rytteriets sekondløjtnants-, sergent- og korporalskole i Randers og blev februar 1883 Ridder af Dannebrog. I august-september samme år blev la Cour sendt til Frankrig som repræsentant for det danske rytteri ved kavaleri-manøvrerne under general Gaston de Galliffet ved Mourmélon le grand og Châlons-sur-Marne. Dette år blev han også under sit ophold i Frankrig ridder af Æreslegionen.

Efter hjemkomsten blev han optaget som medlem af en kommission for tilvejebringelsen af et udkast til et nyt skydereglement for rytteriet og blev i slutningen af oktober 1885 forsat til 5. dragonregiment i Randers for som ritmester til rådighed for regimentet atter at være forstander for rytteriets sekondløjtnants-, sergent- og korporalskole. På rejsen fra Næstved til Randers blev han imidlertid opholdt i København, fordi Krigsministeriet ønskede, at han indgik i det nyoprettede militære Gendarmerikorps. Han blev stillet til rådighed for korpsets chef, medvirkende ved dets organisation over hele landet i november-december samme år og forblev derefter tjenestegørende på korpsets kontor i København samt ledsagede chefen på hans inspiceringer.

Victor la Cour forfremmedes i oktober 1887 til oberstløjtnant i rytteriet og chef for det nævnte Gendarmerikorps og forblev i denne stilling ind til korpsets ophævelse i 1894. Han blev Dannebrogsmand 13. februar 1891. Foruden et par mindre rejser til Norge i somrene 1888 og 1893 foretog han i sommeren 1892 med understøttelse fra Krigsministeriet en 9 ugers rejse til Tyskland, Østrig og Schweiz for sin sundheds skyld. 5. april 1894 fik han afsked med ventepenge, men forestod ikke desto mindre i løbet af 1894 Gendarmerikorpsets afvikling og bistod i foråret 1895 Generalstaben ved organisationen af et feltgendarmeri, som skulle oprettes ved mobilisering. Han måtte i 1895 anlægge sag mod Finansministeriet for at få udbetalt de ventepenge, som han var lovet, men som var nægtet udbetalt i henhold til afstemning i Rigsdagen, og han vandt sagen.

Samme år blev han genudnævnt til oberstløjtnant i rytteriet med sin tidligere aldersorden og stillet til rådighed for 1. generalkommando i København. I vinteren 1895-96 var la Cour formand i en kommission, der skulle afgive betænkning om furagering for hærens heste, og den vedtagne indstilling blev taget til følge. 18. april 1896 blev han chef for 2. dragonregiment i Odense og blev 16. december samme år oberst. Han valgtes i 1897 til formand for Odense garnisons officersforening og samme år til formand for den da nyoprettede Fyens Væddeløbsforening. Han besøgte i september 1898 i spidsen for en deputation af 2. dragonregiments officerer efter indbydelse den svenske lejr på Ljungbyhede i Skåne. Samme år i december 1898 blev han derfor kommandør af den svenske Sværdordens 2. klasse, og den 15. februar 1899 blev han desuden Kommandør af Dannebrog af 2. grad. I sommeren dette år var han atter på en 6 ugers sundhedsrejse til Tyskland og Østrig med statslig understøttelse. Han førte i august 1899 rytterbrigade i nogle dages rytterøvelser med 2., 3. og 5. dragonregiment og deltog i kantonnementsøvelser 1900 i egenskab af kampdommer. 1901 modtog han den russiske St. Anna-ordens 2. klasse (kommandørkorset), blev i 1902 sat til rådighed for 1. generalkommando i København og modtog sin afsked i nåde med pension efter ansøgning og på grund af alder i marts 1903 og blev samtidig udnævnt til Kommandør af 1. grad af Dannebrog. Efter sin pensionering foretog han rejser til Tyskland sommeren 1906 og 1907.

Gift 24. juli 1870 i Randers med Agnes Louise Møller (7. november 1847 i Flensborg – 30. august 1888 i København), datter af toldkontrollør Svend Christian Møller og Nielsine Vestine Buch. Parret havde 4 børn.

KilderRediger

Eksterne henvisningerRediger