Disambig bordered fade.svg For filmen med dette navn, se Brunkul (film)

Brunkul, også kendt som lignit, er en sedimentær bjergart bestående af kul, brint, ilt og kvælstof.

Kulmine ved Garzweiler nær Köln, Tyskland.
En brunkulsbriket.

Brunkul opstår gennem fossilisering af organisk materiale, primært plantedele. En del af den brunkul, der findes i dag, dannedes under neogen. Udvindingen af brunkul sker bl.a. fra tidligere indsøer. Vandindholdet i brunkul er op til 50%. Brunkul anvendes hovedsageligt som brændsel til produktion af elektricitet og fremstilling af paraffin. Set fra et miljømæssigt synspunkt er brunkul den mest problematiske kultype, idet den udleder et højt niveau af kuldioxid pr energienhed ved forbrænding, ligesom der frigives svovldioxid og nitrogenoxider og tungmetaller som kviksølv og cadmium.

En stor del af verdens brunkulproduktion sker i Tyskland, men også USA, Rusland og Australien har store forekomster af det.

Brunkulsproduktion (2004)
Kilde: United States Geological Survey
Rank Land Produktion
(i tusinde tons)
Rank Land Produktion
(i tusinde ton)
1 Tyskland 181.926 11 Indien 30.341
2 USA 75.750 12 Rumænien 28.648
3 Grækenland 71.237 13 Bulgarien 26.455
4 Rusland 70.300 14 Thailand 20.060
5 Australien 66.343 15 Ungarn 12.730
6 Polen 61.198 16 Canada 11.600
7 Kina 50.000 17 Bosnien og Hercegovina 9.000
8 Tjekkiet 48.290 18 Makedonien 8.500
9 Tyrkiet 43.754 19 Spanien 8.147
10 Serbien 35.620 20 Nordkorea 6.500

Brunkul i DanmarkRediger

I Danmark forekommer brunkul flere steder i Midt- og Vestjylland, især omkring Silkeborg og i egnene syd for Herning samt mellem Herning og Ringkøbing. De tilhører alle miocænetagen. Indtil 1. verdenskrig havde de danske brunkul ikke nogen økonomisk betydning, fordi deres beskaffenhed syntes mindre god, men vel navnlig fordi de gennemgående findes under uheldige forhold, idet de i reglen overlejres af ret mægtige grus- og sandlag og derfor er vanskelig tilgængelige. Anderledes under 2. verdenskrig, da brunkul blev betragtet som en vigtig dansk brændselsressource i en situation med forsyningsvanskeligheder, især om vinteren, hvor man ikke kunne grave tørv.

Eksterne henvisningerRediger

Se ogsåRediger

  Se Wiktionarys definition på ordet: