Wikipedia:Anmodning om ændring af brugernavn

Anmodning om
administratorassistance
Requests for administrator attention
Anmodning om botstatus
Bot approval requests
Anmodning om botassistance Anmodninger om
forbud
Anmodning om ændring af brugernavn
Rename requests
Ansøgning om
administratorstatus
Ansøgning om
bureaukratstatus
Ansøgning om
patruljantstatus

Genvej:
WP:RENAME

English: User account renames are no longer handled here, please go to the username changes page on Meta for more information.


Registrerede brugere af Wikipedia kan anmode om ændring af brugernavn, herefter benævnt omdøbning. Omdøbninger udføres enten af globale omdøbere eller af globale forvaltere (stewards), i overensstemmelse med reglerne for brugernavne, de globale regler for omdøbning, samt den udførende persons sunde fornuft.

Anmodninger om brugernavne, som er stødende, reklamerende, forstyrrende, vildledende eller forvirrende, accepteres ikke.

Læs hele denne vejledning grundigt, før du går videre med din anmodning.

Skal læses

 • Det nye brugernavn, du anmoder om, må ikke være i brug på nogen af Wikimedia Foundations wikier, for at undgå at skabe navnekonflikter. (Der er enkelte undtagelser, men de er normalt forbeholdt mangeårige brugere og beskrives ikke her.)
 • Vær opmærksom på, at hvis du anvender dit rigtige navn som brugernavn, kan du risikere at blive udsat for chikane.
 • Simple omdøbninger bliver normalt sat i gang i løbet af nogle få timer, hvis der ikke er tvivlsspørgsmål eller tekniske problemer.
 • Hvis det bagvedliggende køsystem har meget travlt eller du har mange brugerbidrag, kan der gå fra nogle timer til nogle dage før softwaren får flyttet alle brugerbidrag til det nye brugernavn.
 • Når en omdøbning gennemføres, flyttes alle dine bidrag, brugersider, indstillinger og overvågningsliste til det nye brugernavn.

Begrænsninger og restriktioner

 • Brugerkonti kan ikke sammenlægges eller slettes. De kan kun omdøbes.
 • Bidrag udført uden at være logget på wikien, kan ikke omregistreres til et brugernavn.
 • Brugernavne er underlagt forskellige tekniske begrænsninger, eksempelvis kan et navn ikke have et lille begyndelsesbogstav og nogle tegn er ikke tilladte.
 • Eksisterende signaturer og henvisninger til det gamle brugernavn på diskussionssider, påvirkes ikke af omdøbningen.
 • Af hensyn til transparens fremgår alle omdøbninger af den globale brugeromdøbningslog, mens de fleste omdøbninger udført før september 2014 fremgår af den lokale brugeromdøbningslog.
 • Overvej det nye brugernavn grundigt, før anmodningen afgives. Flere anmodninger inden for kortere tid, kan medføre en afvisning, da omdøbninger kræver en del ressourcer, både teknisk og blandt den frivillige arbejdskraft.

Alternativer til en omdøbning

 • Selv om dit brugernavn rent teknisk ikke kan have et lille begyndelsesbogstav, kan du prøve at indsætte {{DISPLAYTITLE:brugernavn}} på din brugerside (erstat "brugernavn" med den måde, dit brugernavn skal vises på), for alligevel at vise navnet med eksempelvis lille begyndelsesbogstav.
 • Hvis du blot ønsker at ændre dit "offentlige image" på diskussionssiderne, kan du i dine indstillinger ændre signaturen (se under overskriften "Signatur" på det første faneblad). Bemærk at denne metode ikke er et alternativ til en omdøbning, såfremt det ønskede brugernavn er i strid med reglerne for brugernavne.
 • Ønsker du at trække dig tilbage fra Wikipedia, så angiv på din brugerside, at du har trukket dig tilbage. Anmodninger om at få sin brugerkonto omdøbt til for eksempel TilbagetrukketBruger123 vil blive afslået. Respekterede brugeres ret til at forsvinde fuldstændig, er dog en undtagelse fra denne regel.
 • Har du kun foretaget ganske få redigeringer, opfordres du til at oprette en ny konto og glemme den gamle. Din overvågningsliste kan kopieres til det manuelt oprettede nye brugernavn (se vejledning på engelsk: Wikipedia:Copying watchlist to new username).

