Avedøre Holme

industriområde i Hvidovre

Avedøre Holme er et industriområde i bydelen Avedøre i Hvidovre Kommune i København. Området blev kunstigt inddæmmet i 1960'erne og afgrænses mod nord af Amagermotorvejen og mod syd af Køge Bugt.

Kontorhuset CPH Business Park, også kendt som Center Syd, på Avedøre Holme.

Området er på 450 hektar med 275 hektar erhvervsareal og huser ca. 375 virksomheder med ca. 9.000 arbejdspladser. Blandt de mere markante bygninger er kraftvarmeværket Avedøreværket, fjernvarmecentralen med en skorsten dekoreret af billedkunstneren Johnny Oehlenschlæger og det 330 meter lange kontorhus CPH Business Park, også kendt som Center Syd. Derudover er der blandt andet grusgrav, spildevandscenter og garageanlæg for busser.[1]

Der findes desuden en stor mængde vindmøller som er opført i forbindelse med flere forskellige vindenergiprojekter.

Historie

redigér
 
Avedøreværket.

I begyndelsen af 1900-tallet var det nuværende Avedøre Holme kun nogle småøer mellem Kalveboderne og Brøndby Strand. Der var dog et frodigt plante- og dyreliv med græsende køer om sommeren. I 1920'erne anlagdes en dæmning, hvorefter der kom nogle enkelte sommerhuse. Området blev imidlertid først for alvor interessant efter 2. verdenskrig, hvor der var mangel på industrigrunde i København. Avedøre Holme lå godt i forhold til byen og det planlagte motorvejsnet, hvilket førte til ideen om at inddæmme og udnytte området.[2] I 1953/1954 var det desuden tanken, at der skulle være en havn samt en S-bane og en godsbane i tilslutning til Køge Bugt-banen, der var under projektering på det tidspunkt. I praksis blev hverken havnen eller banerne til Avedøre Holme dog til noget.[3]

I 1956 søgte Dansk Arbejde om tilladelse til at inddæmme området, hvilket de fik i 1961. Arbejdet med inddæmningen gik i gang i 1964, og to år efter kunne den første virksomhed flytte ind i det nye industrikvarter. Området var fuldstændig planlagt med brede, retvinklede veje og store grunde, der var tiltænkt fabrikker. I praksis blev det dog især transport- og lagervirksomheder, der kom til at bo i det meget ensartede elementbyggeri, der skød op i området i 1970'erne. Samme årtis økonomiske krise betød desuden en opbremsning i udviklingen, og blandt andet kontorhuset Center Syd fra 1982 kom til at stå delvist tomt. Avedøre Holme blev dog alligevel udvidet med yderligere inddæmning mod syd, hvor kommunen anlagde Avedøreværket, et affaldsdepot og et rensningsanlæg.[2]

Fremme i nutiden er Avedøre Holme fremdeles et industrikvarter, der stadig bærer præg af 1960'ernes idealer om planlægning. Tingene er organiserede, men det meste af byggeriet er anonymt, og ofte vidner kun skilte om ejerne. Fabriksområde blev stedet aldrig for alvor, for meget af produktionen flyttede ud af landet. Men andre virksomheder rykkede ind og sørger stadig for liv i området, i det mindste i arbejdstiden.[2] Nogle af virksomhedernes græsplæner er omlagt til øget biodiversitet.[4]

Afslutningsvis er det værd at bemærke systemet af diger, dæmninger og pumpeanlæg. Udover at give området en grøn afgrænsning er de også en forudsætning for dets eksistens. Da de blev etableret i 1960'erne vidnede de om tidens tro på teknologiens ufejlbarlighed, men hvis pumpesystemet svigter i længere tid, vil alt undtagen Avedøreværket blive oversvømmet.[2]

Holmene

redigér
 
Den østlige halvdel af Avedøre Holme.

