Brugerdiskussion:Sir48/Arkiv 6

Tilføj diskussion
Aktive diskussioner

Spørgsmål om "linkret"Rediger

Hej Sir48 - jeg har lagt mærke til at I er et par stykker der godt lide at rette links ala is (vand)is når eller hvis en artikel flyttes. Men hvorfor ikke lade sådanne links være? For i mine øjne er det kun et spørgsmål om tid, før nogen mener at Is (mad) skal være hovedbetydning eller den skal være flertydig igen - og så skal det hele rettes tilbage (eller linkesene forbliver forkerte for der er ingen (stort set) der retter noget når de har lavet den slags ændringer).
Mvh. --Christian75 27. jun 2010, 11:24 (CEST)

Hej Christian75, det er mig bekendt standard at rette wikilinks, som fører til en omdirigering (eller til en flertydig).
Jeg har iøvrigt lagt mærke til, at dine aktioner omkring flertydige links altid resulterer i, at du opretter links med kvalificerende parentes. Det var bl.a. tilfældet med is. Men standarden er, at hvis der er en hovedbetydning, så føres man direkte til den, og den henviser til andre betydninger med en passende {{harflertydig}}-skabelon.
Iøvrigt anser jeg din rettelse her for at være den omvendte verden. Is (flertydig) skal bevares, og den mystiske stavemåde IS skal omdirigere dertil.--Sir48 (Thyge) 27. jun 2010, 12:01 (CEST)
Hvis det er en standard er det ikke nedskrevet, og det er ikke en standard der bruges på fx enwiki (se fx w:wp:NOTBROKEN for deres argumenter). Udover det er en "standard" er der nogen begrundelse? Jeg synes jeg argumenterede for, hvorfor der ikke var nogen grund til at ændre disse links.
Mht. den flertydige artikel IS mener du så at IS skal være et redirect til is (flertydig) eller mener du at begge skal laves til flertydige artikler således at vi har to flertydige artikler, altså en for "is" og en for "IS"?
Mine rettelser af flertydige links resulterer i hvad der nu engang er i de flertydige artikler (jeg har dog rettet en del flertydige såldes at der ikke er kantede parenteser, fx Is (tilstandsform)fast form.) De ændringer af is jeg måtte have foretaget er lavet da is var en flertydig artikel og da var navnet på artiklen for is faste tilstandsform is (vand).
Noget andet der har undret mig, er hvem der kalder tilstandsformen "fast form" for en is?
Mvh -- Christian75 27. jun 2010, 12:32 (CEST)
Ekstra kommentar: Jeg vil lige tilføje at til sætningen "at du opretter links med kvalificerende parentes. Det var bl.a. tilfældet med is". Jeg har ikke oprettet et eneste link i den artikel, eller i is (flertydig) eller IS for den sags skyld. (men som sagt rettet et link med "kvalificerenede parentes" som du har oprettet), jeg har derimod flyttet de links der måtte være i "Is (flertydig)" til IS. Christian75 27. jun 2010, 20:16 (CEST)
Der er pt. ingen norm om håndtering af flertydige navne, men der står lidt i Wikipedia:Stilmanual og Wikipedia:Navngivning. Bla.a. at hvis der er flere stavemåder, der falder nært sammen, så oplistes de på samme side flertydig side. Altså både is, IS og I/S på samme side.
Noget der derimod ikke er omtalt er de tilfælde, hvor en betydning dominerer. Det oplagte, som Sir48 anfører, er at lade den dominerende betydning få navnet og så henvise de andre til en flertydig-side. Imidlertid støder det princip på det man lidt uhøfligt kunne kalde provinsionalisme, i det nogle mener, at de andre betydninger har lige så stor ret til navnet. Et klassisk eksempel er Rådhuspladsen, der er en flertydig-side her, fordi navnet bruges i en række byer. Problemet er bare, at når man søger på "Rådhuspladsen" på Google, er det ni ud af ti gange den i København, der dukker op blandt resultaterne. Endnu mere grotesk bliver det ved gader, hvor dem udenfor København ingen artikel har og i mange tilfælde næppe heller får det. Så er det man uundgåeligt må spørge: hvor meget hensyn skal man egentlig tage?
Links til sider: til daglig er det faktisk ret praktisk, at folk bliver ført det rette sted hen med det samme. Ellers kunne folk måske tro, at det forkerte navn er det rigtige, bare fordi det virker. Derudover kan det ske, at redirect-navnet skal bruges til en anden artikel, og så peger linket måske pludselig på noget forkert.
Flytning af artikler: som beskrevet i Hjælp:Flytning skal man være påpasselig med den slags, hvis navnet ikke er åbenlyst forkert. Der har været nogle gevaldige diskussioner om den slags og enkelte deciderede flyttekrige. Så nu er der nok næppe tvivl om, at ønsket hos de fleste er at der skal holdes igen med den slags. Selvfølgelig sker der så alligevel mere eller mindre motiverede flytninger, men store slagsmål a la Diskussion:Storbritannien er der forhåbentlig ingen, der har i sinde at genstarte. Så hellere lade tingene blive liggende hvor de er. Hvilket i øvrigt også gør det meget nemmere for alle andre at finde tingene.
Normer fra engelsk Wikipedia: den slags kan inspirere, men som udgangspunkt har de ikke større betydning eller gyldighed for os end de tilsvarende på f.eks. portugisisk og færøsk, dvs. slet ingen. Tværtimod er der faktisk eksempler, hvor de danske normer er kun er tillempede eller direkte modsiger de tilsvarende engelske. F.eks. bruger vi altid kvalificerende parentes, hvor de, i hvert fald ved lokaliteter, nogle gange benytter komma, f.eks. en:London, Ontario, hvor vi vil benytte London (Ontario). --Dannebrog Spy 27. jun 2010, 16:08 (CEST)
–Ang. hovedbetydning har der ikke været nogen diskussion mellem jeg og Sir48:
–Ang "Links til sider:" Vi har mange links der (korrekt) fører en fra et navn til et andet, og hvis det er forvirrende har vi et problem. Men jeg tror dog ikke det er et problem.
–Mht. "Derudover kan det ske, at redirect-navnet skal bruges til en anden artikel, og så peger linket måske pludselig på noget forkert." Så vil jeg mene det er omvendt, så peger linksene pludselig på noget rigtigt (og ikke noget forkert og skal ikke rettes) - og det er netop det jeg er fortaler for. Fx er Bas (stemme) et redirect til Basstemme, hvis der var en der rettede samtlige links til "Bas (stemme)" så de linkede direkte til "Basstemme", ville det for det første være forkert fordi det ikke er det samme jvf. Bas og for det andet ville det være en stor opgave senere at gennemgå og rette de 100 artikler der alle linker til Basstemme når "Bas (stemme)" bliver oprettet.
Men det er et sidespring: Det jeg skrev til Sir48 var. Hele forløbet, hvilket måske har gjort at du skriver meget bredt: Tidligere var "is" en flertydig artikel, som Sir48 flyttede til "is (flertydig)" og gjorde Is (vand) til hovedbetydningen. Jeg har efterfølgende sammenlagt is (flertydig) og IS (også flertydig) under navnet IS. Jeg ser Sir48 rette et link fra Is (vand) til Is: Og spørgsmålet er så, om der er nogen god begrundelse for dette. Mit modargument er, at da vi alligevel ikke kan være sikre på at alle mener at Is (vand) er hovedbetydningen (om "is (mad)" eller "is (vand)" er hovedbetydningen opfatter jeg ikke som oplagt) og på sigt bliver risikerer vi at enten is (mad) hovedbetydning igen eller "Is" en flertydig artikel igen. Og da skal Sir48 (eller en anden) til at rette alle de rettelser han måtte have foretaget tilbage til "is (vand)".
–Jeg henviser til enwiki, fordi de har tænkt over tingene (og i deres normer er der argumenter for hvorfor det er som det er og ikke bare at det er en standard), og enwiki er meget fleksible overfor gode ideer. Det undrer mig også at vi ikke bruger enten Nørrebro, København eller Nørrebro i København da det er sådan vi skriver det, men i stedet har vi valgt det mere kustige med en parentes. (hvilket er fint med mig).
–Mvh. -- Christian75 27. jun 2010, 20:16 (CEST)
Det bedste havde været, hvis vi (i lighed med papirbaserede værker) kunne have flere artikler med samme navn, men det tillader softwaren ikke. Parentes-løsningen har den fordel, at man i løbende tekst kan gøre brug af pipe-tricket. --Palnatoke 27. jun 2010, 20:26 (CEST)
hehe, en:wiki fleksible over for gode ideer - det mangler jeg meget at opleve :). Bortset fra det: Is (flertydig) skal ikke omdirigere til IS, derimod skal der være en omdirigering den modsatte vej.--Sir48 (Thyge) 27. jun 2010, 20:35 (CEST)
Alt er relativt - enwiki har da fx fået flaggedrev, vi har bare snakket (meget) om det - men du har måske noget andet i tankerne hvor enwiki ikke er fleksibel (ifht. dawiki). Men mht. IS/Is (flertydig) mangler der et argument, jeg vil mene at vi lige så godt kunne slette is (flertydig) da den er overflødig. --Christian75 27. jun 2010, 20:42 (CEST)
Is (flertydig) falder bedre i tråd med eksemplerne på WP:N end IS gør. --Palnatoke 27. jun 2010, 21:02 (CEST)
Først: Det bekymrer mig ikke væsentligt om artiklen hedder IS eller Is (flertydig) - men hvis dit argument skal holde, skal (stort set) samtlige flertydige artikler rykkes til navn (flertydig) og forskellen med eksempelt for København/Kjøbenhavn er i modsætning til IS, er Kjøbenhavn et redirect til hovedartiklen og ikke den flertydige artikel. Men egentlig så jeg hellere at nogen ville forholde sig til hvad jeg indledte med at skrive og har gentaget i det ovenstående ang. at ændre links til redirects. Mvh Christian75 27. jun 2010, 21:15 (CEST)
Når nogen afgør, at en given betydning er hovedbetydning, går jeg ud fra at de har tænkt det igennem og er nået frem til at den pågældende betydning ubestrideligt er hovedbetydning. Desværre er det ikke altid at Google og de allerede eksisterende wikilinks er til nogen hjælp i den proces. Og nej, argumentet holder, fordi flertydig-sider enten ligger under det navn, som er flertydigt eller under "navn (flertydig)". Jeg tvivler på at der er eksempler, hvor hovedbetydningen hedder 'abcde' og flertydig-siden 'ABCDE' - det giver bare ikke mening. --Palnatoke 27. jun 2010, 21:32 (CEST)

(redigeringskonflikt)

Links til rigtigt eller forkert: hvis en redirect erstattes af en artikel, er det ikke altid ensbetydende med, at det stadig passer i forhold til de artikler, der linker til navnet. For der kan jo netop være flertydige navne. F.eks. kunne man som et fiktivt eksempel forestille sig, at Nykøbing var oprettet som en redirect til Nykøbing Falster. Praktisk i forhold til artiklen om øen Falster men ikke når redirecten erstattes af en flertydig-side, for så linkes der pludselig til noget ganske andet end oprindelig tænkt.
Parentes kontra komma: tja, det er ikke altid logisk, men det er unægteligt praktisk, at man bruger det samme system til alle typer ting. Vi har i forvejen flere områder, hvor det er nødvendigt med særlige betegnelser, og endnu flere særheder vil ikke nødvendigvis gøre det lettere at have med at gøre.
Is: det er noget udenfor mine fagområder, men som lægmand vil jeg mene, at de forskellige brug af navnet nogenlunde opvejer hinanden. Så jeg vil foreslå, at flertydig-siden placeres under is (med lille), og så må de enkelte artikler så placeres under is (vand), is (mad) og hvad der nu ellers må være aktuelt. IS må så redirecte til is, mens is (flertydig) så også i mine øjne må betragtes som overflødig. Angivelsen (flertydig) er nemlig kun nødvendig, hvor flertydig-siden skal skelnes fra en artikel med navnet uden uddybende parentes.
Men ellers alt i alt et godt eksempel på at flytninger bør foretages før de flyttes. Og at vi vist trænger til en norm om håndtering af flertydige navne - hvis vi altså kan blive enige om hvordan det skal håndteres... --Dannebrog Spy 27. jun 2010, 21:36 (CEST)
Jeg kan tilføje at hvis man på enwiki vil vise at det ikke er fejl at man linker til den flertydige artikel, så linker man til fx Allerød (flertydig) i stedet for at linke til Allerød (på den måde kan robotter og mennesker nemt se at linket til den flertydige ikke er en fejl (hvilket ikke altid er trivielt) - dette finder jeg utrolig smart (og endnu et eksempel på praktisk brug af redirects)). Mvh. Christian75 27. jun 2010, 22:12 (CEST)