Andre overvejelser

 • Når omdøbningen har fundet sted, kan du undersøge om den gamle konto stadig findes. Hvis den ikke længere findes, skal du være opmærksom på, at en anden person kan oprette kontoen. For at forhindre eventuelt identitetstyveri, primært hvis det gamle brugernavn har været benyttet i lang tid før omdøbningen, kan du oprette den gamle konto igen og indsætte nogle passende omdirigeringer.
 • Du kan orientere andre om tidligere brugernavn(e), ved simpelthen at skrive brugernavn(ene) på den nye kontos brugerside.

Procedure

Der er overordnet to forskellige metoder, at iværksætte en omdøbning på. I begge tilfælde anbefales det, at anmodningen skrives på engelsk, da kun nogle få personer blandt dem, der udfører omdøbninger, forstår dansk.

 • Den anbefalede metode er at udfylde formularen på Special:GlobalRenameRequest. Det forudsætter at omdøbningen er simpel og det kræver en e-mailadresse. Hvis du ikke har en e-mailadresse eller anmodningen er kompleks, anvendes den alternative metode.
 • Til komplicerede omdøbninger, skal anmodningen oprettes direkte på Meta-projektet, som er beskrevet i det efterfølgende.

Omdøbning på Meta

Proceduren på Meta-projektet skal følges nøje, og bemærk at deres vejledning er på engelsk. Proceduren er også beskrevet (på engelsk) direkte i Meta-projektet; hvis der er afvigelser i forhold til beskrivelsen herunder, er det metoden på Meta-projekt, som er gældende.

Begynd med at undersøge, om det ønskede brugernavn er ledigt. Det gøres ved at slå brugernavnet op via CentralAuth, hvor du skriver det ønskede navn og klikker på knappen. Hvis svaret er "Der er ingen global konto hørende til <indtastet brugernavn>" (eller "There is no global account for <indtastet brugernavn>" eller på andre sprog), er kontoen ledig.

Herunder vises et eksempel på en anmodning til indsættelse på Meta-projektets omdøbningssside. Eksemplet forudsætter, at din anmodning gælder en konto, som er global (dvs. du kan logge på alle wikier), at du anmoder om et nyt brugernavn, som er ledigt (jf. kontrol via CentralAuth), samt at du er indlogget på Meta, når anmodningen oprettes.

=== MitGamleBrugernavn@global ===
{{SRUC
 |status    = <!--don't change this line-->
 |domain    = global
 |Oldname   = MitGamleBrugernavn
 |Newname   = MitNyeBrugernavn
 |reason    = Min begrundelse. ~~~~
}}

I eksemplet skal du gøre følgende:

 • Udskift "MitGamleBrugernavn" to gange med dit eksisterende brugernavn.
 • Udskift "MitNyeBrugernavn" en gang med det nye brugernavn, du ønsker, og som du ved er ledigt jf. ovenstående.
 • Ved "reason" erstattes teksten "Min begrundelse." med en kortfattet begrundelse for omdøbningen.
 • Log på Meta-projektet og indsæt det tilrettede eksempel på omdøbningsssiden, nederst i afsnittet "Requests". Pas på ikke at komme til at ændre på andres anmodninger eller andet indhold på siden.

Yderligere omdøbningsmuligheder

 • For yderligere omdøbningsmuligheder, herunder overtagelse af en andens brugernavn ("SUL"), henvises til vejledningen på Meta-projektets omdøbningssside.

Noter

 • For at undgå at flere ens brugernavne får forskellige ejere på tværs af Wikimedia Foundations wikier, er der pr. 15. september 2014 indført nye regler gældende alle wikier og brugere.
 • Wikimedia Foundation har gennemført en ændring af alle sammenfaldende brugernavne på tværs af deres wikier. Dem, der "tabte" deres brugernavn (fordi en anden havde større aktivitet), blev omdøbt til "<oprindeligt brugernavn" med eksempelvis tilføjelsen "~dawiki", hvis deres hjemmewiki er den dansksprogede Wikipedia. Gennem den simple omdøbningsmetode nævnt herover, kan man anmode om en omdøbning til et mere passende navn, som skal være ledigt, dvs. man kan ikke få sit oprindelige brugernavn tilbage.

Arkiver

Omdøbninger udført før processen blev ændret, er arkivet på undersider: