Wilster (adelsslægt)

adelsslægt

(de) Wilster og Fogh-Wilster er en uddød dansk adelsslægt tilhørende sværd- og lavadelen.

Våben Rediger

Wilster: I gult en blå skråbjælke mellem to sorte stære (?) på grøn tue. På hjelmen (undertiden en krone og) en vildmand mellem to vesselhorn tværdelt hvidt/rødt og rødt/hvidt.

Fogh-Wilster: Delt skjold, i første felt et grønt træ i sølv: i andet felt en blå højre skråbjælke mellem to naturlige stære med udslagne vinger i guld: et blåt skjoldhoved, deri en siddende guld ørn plukkende fjerene af sit bryst, på hjelmen en guld ørn som i skjoldet.

Historie Rediger

Militærslægten Wilster føres tilbage til Martin Jacob i Wilster i Holsten, der var fader til tøjmester Johan Jacobsen Wilster (1630-1693), som efter en ubekræftet familietradition skal være bleven adlet af Frederik III1651 eller 1657 — for sin ved byen Wilster udviste tapperhed. Han efterlod mange sønner i høje militærcharger, stående i dansk, fransk, russisk, østrigsk, spansk, bayersk og hollandsk tjeneste.

Heraf skal nævnes:

Carl de Wilsters søn major og kommandantRosenborg Slot Cæsar August Wilster (1734-1812) var far til højesteretsadvokat Carl Henrik Wilster (1772-1837), som var far til

  • digter, lektor Christian Frederik Emil Wilster (1797-1840)
  • major, overlandevejsinspektør Julius Friedrich Ferdinand Wilhelm Wilster (1782-1816),
  • oberst Alexander Emilius Wilster (1785-1842)
  • oberst Carl Friedrich Wilster (1779-1852),

Af Carl Friedrich Wilster børn skal nævnes general Ernst Hendrich Glode (Claude) Wilster (1808-1881) og Charlotte Ketty Wilster (1806-1893), der i ægteskab med sin ovennævnte fætter, digteren Christian Frederik Emil Wilster (1797-1840) var mor til læge ved Sorø Akademi Frederik Rasmus Bernhard Wilster (1831-1865); med dennes søn cand. mag. Christian Wilster (1865-1892) uddøde slægtens mandslinje.

Ifølge César August v. Wilsters stamtavle af 14. maj 1787 gengivet under «Kilder» er denne opstilling ikke helt rigtig, da han selv skriver om sin farfar (sønn af «Obrist Lieutenant J a c o b s e n, mein E l t e r v a t e r»): «J o h a n n v. W i l s t e r m e i n G r o s z v a t e r war Einer von Obrist Lieutenant v. Wilsters Söhnen; starb 1721 als General Major und Chef vom Königl. Artillerie Corps in Holstein. Seine Frau war eine Muhlen und s e i n e K i n der» gift v. Kyaw; v. Amthor (1. ektefelle) og v. Arnschildt!

Ovennævnte viceadmiral Daniel Jacob Wilster (1669-1732) var i ægteskab med Catharine Fogh (ca. 1677-1757) fader til den 30. juni 1747 adlede Jørgen Fogh Wilster (1714-1756) til Ryomgård, som ikke efterlod børn. Ved adlingen tog han navnet Fogh-Wilster og ovennævnte våben.