(redigeringskonflikt svar til Palnatoke højere oppe)

Artiklen IS indeholder også flertydige for I-S, I/S udover for is (og kunne potentielt også indeholde for IS hvis nogen skrev dem ind fra fx enwiki eller dewiki). Mht. eksempler skal der jo nok være nogen, før var is og IS to forskellige flertydige artikler og det gav da god mening, det eneste jeg har gjort er at sammenskrive de to artikler.
Og vil du mene at betydningen af "is (vand)" ubestrideligt er hovedbetydning? Jeg vil mene, og specielt her om sommeren, at is (mad) altså fx desert is ligeså godt kunne være hovedbetdydning, fremfor is (vand), derudover er der endnu en fordel ved ikke at rette is (vand) til is at det gør det nemmere at rette de fejllinks der utvilvsomt kommer til siden Is (når der menes is (mad)), idet man kan udelukke samtlige der linker til Is via Is (vand) i listen "hvad henviser hertil" (i øvrigt via denne metode jeg rettede de forkerte links der var efter at Sir48 lavede ny hovedbetydning - muligvis nogen tilbage[1]). -- Christian75 27. jun 2010, 22:05 (CEST)
Jeg er tøvende overfor at udnævne hovedbetydninger - og ja, det betyder flere artikelnavne med parenteser og færre med (flertydig). Ofte vil jeg medgive at en oprindelig betydning bør være hovedbetydning, selv hvis en afledt betydning siden er blevet mere dominerende, men det er jo nok min bias. --Palnatoke 27. jun 2010, 22:20 (CEST)
Man kan virkelig diskutere meget, blandt andet om vands tilstandsform er hovedbetydningen af is. Det finder jeg dog er tidsspilde, da fastlæggelse af hovedbetydninger for "neutrale" emner er temmelig ligegyldig, og det bør iøvrigt foregå andetsteds. Jeg vil gerne afslutte diskussionen her med at tilkendegive, at jeg finder det rimeligt, at artiklen "is" handler om det naturlige stof. Kommer man dertil og vil læse om noget andet, så er der henvisning til andre artikler om "is". Det har den fordel, at en betydelig del af læserne ikke skal via en flertydig side, og at de, som ønsker at læse om vanilleis, ikke får flere opslag af den grund, fordi de derfra kan henvises til is (mad) eller til is (flertydig), hvis det heller ikke rammer deres ønske. Hvis nogen er af den opfattelse, at kunstig is i stedet er hovedbetydningen, så er løsningen den samme: Man bør komme direkte til den artikel og i givet fald ledes videre derfra. Endelig vil jeg fastholde, at omdirigeringen fra is (flertydig) til IS er et misfoster. --Sir48 (Thyge) 27. jun 2010, 23:25 (CEST)
Det ærgrer mig at diskussionen hele tiden drejer tilbage til at handle om hovedbetydningen af is (det har ikke været min hensigt og jeg har ingen speciel interesse omkring hovedbetydning eller ej). Det jeg begyndte med var og som stort set er blevet ignoreret i denne tråd er hvorfor ændre links til redirect hvis de er gavnlige. og derudover undrer jeg mig stadig: "Noget andet der har undret mig, er hvem der kalder tilstandsformen "fast form" for en is?" jeg har for et par dage siden sat kilde mangler på is (vand) - jeg udelukker ikke at noget kaldes en is af ikke-kemikere. Mvh Christian75 27. jun 2010, 23:43 (CEST)
Jeg ved ikke hvem der gør det, men det gøres åbenbart ifølge Ordbog over det danske sprog, så jeg undlod at slette det fra artiklen. --Sir48 (Thyge) 27. jun 2010, 23:55 (CEST)
