Wikipedia:Brugerkonti og -navne

Denne side betragtes som en norm på Wikipedia – den illustrerer standardopførsel, som mange bidragsydere anser for korrekt og benytter sig af. Selvom det kan være anbefalelsesværdigt at følge den, så er det ikke en politik. Du skal derfor være velkommen til at rette sidens indhold, men det foretrækkes, at du konsulterer sidens diskussion inden større ændringer.

Disse retningslinjer omhandler brugerkonti og -navne på Wikipedia.

Der er nogle overordnede retningslinjer: På wikipedia må man ikke have et uacceptabelt brugernavn, en brugerkonto må kun bruges af en person og et brugernavn må ikke ligne et virksomhedsnavn.

Retningslinjer redigér

 • En brugerkonto med et uacceptabelt navn vil blive blokeret på ubestemt tid af administratorer. Dette uddybes i næste afsnit.
 • En brugerkonto må kun bruges af én person, hvorfor konti, der må formodes at være delte med flere brugere, kan blokeres af en administrator på ubestemt tid.
 • Hver person på Wikipedia har ret til én og kun én brugerkonto. Hvis en person opretter flere brugerkonti, forbeholder Wikipedias administratorer sig ret til at blokere alle relevante konti. Mere info: Wikipedia:Sokkedukker.
 • Et brugernavn må ikke være enslydende med navnet for en virksomhed eller organisation. Dette er uddybet længere nede.

Uacceptable brugernavne redigér

Da Wikipedia skal være et godt og sundt samarbejde, er der visse brugernavne, der er forbudt. Nogle fordi de giver anledning til at mistænke at vedkommende kun vil begå hærværk, andre fordi de kan være nedsættende overfor en eller flere persongrupper eller generelt er af forstyrrende eller angribende karakter

Brugernavne må derfor ikke indeholde vulgære udtryk, skældsord eller andre helt utilstedelige udtryk og vendinger. Dette kan være navne som "HaderUdlændinge123", "FuckHomoer" eller lignende.

Det er administratorerne, der vurderer om et brugernavn overtræder retningslinjerne om uacceptable brugernavne og ved brud på disse blokerer pågældende brugerkonto på ubestemt tid. Har man oprettet et brugernavn i god tro, som af administratorerne er vurderet uacceptabelt, er man velkommen til at oprette en ny brugerkonto med et andet navn.

Vildledende brugernavne redigér

Følgende typer brugernavn er ikke tilladt, fordi de kan være vildledende på en måde, der forstyrrer projektet:

 • Brugernavne, der udgiver sig for at være andre menneskers rigtige navne eller brugerkonti.
 • Brugernavne, der giver indtryk af, at kontoen har tilladelser, som den ikke har; f.eks. ved at indeholde udtrykkene "administrator", "bureaukrat", "steward", "checkuser", "oversight" eller lignende udtryk, såsom "admin", "sysop" eller "moderator".
 • Brugernavne, der ligner IP-adresser (da disse forventes at betegne ikke-indloggede brugere), tidsstempler eller andre navne, som kan være forvirrende inden for Wikipedia-signaturformatet.

Virksomheder og organisationer redigér

En del virksomheder og organisationer opretter en konto, som kan bruges af flere af deres medarbejdere. Sådanne konti er problematiske på en række punkter:

 • Wikipedias øvrige brugere kan ikke gå ud fra, at de over tid kommunikerer med samme person.
 • Virksomheden eller organisationen vil som bruger oftest kun interessere sig for artikler om dem selv.
 • Centrale diskussioner om artikelindhold foregår i virksomheden og ikke på Wikipedias diskussionsider.
 • En (eks-)medarbejder, der kender virksomhedens eller organisationens adgangskode, kan benytte adgangen til at skrive negativt om virksomheden eller organisationen.

Modsat er der en række fordele ved at hver brugerkonto tilhører én person:

 • Diskussionen forløber mere naturligt, da det altid er den samme person fra virksomheden eller organisationen, som svarer under det pågældende brugernavn.
 • Ansvaret for eventuelt hærværk er direkte henførbart til brugerkontoen.
 • Rettigheder til billeder og tekst er veldefinerede.
 • Man slipper for at dele adgangskode.

Vær endvidere opmærksom på problematikken vedrørende promovering og betalte redigeringer.

Hvis du allerede har oprettet en konto med din arbejdsplads' navn redigér

Hvis du allerede har oprettet en konto med din arbejdsplads' navn, selv om du er den eneste, der har adgang til den, kan du anmode om et nyt brugernavn. Hvis du endnu ikke har foretaget nogen redigeringer, er det lettere at oprette en ny konto under dit eget navn, og blot holde op med at bruge den oprindelige konto. Vær endvidere opmærksom på problematikken vedrørende promovering og betalte redigeringer.

Promovering og betalte redigeringer redigér

Bemærk at promoverende redigeringer ikke er tilladt, uanset brugernavnet. Desuden skal man jævnfør Wikipedias brugsbetingelser altid oplyse sit tilhørsforhold, hvis man bliver betalt/aflønnet for at repræsentere en virksomhed eller organisation; læs mere i det engelsksprogede OSS. Derfor skal alle brugere være varsomme med, at redigere artikler om virksomheder, organisationer, produkter og andet, som de er tæt forbundet med, da man risikerer at havne i en interessekonflikt.

Se også redigér