Kilder Rediger

  • Albert Fabritius, "Wilster", i: Povl Engelstoft & Svend Dahl (red.), Dansk Biografisk Leksikon, København: J.H. Schultz Forlag 1932-44.
  • Poul Bredo Grandjean, "Wilster", i: Christian Blangstrup (red.), Salmonsens Konversationsleksikon, København: J.H. Schultz Forlag 1915-30.
  • Danmarks Adels Aarbog, XLV, 1928, II, s. 153-164; XLVI, 1929, II, s. 314.
  • Dr. P. Brock: Historiske Efterretninger om Rosenborg II. Det 18de Aarhundrede. (Kjøbenhavn 1882), s. 87, note 4 (se https://archive.org/details/historiskeefterr00broc/page/n259/mode/2up): «Om sin Slægt har Major [César August v.] Wilster paa en af ham affattet, Rosenborg den 14. Maj 1787 dateret Stamtavle, som 1882 er foræret Slottets Arkiv af Familien, optegnet Følgende: / Obrist Lieutenant J a c o b s e n, mein E l t e r v a t e r. Wurde 1657 vom Könige Friederich den 3ten, im Adelstande, mit den Nahmen von Wilster, erhoben, weil er sich bey der Stadt Wilster in Holstein, wie König Carl Gustav ins Land fiel, sehr tapfer bewiesen; allein weil er wegen Geldmangel die Auszfertigung des Adelpatents nicht verlangte, und sich hernach kein beweisz wegen seiner Erhebung in dem Adelstande fand, so suchte mein Vater und Vaterbruder erst im Jahre 1755 ein neues Adelspatent. Dieser Obrist Lieutenant v. Wilster hat 12 Söhne nachgelassen, davon elfe in Dänische, Schwedische, Russische, Österreichsche, Pfälzische, Bayerische, Spanische und Holländische Kriegsdienste gestorben, die meisten als Generals und drey als Admirals: Von ihren Nachkommen weisz ich nur folgendes. / J o h a n n v. W i l s t e r mein G r o s z v a t e r war Einer von Obrist Lieutenant v. Wilster Söhnen; starb 1721 als General Major und Chef vom Königl. Artillerie Corps in Holstein. Seine Frau war eine Muhlen und s e i n e K i n d e r / 1. J o h a n n J a c o b v. W i l s t e r gebohren 1689. Verheirathet 1742 mit General Lieutenant von Kyan [skal være: Kyaw - nemlig Adam Joachim v. KYAW til Oberstra{h}walde og Schorbus’ datter Eva Eleonore v. KYAW {1702-48} {altså ikke «1747»}, som 1. gang blev gift den 15. januar 1732 med kgl. polsk og kursachsisk generalmajor og kommandant over Neustadt-Dresden, livlænderen Gustav Fitzner {+ 1734}; og 2. gang blev hun den 5. feb. 1738 {altså ikke «1742»} gift med daværende kgl. polsk og kursachsisk oberst, senere general Johann Jacob von WILSTER] Tochter, die 1747 unbeerbt starb. Er starb 1769 [følgende klammer er ved Brock:] unbeer[b]t als würcklicher Königl. Polnischer und Sächsischer General von der Infanterie. / 2. C a r l v. W i l s t e r mein V a t e r, gebohren 1698, heyrathete 1728 Christine Henrica v. Amthor, gebohren 1705, gestorben 1762 [og anden gang i 1764 med Karen Andersdatter Holter {1725 Holter, Nes på Romerike-1782}, enke efter Povl Lachman Vogt {1721-61}].» (Se også flere henvisninger under «Literatur» her: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Johann_Reichwald_von_Kämpfen , særlig - med link - til Heinrich Rudolph von Kyaw: Familien-Chronik des adeligen und freiherrlichen Geschlechtes von Kyaw. Leipzig 1870, S. 238–249, - og to stamtavler på s. 409: Tab. 5 «Hauptlinie Kemnitz» og Tab. 6 «Zweiglinie Strawalde».) (Til grund for de uriktige angivelser af Carl v. WILSTERS far synes C. O. MUNTHES artikel i denne ældre udgave af Dansk biografisk Lexikon  af 1904 at ligge - eller pege sig ut som selve den vildledende hovedkilde: se http://runeberg.org/dbl/18/0617.html! Og det mest forbløffende er, at den norske militærhistoriker Carl Oscar Munthe [1861 Elverum-1952] [se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Carl_Oscar_Munthe] viser til netop den her siterte note 4)  på s. 87, som jo éntydig peger på den i 1721 afdøde generalmajor Johann v. Wilster som Carl v. WILSTERS far!) - Men bemærk også, at Danmarks Adels Aarbog 1928, s. 153-164: «de Wilster», i stamtavlen på s. 157 giver følgende feiloplysning: Carl de Wilster gift i 1764 med «Karen Holter (Forældre: Kapellan Anders Holter og Karen Leuch), f. 27 Okt. 1625 + 18 Juni 1782 (g. 1° 26 Jan. 1746 m. Justitsraad Povl Lachman Vogt til Stubljan og Hvitebjørn Gods ved Christiania, f. 26 Marts 1721 + 17 Febr. 1761).» - Nå ble vel Anders Holter sognepræst til Strøms præstegæld, det er så - men han var gift med Anna Mortensdatter Leuch (1693-1754) (gift 2. gang i 1742 med oberst Adolph Carl v. Helm [ca. 1685-1754]), datter af Morten Pedersen Leuch d.e., stadskaptein og ejer af Bogstad gård, og Karen Pedersdatter Müller. Kanskje er det en forveksling av mor og datters navn som ligger til grunn for Danmarks Adels Aarbogs forvirrende feiloplysning, at også Karen Holters mor het «Karen» (Leuch), men hun het Anna Leuch! Se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Leuch.