Christian75: årsagerne til at ændre redirects til direkte links kan sådan set koges ned til tre: 1) Eftersom målet ligger under et andet navn, kan man lige så godt lede folk hen til det med det samme. Det andet er alt andet lige en unødig omvej. 2) Mindre kyndige internetbrugere (og dem er der altså en del af) kan blive forvirrede af redirects, når de tror de kommer et sted hen og så tilsyneladende havner et andet. 3) Redirects kan risikere at blive erstattet af artikler, der ikke nødvendigvis har noget med sagen at gøre.
Selvfølgelig er der så risikoen for flytninger, hvor relevante links ikke bliver rettet efterfølgende. Men her er det mit indtryk, at den generelle holdning er, at man bør være tilbageholdende med flytninger i det hele taget (der har været nogle store og hede diskussioner, der ikke ønskes gentaget), hvorfor problemet ikke er så stort. Og er det nødvendigt at flytte, vil de fleste nok sætte pris på, at det bliver til et navn, der enten er blivende eller i det mindste kan holde i længere tid, dvs. mindst 3-4 år og gerne mere. Og sandt at sige er udskiftningen i brugerskaren ikke så stor, at man kan vente afgørende holdningsændringer inden for kortere tid. Så selv om ændrede links og flytninger ikke er nogen fremtidssikring for al evighed, så tilstræbes dog at de kan holde inden for den overskuelige fremtid. Man river jo heller ikke et nyt hus ned to måneder efter det er opført (med mindre det da er ulovligt opført). --Dannebrog Spy 28. jun 2010, 00:28 (CEST)
Da vi nok ikke kommer så meget længere her har jeg kun et opklarende spørgsmål tilbage og det er mht. punkt 1: (se evt bas): Vil du mene at artikler hvor der linkes til Bas (stemme) som er et redirrect til Basstemme skal ændres? (omvendt kunne Bas (stemme) også slettes hvilket forhåbentlig vil være den praktiske konsekvens - vi har mange redirrects af denne type.).Christian75 28. jun 2010, 00:39 (CEST)
Det er et godt eksempel på hvad der sker, når navnet på en redirect også kan bruges om noget andet, end der redirectes til. Men umiddelbart betragtet vil jeg støtte, at link til redirect erstattes af direkte link, der hvor det vitterligt er Basstemme, der menes. Problemet er bare, at Bas (stemme) som link er ret brugt og nok vil blive ved med det, fordi en forveksling mellem de to begreber er så oplagt. Så her vil det ønskværdige være, at der oprettes en artikel om bas i betydningen mandsstemme, og at en af de to begreber placeres under et andet navn. Men det er en lægmands opfattelse baseret på logiske principper. Jeg har ingen anelse om hvad fagfolk kalder tingene, eller hvad de relevante brugere synes. --Dannebrog Spy 28. jun 2010, 14:25 (CEST)
Jeg har ændret den tydeligt forkert omdirigering af bas (stemme) til en omdirigering til bas (sangstemme). Det burde gøre det tydligere, hvad der er tale om. --Sir48 (Thyge) 28. jun 2010, 15:07 (CEST)

HyvensRediger

Såg precis din översättning av Mary Rose. Det är fantastiskt trevligt att se en komplett översättning av en artikel som jag arbetat på i mer än ett halvår. Extra kul att det också är ett nordiskt språk! Om du har frågor om svår terminologi eller om du tycker något är oklart, lämna gärna ett meddelande på på min svenska eller engelska användarsida så kanske jag kan hjälpa till.

vänligaste hälsningar,
Peter Isotalo 9. jul 2010, 21:26 (CEST)

