Carl (de) Wilster (10. november 169816. juli 1776 i Christiania) var en dansk officer, bror til Johan Jacob de Wilster.

Carl de Wilster
Født 10. november 1698 Rediger på Wikidata
Død 16. juli 1776 (77 år) Rediger på Wikidata
Far Martin Jacob Wilster Rediger på Wikidata
Søskende Johan Jacob de Wilster Rediger på Wikidata
Uddannelse og virke
Beskæftigelse Militærperson Rediger på Wikidata
Information med symbolet Billede af blyant hentes fra Wikidata. Kildehenvisninger foreligger sammesteds.

Han var ikke søn af Martin Jacob Wilster, slik man kan forledes til at tro på grundlag af tidligere angivelser: se nedenfor under «Kilder»/P. Brock, men af Johann v. Wilster (d. 1721), generalmajor, og NN Muhlen. Han skal 1715 være trådt ind i krigstjenesten og samme år have fået sin ilddåb under Stralsunds belejring; 1716 blev han premierløjtnant i Eickstedts gevorbne Infanteriregiment og gjorde de følgende felttog i Norge med. Efter at hans regiment i 1721 var opløst, skal han have foretaget flere udenlandsrejser, trådte atter 1731 ind i Hæren som kaptajn og blev ansat i Krags gevorbne Infanteriregiment; 1733 blev han forsat til Drabantgarden og 1735 til Livregiment Dragoner, 1736 blev han major af kavaleriet, 1738 sekondmajor, 1745 oberstløjtnant af kavaleriet (anciennetet fra 1744), 1749 premiermajor, 1754 oberstløjtnant af dragonerne og 1760 virkelig oberstløjtnant, 1761 oberst og chef for 2. søndenfjeldske Dragonregiment, 1762 generalmajor, 1765 deputeret i det norske Generalkrigsdirektorium, 1773 generalløjtnant og 1776 kommandant i Frederiksstad, men døde 16. juli samme år.

Wilster blev 1755 optaget i den danske adelstand og kammerherre og 1774 Hvid Ridder. Han blev gift 1. gang 1728 med Christine Henrica von Amthor (1705-1762), og 2. gang 1764 med Karen Holter (1725-1782), enke efter justitsråd Poul Lachman Vogt. Hun bragte sin mand betydelig formue, ejede bl.a. godset Ljan ved Christiania.

Kilder Rediger

  • Wilster, Carl i Dansk Biografisk Leksikon (1. udgave, bind 18, 1904), forfattet af C.O. Munthe - men med ukorrekt opført far (også den alternative): jfr. under Brock her nedenfor!
  • P. Brock, Efterretninger om Rosenborg, II, 89. Men se også: Dr. P. Brock: Historiske Efterretninger om Rosenborg II. Det 18de Aarhundrede. (Kjøbenhavn 1882), s. 87, note 4 (se https://archive.org/details/historiskeefterr00broc/page/n259/mode/2up): «Om sin Slægt har Major [César August v.] Wilster paa en af ham affattet, Rosenborg den 14. Maj 1787 dateret Stamtavle, som 1882 er foræret Slottets Arkiv af Familien, optegnet Følgende: / Obrist Lieutenant J a c o b s e n, mein E l t e r v a t e r. Wurde 1657 vom Könige Friederich den 3ten, im Adelstande, mit den Nahmen von Wilster, erhoben, weil er sich bey der Stadt Wilster in Holstein, wie König Carl Gustav ins Land fiel, sehr tapfer bewiesen; allein weil er wegen Geldmangel die Auszfertigung des Adelpatents nicht verlangte, und sich hernach kein beweisz wegen seiner Erhebung in dem Adelstande fand, so suchte mein Vater und Vaterbruder erst im Jahre 1755 ein neues Adelspatent. Dieser Obrist Lieutenant v. Wilster hat 12 Söhne nachgelassen, davon elfe in Dänische, Schwedische, Russische, Österreichsche, Pfälzische, Bayerische, Spanische und Holländische Kriegsdienste gestorben, die meisten als Generals und drey als Admirals: Von ihren Nachkommen weisz ich nur folgendes. / J o h a n n v. W i l s t e r mein G r o s z v a t e r war Einer von Obrist Lieutenant v. Wilster Söhnen; starb 1721 als General Major und Chef vom Königl. Artillerie Corps in Holstein. Seine Frau war eine Muhlen und s e i n e K i n d e r / 1. J o h a n n J a c o b v. W i l s t e r gebohren 1689. Verheirathet 1742 mit General Lieutenant von Kyan [skal være: Kyaw - nemlig Adam Joachim v. KYAW til Oberstra{h}walde og Schorbus’ datter Eva Eleonore v. KYAW {1702-48} {altså ikke «1747»}, som 1. gang blev gift den 15. januar 1732 med kgl. polsk og kursachsisk generalmajor og kommandant over Neustadt-Dresden, livlænderen Gustav Fitzner {+ 1734}; og 2. gang blev hun den 5. feb. 1738 {altså ikke «1742»} gift med daværende kgl. polsk og kursachsisk oberst, senere general Johann Jacob von WILSTER] Tochter, die 1747 unbeerbt starb. Er starb 1769 [følgende klammer er ved Brock:] unbeer[b]t als würcklicher Königl. Polnischer und Sächsischer General von der Infanterie. / 2. C a r l v. W i l s t e r mein V a t e r, gebohren 1698, heyrathete 1728 Christine Henrica v. Amthor, gebohren 1705, gestorben 1762 [og anden gang i 1764 med Karen Andersdatter Holter {1725 Holter, Nes på Romerike-1782}, enke efter Povl Lachman Vogt {1721-61}].» (Se også flere henvisninger under «Literatur» her: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Johann_Reichwald_von_Kämpfen , særlig - med link - til Heinrich Rudolph von Kyaw: Familien-Chronik des adeligen und freiherrlichen Geschlechtes von Kyaw. Leipzig 1870, S. 238–249 og to stamtavler på s.409: Tab. 5 «Hauptlinie Kemnitz» og Tab. 6 «Zweiglinie Strawalde».) (Til grund for de uriktige angivelser af Carl v. WILSTERS far synes C. O. MUNTHES artikel i denne ældre udgave af Dansk biografisk Lexikon af 1904 at ligge - eller pege sig ut som selve den vildledende hovedkilde: se http://runeberg.org/dbl/18/0617.html! Og det mest forbløffende er, at den norske militærhistoriker Carl Oscar Munthe [1861 Elverum-1952] [se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Carl_Oscar_Munthe] viser til netop den her siterte note 4) på s. 87, som jo éntydig peger på den i 1721 afdøde generalmajor Johann v. Wilster som Carl v. WILSTERS far!)
  • Haagen Krog Steffens, Hvitebjørn og Stubljan, s. 24.