7. januar 2019 fremlagde Hvidovre Kommune og regeringen en plan for anlæggelse af ni kunstige øer ved navn Holmene umiddelbart syd for Avedøre Holme. I modsætning til tidligere er der nu stor efterspørgsel fra erhvervslivet efter adresser på Avedøre Holme, så der er grundlag for udvidelser. Med de ni holme bliver der skabt et nyt landområde på 3,1 mio m² - heraf bliver 2,4 mio. m² udlagt til erhverv mens 0,7m² udlægges til natur og rekreative formål. Erhvervsområdet får plads til ca. 380 virksomheder og op til 12.000 arbejdspladser. Naturområderne skal afgrænse samtlige holme, der samlet tilføjer 17 km ny kystlinje. Her vil der komme rekreative områder med løberuter, cykelstier og mulighed for vandsportsaktiviteter.[5][6] En af holmene er reserveret til et fremtidigt stort energiproducerende renseanlæg, der på sigt kan afløse rensningsanlægget Lynetten, Renseanlæg Damhusåen og Renseanlæg Avedøre. Ved bioforgasning af slam fra renseanlægget kan der produceres grøn energi i form af biogas.

Holmene skal anlægges ved hjælp af deponering af overskudsjord hvilket, sammen med grundsalg, forventes at indbringe 4,1 mia. kroner. Dette skal dække udgifterne til anlæggelse og byggemodning, som forventes at koste 3,2 mia. kr.[7] PensionDanmark er desuden interesserede i at bidrage med en del af startkapitalen i forventning om senere fortjeneste ved grundsalget.[8]

Ved præsentationen i 2019 forventedes det, at opfyldningen med jord kunne begynde i 2022, og at den første holm ville kunne stå klar seks år senere. Hele området forventedes at stå færdigt i 2040.[5] I oktober 2022 var man dog kun kommet til, at Hvidovre Kommune havde lavet rapporter for 12,5 mio. kr. om blandt andet miljø, økonomi, trafik og støj. En forventet projekteringslov lod derimod vente på sig.[9] De øvrige syv kommuner langs Køge Bugt har desuden protesteret mod projektet, som de ønsker stoppet. De frygter forurening og og forringelse af havmiljøet i Køge Bugt, ligesom der vil være gener i den lange anlægsperiode. Hos Hvidovre Kommune mener man imidlertid, at projektet vil fremme klima og havmiljø men tager dog forbehold for resultatet af en kommende VVM-redegørelse.[10]

Kilder og eksterne henvisninger

redigér
  1. ^ Avedøre Holme, Oplev Hvidovre. Arkiveret version fra 6. marts 2016.
  2. ^ a b c d Avedøre Holme Industrikvarter, Slots- og Kulturstyrelsen, 3. august 2022.
  3. ^ S-banen 1934-2009 af Morten Flindt Larsen og John Poulsen. Bane bøger, 2009. S. 161. ISBN 978-87-91434-20-4
  4. ^ "Vild natur på erhvervsområde skaber overvældende resultater - DI". www.danskindustri.dk. 22. september 2023.
  5. ^ a b Regeringen og Hvidovre Kommune lancerer et af Nordeuropas største, grønneste og mest innovative erhvervsområder Indenrigs- og Boligministeriet, 7. januar 2019.
  6. ^ Regeringsudspil: Gigantisk erhvervsområde skal bygges på ni nye øer ved København af Lise Pi Plambech og Ole Krohn. tv2.dk, 7. januar 2019.
  7. ^ "Nyt Erhvervsområde". Arkiveret fra originalen 6. maj 2019. Hentet 6. maj 2019.
  8. ^ Finansieringen af storstilet ø-projekt er ikke på plads: Det bliver dyrt af Signe Mai Vilsbøll. dr.dk, 7. januar 2019.
  9. ^ Kæmpe ø-byggeri i Køge Bugt har vakt opsigt - men er det nu gået helt i stå? af Anja Bencke. TV 2 Lorry, 6. oktober 2022.
  10. ^ Kommuner sætter alt ind for at knuse drøm om kunstige øer af Anja Bencke. TV2 Lorry, 23. december 2022.

55°36′35.82″N 12°27′53.14″Ø / 55.6099500°N 12.4647611°Ø / 55.6099500; 12.4647611