Jag la förresten till mina rätt nyskrivna artiklar om KronanWikipedia:Efterspurgte oversættelser om du känner för att skriva lite mer om kända sjunkna krigsskepp.
Peter Isotalo 9. jul 2010, 21:45 (CEST)

Du skulle nødigt snakkeRediger

 
Undskyld

Du er ikke bleg for at kritisere mine rettelser af forsideskabeloner, når det går galt. Nu vil jeg benytte lejligheden til at give igen: Rettelse af en skabelons paramtere får indflydelse på alle de artikler, hvor skabelonen anvendes. Her bliver den hidtidigt anvendte parameter ugyldig, hvilket returnerer en fejl i alle artiklerne.

Fy, fy, skamme! --|EPO| COM: 1. aug 2010, 00:23 (CEST)

Så får jeg ikke skovlen under dig alligevel. Jeg må vel hellere bede om tilgivelse.. --|EPO| COM: 1. aug 2010, 18:37 (CEST)
Det er da ok - jeg har selv taget fejl engang. Det var vist i 1986, hvor jeg troede, at jeg huskede noget forkert, men det viste sig, at det gjorde jeg ikke :-). --Sir48 (Thyge) 1. aug 2010, 18:40 (CEST)

BeatsteaksRediger

Hej Sir48.

Bandets historie baseret på deres DVD "B-Seite". DVD'en kan ikke ses på nettet - man kan heller ikke læse hele dens indhold på nettet. Informationerne er korrekte - jeg følger bandet siden 2002.

Når man vinder flere gange over Rammstein i Tyskland og bliver "Best German Act" og 2 gange "Best German Live Act", så er man sjovt nok Tysklands største rock-act, eller hvad synes du?

Mvh bIFF

Hvis de er blever Best German Act og Best German Live Act, så skriv det i stedet. Det vil nemlig være fakta, som sikkert kan dokumenteres med en kilde. Det andet er en personlig vurdering, som vi ikke må skrive. Mvh --Sir48 (Thyge) 23. aug 2010, 11:01 (CEST)

Om Berlin og sportrafikRediger

Hej Sir48. Først må Du undskulde mine ev. stavfejl. Min far er dansk og min mor er svensk. Jeg taler både sprog, men har ikke fået lære mig til at stave dansk i skolen. Jeg har kun ét lille spørsmål. Jeg syntes at det trænger til et kort om hele Berlins sportrafik, og da jeg fand lænken syntes jeg at den kunde være godt for læsere at kunne se (hvis de vil). S-Bahn, U-Bahn og de forskællige Regionalbahn plus de tre zoner der findes indenfor Berlins lokaltrafikområde - A (indenfor og indklusive Ringbahn) , B (resten af by og delstaten) og C (Umland Berlin). Jeg har besæget Berlin flera ganger i de sisdte år, og kender lokaltrafiken rimeligt godt. Der er kun billetzone A,B og C , og en billet er gyldig på alle tog, undagen fjerntog , d.v.s. S-Bahn, U-Bahn og to forskællige slags Regionalbahn, ekpress og "standard" (og soprvejer og busser) - ikke stor forskæl fra Københavns S-tog, Metro, Regionaltog/Øresundstog og Lokalbanerne (og de forskællige bustyper), dog har HT-området langt flere zoner.

Jeg accepterer selfølgelig fjerningen af lænken, men skal jeg forstå det sådan at eksterne lænker ikke må bruges i tekst ? - eller var fejlet at kortet viser zone C, udenfor by- og delstatsgrænsen ? Jeg har skrivit lidt på dansk Wikipedia før (kun meget korte tillæg eller så har jeg fået hjælp med stavning), men jeg er ikke medlem. Heller ikke i Sverige. (Hved ikke hvor jeg skal stille dette spørsmål, jeg kan ikke hvede hvis Du ser på diskussion ang. Berlin.)

Med venlig hilsen Johnny Eriksson, Skåne (Østdanmark)

Hej Johnny Eriksson, jeg går ud fra, at der er tale om dette link. Det står i sektionen "eksterne henvisninger", hvor det hører hjemme. Vi sætter ikke eksterne links ind i selve artikelteksten, så derfor fjernede jeg det fra trafik-afsnittet. Mvh --Sir48 (Thyge) 9. sep 2010, 18:58 (CEST)

Det var lige den lænk, ja. Men OK jeg forstår, lænker var på "fejl sted". Mvh Johnny

Danmarks historie som GARediger

Hej Sir48

Hvis du har tid inden på mandag må du gerne slå et smut forbi Wikipedia:Kandidater til gode artikler/Danmarks historie (anden nominering) :) --Thomas 29. sep 2010, 18:43 (CEST)

Ang. omdøbning af Kategori:Geologiske institutionerRediger

Kunne jeg ikke få dig til at tage stilling til min anmodning i diskussionen af pågældende kategori? http://da.wikipedia.org/wiki/Kategoridiskussion:Geologiske_institutioner. --93.164.53.18 26. okt 2010, 21:32 (CEST)

Gjort - der er intet til hinder for en flytning/omdøbning som du ønsker, men kun lidt arbejde med at gå kategoriens artikler igennem og rette kategorien til det nye navn. Mvh --Sir48 (Thyge) 26. okt 2010, 21:52 (CEST)--Sir48 (Thyge) 26. okt 2010, 21:52 (CEST)

Manchester UnitedRediger

Hejsa Kan se du har ændret i Man U-artiklen, på trods af at jeg har sat den til {{IBrug}}. Med mindre jeg har misforstået ideen med denne skabelon, ser jeg det som en form for provokation fra din side, da jeg, som skabelonen antyder, er i gang med at gennemgå hele artiklen. Jeg fjerner dine rettelser igen, til jeg er færdig med min gennemgang af artiklen og så må du jo kigge igen der. Tøndemageren 6. nov 2010, 19:38 (CET)

Du har vist ganske rigtigt misforstået noget, eftersom du havde haft skabelonen på i 12 timer og ikke ændret noget de seneste timer. Skabelonen er til midlertidig brug og skal fjernes, så snart du stopper.
Derudover bedes du undlade at fjerne store afsnit og erstatte dem med interne henvisninger til en:wiki. Vi sender ikke læserne videre dertil. --Sir48 (Thyge) 6. nov 2010, 21:38 (CET)
Såfremt det giver et bedre overblik over artiklen, har jeg svært ved at se problemet med en henvisning til en:wiki. Og jeg vil stadig påstå at du kunne tage kontakt til mig, inden du foretager en tilbagerettelse af en af mine ændringer i artiklen, da jeg muligvis har haft en plan med den rettelse jeg har haft foretaget? Men det er vel ikke til at forestille sig vel? Tøndemageren 7. nov 2010, 18:16 (CET)
Inline-henvisninger til en:wiki (eller andre wikier) vil alle fjerne, så snart nogen falder over dem, fordi de er en grov fejl. Det samme gælder store sletninger af korrekt indhold, som vil blive rullet tilbage, hvis de ikke er begrundet på en eller anden måde. Iøvrigt giver din holdning indtryk af "ejerskab" over artiklen, og det skal du/man passe meget på med - det her er en wiki. Mvh --Sir48 (Thyge) 7. nov 2010, 18:37 (CET)

Oversættelse af bannereRediger

Hej. Jeg har i nat oversat de tre fundraising-bannere, som du bad om på Landsbybrønden. Jeg er imidlertid stødt på en spøjs fejl, som jeg ikke lige selv kan gennemskue: når jeg kommenterer på dit indlæg ved at redigere Wikipedia:Landsbybrønden/Oversættelse af indsamlingsbannere (som man plejer), så ligner teksten det, jeg forventer. Ikke desto mindre, når jeg ser dit indlæg på Landsbybrønden, så ser jeg kun din tekst, mens mine egne tilføjelser er aldeles usynlige. Derfor dette indlæg; dels for at gøre opmærksom på, at bannerne er oversat, dels for at bede om andre øjne, der muligvis kan kan fange den fejl, jeg ikke selv kan finde? Mvh. --Medic (Lindblad) 10. dec 2010, 17:24 (CET)

Jeg ser dem helt normalt som tilføjelser til de enkelte oversættelser og din afsluttende bemærkning også. Måske har du ikke fået tømt din cache?? Men tak for din indsats. Mvh --Sir48 (Thyge) 10. dec 2010, 17:36 (CET)

Spøjst. På forskellige computere, med forskellige browsere og nu også med ny-tømt cache består fejlen stædigt. Jeg ser fortsat kun din tekst, ikke min egen. Jeg kommer nok til at affinde mig med at leve med mysteriet... Og selv tak. Det var så lidt. --Medic (Lindblad) 10. dec 2010, 19:16 (CET)

Mere oversættelseRediger

Hej igen. Jeg har cruiset lidt videre på meta, og synes jeg se et par appeller, der endnu mangler oversættelse. Specielt har jeg kig på Jimmy appeal 2, som jeg tror vil være vigtig at få oversat. Jeg tilbyder gerne min assistance igen, men kan sgu'tte lige gennemskue arbejdsgangen på Meta. Ku' du dels lokkes til at forsyne mig med det relevante link til de(n) oversættelse(r), der mangler, dels være behjælpelig med korrekturlæsningen og teknikken bag udgivelse igen? Mvh. --Medic (Lindblad) 17. dec 2010, 18:10 (CET)

Hej Lindblad, ja der mangler oversættelse af disse to:
http://meta.wikimedia.org/wiki/Fundraising_2010/Sue_Appeal/en
http://meta.wikimedia.org/wiki/Fundraising_2010/Jimmy_appeal_2/en
Mvh --Sir48 (Thyge) 17. dec 2010, 20:03 (CET)

Begge artikler hermed oversat og klar til korrekturlæsning. --Medic (Lindblad) 18. dec 2010, 04:34 (CET)

Tak for det, jeg har korrekturlæst og meldt dem klar. --Sir48 (Thyge) 19. dec 2010, 16:29 (CET)

Hjallese ProvstiRediger

Du har lavet en alvorlig fejl på siden Hjallese Provsti og må hellere selv rette den...

--Ribe 23. dec 2010, 02:59 (CET)

Ja, uha da. Der gik min kopiering da helt galt. Tak for at gøre mig opmærksom på det - jeg har fluks rettet til noget rigtigt, håber jeg. --Sir48 (Thyge) 23. dec 2010, 03:17 (CET)

Parker i OsloRediger

Hej Sir48. Jeg setter stor pris på at du har oversatt min artikkel om parker i Oslo! Slikt gir en masse drivstoff til videre wikipediaskriving. Jeg har lagt noen kommentarer på artikkelens diskusjonsside. Beste hilsen Helge Høifødt 19. dec 2010, 22:11 (CET)

Hej igen. Jeg har gjort nogle ændringer i teksten for at den danske læser bedre skal forstå Oslo ("bymarken", "øst- og vestkant" og slikt). Kan jeg spørge deg om at se over mit grimme dansk? Har fået besked på brugersiden om at jeg skulde ha satt ændringerne i sandkasse, og skal gøre det for fremtiden. For min del sxer jeg gærne artikeln nominered til god artikel nu, og hører gærne din mening. Helge Høifødt 30. dec 2010, 23:25 (CET)
Hej igen, Helge. Jeg skal nok rette ændringerne igennem - og tak for indsatsen. Gott nytår til deg :-). --Sir48 (Thyge) 30. dec 2010, 23:38 (CET)
Hej Thyge. Tak skal du ha. Ser av den danske procedure at den som har havt en ikke ubetydeligt finger med i spildet, ikke kan anmelde til vurdering for Lovende artikel. Det betyder vel at den sag er ude av våre hender? Godt nyt år til deg! Helge Høifødt 31. dec 2010, 00:01 (CET)
Jeg har nu rettet teksten og indstillet den til at blive "Lovende artikel". Det kan man gøre, men kun en udenforstående kan udnævne den. Mvh --Sir48 (Thyge) 31. dec 2010, 00:39 (CET)
Tilbage til brugersiden for »Sir48/Arkiv 6«.